6
Ayee pu ruxeꞌeveꞌe múꞌejmi jemi setɨ́j senaꞌa puaꞌamé mej caꞌanéeri jɨ́n tejáꞌamuamuaristeꞌe tɨ i ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe tɨ ayén raavíjteꞌe sej huaꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe. Naꞌari tɨ puaꞌa secaí siyen huárɨni, aꞌɨ́ɨ mú aꞌij puaꞌa tiuꞌutaxájta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej tiyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n Dios tɨ taꞌivástaraꞌa, majta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tej tíꞌimuaꞌata.
Ajta, aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe, aꞌɨ́ɨ mú majta téꞌatzaahuateꞌe, ayée xu huárɨni. Caxu huáꞌaxɨeehuariꞌira seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ruꞌihuaamuaꞌa ɨ́ tavástaraꞌa jemi, sino ayée xu jaítzeꞌe tihuaꞌutévaɨreꞌen. Ayee xu huárɨni aꞌiné jaítzeꞌe pu tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen tihuaꞌutévaɨreꞌen, majta miyen téꞌatzaahuateꞌe, ajta Dios pu huáꞌaxeꞌeveꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ ruxeꞌeveꞌe pej piyen tihuáꞌumuaꞌaten. Pajta, patáꞌaj caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan mej mi miyen huárɨni.
Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tájchaꞌɨɨreꞌe
3-4 Seica mú miyen tíꞌimuaꞌataca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí ayén tiꞌayajna, tɨ seɨcɨé een aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ rɨ́ꞌɨ táaruuren tɨ jɨ́meꞌen taamuáꞌate ɨ́ tavástaraꞌa ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Majta miyen tíꞌimuaꞌataca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ seɨcɨé een aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiꞌixa ɨ́ Dios jemi. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén éeneꞌen, capu tiꞌitɨ́j úꞌumuaꞌaree sino áꞌujtzaahuateꞌe puꞌu. Jéihua pu tiúꞌurihuaꞌuveꞌe nain jɨmeꞌe, ajta runéꞌuseꞌeveꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huataújmuaꞌa seɨj ɨ́ niuucari. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ teꞌiráayeꞌi tɨ ayén rɨcɨ. Muaújchueereꞌe rujɨ́ɨmuaꞌa naꞌari muaújteseꞌe. Majta aꞌij puaꞌa tiúꞌujxajtaveꞌe caꞌɨ́n sei pu ayén tíꞌijxajtziꞌi ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi tɨ ij aꞌij puaꞌa ráaruuren.
Jaꞌanáj tɨ naꞌa muaújteseꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa mé titeumuámuaꞌaree. Aꞌɨ́ɨ pu tiyaaruꞌu tihuáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ mej amuacaícan jɨ́n rúꞌumuaꞌareerecaꞌa tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe mej miyen tiraamuáꞌitɨn meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huataújseijrata mej nuꞌu Cɨríistuꞌu jemi tíꞌivaɨreꞌe. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ rɨ́ꞌɨ huáꞌuruuren aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios, jeíhua pu aꞌɨ́jna jɨ́n raamuáꞌitɨn, tɨ puaꞌa ajta rutémuaꞌaveꞌe.
Aꞌiné tetɨ́ꞌɨj huataseíjre íiyen chaanaca japua, catu tiꞌitɨ́j uvéꞌeneijte. Ajta, tetɨ́ꞌɨj huirácɨɨne tiyánna chaanaca japua, catu tiꞌitɨ́j áꞌatɨni. Ayee pu éeneꞌe, tichéꞌe huátatemuaꞌaveꞌen teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tíꞌijchaꞌɨɨ ɨ́ tej tíꞌicuaꞌa, ajta ɨ́ tej jɨ́n tiꞌitétacheꞌete.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen raxɨ́ꞌeveꞌe mej huateújchijteaanita, ayée mú ꞌeen matɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨme ɨ́ tiꞌitén jaꞌatɨ́ tɨ caujnari jɨ́n huaꞌutéejɨꞌɨcɨꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu huaꞌutánamua ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa mej mi jeíhua tíꞌijxeꞌeveꞌe, mej caí jɨ́n rɨ́ꞌɨ mé teuúmuámuaꞌareꞌe, tɨ jeíhua aꞌij puaꞌa tiúꞌuruure. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ nain tihuáꞌariꞌira, tɨ huaꞌantipuáꞌajteꞌesin rusén jɨmeꞌe.
10 Aꞌiné aꞌij pu jetze airáninei naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa seijreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huápɨꞌɨ tumin necuaꞌatzeꞌe. Majta seica, aꞌɨ́ɨ mú meri raꞌatéxɨeehuatacaꞌa ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej jeíhua huápɨꞌɨ ranecuaꞌatzeꞌe ɨ́ tumin. Matɨ́ꞌɨj miyen huárɨni, jeíhua mú rajpuaíitzi muáꞌajuꞌu.
Tɨ́ nuꞌu tíꞌiteseꞌe temuaꞌa naa tɨ́ꞌij raatémuaꞌitɨn ɨ́ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen
11 Pajta múꞌee, mɨ pej ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios, patáꞌaj caí aꞌatzu téꞌaste peꞌɨ́jna jɨmeꞌe sino ayée pepuꞌu huárɨni. Patáꞌaj piyen tiráahuauuni pej urarɨ́ꞌeneꞌen ɨ́ aꞌatzajtaꞌa, pajta patáꞌaj rɨ́ꞌɨ tíꞌichejca ɨ́ Dios jemi. Pajta patáꞌaj téꞌatzaahuateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Ayee pepuꞌu pajta tiráahuauuni pej huáꞌaxeꞌeveꞌe temuaꞌa naa ɨ́ teɨte, pej teꞌutáviicuaꞌi, pajta ayén huateáꞌapuaꞌajteꞌe mɨ aꞌatzajtaꞌa.
