5
Aꞌij tɨ yeꞌí tiꞌitiújchaꞌɨɨ áꞌaraꞌani aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Capej aꞌij puaꞌa tiꞌijteáꞌaxɨꞌɨ seɨj tɨ ari vástacɨraꞌi, sino rɨ́ꞌɨ pej tiraatájeeve cumu aꞌatáàta pepuꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca ɨ́ mej caí xɨ vaújsicɨraꞌi, patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutájeeve cumu aꞌihuáamuaꞌa pepuꞌu. Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutájeeve ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej meri ucarijse cumu aꞌanáàna pepuꞌu, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí xɨ ucarijse cumu áꞌacuꞌutzimuaꞌa pepuꞌu naꞌari áꞌajuutzimuaꞌa. Patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutájeeve aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe nain jɨmeꞌe.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ ꞌuuca ɨ́ mej meri huaújseɨstarecaꞌa, tɨ puaꞌa ayén tiꞌayajna mej huaújseɨstarecaꞌa, majta ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, patáꞌaj huaꞌutévaɨreꞌen. Naꞌari caí, tɨ puaꞌa auj tiyaúumuaꞌa caꞌɨ́n auj tíyeꞌecuajmuaꞌa, ayée pej huárɨni. Michéꞌe aꞌɨ́ɨme miꞌi rɨ́ꞌɨ ráaruuren mej meꞌɨ́jna jɨ́n teꞌaráꞌasten mej huaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte. Matɨ́ꞌɨj miyen huarɨ́n, muꞌuri xaa tiuꞌunájchitacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej téꞌechaꞌɨcaꞌa ruvaújsimuaꞌa jemi naꞌari ruyeꞌecuajmuaꞌa jemi. Ajta aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ Dios.
Patáꞌaj piyen huárɨni, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ xaa huaújseɨstarecaꞌa, tɨ ajta caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, aꞌɨ́ɨ pu xaa téꞌantzaahuateꞌe ɨ́ Dios jemi, ajta téniúuveꞌe nain xɨcaj tzajtaꞌa, ajta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa tɨ ꞌij ayén tíꞌijhuaviira tɨ ꞌij Dios raatévaɨreꞌen.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ huaújseɨstarecaꞌa, tɨ puaꞌa ayén rɨ́ꞌɨ tiraꞌaráanajche aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ naa seijreꞌe jemin, cu xɨee tɨ huamɨ́ꞌɨ ɨ́ Dios jemi. Mɨ́ ajta, aúcheꞌe pu ruuri. Patáꞌaj pajta huaꞌutánamuajristeꞌen ɨ́ teɨte peꞌɨ́jna ɨ́ niuucari mej mi caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌaturáa muáꞌaraꞌani, tɨ́ꞌij ajta caí jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j jɨ́n huáꞌa jetze tíꞌijpuaꞌajteꞌe.
Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí tihuaꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa, aꞌɨ́mej ɨ́ mej jaítzeꞌe vejliꞌi jemin éꞌeche, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n mé rúurɨe tɨ ráꞌatzaahuateꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi. Jaítzeꞌe pu aꞌij puaꞌa rɨcɨ caí seɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, tɨ ajta caí jaꞌanáj ráꞌatzaahuateꞌe.
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej huaújseɨstarecaꞌa, aꞌɨ́mej pepuꞌu auyúꞌuxan ɨ́ mej miyen rájchaꞌɨɨ aꞌachú cumu huaícate nineꞌiraꞌa o jaítzeꞌe nineꞌiraꞌa. Ajta, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ caí jaꞌanáj tíꞌixanaꞌacɨreꞌe jemin ɨ́ rucɨ́n teecan.
