11
Niŋgeb ne beleŋ Yesu Kristuyen mata po gama irde himyen gwahade goyen po, deŋ wor ne mata teŋ himyen gayen gama irde hinayiŋ.
Bere tonaŋ aw yurd yurd mata
Be, deŋbe haŋyen kuruŋ goyen hugiŋeŋ ne niŋ bitiŋ sir ma yeŋ hi. Irde neŋ Yesuyen alya bereya beleŋ teŋ hityen mata goyen momoŋ dirmiriŋ goyen gama po irde haŋ. Niŋgeb goke turuŋ dirde hime.
Goyenbe saba kura deŋ beleŋ keŋkela nurwoŋ yeŋ nurde hime. Saba gobe gahade: al tumŋaŋ gote doyaŋ albe Yesu Kristu, irde berer doyaŋ marbe uŋ yago. Yesu Kristuyen doyaŋ albe Al Kuruŋ. Niŋgeb deŋ haŋ bana goyen al kura beleŋ Yesuyen alya bereya gabu irde hinayiŋde gor heŋ bere beleŋ teŋ haŋyen yara amil teŋ tonaŋ aw urde Al Kuruŋ mere iryeŋ irde kurabe Al Kuruŋyen mere basaŋ al porofet yara mere tiyyeŋbe al goreb Doyaŋ Almiŋ Yesu Kristu deŋem buluŋ iryeŋ. Irde deŋ haŋ bana goyen bere kura beleŋ Yesuyen alya bereya gabu irde hinayiŋde gor al beleŋ mata teŋ haŋyen yara amil teŋ tonaŋ aw ma urde Al Kuruŋ mere iryeŋ irde kurabe porofet yara mere tiyyeŋbe bere goreb doyaŋ almiŋ uŋ goyen deŋem buluŋ iryeŋ. Bere go tonaŋ aw ma uryeŋ gobe tonaŋ walde kara tiyyeŋ go gwahade yara geb, memyak wor po. Niŋgeb bere kura Al Kuruŋ doloŋ irniŋ yeŋ gabu irnayiŋde tonaŋ aw ma urde kuyeŋ gobe bere gote tonaŋ yuwalŋeŋ walde kara tiyyeŋ. Munaŋ tonaŋ gwaha iryeŋ gobe memyak yeŋ nurdeb bere gobe tonaŋ aw urde kuyeŋ. Goyenbe albe Al Kuruŋ beleŋ yiŋgeŋ yara iryiŋ, irde saŋiŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen al hitte mat kawan heŋ hi, irde bere hitte matbe alyen tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen kawan heŋ hi geb albe tonaŋ ma aw uryeŋ. Fudinde, haŋkapya wor po albe bere hitte mat ma forok yiriŋ, berebe al hitte mat forok yiriŋ. Albe Al Kuruŋ beleŋ bere niŋ teŋ ma iryiŋ. Al niŋ teŋ bere gogo iryiŋ. 10 Niŋgeb berebe amil beleŋ tonaŋ aw urtiŋde hiyeŋ. Gwaha teŋ hiyeŋbe bere go al kurat yufukde hi yeŋ kennayiŋ. Al Kuruŋyen miyoŋ wor gwahade kennayiŋ. 11 Goyenpoga mere dirhem gabe berebe det dirŋeŋ, munaŋ albe det kuruŋ yeŋ ma dinhem. Neŋ Doyaŋ Al Kuruŋ nurd untiŋ mar bana alya bereyabe tuŋande po. Niŋgeb berebe al ma hike yeŋ uŋkureŋ po epte ma hiyeŋ, al wor bere ma hike yeŋ uŋkureŋ po epte ma hiyeŋ. 12 Berebe al hitte mat forok iryiŋ gwahade goyen po, al wor bere hitte mat forok yeŋ haŋyen. Gega alya bereya tumŋaŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ po yiryiŋ.
