4
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej raatéxãeehuatá muáꞌajuꞌu mej mi caí chéꞌe téꞌatzaahuateꞌen
Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiꞌixa eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe tɨ nuꞌu ayén téꞌeme méjcaꞌihua yee tɨ́ꞌɨj teꞌentipuáꞌarijmeꞌen. Seica mú nuꞌu yáꞌuhuaꞌaxɨjsin ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌɨ́ɨme mú nuꞌu namuaara muáꞌajuꞌu ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej tihuáꞌahuaitzeꞌe, majta mú ranamuajran aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiyaaruꞌu tihuáꞌamuaꞌaten.
Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén huataseíjreꞌesin mej miyen huaꞌitzi jɨ́n tihuáꞌamuaꞌaten meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌihuaꞌitaca, ɨ́ majta aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ. Capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ huaꞌutatéviꞌimuaꞌan. Aꞌiné camu miyen rɨcɨ aꞌij mej tirúꞌumuaꞌaree ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ ayén tiraavíjteꞌe, cu xɨee tiyaaruꞌu pu huáꞌataixɨꞌɨ ɨ́ huaꞌamuꞌúu jetze.
Aꞌɨ́ɨ mú huaꞌutáꞌijmɨijra ɨ́ teɨte mej caí huateneɨ́chen, mej caí huatévicheꞌen. Majta miyen tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin mej caí ráacuaꞌani tiꞌitɨ́j tɨ tíꞌicuaꞌiriꞌi. Aru aꞌɨ́ɨn Dios, nain pu yen tiuꞌuteájtuaa mej mi raꞌancuréꞌan ɨ́ teɨte ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe, majta ramuaꞌaree tiꞌitɨ́j tɨ ayén tiꞌayajna, mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n tiraatateújtziꞌireꞌen.
4-5 Aꞌiné temuaꞌa pu tiꞌirɨ́ꞌeen naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ Dios tiúꞌutaahuacaꞌa, capu ayén tiraavíjteꞌe tɨ jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j mé úrɨeni sino chéꞌe aꞌɨ́ɨn raꞌancuréꞌan. Chéꞌe ajta aꞌɨ́jna jɨ́n tiraatateújtziꞌireꞌen ɨ́ Dios jemi, aꞌiné puꞌuri aꞌuun eꞌavíitziꞌireꞌe ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ari ayén tiuꞌutátuiireꞌesin tɨ́ꞌɨj huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ temuaꞌa naa tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Jesús jemi
Patáꞌaj piyen tihuaꞌutáꞌan mej mi ráamuaꞌati ɨ́ aꞌihuáamuaꞌa aꞌíjna i nej neri muaatáꞌixaa. Tɨ́ puaꞌa piyen huárɨni, temuaꞌa pej tiuꞌutévaɨreꞌesin ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi tɨ ajta iꞌi Jesús. Petiuꞌutévaɨreꞌesin peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ́j naꞌa pej páꞌarɨꞌɨstacaꞌa, múꞌee pej ranamuájracaꞌa ɨ́ niuucari pej jetzen téꞌantzaahua, ɨ́ niuucari ɨ́ mej temuaꞌa naa timuaamuáꞌate.
Capej ráꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ caí Dios jemi éꞌemeꞌecan, tiꞌitɨ́j mej tíꞌimuarita tɨ caí ayén tiꞌayajna, tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe. Patáꞌaj piyen ámuaꞌate peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen huárɨni aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios.
Cɨ́j pu caj tíꞌivaɨreꞌe tɨ puaꞌa piyen huáꞌacuaꞌajteꞌen peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej raatáꞌan ɨ́ aꞌatzajtaꞌa pej pi huatéꞌacaꞌane ɨ́ muaꞌatéviraꞌa jetze. Aru tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j naꞌa naíjmiꞌica tɨ puaꞌa piyen ámuaꞌate peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen huárɨni aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Tíꞌivaɨreꞌe íjii pej yen huateáturan íiyen chaanaca japua, ajta timuaatévaꞌɨre pej pi ruuri puáꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ ayén tiꞌayajna. Chéꞌe caí jaꞌatɨ́ ayén seɨcɨé tíꞌixajta. 10 Ayee tu een jɨ́n tíꞌimɨjhuaca, teajta tíꞌiteseꞌecaꞌa tej tiyen raachúꞌeveꞌen teꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios tɨ iꞌirúuri, tɨ ajta rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌaca naíjmiꞌica ɨ́ teɨte jaítzeꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌirátuaasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe.
11 Paúcheꞌe tihuáꞌamuaꞌate, pajta pauj tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen peꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej yé tíꞌimuayuꞌuseꞌe. 12 Capej tiꞌitáꞌacareꞌen tɨ jaꞌatɨ́ muacáxɨeehuata aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej pauj temuaij, sino ayée pepuꞌu rɨ́ꞌɨ tejáꞌucheꞌecaneꞌen temuaꞌa naa mej mi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe miyen cheꞌatá menaꞌa áꞌujujhuaꞌaneꞌen patɨ́j múꞌee aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej tihuáꞌixaateꞌe, aꞌij pej rɨ́ꞌɨ tiꞌitiꞌáꞌachaꞌɨɨ, ajta aꞌij pej tihuáꞌaxeꞌeveꞌe. Michéꞌe majta miyen cheꞌatá menaꞌa timuáꞌɨjchue patɨ́j múꞌee aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej tiráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, ajta aꞌij pej teꞌurarɨ́ꞌen ɨ́ aꞌatzajtaꞌa.
13 Ayee pej rɨjca asta necaí uvéꞌenen, patáꞌaj piyen huaꞌutánamuajristeꞌen ɨ́ yuꞌuxari jetze ɨ́ teɨte tzajtaꞌa, pajta tihuaꞌutáꞌixaateꞌen, pajta tihuáꞌumuaꞌaten. 14 Capej raxɨéehuata aꞌɨ́jna tɨ Dios muaatapuaíjve matɨ́ꞌɨj mej vaujsi muaꞌajtamuárɨej, majta tiuꞌutaxájtacaꞌa múꞌeetzi jɨmeꞌe ɨ́ Dios jetze meꞌecan.
15 Patáꞌaj piyen raruure peꞌɨ́jna jɨmeꞌe, patáꞌaj nain jɨ́n tíꞌamuaꞌate mej mi naímiꞌi miyen tiraaseíj pej raanaíjmireꞌen ɨ́ tɨ múꞌeetzi jemi huateájturaa. 16 Rɨ́ꞌɨ pepuꞌu peꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej tiꞌitɨ́j ruure, pajta aꞌij pej tiꞌitɨ́j tihuáꞌamuaꞌate. Patáꞌaj piyen teꞌutáviicuaꞌi peꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌiné tɨ puaꞌa piyen huárɨni, múꞌee pej aseɨ́j huiiráꞌatuaasin, pajta huaꞌirátuaasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej muánamuajran.