8
Aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ huaújxanaꞌacɨre
Ajta Jesús pu aꞌuun áꞌume jɨrí tɨ aꞌutacáꞌa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Aceituunajemi. Tapuáꞌarijmeꞌeca pu aꞌuun aꞌujnéj teyujtaꞌa. Majta mú jeíhua teɨte ajteáxɨɨrecaꞌa ɨ́ jemin. Aj puꞌi aꞌujyeíjxɨ tɨ i tihuáꞌumuaꞌaten. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jetzen tiúꞌujmuaꞌate ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos, aꞌɨ́ɨ mú seɨ́j eꞌeráaviꞌitɨ ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Ayee mú tiraatéeviꞌi tɨ́ꞌɨj auj ayén rɨjcaa ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ruxánaꞌacɨraꞌateꞌecaꞌa. Matɨ́ꞌɨj mi raataꞌaíj tɨ aꞌuun jáꞌitaꞌa aꞌutéchaxɨn mej mi raaseíj ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa meꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Maeestru, ayée mú yeehui tiraatéeviꞌi amɨ́jna mɨ ꞌɨ́itaꞌa tɨ́ꞌɨj auj xanaꞌacɨraꞌateꞌecaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn Moisés, ayée pu yeehui titaataꞌaíj aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari tɨ raateájtuaa tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe tej nuꞌu tetej jɨ́n raajéꞌica. Ari múꞌee, ¿aꞌiné yeehui pajta tiꞌixa?
Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌantimuáꞌitɨn aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌitɨ́j jɨ́n tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin. Ayee mú rahuaucaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n tiraaxájtziꞌi.
Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, aꞌɨ́ɨ pu aicaújtutzi. Aj puꞌi aꞌutéjche tɨ ruxɨté jɨ́n raꞌuyúꞌuxa á chuaataꞌa. Maúcheꞌe mú tíꞌiraꞌihuaꞌuracaꞌa. Aj puꞌi Jesús ayén huatéechaxɨ. Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa hui seɨ́j múꞌeen jaꞌanáj caí aꞌɨ́jna jɨ́n ayén autéꞌɨtze ɨ́ áꞌamuamuaꞌatziiraꞌa jɨmeꞌe, chéꞌe aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ amuacaí raatatúꞌa ɨ́ tetej jɨmeꞌe. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
Ajtahuaꞌa pu aicaújtutzi. Ajta raꞌuyúꞌuxacaꞌa á chuaataꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme, jɨ́meꞌen muꞌu miyen ráanamuajriꞌi aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, matɨ́ꞌɨj mi meꞌuun tíhuii, seɨj majta seɨj, amuacaícan aꞌɨ́jna tɨ jaítzeꞌe vástaꞌa. Tɨꞌɨj jí aꞌɨ́ɨ naꞌa ɨ́ Jesús aꞌuun aꞌuteájturaa jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ aꞌuun jáꞌitaꞌa aꞌutéveecaꞌa. 10 Aj puꞌi Jesús huatéechaxɨ. Aj puꞌi ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―ꞌƗ́itaꞌa, ¿aꞌuné hui aꞌij méꞌeen aꞌɨ́ɨme? ¿Ni caí méꞌe jaꞌatɨ́ tɨ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n múꞌeetzi jetze tíꞌijpuaꞌajteꞌe?
11 Aj puꞌi ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nevástaraꞌa, capu yeehui jaꞌatɨ́ ayén neetzi jetze tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌijpuaꞌajteꞌe.
Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Canu neajta inee tiꞌitɨ́j jɨ́n múꞌeetzi jetze teꞌujpuáꞌajteꞌesin. Patáꞌaj áꞌuraꞌani. Capej hui chéꞌe piyen peꞌɨ́jna jɨ́n teꞌutéꞌɨtzeaaraꞌan. ―Ayee pu tiraataꞌixaa.
Jesús pu huaꞌatátzaviꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua
12 Tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa ayén tihuaꞌutáꞌixaa ɨ́ teɨte ɨ́ Jesús, ayej tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Nee nu yeehui neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tatzari tɨ jɨ́n huáneeriꞌi huáꞌa japua naíjmiꞌica ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua. Aꞌatɨ́ tɨ naꞌa hui tɨ nee jamuan áꞌucheꞌecaneꞌen, capu jaꞌanáj ayén tɨ́caꞌamisteꞌe áꞌucheꞌecaneꞌe aꞌame, sino ayée nu yeehui raateájtuaani ɨ́ jemin neꞌɨ́jna ɨ́ tatzari ɨ́ tɨ jɨ́n ruuri áꞌaraꞌani.