10 Ayee pu ajta ruxeꞌeveꞌe, mej naímiꞌi ramuaꞌareere ɨ́ teɨte tɨ puaꞌa xɨ́ꞌepɨꞌɨn huarɨ́j tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe, tɨ rɨ́ꞌɨ tihuaꞌuxáꞌapuairiꞌi ɨ́ tɨꞌɨríi caꞌɨ́n tɨ huaꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej rámuaarecareꞌe nusu tɨ huaꞌanájaꞌusixɨ ɨ́ huáꞌɨɨca jetze aꞌɨ́mej ɨ́ mej huatéꞌuu ɨ́ Dios jemi naꞌari tɨ huaꞌutévaɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej tihuaꞌamuárɨꞌeristeꞌe o tɨ ayén huataúraꞌa tɨ ayén huárɨni tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn.
11 Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huataújseɨ́starecaꞌa, ɨ́ mej mauj téemuastacaꞌa, capej piyen huáꞌayuꞌuxa jetzen ɨ́ cuapée, aꞌiné tɨ́ꞌɨj ari jaítzeꞌe huaꞌutáꞌasi mej huavícheꞌen, majta caí chéꞌe raxɨ́ꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu mej tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi, aꞌɨ́ɨ mú xaa huatévicheꞌesin.
12 Tɨ́ puaꞌa piyen huaꞌuyúꞌuxan ɨ́ cuapée jetze, ajta tɨ puaꞌa miyen huatévicheꞌen, aꞌɨ́ɨ mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌun ɨ́ Dios jemi aꞌiné muꞌuri raꞌutéxɨeehuariꞌiriꞌi ɨ́ mej amuacaícan jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios jemi. 13 Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe, ayée mú tíꞌijrɨꞌɨre mej áꞌujujhuaꞌaneꞌen ɨ́ huáꞌachiꞌi tzajtaꞌa méyee, majta méyee. Ayee mú jɨ́n méꞌujujhuaꞌan aꞌiné ayée mú rɨcɨ aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j tihuaꞌaráanajche. Ayee mú áꞌujujhuaꞌan méyee, majta méyee mej jeíhua tiúꞌujxajtaveꞌe, majta jeíhua tiúꞌurihuaꞌuveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ rɨcɨ ɨ́ xɨ́ꞌejraꞌan tevi. Ajta, ayée teꞌirájraꞌani mej jeíhua tiúꞌujxajtaveꞌe tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe.
14 Ayee pu tíꞌirɨneca aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej mauj téemuastacaꞌa ɨ́ mej huataújseɨ́starecaꞌa. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tíꞌimuaꞌixaateꞌe tɨjɨ́n michéꞌe huatévicheꞌen mej mi tiyaúumuaꞌa muáꞌaraꞌani. Michéꞌe majta rɨ́ꞌɨ tiuꞌumuárɨꞌen aꞌu mé éꞌeche mej mi caí raatáꞌan meꞌɨ́jna tɨ tájchaꞌɨɨreꞌe tɨ tiꞌitɨ́j jɨ́n huáꞌa jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen. 15 Ayee pu tiꞌayajna mej seica meri mé rúurɨe ɨ́ mej amuacaícan teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios jemi mej mi raꞌaráꞌasten meꞌɨ́jna ɨ́ Satanás.
16 Ajta aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa tɨ ajta téꞌatzaahuateꞌe, tɨ puaꞌa á mé éꞌeche jemin seica ɨ́ mej huaújseɨstarecaꞌa, chéꞌe aꞌɨ́ɨn huaꞌutévaɨreꞌen tɨ ij caí huáꞌamuarɨꞌeristeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u teyujtaꞌa. Tɨ́ puaꞌa ayén huárɨni, aj pu xaa huatárɨꞌɨristari aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej teyujtaꞌa tíꞌivaɨreꞌe mej mi huaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi ɨ́ mej huaújseɨstarecaꞌa.
