12
Holi Spirityen saŋiŋde mata forok yeŋ yeŋ
Be, kadne yago, Holi Spirityen tareŋde mata forok yeŋ yeŋ goke momoŋ direŋ tihim. Holi Spirityen tareŋde mata forok yeŋ yeŋ goke bebak ma titiŋde po hinak yeŋ igiŋ ma nurde hime geb, keŋkela bebak tinayiŋ. Be, deŋbe hakot Yesu ma nurde uneŋ hinhanyabe megen niŋ det toneŋ al beleŋ po yirtiŋ biŋfut miŋmoŋ gote yufukde heŋ hugiŋeŋ doloŋ yirde hinhan gobe nurde haŋ gogo. Niŋgeb ga keŋkela nurnaŋ ko. Al kura Holi Spirit miŋyaŋ beleŋ epte ma, “Yesube Al Kuruŋ beleŋ karan urwoŋ,” yiyyeŋ. Irde al kura Holi Spirit miŋmoŋbe epte ma, “Yesube Doyaŋ Al Kuruŋ,” yiyyeŋ. Holi Spirit miŋyaŋ al beleŋ po gab epte gwaha yiyyeŋ.
Be, Holi Spirityen saŋiŋde mata forok yeŋ yeŋ gobe budam kurayen kurayen haŋ gega, mata gote miŋ albe Holi Spirit, yeŋ uŋkureŋ po. Doyaŋ Al Kuruŋyen meteŋbe budam haŋ gega, meteŋ gote miŋ albe Doyaŋ Al Kuruŋ, yeŋ uŋkureŋ po. Irde meteŋ teŋ teŋ tareŋ wor kurayen kurayen haŋ gega, meteŋ titek tareŋ gote miŋ albe Al Kuruŋ, yeŋ uŋkureŋ po. Yeŋ beleŋ po gab neŋ tumŋaŋ meteŋmiŋ kuruŋ goyen igiŋ teŋ hitek saŋiŋ goyen duneŋ hiyen.
Be, neŋ duŋkureŋ duŋkureŋ hitte Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirityen tareŋ kawan forok irde hi gobe neŋ tumŋaŋ tareŋ dird dird niŋ gogo forok irde hiyen. Al kurabe Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirit hitte mat dufay wukkek yuneŋ hiyen. Munaŋ al hoyaŋ kurabe Holi Spirit uŋkureŋ goyen hitte mat po Al Kuruŋyen dufay banare niŋ goyen yuneŋ hiyen. Irde al kurabe Holi Spirit uŋkureŋ goyen hitte mat po Yesu niŋ hekkeŋ wor po nurtek saŋiŋ go yuneŋ hiyen. Irde al hoyaŋ kurabe Holi Spirit goyen hitte mat po al garbam miŋyaŋ sope yird yird tareŋ yuneŋ hiyen. 10 Irde al kurabe mata tiŋeŋ tonŋeŋ yaŋ wor po forok yird yird tareŋ yuneŋ, al hoyaŋ kurabe Doyaŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ heŋ mar yirde hiyen. Munaŋ al kurabe mataya mereya kura keneŋbe gobe Holi Spirit hitte mat watiŋ ma uŋgura hitte mat watiŋ goyen bebak teŋ teŋ saŋiŋ yuneŋ hiyen, irde al hoyaŋ kurabe naŋa hoyaŋde niŋ mere kurayen kurayen yiŋgeŋbe go ma nurtiŋ mere teŋ teŋ tareŋ yuneŋ hiyen. Munaŋ kurabe mere hoyaŋ mat yekeb mere gote miŋ tagal tagal tareŋ yuneŋ hiyen. 11 Mata gwahade forok yeŋ haŋyen kuruŋ gobe Holi Spirit, yeŋ uŋkureŋ gote meteŋ. Holi Spirit hoyaŋ gam moŋ. Yeŋ beleŋ saŋiŋmiŋ kurayen kurayen goyen dufaymiŋ po gama irde neŋ gayen nende gigen forok yird duneŋ hiyen.
