3
Jɨ́meꞌen aꞌij mej yeꞌí huárɨni aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌaijta teyujtaꞌa
Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna aꞌíjna i niuucari. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn antiújmuaꞌareere aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huaꞌachaꞌɨ́ɨ ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri u teyujtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu xaa raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ tiuꞌumuáriꞌihua tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ ayén éeneꞌen aꞌɨ́jna tɨ ayén antiújmuaꞌaree aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huaꞌachaꞌɨ́ɨ. Ruxeꞌeveꞌe tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌaturáa mej mi caí aꞌij puaꞌa tíꞌixajta ɨ́ teɨte, ajta tɨ seɨ́j naꞌa neɨche. Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, tɨ cɨ́j naꞌa tiꞌiyeꞌeca ɨ́ tiꞌitɨ́j nahuáj, ajta tɨ caí tiúꞌujxajtaveꞌe, mej mi rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ teɨte. Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ huaꞌancuréꞌeviꞌitɨn temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ mej ramuáaren aꞌájna tɨ éꞌeche, ajta tɨ raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan tɨ tihuáꞌumuaꞌaten temuaꞌa naa.
Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ caí rutahuaíveꞌe, ajta tɨ caí runéꞌuseꞌeveꞌe, sino tɨ rɨ́ꞌɨ tejáꞌucati aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teɨte, ajta tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n tíꞌijaaxɨejta. Ayee pu ajta ruxeꞌeveꞌe tɨ caí ramuájcheꞌe ɨ́ tumin tɨ ramuáꞌitɨcɨ. Ayee pu ruxeꞌeveꞌe tɨ raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan tɨ tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ mej jemin éꞌeche, ajta ɨ́ yaújmuaꞌameꞌen. Ayee pu cheꞌatá naꞌa ruxeꞌeveꞌe mej raꞌaráꞌasten aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Ayee pu tíꞌeen, aꞌiné tɨ puaꞌa caí raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan tɨ tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej jemin éꞌeche, capu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ huáꞌuchaꞌɨɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌuun eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ teyujtaꞌa mej mi tiraatateújtziꞌireꞌen ɨ́ Dios.
Ruxeꞌeveꞌe tɨ ari áꞌatee tɨ téꞌantzaahua. Naꞌari caí, aꞌɨ́ɨ pu aꞌujtzaahuateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee. Tɨ́ puaꞌa ayén téꞌujtzaahuateꞌe, Dios pu ayén cheꞌatá tíꞌijxɨꞌepɨꞌɨntareꞌen aꞌij tɨ ari tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare ɨ́ tiyaaruꞌu jemi.
Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe mej jemin ramuaꞌareere tɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌitevij aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí téꞌatzaahuateꞌe. Naꞌari caí, seica mú raꞌutéxɨeehuariꞌira, ajta aꞌɨ́ɨn tiyaaruꞌu, aꞌɨ́ɨ pu jɨ́meꞌen ayén tiraatémuaꞌitɨ.
Aꞌij mej yeꞌí huárɨni aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u teyujtaꞌa
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u teyujtaꞌa, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej miyen rɨ́ꞌɨ mé titéꞌujujhuaꞌaneꞌen mej caí tíꞌihuaꞌita, mej mi ráꞌantzaahuateꞌen ɨ́ teɨte. Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe mej caí jeíhua rayeꞌeca tiꞌitɨ́j nahuáj, majta mej caí ramuájcheꞌe ɨ́ tumin mej ramuáꞌitɨcɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huáꞌucuanamua ɨ́ seica.
Ayee pu ajta ruxeꞌeveꞌe mej nain jɨ́n téꞌatzaahuateꞌen aꞌɨ́jna tɨ rúꞌavaatacaꞌa ɨ́ Dios jemi, aꞌij tɨ tiúꞌuruu ɨ́ tavástaraꞌa. Jéꞌecan pu ruxeꞌeveꞌe mej miyen tirúꞌumuaꞌareere ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ ayén tiꞌayajna.
10 Tɨ́ puaꞌa miyen tíꞌijxeꞌeveꞌe mej mi tiuꞌutévaɨreꞌen u teyujtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ruxeꞌeveꞌe mej meꞌɨ́n teɨte amuacaícan miyen tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌecu. Tɨ́ puaꞌa caí tiꞌitɨ́j aꞌij tihuáꞌaturaateꞌe, aj pu rɨꞌɨríista aꞌame mej miyen tiuꞌutévaɨreꞌen.
11 Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌeen aꞌɨ́mej jemi ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej huajáꞌuviꞌitɨn. Jéꞌecan pu ruxeꞌeveꞌe mej miyen rɨ́ꞌɨ mé titéꞌujujhuaꞌaneꞌen. Ruxeꞌeveꞌe mej caí aꞌij puaꞌa tiúꞌujxajtaveꞌe, majta caí rutáꞌaruaijveꞌe, mej caí tiꞌitɨ́j jɨ́n atéꞌɨtzeꞌaraꞌan.
12 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u teyujtaꞌa, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ seɨ́j naꞌa neɨche, ajta tɨ raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan tɨ temuaꞌa naa tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen ɨ́ ruyaujmuaꞌa, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa.
13 Tɨ́ puaꞌa seɨ́j rɨ́ꞌɨ tiuꞌutévaɨreꞌen u teyujtaꞌa, ayée pu raamuáꞌitɨn mej rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ teɨte meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiuꞌutévaɨ. Ajta pu Dios raatácaꞌanistiꞌireꞌesin tɨ ij auj tíꞌivaɨreꞌe, ajta caí tíꞌitziɨɨneꞌe aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu téꞌaste aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi tɨ ajta iꞌi Jesús.
Jɨ́meꞌen ɨ́ niuucari tɨ jéꞌiyecan jɨ́n namuajreꞌe, tɨ ajta titaataseíjrate ɨ́ Dios
14-15 Ijii, nej tíꞌimuayuꞌuseꞌe, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌe nej caꞌanacan neꞌuun aꞌutevée náꞌaraꞌani múꞌeetzi jemi. Aru tɨ puaꞌa náꞌateeviꞌin niyájna, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌe pej ráamuaꞌaree aꞌij mej tiꞌitɨ́j jɨ́n huárɨni aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri u teyujtaꞌa mej mi tiraatateújtziꞌireꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ iꞌirúuri. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna ɨ́ Dios jemi. Majta aꞌɨ́ɨme, camu taúraꞌaca mej seɨcɨé tihuaꞌutémuaꞌitɨn.
16 Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna, capu huaꞌitzi naꞌa. Huápɨꞌɨ pu muárɨꞌeri tɨ jaꞌatɨ́ ráamuaꞌati aꞌɨ́jna tɨ rúꞌavaa ɨ́ Dios jemi, ɨ́ tej jɨ́n tiyen tíꞌiyeꞌira, aꞌiné ayée pu tiujuꞌurɨ́j:
Aꞌɨ́ɨ pu ayén huataseíjre tehuáꞌiraꞌacan jɨmeꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios,
aꞌɨ́ɨ pu ayén téꞌaxajtacaꞌa
tɨ ayén tiꞌayajna ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, aꞌɨ́ɨ mú raaseíj.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨtejraꞌa
mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua,
seica mú miyen tihuaꞌutáꞌixaa aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn huarɨ́j.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua,
muꞌiitɨ́ mú téꞌantzaahua aꞌɨ́jna jemi.
Ajta Dios pu yaꞌuvíꞌitɨ ɨ́ ta japua
tɨ ij aꞌuun nain jɨ́n antiújmuaꞌareere áꞌaraꞌani.