8
Al faraŋ yurd yurd mata
Be, kadne yago, neŋbe Al Kuruŋ beleŋ Yesuyen alya bereya Masedonia naŋa bana haŋ goyen buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirtiŋ goyen deŋ nurwoŋ yeŋ nurde momoŋ dirniŋ tihit. Mel gobe kanduk kuruŋ wor po bana hinhan, irde det miŋmoŋ wor po gega, al hoyaŋ gwahade hinhan mar goyen keŋkela wor po faraŋ yurde hinhan. Fudinde, mel gobe det yuntek kura hikeb tumiŋ yuneŋ hinhan. Goyenbe go muŋ po moŋ. Epte ma faraŋ yurtek goyen wor daha mat kura faraŋ yurniŋ yeŋ kurut wor po yeŋ hinhan. Ga dineŋ hime gabe fudinde dineŋ hime. Mel gobe dufaymiŋde wilakŋeŋ nurdeb Al Kuruŋyen alya bereya det niŋ amu heŋ haŋ mar faraŋ yurd yurd goke ug po gusuŋaŋ diramiŋ. Al faraŋ yurd yurd mata gobe Al Kuruŋ diliŋde mata igiŋ wor po yeŋ nurdeb neŋ beleŋ ok yineŋ yineŋ ge gusuŋaŋ diramiŋ. Irkeb dufayniniŋdebe mel goyen al hoyaŋ faraŋ yurniŋ yeŋ hora daw yunnayiŋ yeŋ ok yintiriŋ. Gega mel gobe neŋ nurde hinhet goyen fole irdeb igiŋ wor po tiyamiŋ. Meheŋde wor pobe, “Neŋbe Al Kuruŋyen,” yeŋbe yiŋgeŋ wa Al Kuruŋ unamiŋ. Irde gab Al Kuruŋyen dufay gama irdeb, “Neŋbe Yesuyen mere basaŋ marte yufukde hitek,” yamiŋ. Goke teŋ neŋbe Taitus beleŋ deŋ hitte kuŋ al faraŋ yurd yurd niŋ hora gabu ird ird meteŋ bikkeŋ miŋ uryiŋ goyen deŋya heŋ pasi irnayiŋ ineŋbe hulyaŋ irtiriŋ. Deŋ mata teŋ haŋyen kuruŋ gobe igiŋ wor po. Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurdya meremiŋ tagal tagalya dufaymiŋ bebak teŋ teŋya goyen igiŋ wor po teŋ haŋyen. Irde meteŋmiŋ keŋkela po titek dufaytiŋ manaŋ kuruŋ wor po. Irde neŋ ge amaŋeŋ nurd nurd manaŋ kuruŋ wor po yeŋ deneŋ hityen. Deŋbe gwahade geb, det kuraŋ amu heŋ haŋ mar faraŋ yurd yurd mata goyen manaŋ keŋkela wor po teŋ hinayiŋ.
Ga dineŋ hime gabe gwaha tinaŋ yeŋ ma dineŋ hime. Gwahade yarabe al hoyaŋ mata igiŋ teŋ haŋ goyen bebak dirmeke nurde gama irnayiŋ ma wasak tinayiŋ goyen nureŋ yeŋbe gago momoŋ dirde hime. Gogab deŋ beleŋ fudinde al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ nurde haŋ ma dahade goyen bebak tiyeŋ. Ga dineŋ hime gabe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hiyen goyen deŋbe nurde haŋ geb, gago dineŋ hime. Yeŋbe det kuruŋ gate miŋ al gega, deŋ ge teŋ detmiŋ kuruŋ goyen yubul teŋ al siksukŋeŋ yara hiriŋ. Gogab Al Kuruŋ diliŋde det kuruŋ gote miŋ mar henayiŋ.
10 Niŋgeb al hoyaŋ faraŋ yurd yurd mata goyen daha mat tinayiŋbe igiŋ yeŋ goke momoŋ direŋ tihim. Be, dama kuŋ imoyenterbe deŋ wa al faraŋ yurd yurd niŋ nuramiŋ. Irde deŋ wa al faraŋ yurd yurd meteŋ goyen miŋ uramiŋ. 11 Niŋgeb gayenter faraŋ yurd yurd meteŋ gobe pasi irnayiŋ. Haŋkapya al faraŋ yurd yurd meteŋ niŋ wilakŋeŋ nuramiŋ gwahade po meteŋ goyen pasi irnayiŋ. Dettiŋ dahade kura hike yeneŋbe go po yade gore faraŋ yurnayiŋ. 12 Gwaha tinayiŋ dineŋ hime gobe samuŋtiŋ dahade haŋ goyen wilakŋeŋ nurdeb al faraŋ yurnayiŋbe Al Kuruŋ beleŋ goke amaŋeŋ nuryeŋ geb, gago dineŋ hime. Samuŋtiŋ budam kenem budam yunayiŋ, munaŋ budam moŋ kenem gwahade po al faraŋ yurnayiŋbe irawakde Al Kuruŋ beleŋ goke amaŋeŋ nuryeŋ.
