7
Matɨ́ꞌɨj tiuꞌuyéꞌeste meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej avéꞌɨnaamuaꞌasin
Tɨ́j naꞌa aꞌájnáꞌɨmua, aꞌúu pu aꞌuteájturaa ɨ́ Jesús aꞌujna u Galilea. Capu chéꞌe aꞌuun áꞌucheꞌecaneꞌe u Judea aꞌiné aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecantacaꞌa ɨ́ mej aꞌuun éꞌechejcaꞌa, ayée mú raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa mej raajéꞌica. Puꞌuri ajta vejliꞌitacaꞌa aꞌájna matɨ́ꞌɨj miyen tíꞌiyestehuaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej avéꞌujꞌɨnaamuaꞌasin, ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa ɨ́ ihuáamuaꞌameꞌen ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj hui piyen huiirájraꞌani peyujna pej peꞌuun áꞌuraꞌani aꞌujna u Judea, mej mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej múꞌeetzi jamuan áꞌujujhuaꞌan miyen raaseíj aꞌij pej rɨcɨ peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ hui huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe, ɨ́ mej jɨ́n aꞌij teꞌutaseíj. Tɨ́ puaꞌa hui jaꞌatɨ́ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe mej mi mé jéjreꞌe miyen ráamuaꞌati, capu ayén avíitzi jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe. Aꞌiné ayée pej hui rɨcɨ peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe, naa pu xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej piyen á jéjreꞌe huatáꞌaseijrata huáꞌa jemi, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. ―Ayee mú tiraataꞌixaa.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ihuáamuaꞌameꞌen púꞌeeneꞌe, camu majta ráꞌantzaahua meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capúu xɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌene tɨ huaxɨ́ꞌepɨꞌɨn ineetzi jemi nej ni neꞌuun aꞌutanén. Aru múꞌejmi jemi, jaꞌanáj tɨ naꞌa pu ayén íꞌixɨꞌepɨꞌɨn. Capu hui aꞌatzu rɨꞌɨrí mej amuájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Mɨ́ majta xaa ineetzi menéjchaꞌɨɨreꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej caí niyen aꞌij puaꞌa tihuáꞌaxajta mej miyen aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ. Setáꞌaj seꞌuun aꞌujnén aꞌánna aꞌu mej tejéꞌeyeste. Caxɨ́ɨ nu aꞌuméꞌe naꞌame inee nej ni neꞌuun íjii tejaꞌuvéꞌemuaꞌariiveꞌen aꞌiné capu xɨ ayén tejaꞌuréꞌene tɨ ari huaxɨ́ꞌepɨꞌɨn.
Tɨ́ꞌɨj ayén tihuaꞌutáꞌixaa, aj puꞌi aꞌuun aꞌuteájturaa aꞌujna u Galilea.
Jesús pu avíitzi jɨ́n aꞌuun aꞌujnéj
10 Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu huarɨ́j. Matɨ́ꞌɨj aꞌucɨ́j ɨ́ ihuáamuaꞌameꞌen mej mi meꞌuun tejáꞌuyesten, aꞌɨ́ɨ pu ajta u áꞌume. Capu ruseíirata u áꞌume, sino avíitzi puꞌu jɨ́n u áꞌume.
Aꞌɨ́ɨ mú rahuauhuau ɨ́ Jesús aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan
11 Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej meꞌuun tejéꞌeyestehuaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú ráꞌixɨꞌeeriꞌirecaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ ɨ́ Jesus. Miyen tiꞌixáata tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuné aꞌij ꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ?
12 Jéihua mú aꞌij puaꞌa tíꞌixajtacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Jesús huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa. Seica mú miyen tíꞌixajtacaꞌa tɨjɨ́n: “Rɨ́ꞌɨ pu tíꞌitevij.” Majta seica miyen tíꞌixajtacaꞌa tɨjɨ́n: “Capu aꞌatzu. Aꞌɨ́ɨ pu hui huáꞌacuanamua ɨ́ teɨte.”
13 Majta, capu jaꞌatɨ́ ayén áꞌujcaꞌanejcaꞌa tɨ ayén ruseíirata tiuꞌutaxájta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Jesús aꞌiné mehuáꞌatziɨɨneꞌecaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n antiújmuaꞌareerecaꞌa aꞌɨ́ɨme jemi ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan.
Jesús pu tihuaꞌumuáꞌate matɨ́ꞌɨj tíꞌiyestehuaꞌa
14 Matɨ́ꞌɨj meri jáꞌitaꞌa ujúꞌuncaa ɨ́ mej tíꞌiyestehuaꞌa, aj puꞌi Jesús aꞌuun aꞌuteájrupi teyujtaꞌa. Tɨꞌɨj jí aꞌutéjche tɨ tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ teɨte. 15 Jéꞌecan mú rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa. Ayee mú tiújꞌixaateꞌecaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn caí jaꞌanáj tiꞌihuaújmuaꞌate, aꞌɨ́ɨ pu raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén tihuáꞌumuaꞌaten?
