9
Kadtiŋ Yesuyen alya bereya faraŋ yurnayiŋ
Be, Al Kuruŋyen alya bereya Yudia naŋa bana haŋ goyen faraŋ yurd yurd niŋ deŋ goyen sopte mere dirtek yeŋ ma nurde hime. Gobe deŋ beleŋ mel go faraŋ yurtek po nurde haŋ goyen nurde hime geb, gago dineŋ hime. Nebe matatiŋ goke nigeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ hinhem. Irde deŋ Akaia naŋa bana goŋ niŋ mar beleŋ Yudia naŋare niŋ mar goyen faraŋ yurniŋ yeŋ dama kuŋ imoyenter hora gabu ird ird miŋ uramiŋ goyen Yesuyen alya bereya Masedonia naŋa bana goŋ niŋ mar momoŋ yirmiriŋ. Irkeb faraŋ yurd yurd dufay tareŋ gote merebe mel gore nurdeb al budam wor po biŋ harkeb al faraŋ yurtek yeŋ hora gabu iramiŋ. Goyenbe da misiŋde Taitusya kadom waraŋya goyen deŋ hitte yad yermeke kuniŋ tahaŋ? Gobe deŋ beleŋ al faraŋ yurde haŋ goke turuŋ turuŋ teŋ himyen goyen usi teŋ hi ninnak yeŋbe gago yad yermeke kuniŋ tahaŋ. Gogab mel gore kuŋ dinkeb ne beleŋ dinmiriŋ gwahade po horatiŋ gabu irde pasi heŋ al faraŋ yurd yurd niŋ gitik tinayiŋ. Goyenbe Masedonia niŋ al kura mere momoŋtiŋ tagalmeke nurtiŋ mar goyen neya tumŋaŋ deŋ hitte kuŋbe deŋ goyen al faraŋ yurd yurd niŋ gitik ma titiŋ hike dennayiŋbe deŋ ge hekkeŋ nurde momoŋ yirmiriŋ goke memyak wor po nureŋ. Deŋ manaŋ fudinde goke memyak nurnayiŋ geb, goke mere ma tiyeŋ. Niŋgeb mata gwahade ma forok yewoŋ yeŋ nurdeb Taitusya kadom irawaya go wa deŋ hitte kuŋbe bikkeŋ al faraŋ yurd yurd niŋ amaŋ dufayde hora gwahade yertek yeŋ momoŋ diramiŋ goyen araŋeŋ yerde pasi irnayiŋ yeŋ hulyaŋ yirde hime. Gwaha mat hora gabu irnayiŋbe al hoyaŋ beleŋ gwaha tinaŋ dinkeya ga ma hora yernayiŋ, dufaytiŋde wilakŋeŋ nurdeya yernayiŋ.
Mere ga dirde hime gote miŋbe gahade: al kura biŋge budam ma haryeŋbe igineŋ budam ma yawaryeŋ. Munaŋ budam haryeŋbe budam po yawaryeŋ. Niŋgeb al kura hora gwahade kereŋ yeŋ nurdeb biŋde mat wilakŋeŋ nurdeya kiryeŋ. Piŋeŋ hende ma kiryeŋ. Irde al hoyaŋ beleŋ gwaha tiya inke goke kandukŋeŋ nurde kiryeŋbe igiŋ moŋ. Al Kuruŋbe al kura amaŋeŋ nurdeya detmiŋ uneŋ hiyen al goke po amaŋeŋ nurde uneŋ hiyen geb, gago dineŋ hime. Irde Al Kuruŋ beleŋ deŋ goyen buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hiyen gobe kuruŋ wor po geb, deŋ beleŋ det kuraŋ nurde hinayiŋ kuruŋ gobe yeŋ beleŋ duneŋ hiyeŋ. Irkeb det kuraŋ amu ma heŋ hinayiŋ. Irde deŋ beleŋ meteŋ igiŋ daha kura titek nurde hinayiŋ kuruŋ goyen hugiŋeŋ igiŋ ala teŋ hinayiŋ. Niŋgeb goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Yeŋbe al kura det niŋ amu heŋ haŋ mar amaŋ dufayde detmiŋ yuneŋ hiyen.
Matamiŋ huwakbe hugiŋeŋ hiyeŋ,” yitiŋ hi. Tikiŋ 112:9
10 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ yasuŋ al biŋge muykeŋ unke harke biŋge sasoŋeŋ yirde uneŋ hiyen gwahade goyen po, deŋ beleŋ mata huwak al faraŋ yurd yurd belŋeŋ kurayen kurayen goyen Al Kuruŋ beleŋ duneŋbe gote igineŋ wor budam forok yiryeŋ. Mata huwaktiŋ gobe gwaha mat kuruŋ heŋ hiyeŋ. 11 Fudinde, Al Kuruŋbe deŋ beleŋ hugiŋeŋ al budam faraŋ yurde hinayiŋ yeŋbe samuŋ budam duneŋ hiyeŋ. Gogab horatiŋ neŋ beleŋ yade yuntekeb al budam beleŋ goke Al Kuruŋ niŋ igiŋ nurd uneŋ hinayiŋ. 12 Deŋ beleŋ al faraŋ yurd yurd meteŋ go teŋ hikeb Al Kuruŋyen alya bereya det kuraŋ amu heŋ haŋyen gore yawarnayiŋ. Goyenbe go muŋ po moŋ. Deŋ faraŋ yurde hinayiŋ goke al budam Al Kuruŋ niŋ igiŋ wor po nurd uneŋ hinayiŋ. 13 Deŋ beleŋ al faraŋ yurd yurd meteŋ go teŋ hikeb al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ haŋ gobe fudinde yeŋ nurdeb Al Kuruŋ turuŋ irnayiŋ. Irde Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen fudinde yeŋbe gama irde haŋ, irde horatiŋde mel goya al hoyaŋ kuruŋ goya goyen faraŋ yurde haŋ goke al budam Al Kuruŋ turuŋ irnayiŋ. 14 Irde Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hi gobe kuruŋ wor po goyen mel gore keneŋbe deŋ ge amaŋeŋ nurd duneŋbe deŋ ge Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. 15 Be, Al Kuruŋ beleŋ detmiŋ igiŋ damum moŋ duliŋ duneŋ hiyen gobe kuruŋ wor po gwahade kura yetek moŋ goke Al Kuruŋ igiŋ wor po nurde uneŋ hitek!