13 Niŋgeb Al Kuruŋ doloŋ irniŋ yeŋ gabu irde hinayiŋde gor bere kura tonaŋ aw ma urdeya Al Kuruŋ mere iryeŋ gobe igiŋ ma buluŋ goyen dindikeŋ gab keŋkela dufay heŋbe yenayiŋ. 14 Det Al Kuruŋ beleŋ yiryiŋ kuruŋ gayen gate matare wor al kura tonaŋ yuwalŋeŋ sobam heŋ bereyen tonaŋ yara hiyyeŋbe gobe igiŋ moŋ, memyak yeŋ nurde hite. 15 Gega bere tonaŋ yuwalŋeŋ sobam hiyyeŋbe igiŋ hoyaŋ yeŋ nurde hite. Tonaŋ yuwalŋeŋ sobam gobe bere gote tonaŋ aw yurd yurd niŋ Al Kuruŋ beleŋ iryiŋ. 16 Al ma bere kura mere tihim gake igiŋ ma nurdeb neya kadom mohoŋde titek wet yeŋ nurnayiŋ. Goyenpoga neŋ banabe mata gwahade gobe hubu wor po. Yesuyen alya bereya Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋbe mata gwahade goyen ma teŋ haŋyen.
Yesu kamyiŋ goke dufay heŋ heŋ niŋ dula teŋ teŋ mata keŋkela teŋ hinayiŋ
17 Be, deŋbe Yesu kamyiŋ goke dufay heŋ heŋ niŋ gabu irde dula teŋ haŋyende gorbe dindikeŋ buluŋ hetek mata teŋ haŋyen. Munaŋ igiŋ heŋ heŋ matabe kura ma teŋ haŋyen, hubu wor po. Niŋgeb goke turuŋ ma dirde hime, irde gago saba direŋ tihim. 18 Meheŋde mere direŋ tihimbe gahade: deŋbe Yesuyen alya bereya gega, gabu irde haŋyen bana goŋbe mata kura kukuwam mat tike gore bipti forok irde hi yeke nurde himyen. Mere gobe tumŋaŋ usi yeŋ ma nurde hime. 19 Fudinde, ganuŋbe Al Kuruŋ diliŋde huwak hi, irde ganuŋbe gwahade moŋ goyen kawan heŋ heŋ ge teŋ deŋ haŋ bana goŋ dufaytiŋ muŋ kura hoyaŋ hoyaŋ hinayiŋ goyen epte ma teŋ siŋa irtek yeŋ nurde hime. 20-21 Goyenpoga deŋ bana goŋ bipti forok yitiŋ goke dineŋ hime gabe deŋ gabu irde Doyaŋ Al Kuruŋ kamyiŋ goke dufay heŋ heŋ ge biŋge nene haŋ goyenter kadtiŋ ge ma doyaŋ heŋbe dindikeŋ ge po nurde dula teŋ haŋ geb, gago dineŋ hime. Gwaha teŋ hikeb kurabe biŋge kamde hikeb kurabe wain kuruŋ nene kukuwa heŋ haŋ. Niŋgeb deŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ kamyiŋ goke dufay heŋ heŋ ge biŋge nene hite,” yeŋ nurdeya biŋge nene haŋ gega, gwahade moŋ yeŋ nurd duneŋ hime. 22 Goyenbe deŋ goyen biŋgeya feya nen nen yatiŋ miŋmoŋ geb, gogo gabure gor po waŋ gab gwaha teŋ haŋyen? Gwahade moŋ kenem Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ Yesuyen alya bereyabe det dirŋeŋ yeŋ nurde mali mali yirde haŋ? Irde bana goŋ niŋ alya bereya kura horam moŋ mar goyen gwaha yirteke yiŋgeŋ buniŋeŋ yirde memya henaŋ mat mata teŋ haŋ? Niŋgeb matatiŋ goke daha dineŋ? Matatiŋ goke turuŋ direŋ? Epte moŋ!
