9
Jesús pu raarújte jaꞌatɨ́ tɨ aracúuniꞌi huanúꞌihuacaꞌa
Tɨ́ꞌɨj aꞌuun aꞌataméꞌecaa, Jesús pu jaꞌatɨ́ huaseíj tɨ aracúuniꞌi pu huanúꞌihuacaꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Jesús jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe, ayée mú tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Maeestru, ¿aꞌatani yeehui ayén auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén teꞌaracúuniꞌi huanúꞌihua? ¿Ni qui aꞌɨ́ɨn auteájturaa caꞌɨ́n ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen?
Aj puꞌi Jesús ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capu yeehui jaꞌatɨ́ auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu amɨ́jna jaꞌatɨ́ ayén auteájturaa, camu majta ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen. Ayee pu yeehui tiráaruu tɨ ij ayén huataseíjreꞌen ɨ́ jemin aꞌij tɨ Dios tiraayɨ́ꞌɨtɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan. Ayee pu ruxeꞌeveꞌe tɨ́ꞌɨj auj tújcaꞌari tzajtaꞌa pɨ́tíꞌirɨcɨ tej tiyen teꞌɨ́jna jetze tiuꞌumuárɨꞌen Dios tɨ jɨ́n ayén yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa. Puꞌuri yeehui aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin tɨ huatétɨcaꞌari. Capu chéꞌe rɨꞌɨríista aꞌame aꞌájna tɨ jaꞌatɨ́ ayén tiuꞌumuárɨꞌen. Ijii, netɨ́ꞌɨj nauj niyen huaca íiyen chaanaca japua, ayée nu tíꞌivaɨreꞌe huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte tɨ́j tatzari tɨ jɨ́n huáꞌa japua huáneeriꞌi mej mi miyen tiꞌitɨ́j huaseíj matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
Tɨ́ꞌɨj ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj puꞌi, aꞌɨ́ɨn á chuaataꞌa eꞌerájtzitzee. Ajta, ruꞌíjcɨꞌe jɨ́n rajrúꞌune ɨ́ xarij. Aj pu i raꞌarápɨtijriꞌi á jɨꞌɨseáaraꞌan jetze aꞌɨ́jna tɨ arácun. Ajta ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aricu yeehui, u páꞌumeꞌen peꞌújna aꞌu tɨ jéꞌejmuaa tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Siloé.
(Ayee pu huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨjɨ́n: tɨ huataꞌítiꞌihuacaꞌa.)
Aj puꞌi u áꞌume aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ajta acáujɨstaꞌante. Tɨꞌɨj jí mú aꞌuvéꞌemej. Puꞌuri ayén atáneericaꞌa. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej á vejliꞌi aꞌuchéejmeꞌecaa aꞌu tɨ éꞌechejcaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, majta aꞌɨ́ɨme, ɨ́ mej mejmíꞌi miyen raseíjracaꞌa tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn auj limojna huaucaꞌa, ayée mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―¿Ni caí yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén aꞌuun aꞌutacái áꞌayeꞌi tɨ ij limojna huaꞌutáhuavii ɨ́ teɨte?
Seica mú miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen. Majta seica miyen tɨjɨ́n:
―Capu yee aꞌɨ́ɨn púꞌeen, sino ayée puꞌu naꞌa seijreꞌe tɨ́j aꞌɨ́jna.
Ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Nee nu yeehui neꞌɨ́n púꞌeen.
10 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeꞌí peteꞌatáneerecaꞌa?
11 Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aꞌɨ́jna yeehui ɨ́ mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n: Jesús, aꞌɨ́ɨ pu xarij huateáruꞌune, tɨꞌɨquí yeehui naꞌarápɨtijriꞌi yé nejɨ́ꞌɨ jetze. Aj puꞌi ayén tinaataꞌaíj nej nuꞌu neꞌuun u áꞌumeꞌen neꞌújna Siloé, aꞌu tɨ jéꞌejmuaa nej nuꞌu ni aránjaꞌusixɨꞌɨn. Netɨ́ꞌɨj yeehui ni u áꞌume, neajta aránjaꞌusixɨ. Aj nu ni niyen mé úuneerecaꞌa. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
12 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌuné aꞌij ꞌéꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ?
Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Canu yeehui méꞌe yéꞌemuaꞌaree.
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta teyujtaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú chueereꞌe, majta camu aꞌij tirájteuve aꞌij mej rɨcɨ
13 Matɨ́ꞌɨj mi yaꞌuvíꞌitɨ́ meꞌɨ́jna tɨ aracúuniꞌi aꞌɨ́mej jemi ɨ́ fariseos. 14 Ajta, ayée pu aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa aꞌájna xɨcájraꞌan jetze mej jetzen ruseꞌupi tɨ́ꞌɨj Jesús ayén raateáruꞌune ɨ́ xarij, ajta tiráahuaa. 15 Aꞌɨ́j mú jɨ́n, aꞌɨ́ɨme ɨ́ fariseos majta miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn teꞌatáneerecaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aꞌɨ́ɨ pu yeehui naꞌarápɨtijriꞌi yé nejɨ́ꞌɨ jetze. Neajta niyen aránjaꞌusixɨ. Ajta íjii, nee nu yeehui neri mé úunee.