13 Matɨ́ꞌɨj mi aꞌɨ́ɨme fariseos miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Múꞌee pej piyen aseɨ́j titéꞌaxajta. Aꞌɨ́j pu yeehui jɨ́n caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe aꞌij pej titéꞌaxajta aseɨ́j.
14 Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa niyen neseɨ́j tíꞌinxajta, aúcheꞌe pu yeehui tíꞌivaɨreꞌe nej niyen tíꞌinxajta neseɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen ramuaꞌaree aꞌu nej aꞌarájraa, neajta niyen cheꞌatá nenaꞌa ramuaꞌaree aꞌuj nej aꞌumé. Mɨ́ seajta múꞌeen, capu yeehui aꞌij tejamuáꞌamitɨejteꞌe, aꞌu nej aꞌarájraa, naꞌari aꞌu nej aꞌumé. 15 Ayee xu siyen senaꞌa huáꞌaxɨjteꞌe aꞌij sej rujɨ́ɨmuaꞌa tirájteuve. Mɨ́ neajta inee, canu jaꞌatɨ́ íjii áꞌaxɨjteꞌen. 16 Aru, tɨ puaꞌa hui niyen jaꞌatɨ́ áꞌaxɨjteꞌe, aúcheꞌe pu ayén tiraavíjteꞌe nej niyen rɨcɨ aꞌiné canu neseɨ́j niyen aꞌij tirájteu, sino aꞌɨ́ɨ pu ayén naatáꞌa aꞌɨ́jna tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
17 ’Ayee pu yeehui téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ sej jɨ́n tíꞌaijta tɨ ayén nuꞌu tíꞌivaɨreꞌe tɨ puaꞌa mehuáꞌapua miyen tiꞌitɨ́j jɨ́n tiꞌiteújxajtajmeꞌen. 18 Nee nu yeehui neꞌɨ́n púꞌeen seɨ́j ɨ́ nej niyen tíꞌinxajta neseɨ́j. Ajta yeehui ɨ́ seɨ́j tɨ ayén tineteáxajta, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niyáꞌupua tɨ íiyen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
19 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuné yeehui aꞌij ꞌeen tɨ ayáꞌupua púꞌeen?
Jesús pu ayén tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Caxu yeehui nemuaꞌate jaꞌatɨ́ nej púꞌeen. Caxu seajta ramuaꞌate ɨ́ niyáꞌupua. Tɨ́ puaꞌa siyen nemuaꞌajcaa, ayée xu yeehui seajta tíꞌijmuaꞌate ɨ́ niyáꞌupua.
20 Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ́ꞌɨj auj tihuáꞌamuaꞌatejcaꞌa aꞌujna teyujtaꞌa, aꞌájna vejliꞌi aꞌu mej yéꞌeseꞌɨri ɨ́ tumin. Mɨ́ majta ɨ́ teɨte, capu jaꞌatɨ́ ayén tiraatéeviꞌi aꞌiné capúu xɨ aꞌájna tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa jetze tɨ jetzen Jesús huámɨꞌɨni.
“Aꞌu nej aꞌumé, capu rɨꞌɨrí sej seꞌuun áꞌujuꞌun”
21 Ajtahuaꞌa pu Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nee nu yeehui neꞌuun aꞌujnéjsin, seajta múꞌeen xu nehuauni ineetzi. Ajta, caí Dios tejámuaatáꞌuuniꞌira. Múꞌeen xu cuiꞌini seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu rɨꞌɨrí sej seꞌuun aꞌujnén aꞌu nej aꞌujnéjsin inee.
22 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiꞌitiúrihuaꞌuriꞌi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeehui huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ nuꞌu caí rɨꞌɨrí tej teꞌuun aꞌujnén aꞌu tɨ nuꞌu aꞌujnéjsin? ¿Ni qui ayén huataújmuaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn huaújjeꞌica?
