10
Pol niŋ buluŋ mat tagalde haŋ mar goke yiriŋ
Be, deŋ haŋ bana goyen al kura beleŋ ne niŋ buluŋ mat yeke mere momoŋmiŋ nurmiŋ. Meremiŋbe gahade: “Polbe neŋya heŋyabe kafura dirde mere saŋiŋ ma dirde hiyen. Gega gisaw heŋbe asaŋdeb mere tareŋ po dirde hi,” yeŋ haŋyen. Deŋ beleŋ ne niŋ gwaha yeŋ haŋyen gega, ne Polbe Yesu Kristu beleŋ bekkeŋde igiŋ mat al mere yirde hinhin gwahade goyen po, ne wor matatiŋ goke mere direŋ tihim. Mel goreb neŋ gayen gake yeŋ, “Megen niŋ mata gama irde haŋ,” dineŋ haŋyen. Niŋgeb kuŋbe deŋya gwaha yeŋ haŋ mar goya tumŋaŋ saba tareŋ po direŋ yeŋ nurde hime. Goyenbe gwaha dirtek ma nurde hime geb, go teŋ haŋ mata gobe yubul po tinayiŋ yeŋ gago eseŋ mere dirde hime. Fudinde, neŋbe megen gar hite gega, Doyaŋ Al Kuruŋyen asogoya arde hityen gobe megen niŋ mar beleŋ arde haŋyen gwahade ma arde hityen. Fuleŋare niŋ detniniŋbe megen niŋ marte fuleŋare niŋ det gwahade moŋ. Hoyaŋ wor po. Fuleŋare niŋ detniniŋbe Al Kuruŋyen saŋiŋ miŋyaŋ geb, Al Kuruŋyen asogomde gasuŋde niŋ koya tareŋ wor po gobe det gore igiŋ upew urtek. Niŋgeb neŋbe gore po megen niŋ marte dufay kurayen kurayen goya yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ teŋya goyen walde pasi kerde hityen. Mata gwahade goreb Al Kuruŋ nurd uneŋ yeŋya awalikde heŋ heŋ goyen pet teŋ haŋyen geb, gogo pasi kerde hityen. Irdeb dufay kurayen kurayen al biŋde forok yeŋ haŋyen goyen yad fere titŋeŋ yirde Yesu Kristuyen dufay po gama irde hinayiŋ yeŋ yende yufukde po yerde hityen. Irde deŋ beleŋ Al Kuruŋyen mere keŋkela gama irde pasi heke gab meremiŋ gama ma irde haŋ mar goyen tumŋaŋ mata gote muruŋgem yuneŋ yuneŋ niŋ gitik titek.
Goyenpoga deŋbe det hende hendem po yeneŋ miŋ ma bebak teŋ haŋyen. Niŋgeb al kura yiŋgeŋ ge yeŋ, “Neŋbe Yesu Kristuyen al wor po,” yeŋ nurde haŋ, munaŋ neŋ ge yeŋbe, “Mel gobe Yesu Kristuyen al wor po moŋ,” yeŋ haŋ. Goyenbe mel goyen yiŋgeŋ ge yeŋ, “Neŋbe Yesu Kristuyen al wor po,” yeŋ nurde haŋ kenem neŋ wor gwahade haŋ yeŋ nurd dunnayiŋ. Gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ deŋne yaŋ niryiŋ gobe dufaytiŋ yeŋ ge tareŋ irtiŋ goyen buluŋ ird ird niŋ ma deŋne yaŋ niryiŋ, deŋ goyen saŋiŋ dird dird niŋ deŋne yaŋ niryiŋ geb, gago dineŋ hime. Niŋgeb deŋne yaŋ niryiŋ goke turuŋ turuŋ teŋ hime goke memya ma heweŋ. Ne asaŋ kaŋ heŋyabe deŋ beleŋ asaŋne yeneŋbe, “Pol beleŋ kafura henaŋ yeŋ asaŋ kaŋ duneŋ hiyen,” yeŋ ma nurd nunwoŋ yeŋ nurdeya kaŋ himyen. 10 Gobe al kura beleŋ, “Polbe asaŋdeb mere tareŋ wor po al beleŋ nurde kandukŋeŋ nurtek mat kaŋ hiyen. Gega diliŋde deneŋbe mere keŋkela ma dirde hende hende po mere dirde hiyen,” yeŋ haŋyen geb, gago dineŋ hime. 11 Al gwaha yeŋ haŋ marbe neŋ beleŋ deŋya ma heŋ asaŋde kaŋ duneŋ hityen mere gobe dilniniŋde deneŋ mohoŋniniŋde mere teŋ hityen goya tuŋande yeŋ nurnayiŋ.
12 Neŋbe al kura neŋ nurhet nurhet teŋ haŋ marya awalik hetek ma dirde hi. Irde go mar goya heŋ ganuŋbe igiŋ, ganuŋbe buluŋ yetek ma dirde hi. Mel gobe yiŋgeŋde dufay po gama irde al igiŋbe gwahade gwahade, munaŋ al buluŋbe gwahade gwahade yeŋ nurdeb go hende huwarde yiŋgeŋde mata yeneŋ haŋyen geb, kukuwa wor po hitiŋyen haŋ. 13 Goyenpoga neŋbe nindikeŋ ge mali mali turuŋ turuŋ ma teŋ hityen. Al Kuruŋ beleŋ meteŋ duntiŋ goke po turuŋ turuŋ teŋ hityen. Al Kuruŋ beleŋ meteŋ duntiŋ bana goŋbe deŋ hitte kuŋ meteŋ titek wor goŋ po hi geb, deŋ hitte kuŋ meteŋ teŋ hinhet goke turuŋ turuŋ teŋ hityen. 14 Neŋ beleŋ Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen teŋ deŋ hitte kutiriŋ gobe neŋ beleŋ epte ma kutekde ma kutiriŋ. Deŋbe neŋ beleŋ igiŋ kuŋ meteŋ titekde po hinhan geb, gogo kutiriŋ. 15 Niŋgeb neŋ ma kuŋ meteŋ titekde kuŋ al hoyaŋ beleŋ bikkeŋ meteŋ titiŋ goyen neŋ beleŋ meteŋ titiŋ yeŋ turuŋ turuŋ ma teŋ hityen. Gwaha titŋeŋbe Yesu Kristu niŋ hekkeŋ nurd nurd mata goyen kuruŋ heŋ hikeb neŋ beleŋ deŋ bana heŋ meteŋ teŋ hityen goyen wor kuruŋ wor po hewoŋ yeŋ nurde hityen. 16 Gogab naŋa hoyaŋ bana al kura beleŋ meteŋ miŋ ma urtiŋde manaŋ igiŋ kuŋ Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen tagaltek. Gobe meteŋ kura al hoyaŋ beleŋ bikkeŋ miŋ urtiŋ go hende meteŋ teŋ goke turuŋ turuŋ titek ma dirde hi geb, gago dineŋ hime. 17 Niŋgeb al kura turuŋ turuŋ tiye yeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ meteŋ titiŋ goke po gab turuŋ turuŋ tiyyeŋ. 18 Gobe al kura goke igiŋ inyeŋ albe Doyaŋ Al Kuruŋ po, al yiŋgeŋbe epte ma yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ hinayiŋ geb, gago dineŋ hime.