2
Kristus Bun Mata Tabodok
à kulu ãgenei kũ fenẽya ado mosor bun gare gen. Sain anĩ bun, ã teneub enei nẽ naab ado, owõbẽ tano nẽ mudur, are uur idi dõ fiya sã anidi bun gama kabĩ yalef anĩ nẽ naab dõ gen. Idi atun ada gananeg, uruwa bun bouwada nẽ oroya anĩ dõ tafe fen, yogon oroya ado kisi dõ tafen. Ada, tamo tunĩ ganan idi gogũ difedin gen, adag age de gogũ difadan bunem, Negur nẽ didi farumen tabodon. Anĩ ere, ada nigin yogon wau laa fiya odug bunem, Negur wau yũya barikã, ĩ, ada kũ fenẽya bun gare taun sain buneg, ada Kristus geid turĩ fadan. Are wau ifenẽya bunem, ã kel yaleyein. Agef fen, Negur ĩ, ada Kristus geid kel turĩ fada fen, Kristus Jesus bun ada ĩ geid saa ilun tabodõf nigin inenadan, are, fau isiyouf sain bun, ĩ yogon biya fiya Kristus Jesus bun ifanadan anĩ bunem, yogon wau ifenẽya barikã ifelnẽdiyouf nigin age fen. Wau ifenẽya bunem, ã momoiya bunem kel yaleyein, are aug bunem sã, Negur nẽ ege luwa ifenein, are kabĩ bunem sã, anĩ nigin, taka nem to yana yalesauf. 10 Ada Negur nẽ imaba, kabĩ biya talouf nigin Kristus Jesus bun ada kare fadan, kabĩ biya are Negur ada age tafouf nigin uruwa bun mogo dodok fanadan.
Kristus Bun Ada Tekelei
11 Anĩ nigin, uruwa bun, ã gõ diyein bunem haiden ubodõge di, idi mulũ dilen anidim (are tamo bouwa bun tamo imedim age difen) ã mulũ ileya sã diyein anĩ karĩ weleg. 12 Sain anĩ bun, ã Kristus nigin gerõ ufaregen, ã Israel buneg yeneĩ sã, promis nẽ bar itenẽya buneg ã yaũ, tenebur ein wau iseya sã, Negur nigin keleĩ sã ubodõgen anĩ karĩ weleg. 13 Anĩ ere, gama ã uruwa gerõ ufaregen anĩ, Kristus Jesus bun, Kristus nẽ naud bunem, Negur non guri yeĩ irousiyein.
14 Ere nigin, Kristus yogo ĩ neda maror, uru anĩ yale, tekelei inon, agef fen, kiwai fara fiya nẽ garaĩ anĩ narĩ fen. 15 Ĩ yogo bouwa bunem lo, ĩtãfiya ado, nun anĩ yaleledin. Ĩ yogo bun tamo uru anĩ bunem, tamo mata tekelei ino fen, maror inouf nigin age fen. 16 Ĩ bouwa tekelei enei bun, idi uruwom aa tetek bunem Negur bun komo fediyouf nigin agef fen, ĩ aa tetek bunem dogo neid kiwai yukesin. 17 Ĩ isi fen, ã haiden gerõ ufaregen bun maror nigin wogõ yei ken, idi Juda temeleid non difaren anidi buneg, maror nigin wogõ fiyẽdin. 18 Ĩ bunem, ada uruwom Awa Uur tekelei bunem, Tamada wagen ileya kisi feleya.
19 Anĩ nigin, ã yaũ tamo ado tamo urug sã, anĩ ere, Negur nẽ tamo kayau geid tekelei fen, Negur nẽ ibor tar. 20 Ã, aposel ado profet fõ gariya dinon anĩ teten fõ gen inoyein, are Kristus Jesus yogo ĩ monog tor gen. 21 Kristus bun, fõ ganan katõ fel fen, Odug bun tempel fateul wõ youf nigin fã yef. 22 Kristus bun, ãg, mata ibodõya nẽ modoũ Negur yogon Awa Uur bunem ibodõf nẽ anĩ wõ gouf nigin, weim inoyeik.