Neŋbe hoyaŋ hoyaŋ gega, Holi Spiritbe uŋkureŋ
12 Be, al uliŋ pigiŋbe uŋkureŋ gega, haniŋ, kahaŋ, kirmiŋ, muruŋ gwahadem yaŋ haŋ. Irde haniŋ, kahaŋ, kirmiŋ, muruŋ gwahade haŋ gore gab al uliŋ pigiŋ uŋkureŋ forok irde hi. Niŋgeb Yesu Kristu wor gwahade yara geb, neŋbe yende kahaŋ, haniŋ, kirmiŋ, muruŋ gwahade hite. 13 Neŋbe al miŋ hoyaŋ hoyaŋ. Kurabe Yuda mar, kurabe Grik mar. Irde kurabe al yufukde heŋ muruŋgem moŋ meteŋ teŋ haŋ mar, kurabe dufaymiŋde kuŋ haŋ mar. Goyenbe neŋ tumŋaŋ Holi Spiritde baptais dirke Yesu Kristuyen uliŋ pigiŋ yara hitiŋ. Irde Holi Spirit, yeŋ uŋkureŋ gore po neŋ duŋkureŋ duŋkureŋ bana hi. Holi Spirit hoyaŋ gam moŋ.
14 Al uliŋ pigiŋbe det uŋkureŋ beleŋ po ma irtiŋ hi. Kahaŋ, haniŋ, kirmiŋ, muruŋ gwahade gore irke gab al uliŋ pigiŋ uŋkureŋ hitiŋ. 15 Goyenbe al kurat kahaŋ beleŋ, “Nebe al gate haniŋ moŋ geb, al gate uliŋ moŋ,” yiyyeŋbe kahaŋ gob al gote uliŋ pigiŋde ma hiyeŋ? Moŋ, epte moŋ. Yeŋbe al gote kahaŋ geb, uliŋde po hiyeŋ. 16 Gwahade goyen po al kurat kirmiŋ beleŋ, “Nebe al gate diliŋ moŋ geb, al gate uliŋ moŋ,” yiyyeŋbe kirmiŋ gobe al gote uliŋ pigiŋde ma hiyeŋ? Moŋ, epte moŋ. Yeŋbe al gote kirmiŋ geb, uliŋde po hiyeŋ. 17 Niŋgeb ulniniŋ gayen dilniniŋ ala po manhan daha mat mere nurde hitewoŋ? Irde ulniniŋbe kirmiŋniniŋ ala po manhan daha mat det hamiŋ nurde hitewoŋ? Gobe kukuwamŋeŋ wor po. 18 Goyenbe Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ gama irde al ire yeŋbe kahaŋya haniŋya yirde kirmiŋya diliŋya manaŋ yirde al uŋkureŋ iryiŋ. Niŋgeb neŋ wor gwahade po diryiŋ. 19 Gega det uŋkureŋ beleŋ po al irtiŋ manhan uliŋ pigiŋbe dahade hiwoŋ? 20 Gega gwahade moŋ. Ulniniŋde det hoyaŋ hoyaŋ yirde ulniniŋ pigiŋ uŋkureŋ po irtiŋ.