17 Patáꞌaj piyen huáꞌuruuren aꞌɨ́mej ɨ́ mej antiújmuaꞌaree u teyujtaꞌa. Tɨ́ puaꞌa xɨ́ꞌepɨꞌɨn merɨcɨ, ayée pu tiraavíjteꞌe pej temuaꞌa rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌacareꞌen tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ tihuáꞌaturaateꞌe. Patáꞌaj jaítzeꞌe rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej mej miꞌi huateújcaꞌanen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej tihuaꞌutáꞌixaateꞌen, majta mej tihuáꞌumuaꞌaten.
18 Ayee pej huárɨni, aꞌiné ayée pu téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Caxu raꞌamuajɨ́ꞌɨquihuaꞌan mɨ puuya tɨ rayún ɨ́ triigu ruɨ́ɨca jɨmeꞌe sino chéꞌe rɨꞌɨriistan tɨ cɨ́j caj tiráacuaꞌani.”
Ajta pu ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Ayee pu tiraavíjteꞌe mej mi tiraanájchiteꞌe jaꞌatɨ́ tɨ tíꞌimɨjhuaca aꞌachú tɨ caj tiraamuáꞌitɨ.”
19 Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j jɨ́n jetzen tíꞌijpuaꞌajteꞌe seɨj tɨ huaꞌachaꞌɨ́ɨ u teyujtaꞌa, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨ naꞌa tíꞌijpuaꞌajteꞌe, capej ranamuajra. Aru tɨ puaꞌa mé huaꞌapua naꞌari mehuaíca miyen jetzen tíꞌijpuaꞌajteꞌe, aj pej xaa ráanamua.
20 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌachaꞌɨ́ɨ ɨ́ teɨte teyujtaꞌa, tɨ puaꞌa aꞌij puaꞌa mé titetiújchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi, patáꞌaj huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn, metiꞌinamuáaraca ɨ́ teɨte, mej mi ráamuaꞌaree ɨ́ seica mej mi caí miyen titéꞌɨtzee tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ caí xɨ́ꞌepɨꞌɨn.
21 Jemin ɨ́ Dios, neajta jemin ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, neajta huáꞌa jemi ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ ta japua, Dios tɨ huaꞌantíhuau, ayée nu tíꞌimuaꞌijcateꞌe patáꞌaj nain jɨ́n naꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij nej neri timuáꞌixaa. Capej tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌij rɨjca peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej seɨj jaítzeꞌe xeꞌeveꞌe, pajta seɨj caí piyen tíꞌixeꞌeveꞌe sino patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa huáꞌuruuren naíjmiꞌica.
22 Capej aꞌiyéꞌitzeꞌe pej raꞌavéꞌemɨjhuaꞌan seɨj ɨ́ jaꞌatɨ tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij jɨ́meꞌen pej pi caí jamuan auteáturan ɨ́ Dios jemi. Patáꞌaj aseɨ́j rɨ́ꞌɨ tihuáꞌachaꞌɨɨn patáꞌaj caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi, seɨj jamuan ɨ́ tevi.
23 Patáꞌaj raatapuáꞌajta pej caí aꞌɨ́ɨ penaꞌa jaj yeꞌeca. Patáꞌaj cɨ́j caj tiꞌitɨ́j nahuáj tiuꞌuyéꞌen aꞌiné jeíhua pej tíꞌicuiꞌi muáꞌa tzajtaꞌa.
24 Aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ seica ɨ́ teteca, á jéjreꞌe pu seijreꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij amuacaícan puaíjtzi huaꞌutáꞌan. Ajta seica jɨmeꞌe, capu aꞌij ámitɨeereꞌe amuacaícan ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, sino méjcaꞌi huáyee xaa tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen huataseíjreꞌesin. 25 Ayee pu cheꞌatá naꞌa een aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ɨ́ mej jɨ́n meri tiuꞌutévaɨ, aꞌɨ́ɨ pu á jéjreꞌe seijreꞌe. Naꞌari tɨ puaꞌa caí amuacaí ámitɨeereꞌe, méjcaꞌi huáyee pu huataseíjreꞌesin. Capu rɨꞌɨrí tɨ huateúravaa tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.