17
Jesús pu rujapua niuuni ruseɨ́j
1-2 Tɨ́ꞌɨj Jesús ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj puꞌi júteꞌe áꞌujneerecaꞌa ayén tiꞌixáata, tɨjɨ́n:
―Mɨ́ pej níꞌiyaꞌupua, puꞌuri hui aꞌájna tejaꞌuréꞌene pej peri raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare. Patáꞌaj tihuaꞌutaseíjrateꞌen ɨ́ teɨte pej peri rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌa i nej ayauj púꞌeen, nej ni neajta rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌan múꞌeetzi, aꞌiné múꞌee pej peꞌɨ́jna jɨ́n piyen tinaaꞌíjca nej ni nain jɨ́n antínmuaꞌareere huáꞌa jemi ɨ́ teɨte, nej ni niyen huaꞌutáꞌan mej ruuri muáꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ pej naatátui ineetzi.
’Ayee mú ꞌeen jɨ́n ruuri muáꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen muáamuaꞌati mɨ pej múꞌee penaꞌa aseɨ́j peꞌɨ́n púꞌeen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe ɨ́ Dios, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen náamuaꞌati, nej Jesús púꞌeen, i nej neajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu ɨ́ pej nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
’Ayee nu ꞌeen jɨ́n rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌa huáꞌa jemi ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, aꞌiné nuꞌuri raꞌantipuáꞌajte ɨ́ pej jɨ́n piyen tinaaꞌíjca.
’Ari íjii, mɨ pej níꞌiyaꞌupua, patáꞌaj hui piyen cheꞌatá penaꞌa rɨ́ꞌɨ tinaateájtuaani múꞌeetzi jemi aꞌij pej rɨ́ꞌɨ tineetáꞌacareꞌe netɨ́ꞌɨj neꞌuun áꞌucatii múꞌeetzi jemi tɨ́ꞌɨj caí xɨ seijreꞌecaꞌa ɨ́ chaanaca.
Jesús pu huáꞌa japua huatániuusin aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌan
’Nuꞌuri niyen huaꞌutaseíjrate aꞌij pej ꞌeen neꞌɨ́ɨme jemi ɨ́ pej piyen naatátuiiriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacaꞌa ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Aꞌɨ́ɨ mú ateɨ́testemuaꞌa mú púꞌeeneꞌe. Pajta múꞌee, múꞌee pej naatátuiiriꞌi. Majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú miyen raꞌaráꞌastijre aꞌij pej tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa.
7-8 ’Muꞌuri ramuaꞌaree tɨ múꞌeetzi jetze teꞌiráane nain patɨ́j penaꞌa peꞌɨ́jna jɨ́n tinaaꞌíjca, aꞌiné ayée nu cheꞌatá nenaꞌa tihuaꞌutáꞌixaa aꞌij pej peri tinaatáꞌixaa ineetzi. Majta aꞌɨ́ɨme, ayée mú raꞌancuréꞌa ɨ́ nej huaꞌutáꞌixa. Ayee mú tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ramuaꞌareerecaꞌa nej múꞌeetzi jemi aꞌuvéꞌemej, majta miyen ráꞌantzaahua pej piyen yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
’Ayee nu huáꞌa jɨ́meꞌen muahuavii. Canu niyen muahuavii huáꞌa jɨ́meꞌen matɨ́j menaꞌa puaꞌamé miyen yen seijreꞌe ɨ́ chaanaca japua, sino huáꞌa jɨ́meꞌen ɨ́ pej penaꞌa peri naatáviꞌitɨste, aꞌiné ateɨ́testemuaꞌa mú púꞌeen. 10 Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej neteɨ́testemuaꞌa púꞌeen, aꞌɨ́ɨ mú majta ateɨ́testemuaꞌa púꞌeen múꞌeetzi. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ateɨ́testemuaꞌa púꞌeen múꞌeetzi, ayée mú cheꞌatá menaꞌa neteɨ́testemuaꞌa púꞌeen ineetzi. Ayee mú rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌaca ineetzi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ netɨ́j inee.
11 ’Canu hui chéꞌe yen huateáturaasin íiyen chaanaca japua. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú xaa miyen huateáturaasin. Neajta inee, múꞌeetzi jemi nu aꞌuméꞌe naꞌame. Ayee nu tíꞌimuahuavii patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn amuárɨꞌeriꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aꞌɨ́mej ɨ́ pej naatáviꞌitɨste mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa naíjmiꞌi seíireꞌe mej seɨ́j menaꞌa púꞌeeneꞌen tetɨ́j iteen. 12 Netɨ́ꞌɨj huáꞌa jemi huácatii, nee nu rɨ́ꞌɨ tihuáꞌachaꞌɨɨcaꞌa múꞌeetzi jetze meꞌecan. Capu jaꞌatɨ́ áꞌuvej tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan sino aꞌɨ́jna tɨ ayén tiraavíjteꞌe tɨ ayén puaíjtzi ráacɨꞌɨti. Ayee pu ꞌeen jɨ́n huarɨ́j tɨ ij ayén araúrasten aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze.