23 Aúcheꞌe pu ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa tɨjɨ́n:
―Múꞌeen xu hui yúucɨ pújmeꞌen éꞌemeꞌecan. Neajta inee, júteꞌe nu éꞌemeꞌecan. Múꞌeen xu yeehui huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Neajta inee, canu niyen huáꞌa jetze ajtémeꞌecan. 24 Ayee nu hui niyen amuaatáꞌixaa tɨ puaꞌa caí ayén Dios tejámuaatáꞌuuniꞌira, múꞌeen xu cuiꞌini seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ puaꞌa yeehui secaí siyen téꞌantzaahuateꞌen nej neꞌɨ́n pɨ́rɨcɨ aꞌij nej tiꞌixa, múꞌeen xu xaa cuiꞌini seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej auteájturaa ɨ́ Dios jemi.
25 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌataani yeehui pej púꞌeen?
Ajta Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ nej niyen jɨ́meꞌen tejáꞌamuaꞌixaateꞌecaa tɨ́j naꞌa jéjcua ɨmuá tɨ yú eꞌiréꞌene. 26 Jéihua nu neri tíꞌixajtamɨꞌɨ múꞌejmi jɨmeꞌe, neajta niyen neꞌɨ́jna jɨ́n amuaꞌuxɨ́jteꞌen. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa. Neajta nu hui niyen tihuáꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen japuan seijreꞌe íiyen ɨ́ chaanaca japua aꞌij nej niyen tiráanamuajriꞌi neꞌɨ́jna jemi tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
27 Majta aꞌɨ́ɨme, camu yaúꞌitɨee muáꞌaraa aꞌij tɨ tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa, tɨ ayén jɨ́meꞌen raxa tɨ yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen. 28 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Setɨ́ꞌɨj yeehui aj nejaꞌutavén ineetzi i nej teáataꞌa jetze airámeꞌecan, aj xu si ramuaꞌaréeren jaꞌatɨ́ nej púꞌeen, seajta xu ramuaꞌaréeren nej caí neseɨ́j nenaꞌa aꞌij tirájteu aꞌij nej tejámuaatáꞌixaa sino ayée nu cheꞌatá nenaꞌa tíꞌixaxaꞌa aꞌij tɨ niyáꞌupua ayén tinaamuáꞌate. 29 Aꞌɨ́jna tɨ hui yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu neetzi jemi seijreꞌe. Capu ayén ruséntacan naatéjtuaa aꞌiné ayée nu yeehui tɨ́ꞌɨj pɨ́naꞌa niyen tíꞌijrɨꞌɨre aꞌij tɨ tiraꞌaráanajche.
30 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte, tɨ́ꞌɨj Jesús auj ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌecaꞌa, muꞌiitɨ́ mú miyen ráꞌantzaahua.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ravaɨreꞌe aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen
31 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan ɨ́ mej majta ráꞌantzaahua tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa hui siyen teꞌutáviicuaꞌi sej si siyen tiraꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij nej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, aj xu xaa siyen titéꞌujujhuaꞌaneꞌe xáꞌajuꞌun ineetzi jamuan. 32 Múꞌeen xu seajta yeehui ramuaꞌaréeren seꞌɨ́jna tɨ nain jɨ́n ayén tiꞌayajna. Aꞌɨ́j xu jɨ́n ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌen xáꞌajuꞌun.
33 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Teen tu yeehui Abraham teecan jetze airáane. Catu yeehui jaꞌanáj seica jemi caꞌanéeri jɨ́n tiuꞌutévaɨ. Aꞌɨ́j pu yeehui jɨ́n, ¿aꞌiné auj tíꞌirɨꞌɨri pej piyen tíꞌitaꞌixaateꞌe tej nuꞌu taxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌe táꞌaraꞌani?