12 Patáꞌaj tíꞌiteseꞌe temuaꞌa naa pej pi raatémuaꞌitɨn peꞌɨ́jna tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn een aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej téꞌatzaahuateꞌe. Patáꞌaj tíꞌiteseꞌe peꞌɨ́jna huatémuaꞌitɨn pej ruuri puáꞌaraꞌani rusén jɨmeꞌe ɨ́ Dios jemi, aꞌiné aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios muaatajé aꞌájna xɨcáaraꞌan pej jetzen raatáꞌa áꞌaniuuca metiꞌiseíiracaꞌa ɨ́ teɨte. Xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej raataxájtacaꞌa pej nuꞌu raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
13 Ayee nu tíꞌimuaꞌijcateꞌe tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe jemin ɨ́ Dios tɨ naíjmiꞌica huaꞌatáꞌaca mej ruuri muáꞌaraꞌani, ajta jemin ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús tɨ ajta xɨ́ꞌepɨꞌɨn tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn tíꞌixaateꞌecaꞌa jemin aꞌɨ́jna ɨ́ tajtuhuan tɨ ayén ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Póncio Pilato.
14 Ayee nu tíꞌimuaꞌijcateꞌe pej piyen raꞌaráꞌastijreꞌen nain jɨ́n aꞌij nej neri tímuaataꞌaíj, pej pi caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan, tɨ ij caí jaꞌatɨ́ tiꞌitɨ́j jɨ́n múꞌeetzi jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen. Patáꞌaj pauj piyen rɨjca tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame asta caí ajtahuaꞌa yé huataseíjreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
15 Ajta ayén téꞌeme tɨ́ꞌɨj Dios ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen yee puꞌuri raavíjteꞌe tɨ ajtahuaꞌa huataseíjreꞌen. Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌaca, ɨ́ tɨ ruseɨ́j nain japua tíꞌaijta. Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌamuꞌucán púꞌeen aꞌɨ́mej ɨ́ mej Tajtuhuan jɨ́n títetéꞌuꞌupuꞌu. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ huaꞌavastaraꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ tej tiyen huaꞌatamuáꞌamua tɨjɨ́n yee tavástaraꞌa, ɨ́ mej miyánna seijreꞌe íiyen chaanaca japua.
16 Aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ caí jaꞌanáj mɨꞌɨni, ajta aꞌɨ́ɨn pu aꞌuun áꞌuca aꞌu tɨ ayén jeíhua áꞌutaaca aꞌu tej caí aꞌarájvee ɨ́ jemin. Capu jaꞌatɨ́ jaꞌanáj raaseíj, ajta capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ rujɨ́ꞌɨ jɨ́n raaseíj. Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan, ajta chéꞌe aꞌɨ́ɨn nain jɨ́n antiújmuaꞌaréere áꞌaraꞌani rusén jɨmeꞌe.
17 Ayee pej tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej chíjteaani púꞌeen, ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua mej mi caí huáꞌaxɨeehuata ɨ́ seica ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Michéꞌe majta caí meꞌɨ́jna jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej jeíhua tíꞌijchaꞌɨɨ tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, aꞌiné capu rɨꞌɨrí mej ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tíhuaꞌatévaꞌɨrihuaꞌan méjcaꞌi huáyee. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, michéꞌe ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Dios tɨ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n taatapuaíjveꞌesin naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tej ti teꞌɨ́jna jɨ́n huátatemuaꞌaveꞌen.
18 Patáꞌaj tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen mej mi miyen huárɨni ɨ́ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe, mej mi jeíhua huápɨꞌɨ miyen tiuꞌumuárɨꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn, mej mi ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n tihuaꞌutáꞌan ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, mej mi ráꞌujcaꞌane mej tiuꞌán temuaꞌa naa aꞌɨ́jna mej tíꞌijchaꞌɨɨ. 19 Tɨ́ puaꞌa miyen huárɨni, jeíhua mú huápɨꞌɨ ratéꞌavaata ɨ́ Dios jemi tɨ tíhuaꞌatévaꞌɨrihuaꞌan méjcaꞌi huáyee rusén jɨmeꞌe. Ayee mú miyen huarɨ́n, aꞌɨ́ɨ mú xaa ramuaꞌaréeren mej meꞌuun teꞌenteárute ɨ́ Dios jemi mej mi ruuri muáꞌaraꞌani rusén jɨmeꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ tíhuaꞌatévaꞌɨrihuaꞌan tzɨ́teꞌe.
Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ raꞌantipuáꞌari
20 Múꞌee, mɨ pej iꞌi Timoteo, patáꞌaj rɨ́ꞌɨ penaꞌa pej pi nain jɨ́n teꞌaráꞌasten Dios tɨ jɨ́meꞌen timuaꞌíjca. Capej aꞌatzu ráꞌaste ɨ́ mej jeíhua tiúꞌujxajtaveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe, ajta tɨ seɨcɨé ꞌeen. Ayee mú téꞌujtzaahuate mej tirúꞌumuaꞌaree, aru capu ayén tiꞌayajna. Camu aꞌatzu rúꞌumuaꞌaree.
21 Majta seica meri huáꞌunamuajriꞌi. Ayee mú jɨ́n huarɨ́n, matɨ́ꞌɨj mi meꞌɨ́n caꞌanacan yaꞌuhuáꞌaxɨ ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Aj mú mi ajtacɨ́j ɨ́ tavástaraꞌa jemi, micu. Yee pu i cu. Chéꞌe aꞌij tíꞌimuavaɨreꞌe.