6
Kadom merere gerd gerd ma teŋ hinayiŋ
Be, dindigeŋ bana goŋ al kurabe kadomya kanduk miŋyaŋ go sope irye yeŋbe daniŋ Al Kuruŋyen alya bereya hitte ma kuŋbe megen niŋ marte mere nurd nurd al hitte kuŋ haŋ? Mata gwahade titek moŋ goyen daniŋ gwaha teŋ haŋ? Gobe buluŋ wor po! Deŋbe kame nalu funaŋdebe neŋ Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ megen niŋ mar merere yerde matamiŋ goke yintek goyen ma nurde haŋ geb, gogo mata gwahade teŋ haŋ? Irde deŋ beleŋ kame megen niŋ mar merere yerde matamiŋ goke yintek haŋ kenem deŋ bana kanduk dirŋeŋ muŋ kura forok yitiŋ goyen dindikeŋ epte ma kanduk go sope yirnayiŋ? Deŋbe nalu funaŋde Al Kuruŋyen miyoŋ mata buluŋde kateŋ uŋgura hitiŋ goyen wor neŋya deŋya beleŋ merere yerde matamiŋ goke yintek yeŋ ma nurde haŋ geb, gogo mata gwahade teŋ haŋ? Neŋbe kame mata kuruŋ goyen wor igiŋ titek kenem det dirŋeŋ megen heŋya neŋ bana kadniniŋya kanduk forok yeŋ haŋ gobe epte sope yirtek. Goyenbe gwaha ma teŋ haŋ! Deŋbe dindikeŋ bana kanduk kura goke kadom mohoŋde titek goyen forok yekeb kanduk go sope irniŋ yeŋbe daniŋ megen niŋ mar Yesuyen alya bereya yeneŋmiŋbe sios bana deŋem moŋ yeŋ yeneŋ haŋ mar hitte yad kuŋ haŋ? Ga dineŋ hime gabe nurde memya henaŋ yeŋbe gago dineŋ hime. Deŋ Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ irtiŋ mar bana goŋbe kanduktiŋ sope ird ird al kuram moŋ? Hubu niŋgeb gogo dindikeŋ uliŋ kadom igiŋ ma nurd guneŋ teŋbe merere yirniŋ yeŋ Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ ma irde haŋ mar diliŋde yukuŋ haŋ?
Fudinde, deŋ haŋ bana kadtiŋya kanduktiŋ miŋyaŋ goyen megen niŋ marte merere yerteke sope irnayiŋ yeŋ al siŋare niŋ hitte yukuŋ haŋ gobe Al Kuruŋ diliŋde bikkeŋ soŋ haŋ yeŋ deneŋ hi. Niŋgeb gwaha ma teŋ hinayiŋ. Kadtiŋ beleŋ usi dirde buluŋ buluŋ dirde hike goŋmiŋ goŋ gwaha dirde hinaŋ yeŋ hinayiŋ gobe igiŋ yeŋ nurde hime. Neb gwaha dineŋ hime goyenbe fudinde wor pobe al usi yirde buluŋ buluŋ yirde haŋ marbe al hoyaŋ moŋ deŋ gogo yeŋ nurde hime.
Deŋbe mata buluŋ teŋ haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ epte ma hurkunayiŋ goyen ma nurde haŋ? Niŋgeb al kura beleŋ usi diryeŋkek geb, keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. Mata buluŋ gobe gahade: leplep mata, uŋgura doloŋ yird yird mata. Irde al kura berem yaŋ gega bere hoyaŋya duwan teŋ teŋ mata, al beleŋ belen niŋ bere yara heŋ heŋ mata, irde al diriŋ yiŋgeŋ po uliŋ gabu ird ird mata. 10 Irde kurabe kawe mata, det ug po yad yad niŋ po dufay heŋ heŋ mata, kukuwa fe nene kukuwa heŋ heŋ mata, al mere buluŋ mat yird yird mata, irde al gasa yirniŋ yirniŋ yirde kawe yird yird mata. Al mata gwahade teŋ haŋ mar gobe epte ma wor po Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ hurkunayiŋ. 11 Bikkeŋbe deŋ haŋ bana goyen al kurabe mata gwahade teŋ hinhan. Goyenpoga Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristuya Holi Spiritya beleŋ mata buluŋtiŋ goyen halde duneŋbe Al Kuruŋ diliŋde wukkek wor po dirde al huwak dirtiŋ haŋ.