16 Majta ɨ́ mej huáꞌa jetze ajtémeꞌecan ɨ́ fariseos, ayée mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Capu yeehui aꞌuun éꞌemeꞌecan ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna aꞌiné capu ayén ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ xɨcaj tej jetzen taseꞌupi.
Majta seica miyen tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeehui tíꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén huárɨni tɨ huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe tɨ puaꞌa ayén nuꞌu teꞌuteáturaavecareꞌen ɨ́ Dios jemi?
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, seica mú seɨcɨé tíꞌixajtacaꞌa. Majta ɨ́ seica, seɨcɨé mú majta tíꞌixajtacaꞌa. Camu naímiꞌi ruxɨ́ꞌej menaꞌa miyen tíꞌixajtacaꞌa. 17 Matɨ́ꞌɨj miyen majtáhuaꞌa tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Pajta múꞌee, ¿aꞌiné yeehui petíꞌimuaꞌatze jaꞌatɨ́ tɨ pɨ́rɨcɨ?, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu timuáahuaa pej pi atáneerecaꞌa.
Ajta aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aꞌɨ́ɨ pu yeehui Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa.
18 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌuun tíꞌaijta teyujtaꞌa, camu ráꞌantzaahua tɨ ayén aracúuniꞌi huanúꞌihuacaꞌa, tɨ ari huarúj tɨ i ari atanee íjii, icu. Matɨ́ꞌɨj mi miyen huaꞌutaꞌaíjtacaꞌa mej mi u aꞌuvéꞌejuꞌun ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen. 19 Ayee mú tihuaꞌutaꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Ni tzaa yeehui aꞌɨ́ɨn púꞌeen áꞌamuayauj? ¿Ni aꞌɨ́ɨn púꞌeen sej siyen tiꞌixa yee aracúuniꞌi pu huanúꞌihuacaꞌa? ¿Aꞌiné yeehui auj tíꞌirɨꞌɨri tɨ ari mé úunee?
20 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen, ayée mú tiuꞌutaniú tɨjɨ́n:
―Ayee tu xaa ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn tayauj pɨ́rɨcɨ, teajta yeehui ramuaꞌaree tɨ aracúuniꞌi huanúꞌihuacaꞌa. 21 Mɨ́ teajta iteen, catu xaa neꞌu ramuaꞌaree aꞌij tɨ ꞌeen jɨmeꞌe tɨ ayén ari mé úunee nusu jaꞌatɨ́ tɨ ayén raarújte. Setáꞌaj yeehui siyen tiraataꞌíhuaꞌu aꞌiné, puꞌuri vástaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ruseɨ́j tiuꞌutaxájta.
22 Ayee mú ꞌeen jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen aꞌiné mehuáꞌatziɨɨneꞌecaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌuun teyujtaꞌa tíꞌaijta, ɨ́ mej majta meri miyen tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare mej mi ruꞌiráꞌite meꞌújna teyujtaꞌa jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén tiuꞌutaxáj yee Jesús pu nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu. 23 Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ vaújsimuaꞌameꞌen yee matáꞌaj raataꞌíhuaꞌu meꞌɨ́jna aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ huaꞌayauj puꞌuri vástacaꞌa.
24 Majtahuaꞌa mú miyen raatajé meꞌɨ́jna tɨ aracúuniꞌi huanúꞌihuacaꞌa. Ayee mú tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj piyen penaꞌa rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ Dios. Pajta caí yeehui piyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen peꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ateáturaave ɨ́ Dios jemi.
25 Ajta aꞌɨ́ɨn, ayée pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa yeehui ayén ateáturaave ɨ́ Dios jemi nusu caí, canu xáahuí aꞌatzu ramuaꞌaree, sino ayée nu xaa ramuaꞌaree nej amuacaí aracúuniꞌi. Mɨ́ neajta íjii, nee nu hui mé úunee.
26 Matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌiné yeꞌí muáaruu? ¿Aꞌiné yeꞌí timuáahuaa pej pi yeehui atáneere?
27 Aj puꞌi ayén tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nuꞌuri amuaatáꞌixaa. Seajta múꞌeen, caxu náanamuajriꞌi. ¿Aꞌiné ꞌeen jɨmeꞌe siyen raxɨ́ꞌeveꞌe nej neajtahuaꞌa amuaatáꞌixaateꞌen? Tij seajta múꞌeen siyen raxɨ́ꞌeveꞌe sej seajta jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌen.