16 Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Canu aꞌij tirájteu neseɨ́j aꞌij nej tihuáꞌamuaꞌaten sino aꞌɨ́ɨ pu ayén tinaatáꞌa aꞌɨ́jna tɨ yé nejaꞌutaꞌítecaꞌa. 17 Tɨ́ puaꞌa hui jaꞌatɨ́ ayén áꞌujcaꞌane tɨ ayén huárɨni aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén ramuaꞌaréeren tɨ puaꞌa Dios ayén naatáꞌa nej niyen tíꞌimuaꞌataca caꞌɨ́n neseɨ́j nenaꞌa aꞌij tirájteu. 18 Aꞌɨ́jna tɨ ayén tíꞌixaxaꞌa aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn naꞌa tirájteu ruseɨ́j, ayée pu ꞌeen jɨ́n ayén rɨcɨ tɨ ij rɨ́ꞌɨ tiuꞌutaúraꞌan ruseɨ́j.
’Mɨ́ neajta inee, ayée nu neꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe nej ni niyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan neꞌɨ́jna tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. Tɨ́ puaꞌa hui jaꞌatɨ́ ayén áꞌujcaꞌane tɨ ayén huárɨni aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén ramuaꞌaréeren tɨ puaꞌa Dios ayén tinaatáꞌa nej niyen tíꞌimuaꞌata caꞌɨ́n neseɨ́j nenaꞌa aꞌij tirájteu.
19 ’¿Ni caí aꞌɨ́ɨn Moisés teecan ayén amuaatátui aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta? Aa niꞌijtá neꞌu. Mɨ́ seajta múꞌeen, capu jaꞌatɨ́ tɨ múꞌejmi jetze ajtémeꞌecan ayén araúrasten aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari tiꞌixa. ¿Aꞌiné ꞌeen jɨmeꞌe siyen tíꞌijxeꞌeveꞌe sej naajéꞌica?
20 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun ajteáxɨɨrecaꞌa, ayée mú titeetaniú tɨjɨ́n:
―Tiyaaruꞌu pu múꞌeetzi tzajtaꞌa seijreꞌe. ¿Aꞌataani hui ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ́ꞌij muáajeꞌica?
21 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Seɨj nuꞌu jɨ́n niyen huarɨ́j tɨ ayén huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌecaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn amuaatéjteu naíjmiꞌica. Jéꞌecan xu avéꞌejɨꞌɨstaxɨ. 22 Mɨ́ seajta múꞌeen, ayée xu tíꞌijrɨꞌɨre seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Moisés teecan ayén amuaataꞌaíj sej nuꞌu raꞌantisíjchixɨꞌɨn ɨ́ naviiraꞌan. Jee xaa, capu Moisés teecan jetze huanéj, sino Dios pu ayén raateájtuaa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ áꞌamuayaꞌupuacɨꞌɨstemuaꞌa. Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen raꞌantisíꞌiche ɨ́ naviiraꞌan ɨ́ uneecaꞌi tɨ teáataꞌa seꞌájna xɨcájraꞌan sej jetzen ruseꞌupi. 23 Ayee xu ꞌeen jɨ́n tíꞌijrɨꞌɨre sej si caí autéꞌɨtzen seꞌɨ́jna jemi ɨ́ niuucari tɨ Moisés teecan raateájtuaa. Tɨ́ puaꞌa ayén ꞌeen, ¿aꞌiné ꞌeen jɨ́n si níniuꞌucacu ineetzi jemi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen nain jɨ́n raarújte seɨ́j ɨ́ jaꞌatɨ neꞌájna xɨcájraꞌa sej jetzen ruseꞌupiɨ?
24 ’Xaatapuáꞌajta sej siyen tihuáꞌaxɨjteꞌe aꞌij tɨ tejamuáꞌamitɨejteꞌe. Mɨ́ seajta múꞌeen, ayée xu huárɨni sej si siyen tihuaꞌuxɨ́jteꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
Jesús pu jɨ́meꞌen tiꞌixa aꞌutɨ́ éꞌemeꞌecan
25 Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiraataxájtacaꞌa, aj mú mi seica miyen autéjhuii mej tiꞌihuaúrihuaꞌu. Miyen tɨjɨ́n:
―¿Ni caí aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej miyen jɨ́meꞌen tíꞌiteseꞌe mej raajéꞌica? 26 Yee pu hui jéjreꞌe huatéjvee tihuáꞌixaateꞌe. Mɨ́ majta, camu aꞌij tíꞌijee. ¿Ni qui meri miyen raamuáꞌa tɨjɨ́n: “Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu”? 27 Mɨ́ teajta iteen, teen tu hui ramuaꞌaree aꞌu tɨ éꞌemeꞌecan teꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistuꞌu, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn yé uvéꞌenen, capu jaꞌatɨ́ ramuaꞌaréeren aꞌu tɨ éꞌemeꞌecan aꞌɨ́jna. ―Ayee mú tíꞌixajtacaꞌa.
