2
Jɨ́meꞌen aꞌij mej yeꞌí seɨ́j huatéjniuuni
1-2 Ayee pu tináꞌamitɨejteꞌe tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe sej si siyen huárɨni. Setáꞌaj naíjmiꞌica jɨ́n huatéjniuuni. Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen tiraatáhuavii, seajta siyen huáꞌa jemi huatéjniuuni, seajta tíhuaꞌateújtziꞌire naíjmiꞌica jemi, aꞌɨ́mej ɨ́ mej Tajtuhuan jɨ́n títetéꞌuꞌupuꞌu, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌaijta. Ayee xu huárɨni tej ti rɨ́ꞌɨ yee tíꞌitechejca, teajta raꞌaráꞌasten ɨ́ tayeꞌirá jɨmeꞌe, teajta rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨ́ɨ táꞌaraꞌani ɨ́ tavástaraꞌa tɨ́ꞌɨj caí jaꞌatɨ́ tájaaxɨejteꞌe.
3-4 Ayee pu tiraavíjteꞌe sej si siyen huárɨni. Ayee pu tiraꞌaráanajche aꞌame ɨ́ Dios tɨ tuꞌirájtuaa, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe tɨ naíjmiꞌica huirájtuaani, mej mi ráamuaꞌaree nain tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna jemi. Ayee puꞌu tíꞌeen, aꞌiné seɨj puꞌu ɨ́ Dios, ajta seɨj puꞌu aꞌɨ́ɨ púꞌeen tɨ huáꞌa japua huániuuni ɨ́ teɨte ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta pu teáataꞌa pɨ́rɨcɨ. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús.
Aꞌɨ́ɨ pu huataújmuaɨꞌɨvejritacaꞌa tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn tiuꞌutanájchita nain jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ teɨte ɨ́ Dios jemi. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna tɨ Dios tihuaꞌutáꞌixaa á jéjreꞌe, aꞌatzaj tɨ puaꞌa raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare.
Mɨ́ neajta inee, aꞌɨ́j pu jɨ́n naꞌantíhuau nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej ni tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi. Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Canu tíꞌihuaꞌi. Nee nu xaa tihuáꞌamuaꞌate aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi, neajta tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej majta Israél jetze ajtémeꞌecan.
Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tíꞌijxeꞌeveꞌe matɨ́j menaꞌa aꞌúu mej aꞌucaíjmee, michéꞌe huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi, miyen rɨ́ꞌɨ titeꞌurarɨ́ꞌeeneꞌen ɨ́ ru tzajtaꞌa majta caí níniuꞌucacu, majta caí rújaaxɨéeviꞌira.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ ꞌuuca, ayée nu cheꞌatá tíꞌijxeꞌeveꞌe mej mi miyen tíꞌitechejca aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, michéꞌe miyen caí tíꞌitechejca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe sino meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí aꞌij puaꞌa tihuáꞌaseijrateꞌe. Michéꞌe caí ayée menaꞌa tevaꞌujhuáꞌatehuaꞌan ɨ́ rucɨpuá jetze aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, michéꞌe majta caí ayée menaꞌa teꞌucarújteꞌejméꞌen cumu tiꞌitɨ́j oro tɨ tiꞌipuꞌéeneꞌejmee, michéꞌe majta caí huápɨꞌɨ ayée menaꞌa teꞌecamuátzɨꞌɨviꞌijméꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tiꞌitɨ́j perla, nusu mecaí ayée menaꞌa tiꞌiteújcheꞌetehuaꞌan meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche. 10 Michéꞌe miyen huárɨni ɨ́ ꞌuuca mej mi seica miyen ráamuaꞌareere mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteteɨte. Michéꞌe miyen tiúꞌuruuren aꞌij tɨ tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn, aꞌiné ayée pu tihuaꞌuvíjteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej miyen tiúꞌujseijrata mej miyen ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios jemi.
11 Ayee pu ruxeꞌeveꞌe aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej ꞌuuca mej mi ráarɨꞌɨren miyen tiꞌinamuáara, majta miyen tihuaꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ teteca. 12 Canu huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca mej mi tihuáꞌumuaꞌaten u teyujtaꞌa ɨ́ teteca, ni mej majta tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen. Ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa aꞌuun teyujtaꞌa caí avéꞌeniuucaꞌan. 13 Ayee puꞌu tíꞌeen, aꞌiné Dios pu amuacaícan Adán huatétaahuacaꞌa. Ajta áꞌiyen aꞌɨ́ɨn Eva huatétaahuacaꞌa.
14 Ajta, aꞌɨ́ɨn Adán, aꞌɨ́ɨ pu ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij tɨ rɨjcaa tɨ́ꞌɨj auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Capu jaꞌatɨ́ ráacuanamua. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Eva, Satanás pu xaa ráacuanamua. Aꞌɨ́j pu jɨ́n aꞌaturáa jáꞌaraa ɨ́ Dios jemi.
15 Aru Dios pu huaꞌirátuaasin aꞌɨ́mej ɨ́ ꞌuuca matɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨme tiyaúumuaꞌa muáꞌaraꞌani tɨ puaꞌa miyen áꞌateeren mej téꞌatzaahuateꞌe, majta mej rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajchaꞌɨ́ɨ ɨ́ seica. Majta mej urarɨ́ꞌenejmeꞌeni ɨ́ ru tzajtaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.