4
Yesu Kristuyen mere basaŋ mar
Be, gwahade niŋgeb, deŋbe neŋ gayen Yesu Kristuyen meteŋ mar, irde Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ banare hitiŋ goyen kawan ird ird meteŋ yuntiŋ mar yeŋ deneŋ hinayiŋ. Goyenbe neŋ Yesuyen meteŋ mar beleŋ titek mata kurabe Al Kuruŋ beleŋ meteŋ duntiŋ goyen bininiŋde mat fudinde wor po keŋkela meteŋ titek go goyen. Goyenpoga meteŋ go teŋ heŋyabe deŋ beleŋ daw ma al hoyaŋ beleŋ daw meteŋneya mataneya goke igiŋ ma buluŋ ninnayiŋ goke kandukŋeŋ ma nurde himyen. Nigeŋ wor meteŋneya mataneya goyen igiŋ wet ma buluŋ wet goyen goke ma yeŋ himyen. Ne benerbe meteŋya mataya teŋ hime kuruŋ gobe igiŋ ala po teŋ hime yeŋ nurde himyen. Gega Al Kuruŋ diliŋdebe buluŋne kuram moŋ ma yeweŋ. Al Kuruŋ yeŋ uŋkureŋ gore po gab igiŋ teŋ hime ma buluŋ teŋ hime goyen momoŋ niryeŋ. Niŋgeb meteŋ marmiŋde meteŋya mataya goyen igiŋ ma buluŋ yineŋ yineŋ nalube hako hi geb, araŋ po gwaha ma yineŋ hinayiŋ. Nalu funaŋde gab Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ waŋ gwaha yinyeŋ geb, gayenter deŋ beleŋ gwaha ma yineŋ hinayiŋ. Goyenter gab Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ alyen mataya meteŋya kidoma bana hike epte ma keŋkela yentek yara goyen kawan ird ird hulsi teŋ wayyeŋ. Irdeb al biŋde dufay kerde hitiŋ goyen wor kawan iryeŋ. Irke gab Al Kuruŋ beleŋ meteŋ marmiŋ nende gigen meteŋ titiŋ gote muruŋgem yuneŋ turuŋ yiryeŋ.
Be, kadne yago, saba dirhem gayen deŋ beleŋ nurde keŋkela bebak tinaŋ yeŋbe neya Apolosyat ulderer mere gago teŋ hime. Gogab deŋ beleŋ neya Apolosyat mata keneŋbe, “Al Kuruŋyen asaŋde katiŋ go po gama irde hinayiŋ. Mere hoyaŋ gor ma haŋ gobe gama ma irde hinayiŋ,” yeŋ haŋyen gote miŋ nurnayiŋ. Gwaha tinayiŋbe al kura gama ird ird goke yiŋgeŋ turuŋ turuŋ teŋbe al hoyaŋbe buluŋ mat tagal uneŋ uneŋ mata go ma teŋ hinayiŋ. Goyenpoga dindigeŋ ge yeŋ neŋbe igiŋ yeŋ nurdeb al hoyaŋbe buluŋ yineŋ yineŋ tareŋbe ganuŋ beleŋ dunkeb gogo teŋ haŋ? Det budam deŋ hitte haŋ kuruŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ ma duntiŋ? Goyenbe daniŋ Al Kuruŋ beleŋ ma duntiŋ yeŋ nurdeb dindikeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ haŋ?