28 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, aúcheꞌe pu tihuáꞌamuaꞌatejcaꞌa u teyujtaꞌa. Aj puꞌi ayén caꞌanín jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Jee xaa neꞌu, ayée pu hui tiꞌayajna sej nemuaꞌate, seajta siyen ramuaꞌaree aꞌu nej éꞌemeꞌecan. Canu neseɨ́j nenaꞌa yé veꞌecáane sino tɨ yé nejaꞌutaꞌítecaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu nain jɨ́n ayén tíꞌijrɨꞌɨre. Capu tíꞌihuaꞌitzi ɨ́ jemin. Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu ramuaꞌate aꞌiné caxu ráꞌastijreꞌe. 29 Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa ramuaꞌate aꞌiné aꞌúu nu éꞌemeꞌecan ɨ́ jemin. Aꞌɨ́ɨ pu hui ajta yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
30 Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj mú mi miyen tiuꞌutatése mej raatéeviꞌi. Mɨ́ ajta, capu jaꞌatɨ́ ayén raatéeviꞌi aꞌiné capúu xɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌene, aꞌájna tɨ jetzen huaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌihuacaꞌa tɨ ayén huámɨꞌɨni. 31 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jemin eꞌetiújseɨj, muꞌiitɨ́ mú miyen ráꞌantzaahua. Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ꞌɨj yé uvéꞌenen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu Dios tɨ raꞌantíhuaꞌu, ¿ni qui jaítzeꞌe ayén aꞌɨ́jna jɨ́n rɨni tɨ huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe caí amɨ́jna mɨ jaꞌatɨ́?
Aꞌɨ́ɨme fariseos mú nuꞌu xantaaruꞌu huataꞌáitecaꞌa mej raatéeviꞌi meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús
32 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos, ayée mú tiúꞌunamuajriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte mej miyen xahuaaniꞌi mú jɨ́n tiújꞌixaateꞌe. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta u teyujtaꞌa, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos, aꞌɨ́ɨ mú seica huataꞌáitecaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun tíꞌichaꞌɨɨ mej mi raatéeviꞌi.
33 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Canu chéꞌe áꞌateeri múꞌejmi jemi aꞌiné puꞌuri vejliꞌi nej ni neꞌuun aꞌujnén neꞌɨ́jna jemi tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. 34 Múꞌeen xu nehuauni, aru caxu méꞌe nejéꞌeteuni. Ajta, capu rɨꞌɨríista aꞌame sej seꞌuun aꞌujnén aꞌu nej aꞌij éeneꞌe naꞌame.
35 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa, ayée mú tiújꞌihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuquí hui aꞌumé aꞌu tɨ caí rɨꞌɨrí tej tiyen yéꞌuteuni? ¿Ni qui aꞌuun seɨ́j chuéjraꞌa japua aꞌumé huáꞌa jemi ɨ́ teɨte ɨ́ mej aꞌucɨ́jxɨ huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Grecia éꞌemeꞌecan? ¿Ni qui hui ajta ayén tihuáꞌamuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ mej Grecia éꞌemeꞌecan? 36 ¿Aꞌiquí huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n tej nuꞌu rahuauni, teajta nuꞌu caí rateuni, tɨ ajta nuꞌu caí rɨꞌɨrí tej aꞌuun áꞌujuꞌun aꞌu tɨ aꞌij éeneꞌe aꞌame? ―Ayee mú tiújihuaꞌuracaꞌa.
Jesús pu huaꞌutáꞌineesin mej mi jemin veꞌeréꞌenen
37 Tɨ́ꞌɨj ari teꞌentipuáꞌarijmeꞌeca ɨ́ mej tíꞌiyeste, aꞌájna xɨcájraꞌan tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌecaꞌa ɨ́ mej meꞌɨ́jna jetze tíꞌiyestehuaꞌa, aj puꞌi Jesús ayén huatéechaxɨ huáꞌa tzajtaꞌa. Aj puꞌi ayén caꞌanín jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa hui jaꞌatɨ́ ayén ruxɨéemɨsteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí urarɨ́ꞌeneꞌe jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén veꞌeréꞌenen ineetzi jemi nej ni niyen caꞌaníjraꞌa tiraatáꞌan. 38 Ayee pu cheꞌatá naꞌa raruuren aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén naꞌaráꞌastijreꞌesin ineetzi aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́j pu jetzen airáninei ɨ́ tzajtaꞌan temuaꞌa naa aꞌɨ́jna ɨ́ jaj tɨ jetzen araújcaꞌanen aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n ruuri aꞌame. Ayej seíireꞌe aꞌame tɨ́j jetzen airáamɨꞌɨye ɨ́ jaj.” ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
39 Aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨjɨ́n “jaj”, ayée pu huataújmuaꞌa tɨjɨ́n: ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ Dios raateájtuaaniicheꞌe huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌantzaahua. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús aꞌiné capu xɨ éꞌe jáꞌahuaꞌacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús caí xɨ aꞌujnéj u júteꞌe tɨ ij Dios ayén án yeꞌecájrati ɨ́ ɨpuari japua.