13 ’Neajta íjii nu aꞌuméꞌe naꞌame múꞌeetzi jemi. Mɨ́ neajta inee, ayée nu niyen tiꞌixa netɨ́ꞌɨj nauj huáꞌa jemi yé huaca mej mi nain jɨ́n miyen cheꞌatá menaꞌa huataújtemuaꞌaveꞌen netɨ́j inee tíꞌinetemuaꞌaveꞌe. 14 Nee nu tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ niuucari ɨ́ pej jɨ́n piyen tinaaꞌíjca. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú huáꞌajchaꞌɨreꞌe ɨ́ neteɨ́testemuaꞌa aꞌiné camu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej íiyen seijreꞌe. Neajta inee, canu neajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan.
15 ’Canu neꞌɨ́jna jɨ́n niyen muahuavii pej pi huaꞌirájtuaani íiyen chaanaca japua sino patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn tɨ ij caí aꞌɨ́ɨn tɨ aꞌij puaꞌa tíꞌitevij huaꞌantimuáꞌitɨn ɨ́ neteɨ́testemuaꞌa. 16 Camu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Neajta inee, ayée nu cheꞌatá nenaꞌa caí huáꞌa jetze ajtémeꞌecan. 17 Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌuteájtuaani múꞌeetzi jemi peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna. Tɨ́j naꞌa pej piyen tiuꞌutaxájtacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiꞌayajna.
18 ’Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa tíhuaꞌutaꞌaítecaꞌa mej aꞌucɨ́jxɨꞌɨn nainjapua ɨ́ chaanaca patɨ́j múꞌee yen tinejaꞌutaꞌítecaꞌa. 19 Neajta inee, ayée nu huatánneꞌa múꞌeetzi jemi huáꞌa jetze meꞌecan mej mi majta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n huataúraꞌan majta múꞌeetzi jemi.
Jesús pu ayén tíꞌijhuauhuau huáꞌa japua, matɨ́j menaꞌa ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
20-21 ’Canu neꞌɨ́mej nenaꞌa jɨ́meꞌen muahuavii, sino neajta niyen tíꞌimuahuavii neꞌɨ́ɨme jɨmeꞌe ɨ́ mej miyen téꞌantzaahuateꞌesin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin, mej mi naímiꞌi miyen seɨ́j menaꞌa puꞌéeneꞌe muáꞌaraꞌani, patɨ́j piyen neetzi jemi seijreꞌe, mɨ pej níꞌiyaꞌupua, netɨ́j neajta inee múꞌeetzi jemi seijreꞌe. Michéꞌe hui majta miyen téjmi jemi seíireꞌe muáꞌaraꞌani mej mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, miyen téꞌantzaahuateꞌen pej yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
22-23 ’Aꞌɨ́jna tɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe ɨ́ pej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌa, ayée nu cheꞌatá nenaꞌa neꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa mej mi miyen seɨ́j menaꞌa puꞌéeneꞌe muáꞌaraꞌani tetɨ́j iteen, netɨ́j neajta huáꞌa jemi seijreꞌe, patɨ́j pajta múꞌee neetzi jemi seijreꞌe. Neajta nu neꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa mej mi nain jɨ́n seɨ́j menaꞌa puꞌéeneꞌe muáꞌaraꞌani, mej mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, miyen ráamuaꞌaree pej piyen yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa, pajta piyen cheꞌatá penaꞌa huaꞌutaxɨ́ꞌeve patɨ́j pajta tinaataxɨ́ꞌeve ineetzi.
24 ’Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe, mɨ pej níꞌiyaꞌupua aꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ pej piyen naatáviꞌitɨ́ste, mej mi meꞌuun aꞌuteáturan aꞌu nej aꞌutevée naꞌame, mej mi majta miyen raaseíj meꞌɨ́jna tɨ huápɨꞌɨ naa seijreꞌe ɨ́ pej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ pej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌa peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen nexɨ́ꞌeveꞌecaꞌa ꞌajmíꞌɨmua tɨ́ꞌɨj caí xɨ seijreꞌecaꞌa ɨ́ chaanaca.
25 ’Niyaꞌupua, mɨ pej nain jɨ́n urarɨ́ꞌen, camu hui miyen muamuaꞌate aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa muamuaꞌate. Majta ɨ́ neteɨ́testemuaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú miyen ramuaꞌaree pej piyen yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. 26 Nuꞌuri niyen huaꞌutaseíjrate aꞌij pej ꞌeen. Neajta nu hui nauj niyen huaꞌutaseíjrateꞌesin mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa huaújxeꞌeveꞌen seɨj majta seɨj patɨ́j múꞌee tíꞌinexeꞌeveꞌe, nej ni neajta huáꞌa jemi seíireꞌe náꞌaraꞌani. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.