Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́jna ɨ́ Timoteo, ɨ́ tɨ seɨj
1
Aꞌíjna yuꞌuxari jetze pu rateújteꞌe
Inee, i nej iꞌi Pablo, nee nu neꞌɨ́n púꞌeen seɨ́j tɨ ravaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta Jesús púꞌeen. Ayee pu éeniꞌicɨꞌe naꞌantíhuau aꞌiné ayée pu tinaataꞌaíj ɨ́ Dios tɨ tuꞌirájtuaa, ajta ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, ɨ́ tej rajchúꞌeveꞌe.
Ayee nu yé tíꞌimuayuꞌuseꞌe múꞌee, Timoteo, pej piyen nemuari yee niyauj aꞌiné múꞌee pej pajta piyen cheꞌatá penaꞌa tzáahuatiꞌiraꞌa ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa netɨ́j inee. Ayee nu tíꞌijhuauhuau múꞌeetzi jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tɨ táꞌiyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta Jesús ɨ́ iꞌi tavástaraꞌa, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ timuaachaꞌɨ́j muáꞌaraꞌani, michéꞌe majta muáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn, michéꞌe majta rɨ́ꞌɨ muꞌuhuáruuren ɨ́ áꞌa tzajtaꞌa.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej huaꞌitzi jɨ́n tíꞌimuaꞌata
Netɨ́ꞌɨj neꞌuun auméꞌecaa u Macedonia, ayée nu timuaatáhuaviiriꞌi pej peꞌuun aꞌuteáturan aꞌujna Éfeso. Neajtahuaꞌa nu niyen tíꞌimuahuavii pej peꞌuun aꞌuteáturan pej pi piyen tihuaꞌutáꞌijmɨi ɨ́ seica ɨ́ teteca mej mi caí chéꞌe miyen tihuáꞌamuaꞌate meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ huaꞌitzi jɨ́n namuajreꞌe.
Mataꞌaj caí chéꞌe meꞌɨ́jna namuajra aꞌij mej tiꞌitɨ́j tihuáꞌaꞌixaateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij metiteejnéj ɨ́ huáacɨxaꞌastemuaꞌameꞌen. Cu xɨee mecaí jaꞌanáj raꞌantipuáꞌajteꞌesin mej miyen raataxáj yee aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén huanéj ɨ́ seɨ́j jetze, ajta ɨ́ seɨj, seɨ́j pu ajta jetzen huanéj asta menaꞌa caí eꞌaráꞌasti ɨ́ Dios jemi. Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa, ayée puꞌu tíꞌivaɨreꞌe mej mi huateújneꞌusiꞌiteꞌen ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej caí aꞌij tirúꞌumuaꞌaree. Capu tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe mej mi raanaíjmireꞌen aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Tɨ́ꞌij jaꞌatɨ́ ayén raanaíjmireꞌen, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ́ ayén tiráꞌantzaahuateꞌen ɨ́ Dios.
Ayee tu een jɨ́n tíꞌimuaꞌijcateꞌe mej mi huaújxeꞌeveꞌen seɨj majta seɨj meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej urarɨ́ꞌen ɨ́ ru tzajtaꞌa, majta ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌarejme, majta ɨ́ mej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa.
Seica mú meri yaꞌuhuáꞌaxɨ mej miyen ꞌeeneꞌe. Aꞌɨ́j mú jɨ́n autéjhuii mej miyen tiuꞌutaxáj meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe.
Ayee mú tíꞌijxeꞌeveꞌe mej teꞌenteárute meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tihuáꞌumuaꞌaten aꞌij tɨ huataújmuaꞌa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta tɨ Moises raꞌuyúꞌuxacaꞌa. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, camu aꞌatzu yaúꞌitɨe aꞌij mej tiꞌixa. Camu majta ramuaꞌaree aꞌij tɨ een meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n miyen raataxáj yee ayée pu tiꞌayajna.
Teen tu ramuaꞌaree tɨ tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, Moises tɨ raꞌuyúꞌuxacaꞌa. Tɨ́ ij ayén tiꞌitévaꞌɨrihuaꞌan, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ tiúꞌujxeꞌeveꞌe.
Teajta, tiyen tíꞌijmuaꞌaree tɨjɨ́n ayée mú een jɨ́n raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta mej mi huaꞌutáꞌijmɨi aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ. Camu meꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌutáꞌijmɨijra aꞌɨ́mej ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree ɨ́ ru tzajtaꞌa. Aꞌɨ́ɨme mú xaa meꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌutáꞌijmɨijra ɨ́ mej caí ranamuajracu aꞌij tɨ tiráꞌaxa ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Majta seica, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej ráꞌaxɨeehuariꞌi ɨ́ huaꞌayeꞌira, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rutáàta cuiꞌica, naꞌari runáàna, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ tíꞌitecuiꞌica.
10 Ayee mú majta ɨ́ niuucari jɨ́n huaꞌutáꞌijmɨijra aꞌɨ́mej ɨ́ mej xánaꞌacɨraꞌa ꞌúucate jemi, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej cheꞌatá menaꞌa xánaꞌacɨraꞌa huáꞌa jamuan ɨ́ tɨꞌɨríi caꞌɨ́n huáꞌa jamuan seica ɨ́ teteca. Ayee mú cheꞌatá seica meꞌɨ́jna jɨ́n ɨ́ niuucari huaꞌutáꞌijmɨijra aꞌɨ́mej ɨ́ mej seica viviꞌi mej mi tihuaꞌumuáristeꞌen caꞌanéeri jɨmeꞌe, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca, majta aꞌɨ́ɨn ɨ́ mej tíꞌitecuanamuajca. Tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa tɨ caí naa ꞌeen, tɨ seɨcɨé ꞌeen, aꞌɨ́ɨ mú huaꞌutáꞌijmɨijra meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa mej caí ranamuajracu ɨ́ niuucari tɨ rɨ́ꞌɨ tiúꞌuruure ɨ́ tiúꞌutzajtaꞌa.