Capu xɨ huáꞌamitɨejteꞌecaꞌa ɨ́ teɨte jaꞌatɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús
40 Jɨ́meꞌen muꞌu miyen ráanamuajriꞌi tɨ ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj mú mi miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa seica ɨ́ teɨte tɨjɨ́n:
―Ayej hui xaa neꞌu tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén tíꞌixaxaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, ɨ́ tej tiyen rachúꞌeveꞌe.
41 Majta seica mú miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Aꞌii pu hui aꞌíin iꞌi pɨ́rɨcɨ tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu.
Majta seica miyen tiújꞌihuaꞌuracaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné hui tíꞌirɨꞌɨri tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ayén aꞌuun éꞌemeꞌecanta u Galilea? 42 ¿Ni caí ayén téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ayén airaújneijteꞌesin aꞌɨ́jna jetze ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ David teecan? Ajta nuꞌu tɨ aꞌuun éꞌemeꞌecanta aꞌame aꞌujna u Belén, aꞌu tɨ aꞌɨ́ɨn David teecan eꞌechéjmeꞌe. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa.
43 Aꞌɨ́j mú jɨ́n jáꞌitaꞌa aꞌutacɨ́j ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ Jesús. Seica mú seɨcɨé tíꞌixajtacaꞌa. Majta seica seɨcɨé. 44 Seica mú miyen raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa mej miyen raatéeviꞌi. Mɨ́ ajta, capu jaꞌatɨ́ ahuaújcaꞌane tɨ rajvíꞌi.
Camu nuꞌu ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa ɨ́ Jesús aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej títetatéꞌecaꞌa
45 Matɨ́ꞌɨj mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌichaꞌɨɨ u teyujtaꞌa, aꞌúu mú aꞌuréꞌene huáꞌa jemi ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta u teyujtaꞌa, majta ɨ́ fariseos jemi. Matɨ́ꞌɨj miyen tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n secaí yeꞌeráaviꞌitɨ?
46 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌichaꞌɨɨve, ayée mú tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu hui jaꞌatɨ́ ayén tíꞌixaxaꞌa tɨ́j amɨ́n tíꞌixaxaꞌa.
47 Ayee mú tiuꞌutaniú aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos tɨjɨ́n:
―¿Ni ajta ari ayén amuáacuanamua múꞌejmi? 48 ¿Ni caí seɨ́j tɨ tíꞌitaꞌaijteꞌe ari ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna, naꞌari seɨ́j tɨ téjmi jetze ajtémeꞌecan i tej fariseos púꞌeen? 49 Majta ɨ́ teɨte ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseɨreꞌecaꞌa, camu aꞌatzu yaúꞌitɨe aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari Moisés teecan tɨ raateájtuaa. Dios pu ari huaꞌuxɨ́jte amɨ́ɨme. ―Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos.
50 Ajta aꞌɨ́ɨn Nicodemo, aꞌɨ́jna tɨ ari ɨ́ Jesús jemi aꞌatánejcaꞌa, tɨ́j ajta seɨ́j púꞌeeneꞌe tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
51 ―Capu ayén tiraavíjteꞌe tej tiyen raꞌuxɨ́jteꞌen tɨ́ꞌij puaíjtzi ráacɨꞌɨti. Ayee pu téꞌaxa ɨ́ yuꞌuxari jetze ɨ́ tej jɨ́n tíꞌaijta tɨ ayén nuꞌu ruxeꞌeveꞌe tej nuꞌu tiraaꞌíhuaꞌu amuacaícan jɨ́n teꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tej ti ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j jɨ́n rɨcɨ. ¿Ni caí ayén tiꞌayajna?
52 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni hui múꞌee pe pajta peꞌuun éꞌemeꞌecan u Galilea? Aúuhuauchi ɨ́ yuꞌuxari jetze pej pi piyen ráamuaꞌaree tɨ caí jaꞌatɨ́ aꞌuun éꞌemeꞌecan u Galilea tɨ Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa.
53 Ayee mú tiuꞌutaxájtacaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi aꞌucɨ́jxɨ aꞌu tɨ seɨ́j éꞌeche.