Be, deŋbe Al Kuruŋyen saba niŋ biŋge kamtiŋeŋ teŋ hinhan goyen bikkeŋ tumŋaŋ nurde pasi hitiŋ yeŋ nurde haŋ. Irde al kura horam yaŋ beleŋ det kuraŋ ma nurde haŋ yara Holi Spirityen tareŋbe bikkeŋ titiŋ gogo ep yeŋ nurde haŋ. Irde doyaŋ mar karkuwaŋ hitiŋ yeŋ nurde haŋ, irdeb neŋ Yesuyen mere basaŋ mar gayenbe deŋem miŋmoŋ yeŋ nurd duneŋ haŋ. Goyenbe deŋ goyen gwahade hetek nalube hako po hi. Yesu Kristu sopte mulgaŋ heŋ waŋ waŋ nalure gab alya bereyamiŋ gobe doyaŋ mar karkuwaŋ henayiŋ. Niŋgeb fudinde wor po, deŋ goyen doyaŋ mar karkuwaŋ hewoŋ yeŋ nurde hime. Gogab neŋ wor deŋya tumŋaŋ doyaŋ mar karkuwaŋ hiniŋ. Gega gayenter neŋ Yesuyen mere basaŋ marbe al kura mata buluŋ wor po tike al buda kuruŋ diliŋde gasa yirke kamtek marte gasuŋde gor deŋ ge teŋ Al Kuruŋ beleŋ dirtiŋ yara nurde hime. Niŋgeb alya bereya megen haŋ kuruŋ goya Al Kuruŋyen miyoŋya tumŋaŋ neŋ hitte kanduk dahade forok yenayiŋ yeŋ deneŋ haŋ. 10 Gwahade niŋgeb, neŋbe Yesu Kristu niŋ teŋbe kukuwa hite, munaŋ deŋbe Yesu Kristuya heŋbe dufay wukkek miŋyaŋ haŋ. Irde neŋbe yulkek hite, munaŋ deŋbe saŋiŋtiŋ yaŋ. Deŋbe al beleŋ al deŋem yaŋ yeŋ deneŋ palap dirde haŋ, munaŋ neŋ gabe al siksukŋeŋ yeŋ palap ma dirde haŋ. 11 Fudinde, neŋbe meteŋ miŋ urtiriŋde mat waŋ waŋ ga hite gayenterbe biŋge niŋ kamde, fe niŋ kamde, ulniniŋ umŋa miŋmoŋ, irde al beleŋ buluŋ buluŋ wor po dirke ulniniŋ misiŋ kateŋ hityen. Irde yaniniŋ miŋmoŋ geb, kurar mat kurar kuŋ kuŋ teŋ hityen. 12 Neŋbe biŋge niŋ nurdeb nindikeŋ meteŋ kuruŋ teŋ gab yade hityen. Al kura beleŋ karan durkeb neŋbe Al Kuruŋyen tareŋde guram yirde tareŋ yirde hityen. Al kura beleŋ buluŋ buluŋ dirkeb goke mukku ma teŋ goya goya meteŋ teŋ hityen. 13 Al kura mere buluŋ mat dirkeb neŋbe igiŋ mat wol heŋ yuneŋ hityen. Miŋde mat waŋ waŋ haŋka hite gayenter neŋbe det buluŋ kura yimiytiŋeŋ dirtek yara hite.
14 Gwaha dinmekeb memya henaŋ yeŋ ma asaŋ ga kaŋ duneŋ hime. Gwaha dirtiŋeŋbe deŋ goyen diriŋne yago yara geb, bener mat deŋ ge amaŋeŋ wor po nurdeb gago nurde ga hinayiŋ yeŋ saba dirde hime. 15 Yesu Kristu niŋ saba dird dird marbe budam wor po haŋ. Goyenbe adotiŋ yagobe budam gwahade ma haŋ. Ne wa kuŋ Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere goyen momoŋ dirmeke yeŋ ge dufaytiŋ saŋiŋ iramiŋ geb, nebe Yesu Kristuya heŋbe deŋ kuruŋ gote adotiŋ yara himiriŋ. 16 Niŋgeb nere mata po keŋkela gama irde hinayiŋ yeŋbe gago batbat dirde hime. 17 Goke teŋbe Timoti gogo deŋ hitte teŋ kermeke kuyeŋ. Yeŋbe urne yara, bubulkuŋne wor po yeŋ nurd uneŋ himyen. Yeŋbe biŋde mat fudinde wor po Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ teŋ hiyen. Yeŋ beleŋ gab ne gayen Yesu Kristuya heŋ mata dahade teŋ himyen goke momoŋ dirke bitiŋ bak yiyyeŋ. Yeŋbe ne beleŋ Yesuyen alya bereya sios megen hike kwa kuruŋ goyen saba yirde himyen gwahade goyen po momoŋ diryeŋ.
18 Goyenbe deŋ haŋ bana goyen kuratiŋ kurabe, “Polbe sopte ma waŋ dinyeŋ,” yeŋ nurdeb neŋ nurhet nurhet teŋ haŋ. 19 Gega Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ igiŋ ninkeb heŋ ga heŋ ga ma tiyeŋ, goyare po kuŋ deneŋ. Kuŋ gab parpar teŋ haŋ mar goyen mere dahade teŋ haŋ, irde tareŋ damiŋde mata gogo teŋ haŋ yeŋ keŋkela yeneŋ bebak tiyeŋ. 20 Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi gobe merere po moŋ, tareŋmiŋde doyaŋ yirde hi. Niŋgeb kuŋ gab mel go saŋiŋ damiŋde mata gogo teŋ haŋ goyen yeneŋ. 21 Niŋgeb kuŋ daha dirmeke gab igiŋ yeŋ nurnayiŋ? Bearar hende kwep kwep direŋ ma, bekkeŋde igiŋ mat mere direŋbe igiŋ?