21 Niŋgeb al kurate diliŋ beleŋ al gote haniŋ keneŋbe epte ma, “Nebe geya hitek ma nirde hi,” inyeŋ. Tonaŋ beleŋ kahaŋ keneŋbe epte ma, “Nebe geya hitek ma nirde hi,” inyeŋ. 22 Gwahade yarabe ulniniŋde det kura yeneŋmiŋbe meteŋ miŋmoŋ yeŋ nurde hitek goyenbe go ma hinayiŋbe ulniniŋbe keŋkela ma meteŋ teŋ hiyyeŋ. 23 Niŋgeb ulniniŋde det kura yeneŋmiŋbe meteŋ miŋmoŋ yeŋ nurde hityen goyen det kuruŋ yeŋ keŋkela doyaŋ yirde hityen. Irde ulniniŋde det kura yeneŋmiŋbe igiŋ moŋ gega, keŋkela po umŋa yirde doyaŋ yirde hityen. 24 Goyenbe ulniniŋde det kura yeneŋmiŋ igiŋ gobe umŋa ma yirtek wor igiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋbe ulniniŋde det kura miŋ miŋmoŋ yirtiŋ yeneŋ haŋyen goyen meteŋ kura yune yeŋbe go wor yade ulniniŋde niŋ det hoyaŋya gabu irde uliŋ pigiŋ uŋkureŋ iryiŋ. Al Kuruŋbe gwaha mat ulniniŋde det kura miŋ miŋmoŋ yeŋ yeneŋ haŋyen goyen turuŋ yirde hiyen. 25 Gogab ulniniŋde det kurate dufayya det hoyaŋ kurate dufayya hoyaŋ hoyaŋ heke kahalte bipti ma forok yiyyeŋ. Irde ulniniŋde det gore kadom ge nurdkakala teŋ hinayiŋ. 26 Niŋgeb ulniniŋ kurhan kura misiŋ katyeŋ gobe ulniniŋ pigiŋ kuruŋ go tumŋaŋ misiŋ nuryeŋ. Gwahade goyen po, ulniniŋ kurhan kura deŋem turŋuŋ yaŋ heŋ amaŋ hekeb ulniniŋ pigiŋ kuruŋ go manaŋ tumŋaŋ amaŋ hiyyeŋ.
27 Be, gwahade goyen po, deŋbe Yesu Kristuyen uliŋ pigiŋ yara. Deŋ duŋkureŋ duŋkureŋbe Yesuyen kahaŋ, haniŋ, diliŋ, kirmiŋ gwahade yara. 28 Niŋgeb deŋ Yesuyen alya bereya sios haŋ bana goŋ meheŋdebe Al Kuruŋ beleŋ Yesuyen mere basaŋ mar aposel basiŋa yirtiŋ haŋ. Irde go yufukdebe Al Kuruŋyen mere basaŋ mar porofet basiŋa yirdeb Al Kuruŋyen mere saba mar basiŋa yirtiŋ haŋ. Irde gab mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok yird yird mar basiŋa yirdeb al garbam miŋyaŋ sope yird yird mar wor basiŋa yirdeb al faraŋ yurd yurd mar basiŋa yirtiŋ haŋ. Irdeb Yesuyen alya bereya doyaŋ yird yird mar basiŋa yirdeb naŋa hoyaŋde niŋ mere kurayen kurayen go ma nurtiŋ goyen mere teŋ haŋ mar basiŋa yirtiŋ haŋ. 29 Niŋgeb deŋ tumŋaŋbe aposel henayiŋ? Ma, tumŋaŋ porofet henayiŋ? Irde deŋ tumŋaŋ Al Kuruŋyen mere saba mar henayiŋ? Ma, tumŋaŋ mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok yird yird mar henayiŋ? 30 Deŋ tumŋaŋ al garbam sope yird yird mar henayiŋ? Ma, tumŋaŋ naŋa hoyaŋde niŋ mere go ma nurtiŋ goyen teŋ teŋ mar henayiŋ? Irde deŋ tumŋaŋ mere goyen tigiri teŋ al bebak yird yird mar henayiŋ? Epte moŋ geb. 31 Goyenbe Holi Spirityen tareŋ kura igiŋ wor po goyen goke momoŋ direŋ tihim geb, deŋ tumŋaŋ mata go teŋ teŋ niŋ kurut wor po yeŋ hinayiŋ. Mata gobe Holi Spirityen tareŋde mata forok yeŋ haŋyen hoyaŋ kuruŋ gote folek wor po.