Ultiŋ keŋkela doyaŋ yirde Al Kuruŋ turuŋ irnayiŋ
12 Be, deŋ haŋ bana goyen al kura beleŋ, “Neŋbe mata kura tiniŋ yeŋbe igiŋ ala titek,” yeŋ haŋyen. Gega mata go tinayiŋ gore hugiŋeŋ igiŋ dirnayiŋ yeŋ ma nurde hinayiŋ. Niŋgeb nebe mata kura tiye yeŋbe igiŋ ala tiyeŋ gega, mata gore epte ma nanarde boŋ yiyyeŋ. 13 Irde kuratiŋ kurabe, “Biŋgebe bininiŋ makiŋ ird ird det, irde bininiŋbe biŋge sola urd urd niŋ po,” yeŋ haŋyen. Gega kamebe Al Kuruŋ beleŋ det irawa goyen tumŋaŋ mugol kiryeŋ. Goyenbe haŋkapya Al Kuruŋ beleŋ alya bereyat uliŋ yiryiŋ gobe miŋ miŋyaŋ yiryiŋ. Ulniniŋbe leplep mata teŋ teŋ ge ma yiryiŋ. Gwaha titŋeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ ird ird niŋ yiryiŋ, irde Doyaŋ Al Kuruŋbe ulniniŋ guram yirde tareŋ yird yird niŋ hi. 14 Al Kuruŋ beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu ulniniŋ gake teŋ kamyiŋ goyen sopte isaŋ hiriŋ. Niŋgeb kame neŋ wor tareŋmiŋde kamtiŋde mat disaŋ hiyyeŋ. 15 Deŋbe Yesu Kristuyen uliŋ pigiŋ yara haŋ geb, kuratiŋ kurabe Yesuyen haniŋ, kurabe kahaŋ hitiŋ haŋ goyen nurtiŋ ala teŋ haŋ. Gega neŋ Yesu Kristuyen uliŋ pigiŋ hitiŋ gayen igiŋ kurhan kura teŋ belen niŋ bere sikkeŋya gabu irtek? Epte moŋ. 16 Al Kuruŋyen asaŋdebe, “Alya bereya waŋ gabu heŋbe uliŋ uŋkureŋ hiyyeŋ,” yitiŋ hi. Niŋgeb al kura belen niŋ bereya gabu hiriryeŋbe bere goya uliŋ uŋkureŋ hiyyeŋ go goyen ma nurde haŋ? 17 Goyenbe al kura Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ saŋiŋ iryeŋ al gobe toneŋbe Doyaŋ Al Kuruŋyen toneŋya gabu heŋ uŋkureŋ hiyyeŋ.
18 Niŋgeb leplep matabe tubul po teŋ hinayiŋ. Mata buluŋ hoyaŋbe al hoyaŋ buluŋ yirde haŋyen. Munaŋ leplep mata teŋ hinayiŋbe dindikeŋde ultiŋ goyen po buluŋ yirde hinayiŋ. 19-20 Irde ultiŋbe Holi Spirityen ya balem yeŋ nurde hinayiŋ. Holi Spirit Al Kuruŋ beleŋ duntiŋ gobe ultiŋ bana hi. Mata buluŋtiŋ gote muruŋgem dindikeŋ yawartek goyen Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ yawareŋ yeŋbe darim wok irde kamyiŋ geb ultiŋ gobe dende moŋ. Niŋgeb ultiŋ go keŋkela doyaŋ yirde hikeb gore meteŋ teŋ hikeb Al Kuruŋyen deŋe kuruŋ heŋ hiyeŋ.