16
Jesús pu tihuáꞌixaateꞌe tɨ caí huaꞌutamuárɨꞌeristeꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌan
’Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe sej si caí tiꞌitɨ́j jɨ́n huamuáꞌitɨchen. Aꞌɨ́ɨme mú amuꞌiráꞌiti ɨ́ teyujtaꞌa. Jee xaa neꞌu, ayée pu aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ xɨcájraꞌan jetze tɨ jetzen ayén téꞌeme. Ayee pu tiraatámitɨejteꞌesin ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén tiuꞌutévaɨ ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ amuáacuii múꞌejmi. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiruuren aꞌiné camu nemuaꞌate ineetzi, camu majta ramuaꞌate ɨ́ niyáꞌupua.
’Ayee nu yeehui tejáꞌamuaꞌixaateꞌe sej si siyen raꞌutámuaꞌaree nej niyen tejámuaatáꞌixaa tɨ puaꞌa ari ayén tejaꞌuréꞌenen. Canu niyen tejámuaatáꞌixaa ꞌajmíꞌɨmua aꞌiné naúcheꞌe nu yeehui seijreꞌecaꞌa múꞌejmi jemi. Neajta inee, íjii nu neꞌuun áꞌumeꞌe naꞌame neꞌɨ́jna jemi tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu aꞌatzu neꞌíhuaꞌu aꞌu nej aꞌumé.
Ɨ́ tɨ tíꞌimuariꞌihua ɨ́ tɨ huaíca ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios
’Jéꞌecan xu huataújxɨeemɨste seꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen neri tejámuaatáꞌixaa. Mɨ́ neajta inee, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ ayén tejámuaatévaꞌɨri nej niyen áꞌuraꞌani. Aꞌiné tɨ puaꞌa necaí áꞌuraꞌani, capu yé veꞌecánejsin, múꞌejmi jemi aꞌɨ́jna tɨ yeehui aꞌamua japua huániuuni.
’Mɨ́ neajta inee, tɨ puaꞌa niyen áꞌuraꞌani, aj nu yaꞌutaꞌíti neꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́ɨn yé veꞌecáanen íiyen múꞌejmi jemi. Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn yé veꞌecáanen, aj puꞌi ayén aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen japua huachéjme ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios puaíjtzi huaꞌutáꞌasin.
’Ayee pu ꞌeen jɨ́n aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌiné camu náꞌatzaahuateꞌe ineetzi. 10 Ayee pu ajta ꞌeen jɨ́n huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n seijreꞌe aꞌiné aꞌúu nu áꞌumeꞌe naꞌame aꞌu tɨ éꞌeseijreꞌe ɨ́ niyáꞌupua, aꞌu tɨ yeehui caí chéꞌe éꞌerɨꞌɨri sej naaseíj. 11 Jɨ́meꞌen puꞌu aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios puaíjtzi ayén tiuꞌutáꞌasin, ayée pu huáꞌaxɨjteꞌen aꞌiné puꞌuri raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare ɨ́ Dios tɨ ayén puaíjtzi raatáꞌasin aꞌɨ́jna tɨ tíꞌaijta íiyen chaanaca japua.
Aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tiraateátuaasin ɨ́ yaujraꞌan
12 ’Ayee pu naꞌaráanajche nej jeíhua huápɨꞌɨ niyen tejámuaatáꞌixaateꞌen. Mɨ́ seajta múꞌeen, caxuu xɨ nain auꞌitɨée xáꞌajuꞌun íjii. 13 Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn yeehui ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa, tɨ́ꞌɨj uvéꞌenen, aꞌɨ́ɨ pu nain jɨ́n tejáꞌamuamuaꞌaten tɨ ayén tiꞌayajna. Capu ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌesin aꞌij tɨ ruseɨ́j naꞌa aꞌij tirájteu sino ayée puꞌu naꞌa ayén tejámuaatáꞌixaateꞌesin aꞌij tɨ naꞌa tíꞌinamua. Aꞌɨ́ɨ pu ajta tejámuaatáꞌixaateꞌesin aꞌij tɨ auj tejaꞌuréꞌenejsin.
