4
Kristus Bouwa Bun Bagu Fiya
Aya Kristus nigin kalabus bun abod ken, iweigya ã walegen kilei, mata ubodõgouf nigin totol bagai arokeneik. Ã wauĩ adok ukalaisileg fen, molol bagai ubodõgouf. Ã to feseg, wauĩ laa fiya bun abob nẽ morõ uteĩgouf. Awa Uur maror bunem bagu yein anĩ uroug kafĩ walagauf nigin, kabĩ totol waleg. Sain ã iweignein, ã wau iseya tekelei bun iweignein, age fiya gen, bouwa tekelei, Awa Uur tekelei, Odug tekelei, momoiya tekelei, naan igũya tekelei, Negur tekelei, ĩ ganan neid Temeid, ĩ ganan wal fiya, ĩ ganan atun, ĩ ganan namen ibodok.
Anĩ ere, ada mugu mugu wau ifenẽya, Kristus ege luwa ifenẽya nigin kisi fen kilei, ifanadan. Negur nẽ Itotoya anĩ nigin eig ye irok,
“Ĩ ilun iselen sain,
ĩ tamo musei geif irou iselen,
agef fen, ĩ tamo ege luwa ifenẽdin.”*
(“Ĩ ilun iselen” ya nẽ gariya are ere? Anĩ nẽ gariya are, ĩ tenebur farumen bagai buneg isilen. 10 Ĩ isilen are, ĩ anĩ saa ilun ganan wal fiya iselen, are owõ ganan inolauf nigin age fen.) 11 Inim anĩ, tunĩ aposel kabĩ, tunĩ profet kabĩ, tunĩ soosi kabĩ, tunĩ pastor kabĩ ado tise kabĩ ifenẽdin, 12 are Negur nẽ tamo kayau, aruna yaleya kabĩ dalouf nigin dodok fedi di, Kristus nẽ bouwa odugouf nigin age fen. 13 Agef ile ile, ada ganan, momoiya tekelei ado Negur Naal nigin keleĩ tekelei bun tasi fen, tamo kisi feleya bagai wõ tau fen, Kristus nẽ kisi feleya bagai bun talauf.
14 Age tafouf, ada baban momou gen to tabodõf, maaĩ moloun wĩya gen to age ta fen, tai fiya ganan, tamo neid beugya ado, idegẽya tamo neid kisi anidim, yaum fũ fe di, aarau ilef isif fedig gen, to wewu fadauf. 15 Age fiya ban, ada wau laa fiya bun momoi anĩ wogõ tau fen, ereb ereb ganan bun Mudur ibodok bun biya daf iselauf, Mudur are Kristus. 16 Ĩ bunem, dirumunã ganan bouwa isenne ken, katokitĩ fe, bagu fele di, bouwa nẽ fara fiya mugu mugu yogon kabĩ yalef bunem, bouwa adok odug fen, wau laa fiya bun yogo inof.
Lalan Nẽ Gere Tar Gen Tabodõf
17 Anĩ nigin, aya enei Odug bun totol bagai arokeneik, ã baban, haiden idi difaredig gen, kisi sã gen to ufaragauf. 18 Idi neid kisi gugum kel fen, Negur nẽ mata bun ibodõya ditoron, ere nigin, idi wedereid to fokõ ye fen, waud totolen. 19 Idi es fiya kisi ganan ditor ken, idi dogo bouweid adok sane bun difen ken, ereb ereb sane ganan, dogo nigin dogol, es fiya sã age difedig.
20 Anĩ ere, ã Kristus nigin naab anĩ bunem to kelein. 21 Momoi bagai, ã ĩ nigin karĩ gen ado, ĩ bun difelnein, are momoi Jesus bun ibodok anĩ kilei. 22 Ã uruwa ubodõgen, ãgenei oroya tubu, yogon idegẽya oroya bunem sane len anĩ, utorõg fen, 23 ãgenei kisi nẽ tobonunã bun mata wõg fen, 24 oroya mata, madur bagai ado momoi nẽ fateul bun Negur gen inon anĩ, ufonũgouf nigin difelnein.
25 Anĩ nigin, ã mugu mugu idegẽya utorõg fen, ã neĩ tã momoi nem urokenẽgouf, ere nigin, ada ganan bouwa tekelei nẽ tunĩ. 26 “Ãgenei seyeya bun, mosor to unog.” Ã wauĩ bun to seye yef ile, gaa kuru kalauf. 27 Agog fen, ã Satan nẽ modoũ taka to utoumkenẽgouf. 28 Aib ĩ bẽ ilenouf, baban to bẽ ilauf, anĩ ere, yogo imam ereb biya nigin kabĩ yale di, ĩ lau difef anidi ifenẽdiya nigin safina adouf.
29 Ãgenei eweĩ bun od sesen to wõ youf, anĩ ere, idi lau difef anidi fã de dalouf nigin isennẽya od anĩ dogol urõge di, idi karĩ def are isennẽdiyouf. 30 Negur nẽ Awa Uur Fateul to wau morõ wenẽg, ĩ bunem kel yaleya nẽ naa nigin uris ã bun inon. 31 Ereb ereb dirikeĩ ganan, didi fatuk iseya, seyeya, gurũya, dumen od irõya ado, ereb ereb sane ganan utorõg. 32 Abob el wiyẽg fen, abob nigin wauĩ yu ken, Negur ĩ Kristus bun ãgenei mosor nigin weder tu kelen gen, abob nẽ mosor nigin wedereĩ tu kalauf.
* 4:8 Sam 68:18 4:26 Sam 4:4