12
Be, kanduk kuruŋ bana hinhem goke tagalde turuŋ turuŋ teŋ hime gayen hendeb hoyaŋ niŋ wor sopte turuŋ turuŋ tiyeŋ tihim. Gwaha tiyeŋ goke det igiŋ kura ma teweŋ gega, mata kura yuwarwarte yeneŋ himyen irde Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ det banare hitiŋ nikala nirde hiyen goke tagalde turuŋ turuŋ tiyeŋ. Be, Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ al kura goyen nurde uneŋ himyen.* Al gobe dama 14 kuriŋ imoyenter Al Kuruŋyen gasuŋde wor po Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ teŋ hurkuriŋ. Goyenbe al mata go tiyyiŋ gobe fudinde hageŋ manaŋ hurkuriŋ ma toneŋ po hurkuriŋ gobe bebakkeŋ ma nurde hime. Al Kuruŋ po ga nurde hi. Goyenbe dinhem gwahade po, al goyen Al Kuruŋ beleŋ gasuŋmiŋ igiŋ muŋ wor pore gor teŋ hurkuriŋ gobe fudinde yeŋ nurde hime. (Goyenpoga hageŋ manaŋ hurkuriŋ ma toneŋ po hurkuriŋ gobe bebakkeŋ ma nurde hime. Al Kuruŋ po ga nurde hi.) Be, gor det nuryiŋ gobe merere gwahade kura yetek moŋ goyen nuryiŋ. Irdeb mere gobe al beleŋ epte ma tagaltek goyen nuryiŋ. Niŋgeb nebe al gwahade goke gab turuŋ turuŋ tiyeŋ. Gega nigeŋ gebe epte ma gwaha tiyeŋ. Munaŋ gwaha tiye yeŋbe tareŋnem moŋ goke po gab turuŋ turuŋ tiyeŋ. Niŋgeb nigeŋ ge turuŋ turuŋ tiye yeweŋ gega, al kura beleŋ goke kukuwa heŋ hi yeŋ ma nennayiŋ. Gobe mere fudinde po tiyeŋ geb, gago dineŋ hime. Moŋgo nigeŋ ge turuŋ turuŋ tiyeŋ goyen po nurdeb mataneya mereneya yeneŋbe ne gayen al gwahade yeŋ nurtiŋyen haŋ goyen pel irde deŋne isaŋ wor po henak yeŋbe nigeŋ ge turuŋ turuŋ ma tiyeŋ.
Goyenpoga Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ nikala niryiŋ gobe igiŋ wor po, irde det hoyaŋ fole wor po yirtiŋ geb, moŋgo goke yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ tiyyeŋkek yeŋbe garbam buluŋ kura ulner tubul tike hiyen. Garbam gobe Satanyen hulyaŋ al yara heŋ ulne misiŋ kuruŋ wor po nuneŋ hiyen. Nebe garbam goyen Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ teŋ siŋa irwoŋ yeŋ wawuŋ karwore gayen gusuŋaŋ irde eseŋ mere irmiriŋ. Gega yeŋ beleŋ wol heŋbe, “Tareŋgem moŋ heŋ hayen goyarebe tareŋne keŋkela wor po forok yeŋ hiyen. Niŋgeb buniŋeŋ girde igiŋ giŋ girde himyen gobe ge hitte kuruŋ wor po hi geb, garbam goke gusuŋaŋ ma nirayiŋ,” ninyiŋ. Niŋgeb mata damiŋdebe saŋiŋ ma heŋ himyen goke gab amaŋ hende turuŋ turuŋ tiyeŋ. Gogab Yesu Kristuyen tareŋ goyen ne bana hiyeŋ. 10 Gwahade geb, Yesu Kristu niŋ teŋbe kanduk kuruŋ yeneŋ himyen goke amaŋ heŋ himyen. Mata damiŋde tareŋ ma heŋ himyen, al beleŋ sukal nirde haŋyen, det niŋ amu heŋ meteŋeŋ wor po nirde hiyen, irde al beleŋ buluŋ buluŋ nirde haŋyen gega, amaŋ heŋ himyen. Gobe saŋiŋ ma hemekeb yeŋ beleŋ tareŋ nirde hiyen geb, gogo amaŋ heŋ himyen.
Polbe Korin niŋ mar tareŋ yird yird niŋ nuryiŋ
11 Be, mere kukuwam mat tihim gabe dindikeŋ tikeb mere gago tihim. Nebe al mali deŋnem moŋ gega, usi mar beleŋ yiŋgeŋ ge yeŋ, “Neŋbe aposel karkuwaŋ. Aposel hoyaŋ gote folek,” yeŋ haŋyen mar gore epte ma fole nirtek hime. Niŋgeb ne turuŋ nirtek marbe fudinde deŋ gogo gega, gwaha ma teŋ haŋyen. 12 Nebe deŋ beleŋ ne gayen aposel fudinde yeŋ neneŋ bebak tinayiŋ yeŋ mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ Al Kuruŋ beleŋ po ga forok yirtek goyen budam forok yirde hinhem. Kanduk bana hinhem gega, goke mukku ma teŋ goya goya saŋiŋ po huwarde hinhem. 13 Niŋgeb naŋa hoyaŋde niŋ sios goke meteŋ teŋ himyen gwahade goyen po, deŋ ge wor gwahade po teŋ himyen. Goyenpoga det uŋkureŋ kura gwaha ma timiriŋ gobe faraŋ niŋ gusuŋaŋ ma dirmiriŋ. Niŋgeb faraŋ nurd nurd niŋ gusuŋaŋ ma dirmiriŋ goyen buluŋ dirmiriŋ yeŋ nurde haŋ kenem halde nunnayiŋ!