34 Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Ayee nu yeehui tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén teꞌuteáturaaveꞌen ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́ɨ pu caꞌanéeri jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe aꞌɨ́jna jemi tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. 35 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ caꞌanéeri jɨ́n tejéꞌemuarɨꞌe aꞌu mej éꞌeche ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiraꞌaijteꞌe, aꞌɨ́ɨ pu caí aꞌuun rusén jɨ́n huateáturaasin aꞌujna. Majta aꞌɨ́ɨn tɨ yaujraꞌan púꞌeen, aꞌúu pu yeehui huateáturaasin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
36 ’Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa niyen huárɨni inee, i nej neajta yaujraꞌan púꞌeen, nej ni amuaꞌirájtuaani sej si ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌen, ayée xu xaa neꞌu ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌe xáꞌajuꞌun, tzɨ́teꞌe. 37 Nee nu hui niyen ramuaꞌaree sej seꞌɨ́jna jetze airáane seꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. Mɨ́ seajta múꞌeen, xuꞌuri siyen áꞌujcaꞌane sej siyen naajéꞌica seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caí chéꞌe ranamuajracu aꞌij nej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. 38 Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe aꞌij nej yeehui neri neꞌuun tejáꞌuseij ɨ́ niyáꞌupua jemi. Seajta múꞌeen, ayée xu cheꞌatá senaꞌa tíꞌijrɨꞌɨre aꞌij sej seajta tiráanamuajriꞌi ɨ́ ruyáꞌupua.
39 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Teen tu yeehui rájyaꞌupuacaꞌa teꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan.
Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa yeehui siyen yaújmuaꞌameꞌen púꞌeeneꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, ayée xu cheꞌatá senaꞌa rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ajta rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa. 40 Ayee pu i éeneꞌe, xuꞌuri siyen tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare sej naajéꞌica. Neajta inee, nee nu neꞌɨ́n púꞌeen seɨ́j tɨ ayén tejámuaatáꞌixaa aꞌɨ́jna tɨ ayén tiꞌayajna, ɨ́ nej neajta niyen ráanamuajriꞌi neꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios. Capu yeehui ayén tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan. 41 Ayee xu siyen aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ ajta rɨcɨ ɨ́ áꞌamuayaꞌupua.
Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Catu yeehui huanúꞌihuacaꞌa huáꞌa jetze ɨ́ mej ruseɨ́jtajmee patɨ́j múꞌee. Seɨ́j puꞌu yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej rájyaꞌupua. Aꞌɨ́ɨ pu yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios.
42 Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa yeehui aꞌɨ́ɨn Dios áꞌamuayaꞌupua púꞌeeneꞌen, múꞌeen xu nexɨ́ꞌeveꞌe xáꞌajuꞌun aꞌiné aꞌúu nu aꞌuvéꞌemej ɨ́ jemin. Canu yeehui neseɨ́j nenaꞌa niyen aꞌuvéꞌemej sino aꞌɨ́ɨ pu yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
43 ’¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n secaí nejaúꞌitɨe aꞌij nej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe? Caxu xaa neꞌu yaúꞌitɨe aꞌiné secaí ahuaújcaꞌane sej raꞌancuréꞌan aꞌij nej tiꞌixa. 44 Múꞌeen xu yeehui seꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan ɨ́ tiyaaruꞌu. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ áꞌamuayaꞌupua. Seajta múꞌeen, ayée xuꞌu senaꞌa seꞌɨ́jna jɨ́n siyen ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ áꞌamuayaꞌupua. Tɨ́j naꞌa tɨ huataseíjre ɨ́ teáataꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, aꞌɨ́ɨ pu yeehui tíꞌitecuiꞌica. Capu jaꞌanáj tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu yeehui nain jɨ́n tíꞌihuaꞌitaca. Tɨ́j naꞌa tɨ ayén tíꞌihuaꞌi, aꞌɨ́ɨ pu jetzen airáninei ɨ́ tzajtaꞌan aꞌɨ́jna tɨ huaꞌitzi púꞌeen. Ayej xaa neꞌu, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tíꞌihuaꞌitaca. Ajta tɨ́j naꞌa tɨ huaꞌitzi púꞌeen, aꞌɨ́j pu jetzen airáninei.
45 ’Mɨ́ neajta inee, ayée nu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa. Aꞌɨ́j xu jɨ́n, caxu yeehui náꞌatzaahuateꞌe. 46 ¿Ni seɨ́j múꞌejmi jetze tɨ ajtémeꞌecan ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n náꞌaxɨjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi? Aꞌiné capu rɨꞌɨrí sej siyen huárɨni, ayée pu huataújmuaꞌa nej niyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Tɨ́ puaꞌa ayén, ¿aꞌiné yeehui ꞌeen jɨmeꞌe secaí náꞌatzaahuateꞌe? 47 Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Aꞌɨ́jna tɨ Dios jetze ajtémeꞌecan ayén ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tiꞌixa ɨ́ Dios. Seajta múꞌeen, ayée xu ꞌeen jɨ́n caí siyen ráꞌastijreꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caí Dios jetze ajtémeꞌecan.
