13
Al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ mata
Be, ne gayen naŋa hoyaŋde niŋ marte mere kurayen kurayen goyen igiŋ gwaha mat mere tiyeŋ, irde Al Kuruŋyen miyoŋyen mere mat manaŋ mere tiyeŋ gega, Al Kuruŋya al hoyaŋya niŋ amaŋeŋ nurd nurd matanem moŋ kenem nebe heyoŋoŋya tikiŋde niŋ det ain parwek beleŋ irtiŋ goyen mali po gasa yirke migiriŋ teŋ haŋyen go gwahade goyen heweŋ. Irde Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ mere teŋ teŋ saŋiŋne yaŋ heweŋ, irde Al Kuruŋyen mere banare hitiŋ tumŋaŋ nurde dufaymiŋ tumŋaŋ bebak teŋ tagaleŋ, irde Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ wor po nurdeb dugu kura gasuŋ hoyaŋde kwa inmeke kuyeŋ gega, Al Kuruŋya al hoyaŋya niŋ amaŋeŋ ma nureŋ kenem mata gobe duldul teŋ heŋ. Irde detne tumŋaŋ al det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen yuneŋ, irde Doyaŋ Al Kuruŋ gama ird ird niŋ teŋ al beleŋ kakde kumga nirke kameŋ gega, kadne niŋ amaŋeŋ nurd nurd matanem moŋ kenem mata gwaha teŋ heŋ kuruŋ gote muruŋgem kura ma teweŋ.
Be, al kura biŋde mat wor po kadomya Al Kuruŋya niŋ amaŋeŋ nurd uneŋ uneŋ matabe gahade: al gobe kadom kura matamiŋ igiŋ hewoŋ yeŋ doyaŋ heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hiyeŋ. Kurabe kadom igiŋ igiŋ yirde hiyeŋ. Irde kadom kura igiŋ mat hike keneŋbe daniŋ ne wor gwahade moŋ yeŋ ma nurde hiyeŋ. Irde ne harhem harhem mata ma teŋbe yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ ma teŋ hiyeŋ. Irde kadom hitte palap miŋmoŋ mata ma teŋ hiyeŋ. Irde yiŋgeŋ po igiŋ heŋ heŋ belŋeŋ niŋ ma naŋkeneŋ hiyeŋ, irde araŋeŋ bearar ma teŋ hiyeŋ. Irde kadom beleŋ buluŋ irtiŋ goyen goke dufay ug po ma heŋ hiyeŋ. Al gobe mata buluŋ niŋ amaŋeŋ ma nurde hiyeŋ, irde mere fudinde goke po amaŋeŋ nurde hiyeŋ. Al gobe kanduk yeneŋ hiyeŋ goke mukku ma teŋ hugiŋeŋ tareŋ po heŋ hiyeŋ. Irde Al Kuruŋ niŋ hugiŋeŋ hekkeŋ nurde hiyeŋ, irde Al Kuruŋ beleŋ igiŋ niryeŋ yeŋ goke hugiŋeŋ doyaŋ heŋ hiyeŋ, irde kanduk yeneŋ hiyeŋ gega tareŋ po heŋ fole yirde hiyeŋ.
Kadomya Al Kuruŋya niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ mata gobe hubu ma hiyyeŋ. Goyenpoga porofet meteŋbe hubu hiyyeŋ. Irde naŋa hoyaŋde niŋ mere mat mere teŋ teŋ mata goyen wor kamyeŋ. Al Kuruŋyen dufay bebak teŋ tagal tagal meteŋ wor hubu hiyyeŋ. Gobe gayenter Al Kuruŋyen dufay tumŋaŋ bebak titek epte moŋ, irde meremiŋ manaŋ tumŋaŋ bebak teŋ basaŋ heŋ tagaltek epte moŋ gega, 10 kame nalu funaŋdebe neŋ tumŋaŋ Al Kuruŋyen dufayya mereya keŋkela wor po bebak titek geb, go mata gobe tumŋaŋ hubu henayiŋ dineŋ hime gago. 11 Mata gwahade forok yiyyeŋ gobe bikkeŋ diriŋ hinhemya diriŋde mere teŋ dufaynebe diriŋde dufay po heŋ hinhem gega kuŋ kuŋ salanŋeŋ heŋbe diriŋde mataya dufayya gobe yubul po timiriŋ go gwahade goyen. 12 Irde gayenterbe Al Kuruŋyen mereya dufayya bebak wor po ma teŋ hite. Gobe luŋen ain parwek beleŋ irtiŋ gore dinsokniniŋ kinniŋ gega, keŋkelak ma keneŋ hite go gwahade goyen. Goyenbe kamebe dilniniŋde kadom geneŋ teŋ hite yara Al Kuruŋyen mereya dufayya keŋkela wor po bebak teŋ hitek. Niŋgeb gayenterbe Al Kuruŋyen mereya dufayya kura muŋ po bebak teŋ hime gega, kamebe tumŋaŋ bebak tiyeŋ. Goyenterbe Al Kuruŋ beleŋ keŋkela wor po nurd nuneŋ hiyeŋ gwahade po, ne wor keŋkela nurd uneŋ heŋ.
13 Be, yihim gwahade po mata hoyaŋbe hubu henayiŋ gega, mata karwo kurabe hubu ma wor po henayiŋ. Mata karwo gobe gahade: Yesu niŋ hekkeŋ nurd nurd mata, Al Kuruŋ beleŋ igiŋ diryeŋ yeŋ goke doyaŋ heŋ heŋ matayabe Al Kuruŋya kadniniŋya niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ mataya gogo. Goyenbe mata karwo bana goyen folek wor pobe Al Kuruŋya kadniniŋya niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ mata gogo.