28 Majta miyen jeíhua mú aꞌij puaꞌa tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Aa netiꞌijtá neꞌu. Múꞌee pej yeehui peꞌɨ́jna jamuan áꞌucheꞌecan, tzɨ́teꞌe. Teajta iteen, teen tu tiyen ráꞌastijreꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. 29 Teen tu yeehui tiyen ramuaꞌaree tɨ Dios ayén jamuan tiuꞌuxájtacaꞌa ɨ́ Moisés. Ajta, jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, catu yeehui aꞌatzu ramuaꞌaree aꞌu tɨ éꞌemeꞌecan.
30 Aj puꞌi ayén tiuꞌutaniú aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨjɨ́n:
―¿Ni caí neꞌu icu? Múꞌeen xu caí ramuaꞌaree aꞌu tɨ éꞌemeꞌecan. Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨn ayén naarújte nej ni niyen atáneere. 31 Ayee tu yeehui ramuaꞌaree tɨ Dios caí ayén ranamua jaꞌatɨ́ tɨ ayén ateáturaave ɨ́ jemin. Dios pu xaa ayén ranamua aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén ranaꞌamiche, ajta tɨ ayén ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ Dios tíꞌijxeꞌeveꞌe. 32 Capu yeehui jaꞌanáj jaꞌatɨ́ ayén tiráanamuajriꞌi tɨ seɨ́j ayén raarújte aꞌɨ́jna tɨ aracúuniꞌi huanúꞌihuacaꞌa tɨ ij ayén atáneericaꞌa áꞌaraꞌani. 33 Tɨ́ puaꞌa hui caí Dios jemi éꞌemeꞌecantacacheꞌe, capu aꞌij rɨníicheꞌen tɨ naarújteꞌencheꞌe ineetzi. ―Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa.
34 Majta aꞌɨ́ɨme miyen tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nain pej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi múꞌee, tɨ́j naꞌa pej yeehui piyen huanúꞌihuacaꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene. ¿Ni tzaa múꞌee piyen autéꞌacaꞌane pej piyen titáamuaꞌaten? ―Ayee mú tiraataꞌixaa.
Majta ruꞌiráꞌitecaꞌa.
Jesús pu nuꞌu huaꞌajtéꞌaxɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej teyujtaꞌa tíꞌaijta
35 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, ayej ráamuaꞌareeriꞌi mej miyen ruꞌiráꞌitecaꞌa. Tɨ́ꞌɨj ayén yáꞌuteu aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ayée pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―¿Ni piyen ráꞌatzaahuateꞌe peꞌɨ́jna tɨ teáataꞌa jetze airaújneijte?
36 Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―Nevástaraꞌa yeehui, ¿aꞌatani aꞌɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ nej ni niyen ráꞌantzaahuateꞌen?
37 Jesús pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Pepuꞌuri yeehui raaseíj. Jee xaa neꞌu ayén tiꞌayajna, aꞌɨ́ɨ pu á jamuan ayén tiꞌixa.
38 Ajta aꞌɨ́ɨn tevi ayej tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nevástaraꞌa, nee nu yeehui muáꞌatzaahuateꞌe.
Aj puꞌi raateánajchecaꞌa. 39 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Ayee nu yeehui neꞌɨ́jna jɨ́n aꞌuvéꞌemej íiyen chaanaca japua nej ni huaꞌuxɨ́jteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, mej mi miyen atanéjneꞌere aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aracúcuꞌunijmee, mej mi majta yeehui miyen aracúcuꞌunijméꞌe muáꞌaraꞌani aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej nuꞌu miyen atanéjneꞌe.
40 Majta seica ɨ́ fariseos, aꞌúu mú vejliꞌi aꞌutéꞌuucaꞌa. Matɨ́ꞌɨj miyen ráanamuajriꞌi aꞌij tɨ tiuꞌutaxájtacaꞌa, matɨ́ꞌɨj mi miyen tiraataꞌíhuaꞌuriꞌi tɨjɨ́n:
―¿Aꞌii nuꞌu yeꞌí? ¿Ni tzaa yeehui teajta iteen aracúcuꞌunijmee?
41 Ayee pu tihuaꞌutáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa yeehui siyen aracúcuꞌunijmeꞌeni tɨ ij caí tiꞌitɨ́j aꞌij tejamuáꞌamitɨejteꞌe, capu rɨꞌɨríista áꞌameꞌencheꞌe tɨ jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j jɨ́n múꞌejmi jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen. Mɨ́ seajta múꞌeen, ayée xu yeehui tiꞌixa sej nuꞌu siyen atanéjneꞌe tɨ ij nain jɨ́n tejamuáꞌamitɨejteꞌe. Aꞌɨ́j xu jɨ́n, seúcheꞌe xu áꞌaturaave ɨ́ Dios jemi.