5
Mata buluŋ teŋ haŋ mar hayhay yirde hinayiŋ
Be, deŋ haŋ bana goŋ alya bereya kura leplep mata teŋ haŋ gote mere momoŋ nurmiŋ. Al kura naniŋde beremya duwan teŋ har gobe Al Kuruŋ ma nurd uneŋ haŋ mar wor mata gwahade ma teŋ haŋyen. Goyenpoga deŋbe mata gwahade forok yeŋ hi goke buluŋeŋ ma nurde tumŋaŋ Al Kuruŋ diliŋde igiŋ po hite yeŋ dindikeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ haŋ. Mata buluŋmiŋ goke bitiŋ misiŋ nurde eseŋbe mata buluŋ titiŋ al goyen deŋya epte ma awalik hetek yeŋ takira titek yarabe gwaha ma irde haŋ. Nebe deŋya gor ma hite gega, dufaynerbe deŋya gor hite. Niŋgeb nigeŋ gor hime yara teŋbe mata go tiyuŋ al gob bikkeŋ mata buluŋ tiyaŋ inmiŋ. 4-5 Niŋgeb deŋ beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu niŋ teŋ gabu irdeb al go takira tike Satan yufukde heŋ kanduk yeneŋ hiyeŋ. Dufaynebe deŋ gabu irde hinayiŋde gor deŋya hiyeŋ, irde Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristuyen tareŋ manaŋ deŋ hitte hiyeŋ geb, igiŋ gwaha tinayiŋ. Gogab al go kanduk bana heŋyabe mata buluŋ timiŋ yeŋ bebak teŋbe megen niŋ dufay buluŋ go tubul tikeb kame Doyaŋ Al Kuruŋ waŋ waŋ nalureb al go tumulgaŋ tiyyeŋ.
Niŋgeb mata buluŋ gwahade goyen deŋ bana hikeya dindikeŋ ge turuŋ turuŋ ma teŋ hinayiŋ. Deŋbe yis dirŋeŋ muŋ kura palawa bana kerkeb gore hilyaŋ kuŋbe palawa ditdi niyyeŋ go goyen ma nurde haŋ? Nurde haŋ kenem mata buluŋtiŋ gobe yis girmaŋeŋ hitiŋ yara geb, goyen yade siŋa yirnayiŋ. Irkeb deŋbe palawa gergeŋ yis gam moŋ yara Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ hinayiŋ. Yesu Kristu beleŋ mata buluŋtiŋ halde duneŋ yeŋ Pasobare niŋ sipsip dirŋeŋ yara* heŋ kuruse hende kamyiŋ geb, deŋbe mata buluŋtiŋ miŋmoŋ mar hitiŋ haŋ. Niŋgeb neŋbe megen heŋyabe dufay buluŋya mata buluŋya yis bikkek yara goyen yubul po teŋ mata wukkekya mere fudindeya po teŋ hitek. Go teŋ hitek gobe Israel mar beleŋ Pasoba nalure beret yis miŋmoŋ nene haŋyen gwahade goyenbe gogo.
Be, hakot kura ne beleŋ asaŋde al wet kura ma bere wet kura leplep mata teŋ hikeb go mar goyen awalik ma yirde hinayiŋ yeŋ kaŋ dunmiriŋ. 10 Go dinmiriŋ gote miŋbe leplep mata teŋ haŋ mar, det ug po yad yad niŋ po dufay heŋ haŋ mar, al hoyaŋ gasa yirniŋ yirniŋ yirde kawe yirde haŋ maryabe det toneŋ al beleŋ yirtiŋ doloŋ yirde haŋ mar goya ma po hinayiŋ yeŋ ma dinmiriŋ. Munaŋ go mar goya ma hitek yeŋbe go yilwa yirdeb kuŋ damde hinayiŋ? Gor kura hitek miŋmoŋ. 11 Niŋgeb asaŋ ga kaŋ duneŋ hime gabe deŋ haŋ bana al kura beleŋ, “Nebe Yesu gama irde hime geb, nebe kadtiŋ,” dineŋ hiyeŋ gega, mata buluŋ kura teŋ hikeb yeŋya ma awalik heŋ hinayiŋ yeŋbe gago kaŋ hime. Mata buluŋ gobe gahade: leplep mata, det uguŋ po yad yad niŋ po dufay heŋ heŋ mata, uŋgura doloŋ yirde yirde mata, mere buluŋ mat teŋ teŋ mata, kukuwa fe nene kukuwa heŋ heŋ mata, irde al gasa yirniŋ yirniŋ yirde kawe yird yird mata. Deŋ haŋ bana al kura mata buluŋ gwahade teŋ hike yeneŋbe awalik ma po irde hinayiŋ. Dula wor yeŋya ma po teŋ hinayiŋ.
12-13 Al Yesu ma nurd uneŋ haŋ mar gore mata buluŋ teŋ haŋ goke merem yaŋ yird yird gobe nere samuŋ moŋ geb, matamiŋ goke ma nurde hime. Mata buluŋmiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ gab merem yaŋ yiryeŋ. Goyenpoga deŋ haŋ bana goyen al kura beleŋ mata buluŋ tikeb ganuŋ mar beleŋ gab goke innayiŋ? Deŋ gog po geb. Goke teŋbe, “Deŋ haŋ bana goyen al kura mata buluŋ teŋ hike keneŋbe al go takira tinayiŋ. Irkeb deŋya ma hinayiŋ,” yeŋ haŋ.
* 5:7 Bikkeŋ Israel mar Isip naŋa tubul teŋ Kenan kuniŋ tiyamiŋyabe Al Kuruŋ beleŋ sipsip al diriŋ dirŋeŋ gasa yirde darim yade yame kantayaŋ sam yirnayiŋ yinyiŋ. Pasoba Sipsip Dirŋeŋbe alyen gasuŋ teŋbe kamyiŋ al Yesu niŋ yitiŋ. 5:9 Pol beleŋ asaŋ budam kayyiŋ goyen Baibelde ma haŋ goyen bana mere tiyyiŋ gokeb gago yeŋ hi.