14 ’Aꞌɨ́ɨ pu yeehui ayén raꞌancuréꞌasin neetzi tɨ neꞌáꞌa, ajta ayée pu cheꞌatá naꞌa eꞌehuauritɨéecan jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌesin. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, aꞌɨ́ɨ pu ayén rɨ́ꞌɨ tinaateátuaasin. 15 Tɨ́j naꞌa tɨ ayén niyáꞌupua jemi tíꞌiseijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ajta neetzi tíꞌineꞌaꞌa. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen raataxájtacaꞌa yee aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucari pu nuꞌu ayén raꞌancuréꞌan neetzi tɨ neꞌáꞌa tɨ ij ajta nuꞌu tejámuaatáꞌixaateꞌen eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe múꞌejmi jemi.
Jesús pu ayén tihuáꞌixaateꞌe tɨ nuꞌu caꞌanacan mɨꞌɨni
16 ’Capu aꞌachú áꞌateeri sej caí chéꞌe siyen méꞌe nejéꞌeseijran. Tɨ́ꞌɨj ajta capu ajta chéꞌe áꞌateeri, sej rujéjcuatzeꞌen seajtáhuaꞌa neseijran. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
17 Majta seica ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, ayée mú tíꞌiruꞌihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeehui huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ nuꞌu caí aꞌachú áꞌateeri tej caí chéꞌe méꞌe yéꞌeseijran, ajta nuꞌu caí chéꞌe áꞌateeri tej teajtáhuaꞌa tajéjcuatzeꞌen raseijran? ¿Aꞌiné yeehui ajta huataújmuaꞌa ɨ́ seɨ́j tɨ ayén nuꞌu aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌuméꞌe aꞌame ɨ́ ruyáꞌupua jemi?
18 Maúcheꞌe muꞌu miyen tíꞌiruꞌihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeehui huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen yee tɨ nuꞌu caí aꞌachú áꞌateeri? Catu aꞌatzu yaúꞌitɨe aꞌij tɨ ꞌeen jɨ́n ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa.
19 Tɨꞌɨj jí Jesús ayén ráamuaꞌareeriꞌi mej miyen raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa mej meꞌɨ́jna jɨ́n miyen tiraataꞌíhuaꞌu. Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni siyen seꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiruꞌihuaꞌu aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ nej niyen tiuꞌutaxájtacaꞌa yee tɨ nuꞌu caí aꞌachú áꞌateeri sej caí chéꞌe méꞌe nejéꞌeseijran, ajta tɨ caí nuꞌu ajta aꞌachú áꞌateeri sej rujéjcuatzeꞌen seajtáhuaꞌa neseijran?
20 ’Ayee nu yeehui tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Múꞌeen xu ruyeinixɨꞌɨn, seajta huataújxɨeemɨsteꞌesin, majta aꞌɨ́ɨme miyen huataújtemuaꞌaveꞌesin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme. Múꞌeen xu xaa huataújxɨeemɨsteꞌesin. Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨn ɨ́ sej jɨ́n huataújxɨeemɨsteꞌesin, aꞌɨ́j pu ajta jetzen ayén aꞌiránejsin ɨ́ sej seajta jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌesin.
21 ’Ayee pu tejáꞌamuaruuren tɨ́j ajta tíꞌijruuren ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ayén tiꞌijcuíꞌine tɨ tiyaúj aꞌame. Tɨ́ꞌɨj aꞌájna tejaꞌuréꞌenen tɨ jetzen tiyaúj áꞌaraꞌani, ayée pu jeíhua tirajpuaíitzi aꞌame. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, tɨ puaꞌa ari huanúꞌihua ɨ́ paꞌarɨꞌɨ, aj puꞌi yáꞌuhuaꞌaxɨjsin ɨ́ tɨ jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jeíhua huápɨꞌɨ rutémuaꞌaveꞌe aꞌiné ɨ́ paꞌarɨꞌɨ puꞌuri huanúꞌihuacaꞌa íiyen chaanaca japua.
22 ’Ayee pu cheꞌatá naꞌa tejáꞌamuaruuren múꞌejmi. Puꞌuri ayén aꞌájna tejaꞌuréꞌene ɨ́ xɨcájraꞌan jetze sej jetzen huataújxɨeemɨsteꞌesin. Mɨ́ neajta inee, neajtahuaꞌa nu áꞌamuaseijran. Seajta múꞌeen, aꞌájna xu huataújtemuaꞌaveꞌesin. Ajta capu chéꞌe rɨꞌɨríista aꞌame tɨ jaꞌatɨ́ amuáꞌaꞌari ɨ́ sej jɨ́n rutémuaꞌaveꞌe.