Cɨríistuꞌu pu amuacaí huataseíjre caí aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan
48 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta teyujtaꞌa, ayée mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni yeehui caí ayén tiꞌayajna aꞌij tej tiꞌixa pej piyen Samaria éꞌemeꞌecan, ajta tiyaaruꞌu pu múꞌeetzi tzajtaꞌa seijreꞌe?
49 Jesús pu ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu tiyaaruꞌu neetzi tzajtaꞌa seijreꞌe sino nee nu rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ niyáꞌupua. Seajta múꞌeen, ayée xu méjcaꞌi tinúutache ineetzi. 50 Mɨ́ neajta inee, canu yeehui neseɨ́j nenaꞌa niyen rahuauhuau tɨ jaꞌatɨ́ rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌan, sino seɨ́j puꞌu xaa ayén rahuauhuau. Aꞌii pu yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen. 51 Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tiráꞌastijreꞌe aꞌij nej tíꞌixaxaꞌa, capu yeehui jaꞌanáj racɨꞌɨti tɨ huámɨꞌɨni.
52 Jɨ́meꞌen muꞌu miyen ráanamuajriꞌi, aj mú mi miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Tuꞌuri yeehui ramuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna tɨ tiyaaruꞌu pu múꞌeetzi tzajtaꞌa seijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu yeehui Abraham huamɨ́ꞌɨ, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa. Mɨ́ pajta múꞌee, ayée pepuꞌu yeehui tiꞌixa tɨ ayén nuꞌu, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tiráꞌastijreꞌe aꞌij pej tiꞌixa, tɨ nuꞌu caí jaꞌanáj mɨꞌɨni.
53 ’¿Ni tzaa yeehui piyen jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee caí ɨ́ tiꞌitɨ́j tɨ jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa ɨ́ tayáꞌupua ɨ́ Abraham? Aꞌɨ́ɨ pu yeehui xaa huamɨ́ꞌɨ. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, aꞌɨ́ɨ mú majta huácuii. Ari múꞌee, ¿aꞌiné petíꞌixa aꞌatani pej pɨ́rɨcɨ?
54 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu yeehui tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe tɨ puaꞌa niyen neseɨ́j téꞌantzaahuateꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌaca ɨ́ niyáꞌupua, aꞌɨ́jna ɨ́ sej jɨ́meꞌen siyen tiꞌixa yee aꞌɨ́ɨ pu aꞌamua Dios púꞌeen. 55 Seajta múꞌeen, caxu yeehui ramuaꞌate. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa ramuaꞌate. Tɨ́ puaꞌa niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe yee canu ramuaꞌate, ayée nu tíꞌihuaꞌitaca setɨ́j múꞌeen. Mɨ́ neajta inee, nee nu xaa ramuaꞌate, neajta niyen ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tíꞌixaxaꞌa. 56 Ajta yeehui aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham tɨ áꞌamuayaꞌupua púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu huataújtemuaꞌave aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tiráꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ ayén raaseíj jaꞌanáj xɨcájraꞌan nej jetzen nain jɨ́n antínmuaꞌareere. Aꞌɨ́ɨ pu xaa raaseíj, ajta aꞌɨ́jna jɨ́n huataújtemuaꞌave.
57 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ayée mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni tzaa yeehui piyen raaseíj peꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan? Capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri, aꞌiné capej xɨ piyen huaꞌapuate japuan tamuáamuataꞌa nineꞌiraꞌa rájchaꞌɨɨ.
58 Ajta ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨjɨ́n:
―Ayee nu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Tɨ́ꞌɨj caí xɨ Abraham huaseíjre, nee nu neri seijreꞌecaꞌa.
59 Jɨ́meꞌen muꞌu miyen tiráanamuajriꞌi, aj mú mi tetej titúꞌutu ɨ́ mej jɨ́n raateátuꞌasixɨꞌɨn. Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús huateúꞌavaatacaꞌa. Aj puꞌi aꞌuun huirájraa aꞌujna teyujtaꞌa.