23 Be, hakot dula mata goke Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ ninke ne wor momoŋ dirmiriŋ. Mere gobe gahade: Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu goyen Yudas beleŋ asogom haniŋde kereŋ tiyyiŋ wawuŋ goya goyenbe Yesu beleŋ beret kura tiriŋ. 24 Irdeb beret goke Al Kuruŋ turuŋ irde ubala teŋbe, “Beret dunhem gahade gayen po, nebe deŋ ge teŋ kameŋ. Niŋgeb goke teŋbe beret gabe gasoŋne geb, beret ga teŋ nenaŋ. Irde kame deŋ wor ne niŋ bitiŋ bak yeŋ yeŋ ge teŋ mata gahade ga po teŋ hinayiŋ,” yiriŋ. 25 Irde beret go neneb wain fimiŋ teŋbe beret teŋ yiriŋ gwahade po, “Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋtiŋ halde halde niŋ teŋ biŋa gergeŋ tiyyiŋ goke darine wok yiyyeŋ. Niŋgeb goyen goke wain gago dunhem geb, teŋ nenaŋ. Irde kame deŋ wor ne niŋ bitiŋ bak yeŋ yeŋ ge teŋ mata gahade ga po teŋ hinayiŋ,” yiriŋ. 26 Niŋgeb gabu irde dula gwahade teŋ wain nen nen mata tiniŋ yeŋbe gwaha mat Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereyat mata buluŋmiŋ ge teŋ kamyiŋ goke al hoyaŋ momoŋ yirde hinayiŋ. Gwaha tike kuŋ kuŋbe kame Doyaŋ Al Kuruŋ wayyeŋ.
27 Niŋgeb al kura Doyaŋ Al Kuruŋyen biŋgeya wainya nene heŋya Doyaŋ Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ dufay heŋ mata teŋ haŋyen mat ma nurdeya niyyeŋ al gobe Yesu beleŋ uliŋ misiŋ kateŋ darim wok irde kamyiŋ goyen kari kari iryeŋ geb, Al Kuruŋ beleŋ goke mata buluŋ miŋyaŋ yeŋ kinyeŋ. 28 Niŋgeb al kura Doyaŋ Al Kuruŋyen biŋgeya wainya neweŋ yeŋ nuryeŋ al gobe yiŋgeŋde mataya dufayya keŋkela yeneŋ gab niyyeŋ. 29 Munaŋ al kura gwaha ma teŋ biŋgeya wainya gobe Doyaŋ Al Kuruŋ kamyiŋ gote tuŋaŋeŋ yeŋ ma nurde ga mali niyyeŋ al gobe gote muruŋgem buluŋ wor po tiyyeŋ. 30 Gwahade geb, deŋ haŋ bana goŋbe al kura marbe yulkek haŋ, kurabe garbam miŋyaŋ, irde kuratiŋbe kamaŋ gogo. 31 Gega neŋbe dahade hite yeŋ nindikeŋ keŋkela dufay heŋ mataniniŋ sope irde hitekbe mata buluŋ gote muruŋgem buluŋ ma tetek. 32 Gega kurarebe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mataniniŋ goke kanduk duneŋ hiyen. Gwaha teŋ hiyen gobe megen heŋya mataniniŋ huwak heŋ hikeb kame nalu funaŋde mata buluŋ marya tumŋaŋ hugiŋeŋ Al Kuruŋyen bearar bana hinak yeŋbe gogo gayenter kanduk duneŋ hiyen.
33 Niŋgeb, kadne yago, Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufay heŋ heŋ ge gabu irde dula tiniŋ yeŋbe kadom doyaŋ gird teŋ hinayiŋ. 34 Al kura biŋge irkeb yamiŋde dula teŋ gabe Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufay heŋ heŋ dula gabure wayyeŋ. Gogab deŋ gabu irde hinayiŋ bana goŋ mata buluŋ Al Kuruŋ beleŋ goke muruŋgem buluŋ duntek goyen ma forok yiyyeŋ. Be, Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufay heŋ heŋ ge dula teŋ teŋ mata niŋ dinhem. Mata goke mere ma dirhem kura haŋ gobe kame deŋ hitte kuŋ gab momoŋ direŋ.