14 Be, gayenterbe igiŋ deŋ hitte kuŋ deneŋ yeŋ nurde hime. Gayenter kumekeb wawuŋ karwo hiyyeŋ. Gega kuŋbe faraŋ nurnaŋ yeŋ kanduk kura supahaktiŋde ma kereŋ. Gobe det yawarmewoŋ wor po yeŋ nurde himyen gobe megen niŋ det moŋ, deŋ al gogo po geb, gago dineŋ hime. Fudinde, diriŋ beleŋ miliŋ naniŋ faraŋ yurd yurd niŋ hora ma yerde haŋyen. Miliŋ naniŋ beleŋ gab diriŋmiŋ ge nurdeb gwaha teŋ haŋyen. 15 Niŋgeb detne kura hikeb tumŋaŋ yade gore po faraŋ dureŋ. Gore epte moŋ kenem deŋ ge teŋ kameŋ wor igiŋ yeŋ nurde hime. Goyenbe deŋ ge amaŋeŋ nurd duneŋ tebaŋ dirde himekeb goke igiŋ ma nurde neŋ ge buluŋeŋ nurd duneŋ haŋ? Gobe kukuwamŋeŋ wor po!
16 Deŋbe gwaha teŋ haŋ gega, neb haŋkapya deŋya heŋyabe supahaktiŋde kanduk kura ma yerde hinhem gobe fudinde wor po. Goyenpoga al kura beleŋ ne niŋ yeŋ, “Polbe usi dufaymiŋ kuruŋ wor po, irde usi dirde dettiŋ yade hinhin,” yeŋ haŋ. 17 Ne beleŋ usi dirde samuŋtiŋ yaware yeŋ hulyaŋ alne kura teŋ kermeke kuŋ samuŋtiŋ kura yawaryiŋ? Hubu wor po! 18 Nebe Taitus teŋ kermeke deŋ hitte kuriŋ. Goya goyenbe kadne kura Yesu nurd untiŋ al wor Taitusya tumŋaŋ yad yermeke kwaryum. Be, Taitus beleŋ kuŋbe usi dirde samuŋtiŋ kura yawaryiŋ? Hubu wor po! Yeŋya neyabe mata uŋkureŋ po teŋ haryen, irde dufay uŋkureŋ po kerde gama irde haryen goyen go ma nurde haŋ?
19 Be, kadne yago, asaŋ gayen kapyaŋ heŋ neŋ ge yeŋbe, “Polya kadomyabe uliŋde mere forok yetek goyen pet teŋ teŋ ge asaŋ gago kayhaŋ,” yeŋ nurde dunnayiŋ? Moŋ, gwahade moŋ. Neŋbe Yesu Kristu nurd untiŋ mar beleŋ Al Kuruŋ diliŋ mar mere teŋ haŋyen gwahade po, mere dirde hite. Irde neŋ meteŋ teŋ hityen kuruŋ gobe deŋ tareŋ dird dird niŋ meteŋ teŋ hityen. 20 Be, nebe deŋ goyen al gwahade hewoŋ yeŋ nurdeya deŋ hitte kweŋ gega, moŋgo ne nureŋ gwahade ma deneŋ yeŋ goke kafura heŋ hime. Irde deŋ beleŋ ne gayen al gwahade hewoŋ yeŋ nurde haŋ gega, kumekeb gwahade ma nennayiŋ goke kafura heŋ hime. Deŋ haŋ bana goŋbe kadom mohoŋde teŋ, al kura kadom igiŋ mat hike yeneŋ goke igiŋ ma nurde, bearar teŋ, kudiŋ mata teŋ, sukal yirde, kadomde mere momoŋ igiŋ moŋ goyen tagalde tukuŋ, yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋbe keperd keperd mata goyen buluŋ irde haŋ daw yeŋ nurde kafura heŋ hime. 21 Kame deŋ hitte sopte kuŋ saba dirmeke Al Kuruŋ beleŋ deŋnem moŋ niryeŋ yara deŋ beleŋ merene pel irnayiŋ yeŋ kafura heŋ hime. Irde bikkeŋ mata wukkeŋ moŋya leplep matayabe dufay buluŋ gama ird ird mataya teŋ hinhan mar budam Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ iramiŋ gega, mata buluŋmiŋ go ma yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ ma hekeb goke bene misiŋ wor po nirde hi.
* 12:2 Al gabe Pol beleŋ yiŋgeŋ ge yeŋ hi.