2
Be, kadne yago, haŋkapya deŋ hitte kuŋ gor heŋyabe Al Kuruŋyen dufay banare hinhin goyen kawan irde momoŋ dirde hinhem. Gwaha dirde heŋyabe mere al beleŋ hapek yaŋ nurtek mat ma momoŋ dirde hinhem. Irde megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen go hende huwarde ma momoŋ dirde hinhem. Go dirde hinhem gobe deŋya heŋya det hoyaŋ hoyaŋ niŋ ma nureŋ, Yesu Kristu niŋ po nureŋ, irde yeŋ kuruse hende kamyiŋ goke po nureŋ yeŋ dufay heŋ hinhem geb, gogo dirde hinhem. Ne deŋya hinhetyabe Al Kuruŋyen meteŋbe kuruŋ geb, nigen tareŋner epte moŋ yeŋ nurde hinhem. Irde moŋgo meteŋmiŋ buluŋ ireŋ yeŋbe kafura heŋ barbar wor po yeŋ hinhem. Niŋgeb Al Kuruŋyen mere tagalde saba dirde heŋyabe megen niŋ alyen dufay wukkek, kirmiŋtiŋde hapek yaŋ nurtek goyen gama irde ma tagalde hinhem. Gwaha titŋeŋbe Holi Spirityen saŋiŋde meteŋ teŋ himeke gote igineŋ kawan forok yeŋ hinhan. Go teŋ hinhem gobe dufaytiŋ Yesu niŋ tareŋ iramiŋ goyen megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen go hende moŋ Al Kuruŋyen tareŋde dufayniniŋ saŋiŋ irtiriŋ yeŋ nurnayiŋ yeŋbe gogo Holi Spirityen tareŋde meteŋ teŋ hinhem.
Dufay wukkekbe Holi Spirit beleŋ duneŋ hi
Be, neŋ Al Kuruŋyen mere tagal tagal marbe Yesu gama ird ird matare parguwak yara hitiŋ mar goya heŋ Al Kuruŋyen dufay wukkek goke saba tagalde hite. Goyenbe megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen go hende ma tagalde hite. Irde megen niŋ doyaŋ mar kame hubu henayiŋ gote dufay wukkek yeŋ haŋyen go hende huwarde ma tagalde hite. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋyen dufay wukkek banare hitiŋ bebak titek moŋ goyen tagalde hite. Al Kuruŋyen dufay wukkek gobe kame nalu funaŋde deŋniniŋ turŋuŋ yaŋ heŋ heŋ ge Al Kuruŋ beleŋ haŋkapya wor po megeŋ ga forok ma yekeya ep iryiŋ go goyen. Dufaymiŋ wukkek gobe megen niŋ doyaŋ mar beleŋ bebak ma tiyamiŋ. Bebak tiyamiŋ manhan Doyaŋ Al Kuruŋ tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ wor po goyen kuruse hende ma mayke kamwoŋ. Goyenbe go mar gore gwaha tinayiŋ yeŋbe bikkeŋ Al Kuruŋyen asaŋdeb gahade katiŋ:
“Al Kuruŋ beleŋ yeŋ ge amaŋeŋ nurd uneŋ haŋ mar niŋ det gitik teŋ yunyiŋ gobe
megen niŋ marbe diliŋde ma kennayiŋ, kirmiŋde ma nurnayiŋ,
irde epte ma det go forok yenayiŋ yeŋ nurde hinayiŋ,” yitiŋ hi. Aisaia 64:4
10 Goyenbe neŋ hittebe Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirit inke det goyen dikala diryiŋ. Holi Spiritbe det tumŋaŋ yeneŋ keŋkela nurde bebak teŋ hiyen. Al Kuruŋyen dufay banare wor po hi goyen manaŋ keŋkela nurde bebak teŋ hiyen geb, gogo Al Kuruŋ beleŋ inke neŋ hitte waŋ dikala diryiŋ. 11 Be, ganuŋ al beleŋbe kadomde dufay goyen epte keneŋ bebak tiyyeŋ? Hubu wor po. Al goyen yiŋgeŋ po gab dufaymiŋ goyen nurde hiyeŋ. Gwahade goyen po, al kura beleŋ Al Kuruŋyen dufay epte ma nuryeŋ. Al Kuruŋyen dufaybe Holi Spirit po gab nurde hiyeŋ. 12 Neŋbe megen niŋ mar beleŋ dufay heŋ haŋ gwahade ma dufay heŋ hite. Gwahade yarabe da detbe Al Kuruŋ beleŋ muruŋgem moŋ duliŋ duntiŋ goyen bebak tinayiŋ yeŋbe Holi Spirit Al Kuruŋ hitte mat watiŋ go po gab neŋ hitte hi. 13 Niŋgeb mere tagalde hite gobe megen niŋ alyen dufay wukkek yeŋ haŋyen go hende huwarde ma tagalde hite. Gwaha titŋeŋbe Holi Spirit beleŋ saba dirtiŋ go hende huwarde tagalde hite. Niŋgeb mere fudinde Holi Spirit beleŋ yitiŋ goyen Holi Spirityen yufuk bana haŋ mar goyen nurde bebak tinayiŋ yeŋ momoŋ yirde hite. 14 Gega al kura Holi Spirityen yufuk bana ma heŋ megen niŋ dufay po gama irde haŋ marbe mataya mereya Holi Spirit beleŋ forok yirde hi goyen epte ma yeneŋ bebak teŋ kukuwamŋeŋ po nurde hinayiŋ. Niŋgeb mel gobe mataya mereya Holi Spirit beleŋ forok yirde hi goyen ma yade haŋ. Gobe Holi Spirityen yufukde haŋ mar beleŋ po gab yeneŋ bebak teŋ haŋ geb, gago dineŋ hime. 15 Goyenbe Holi Spirit yufuk bana hi albe mataya mereya kuruŋ goyen igiŋ ma buluŋ goyen igiŋ yeneŋ bebak teŋ hiyeŋ. Gega al gobe al mali hoyaŋ kura beleŋ epte ma al igiŋ ma buluŋ innayiŋ. 16 Gokeb Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Ganuŋ al beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋyen dufay keneŋ bebak teŋ hi? Hubu wor po.
Ganuŋ al beleŋ igiŋ saba iryeŋ? Epte moŋ,” yitiŋ. Aisaia 40:13
Goyenpoga neŋbe Yesu Kristuyen dufay keneŋ bebak teŋ hite.