Mataꞌaj mauj raatáhuavii mej mi majta raꞌancuréꞌan
23 ’Ayee pu yeehui téꞌeme aꞌájna xɨcájraꞌan jetze, sej caí chéꞌe tiꞌitɨ́j néhuaviira ineetzi. Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aꞌájna xɨcájraꞌan jetze tɨ aꞌɨ́ɨn niyáꞌupua ayén amuaatáꞌasin tɨ́j naꞌa ɨ́ sej tiraatáhuaviira ineetzi jetze meꞌecan. 24 Tɨ́j naꞌa ꞌajmíꞌɨmua tɨ yú eꞌiréꞌene, caxu yeehui xɨ tiꞌitɨ́j raatáhuaviiriꞌi ineetzi jetze meꞌecan. Setáꞌaj siyen raatáhuavii aꞌiné ayée xu seꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́n, aj xu si siyen raꞌancuréꞌasin, aj xu si seajta siyen nain jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌesin.
Aꞌɨ́ɨ pu Jesús nuꞌu huaꞌutéemuaꞌitɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua
25 ’Tɨ́j naꞌa ꞌajmíꞌɨmua tɨ yú eꞌiréꞌene, ayée nu neꞌɨ́jna jɨ́n tejámuaatáꞌixaa niuucari jɨmeꞌe tɨ seɨcɨé namuajreꞌe. Mɨ́ ajta, aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ xɨcájraꞌan jetze nej caí chéꞌe niyen seɨcɨé tejáꞌamuaꞌixaateꞌe naꞌame, sino nee nu amitɨéereꞌecan jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌesin neꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ ꞌeen niyáꞌupua tɨ éꞌeseijreꞌe.
26 ’Ayee xu yeehui huárɨni seꞌájna xɨcájraꞌan jetze sej siyen tiraatáhuavii ineetzi jetze meꞌecan. Canu niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe aꞌame nej niyen raatáhuavii ɨ́ niyáꞌupua nej ni múꞌejmi jetze meꞌecan huatáaniuni. 27 Capu xaa neꞌu. Niyáꞌupua pu ruseɨ́j jáꞌamuaxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej yeehui naataxɨ́ꞌeve ineetzi, seajta siyen ráꞌantzaahua nej neꞌuun u airáane ɨ́ niyáꞌupua jemi.
Jesús pu ayén tihuáꞌixaateꞌe tɨ nuꞌu aꞌuun aꞌujnén ɨ́ ruyáꞌupua jemi
28 ’Aꞌuu nu airáane ɨ́ niyáꞌupua jemi, neajta nu niyen mú aꞌuvéꞌemej íiyen chaanaca japua. Neajta íjii, ayée nu yeehui tíchesin íiyen chaanaca japua nej ni neꞌuun aꞌujnén ɨ́ niyáꞌupua jemi. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
29 Majta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, ayée mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Pepuꞌuri íjii xaa neꞌu piyen eꞌehuauritɨéecan jɨ́n tiꞌixa. Capej chéꞌe seɨcɨé tiꞌixa, peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí éꞌehuáuritɨe. 30 Tuꞌuri xaa tiyen ramuaꞌaree pej nain téꞌumuaꞌaree, ajta yeehui tɨ caí ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ́ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌimuaꞌihuaꞌura. Aꞌɨ́j tu jɨ́n tiyen ráꞌatzaahuateꞌe pej peꞌuun airáane ɨ́ Dios jemi.
31 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni tzaa siyen seri sicu tináꞌatzaahuateꞌe? 32 Mɨ́ neajta inee, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ xɨcájraꞌan jetze mej jetzen amuaatamuáriteꞌesin. Aꞌuu xu aꞌucɨ́jxɨꞌɨsin aꞌu tɨ seɨ́j éꞌeche, seɨj seajta seɨj. Múꞌeen xu yeehui mé núujɨsin nej ni neseɨ́j nenaꞌa huateáturan. Mɨ́ neajta, canu neseɨ́j yú huateáturaasin aꞌiné niyáꞌupua pu neetzi jemi seijreꞌe. 33 Ayee nu yeehui ꞌeen jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe sej si siyen rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej neetzi jetze ajtémeꞌecan. Jéihua mú puaíjtzi amuaatáꞌasin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Capu amɨ́n aꞌij. Setáꞌaj siyen huataújtemuaꞌaveꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej neri huaꞌantimuáꞌitɨ.