11 Aꞌíjna i niuucari tɨ rɨ́ꞌɨ tiúꞌuruure, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n ayén tiráꞌaxa aꞌij tɨ tíꞌiraxa ɨ́ niuucari tɨ naa namuajreꞌe, tɨ ajta jɨ́n Dios tuꞌirájtuaani. Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n tinaaꞌíjca ineetzi nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari. Aꞌɨ́j nu jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin ɨ́ Dios.
Aꞌɨ́ɨ pu tíꞌijteujtziꞌireꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ráꞌancuꞌuvajxɨ
12 Jéꞌecan nu tíꞌijteujtziꞌireꞌe neꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús ɨ́ tavástaraꞌa ɨ́ nej jetzen aráncaꞌane. Ayee nu een jɨ́n tíꞌijteujtziꞌireꞌe aꞌiné ayée pu tiráꞌamitɨejteꞌecaꞌa nej caí tiꞌitɨ́j jɨ́n autéꞌɨtze. Aꞌɨ́ɨ pu naꞌantíhuau ineetzi nej ni raatévaɨreꞌen.
13 Jéjcua ɨmuá nu aꞌij puaꞌa tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jemi, neajta aꞌij puaꞌa huáꞌaruurejcaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. Jéihua nu huáꞌaneꞌusiꞌiteꞌecaꞌa. Aru capu amɨ́n aꞌij, Dios pu náꞌancuꞌuvajxɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej caí ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij nej rɨjca, neajta caí téꞌatzaahuateꞌecaꞌa.
14 Jéihua pu huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tinéjchaꞌɨ́ɨ jáꞌaraa ɨ́ tavástaraꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén naatáꞌa nej ni ráꞌantzaahua neꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta ayén ántehuaa tɨjɨ́n Jesús. Ayee pu ajta naatáꞌa nej ni raxɨ́ꞌeveꞌe náꞌaraꞌani.
15 Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n mú paꞌuvéꞌemej íiyen chaanaca japua aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn huaꞌirájtuaani aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ. Chéꞌe caí jaꞌatɨ́ ayén tíꞌixajta yee capu ayén tiꞌayajna. Nee nu ramuaꞌaree aꞌiné nee nu neꞌɨ́n púꞌeen i nej jaítzeꞌe aꞌij puaꞌa tiꞌitínchaꞌɨɨcaꞌa caí máàj jaꞌatɨ́.
16 Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios náꞌancuꞌuvajxɨ ineetzi i nej aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ nej jaítzeꞌe aꞌij puaꞌa tiꞌitínchaꞌɨɨcaꞌa tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús tihuaꞌutaseíjrateꞌen ɨ́ teɨte aꞌij tɨ een jɨmeꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ jaꞌatɨ́ tiuꞌutáꞌuuniꞌi nain jɨmeꞌe tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa een. Aꞌɨ́ɨ pu ayén tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa mej mi miyen raaseíj aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌantzaahuateꞌencheꞌe mej mi meꞌuun aꞌuteáturan jemin ruurican tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
17 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe tej rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, teajta tiraatateújtziꞌireꞌen teꞌɨ́jna tɨ Tajtuhuan jɨ́n tiꞌitéjvee, tɨ caí jaꞌanáj rupuataꞌatan, tɨ ajta caí jaꞌanáj mɨꞌɨni, ɨ́ tej caí jaꞌanáj raseíj tajɨ́ꞌɨ jɨmeꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ aꞌɨ́ɨ naꞌa caj tiꞌiDioj.
18 Niyauj, mɨ pej iꞌi Timoteo, ayée nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej amuacaícan á jemi tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Patáꞌaj piyen tiuꞌutatéseꞌen temuaꞌa naa peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
19 Patáꞌaj pauj téꞌatzaahuateꞌe, pajta múꞌee rɨ́ꞌɨ tiꞌitiꞌáꞌachaꞌɨɨ puáꞌaraꞌani ɨ́ aꞌatzajtaꞌa tɨ́ꞌij caí aꞌuun huataseíjreꞌen tiꞌitɨ́j tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe. Seica mú meri mé rúuhuaꞌaxɨ mej téꞌatzaahuateꞌecaꞌa, majta, aꞌɨ́ɨ mú raatéxɨeehuatacaꞌa mej rɨ́ꞌɨ téꞌuseijreꞌecaa ɨ́ ru tzajtaꞌa. Ayee mú jɨ́n huarɨ́n, nain pu eꞌehuaújpuaꞌarixɨ ɨ́ mej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌecaꞌa.
20 Aꞌɨ́mej jemi nu tiꞌixa ɨ́ mej huaꞌapua, aꞌɨ́jna ɨ́ Himeneo, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Alejandro. Aꞌɨ́mej nu neri tiuꞌutátui ɨ́ Satanás jemi mej mi ráamuaꞌati mej caí chéꞌe aꞌij puaꞌa tiraatáꞌan ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej rɨcɨ.