13-14 Goyenbe neŋbe al hoyaŋde kanduk yade supahaktiŋde yertek yeŋ ma dineŋ hime. Gwaha titŋeŋbe gayenter samuŋtiŋ budam haŋ goyen yadeb al hoyaŋ det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen faraŋ yurnayiŋ gobe igiŋ yeŋ nurde hite. Gogab kame kura deŋ beleŋ det kuraŋ amu hekeb mel gore wor samuŋmiŋ budam goyen kura pota yirde faraŋ durnayiŋ. Gogab kadom faraŋ mata goyen tuŋande teŋ hinayiŋ. 15 Go mata goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Al kurabe budam yawaryiŋ gega, budam moŋ.
Munaŋ al kurabe budam ma yawaryiŋ gega, igiŋde yawaryiŋ,” yitiŋ hi. Yumulgaŋ 16:18
Taitusya meteŋ kadomya
16 Be, ne beleŋ deŋ ge dufay heŋ himyen gwahade po, Al Kuruŋ beleŋ dufay goyen go po Taitus biŋde kiryiŋ goke Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ hime. 17 Gobe neŋ beleŋ hulyaŋ irtiŋ goyen igiŋ ireŋ dinuŋ, irde deŋ hitte kuŋ kuŋ niŋ wilakŋeŋ po nurde dufaymiŋ saŋiŋ po kerde deŋ hitte kweŋ dinuŋ geb, goke Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ hime. 18 Irde yeŋ kuyeŋ goyenter kadniniŋ kura teŋ kerteke Taitusya tumŋaŋ kuriryeŋ. Kadniniŋ gobe Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ goke meteŋ keŋkela teŋ hike Yesuyen alya bereya sios beleŋ turuŋ irde haŋyen. 19 Goyenbe go muŋ po moŋ. Al gobe neŋ beleŋ al hoyaŋ faraŋ yurd yurd niŋ sios beleŋ hora gabu irtiŋ goyen yukuŋ yuneŋ yuneŋ meteŋ tiniŋ titeke sios gore deŋya kuŋ hitek albe gago yeŋ basiŋa iramiŋ geb, neŋya kuŋ hityen. Be, hora gabu irtiŋ goyen yukuŋ yuneŋ yuneŋ meteŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irniŋ yeŋbe meteŋ go teŋ hityen. Irde al faraŋ yurd yurd dufay niŋ tareŋ po heŋ hityen goyen al yikala yirniŋ yeŋbe gogo meteŋ go teŋ hityen.
20-21 Be, neŋbe Doyaŋ Al Kuruŋya alyat diliŋde huwak mat mata teŋ teŋ niŋ kurut wor po yeŋ hityen. Niŋgeb al faraŋ yurd yurd niŋ amaŋ dufayde hora gabu irtiŋ kuruŋ gayen doyaŋ irde heŋyabe moŋgo al kura beleŋ neŋ daha mat hora doyaŋ irde hite goyen goke buluŋ mat tagal dunnak yeŋbe keŋkela doyaŋ irde hityen.
22 Be, Taitusya al goya kureŋ tikeyabe kadniniŋ hoyaŋ kura irem goya tumŋaŋ kunayiŋ. Al gobe al faraŋ yurd yurd niŋ dufay kuruŋ po heŋ hiyen gobe beleŋ hoyaŋ mat hoyaŋ mat keneŋ bebak teŋbe fudinde teŋ hi yeŋ nurde hityen. Irde deŋ beleŋ al faraŋ yurd yurd meteŋ goyen fudinde teŋ hinayiŋ yeŋ nurdeb deŋya heŋ meteŋ go timewoŋ wor po yeŋ nurde hi.
23 Be, Taitusbe deŋ ge teŋ meteŋ kadne hiriŋ. Yeŋbe neya heŋ meteŋ teŋ har. Irde kadniniŋ irawa kura Taitusya irde deŋ hitte kuriryeŋ gobe gar niŋ Yesuyen alya bereya gor kutiŋ yarabe al iraw gogo kuŋ Yesu Kristu turuŋ irtek meteŋ teŋ hiriryeŋ. 24 Niŋgeb deŋ beleŋ al hoyaŋ niŋ amaŋeŋ nurde faraŋ yurde haŋ goyen mel karwo goyen yikala yirnayiŋ. Irke deŋ ge turuŋ turuŋ teŋ hityen goyen dahade niŋ gwaha teŋ hityen goyen keneŋ bebak tinayiŋ. Irkeb Yesuyen alya bereya kuruŋ gayen tumŋaŋ nurnayiŋ.