5
Be, ga dineŋ hime gabe megen heŋya ulniniŋ ya yara gayen kamtekeb bida henayiŋ geb, gago dineŋ hime. Nende ya wor po gwahader hinayiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ gasuŋmiŋde yirde dunyeŋ yeŋ nurde hite. Ya gobe al haniŋde ma yirnayiŋ, Al Kuruŋ beleŋ po yiryeŋ. Niŋgeb megen gar ulniniŋ gaya heŋ kanduk yeneŋ heŋyabe kame Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ ulniniŋ gergeŋ goya heŋ heŋ niŋ doyaŋ heŋ hityen. Doyaŋ heŋ hityen gobe kame kamteke Al Kuruŋ beleŋ ulniniŋ gergeŋ uliŋ umŋa yara hor yirde dunke tonniniŋbe kupsoŋ ma hiyyeŋ geb, gogo doyaŋ heŋ hityen. Fudinde, kamde ulniniŋ ga yubul titewoŋ yeŋ ma nurde hite. Gwahade yarabe ulniniŋ gergeŋ Al Kuruŋ beleŋ yirde dunyeŋ goyen hor yirde dunwoŋ yeŋ nurde hite. Gogab ulniniŋ megen niŋ kame bida hetek gayenbe Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ ulniniŋ gergeŋ gore gasuŋeŋ tiyyeŋ. Niŋgeb goyen goke po dufay heŋ doyaŋ heŋya daha naŋa gab forok yeweŋ tiya yeŋ kandukŋeŋ nurdeb ŋuraŋ teŋ hityen. Be, Al Kuruŋbe mata gwahade forok yeŋ yeŋ ge neŋ gayen diryiŋ. Irde mata goyen kame forok yiyyeŋ gobe neŋ beleŋ fudinde yeŋ nurnayiŋ yeŋbe gogo Holi Spirit dunyiŋ.
Niŋgeb goke teŋbe hugiŋeŋ tareŋ po heŋ hityen. Irde megen gar ulniniŋ gaya heŋya Doyaŋ Al Kuruŋya awalik heŋ heŋ gobe ulniniŋ gergeŋ dunyeŋ goya heŋ yeŋya bindere wor po hitek gwahade moŋ, gisaw yarham hite yeŋ nurde hityen. Gega ga kuŋ hite gabe Doyaŋ Al Kuruŋbe dilniniŋde keneŋya ma kuŋ hite. Kawan ma keneŋ hite gega, dufayniniŋ po yeŋ ge tareŋ irdeya kuŋ hite. Fudinde, neŋbe dufay go hende saŋiŋ heŋ hityen. Irdeb ulniniŋ ga yubul teŋ Doyaŋ Al Kuruŋ hitte hurkuŋ yeŋya hitewoŋ yeŋ nurde hityen. Niŋgeb ulniniŋ gaya hite gayenter ma, yubul teŋ Doyaŋ Al Kuruŋ hitte hurkutek daw goyenbe yeŋ beleŋ amaŋeŋ nurtek mata po teŋ hitewoŋ yeŋ nurde hityen. 10 Gobe kame Yesu Kristu beleŋ al igiŋya buluŋya pota yirde gote muruŋgem yunyeŋ goyenterbe neŋ tumŋaŋ yeŋ diliŋ mar huwartek geb, gogo yeŋ amaŋeŋ nurtek mata po teŋ teŋ ge dufay heŋ hityen. Be, neŋ merere huwardeb megen gar ulniniŋ gaya heŋya mata teŋ hitiŋ kuruŋ gote muruŋgem yawartek. Yeŋ beleŋ gab mataniniŋ igiŋya buluŋya gote muruŋgem dunyeŋ.
Al Kuruŋya awalik heŋ heŋ
11 Niŋgeb Doyaŋ Al Kuruŋ palap irde kafura ird ird matabe dahade goyen keŋkela nurde hityen geb, al hoyaŋ wor nurde gama irnayiŋ yeŋ mere yird yird niŋ kurut yeŋ hityen. Neŋ beleŋ meteŋ go teŋ hityen gobe Al Kuruŋ beleŋ neŋbe al gwahade yeŋ keŋkela nurd duneŋ hikeya meteŋ go teŋ hityen. Niŋgeb deŋ wor bitiŋ bana mat keŋkela nurd duneŋ hiwoŋ yeŋ nurde hite. 12 Be, ga dineŋ hite gabe neŋ gayen turuŋ dirnaŋ yeŋ kurut yeŋ hite? Moŋ, gwahade moŋ. Gwaha titŋeŋbe deŋ ge meteŋ teŋ hinhet goke dindikeŋ ge turŋuŋ yaŋ nurde amaŋ heŋ hinayiŋ yeŋbe gago dineŋ hite. Gogab al kura al deŋem yaŋ heŋ heŋ ge po nurdeb mata igiŋ al biŋde mat forok yeŋ haŋyen goke ma nurde haŋyen mar gote mere goyen deŋ beleŋ igiŋ wol henayiŋ. 13 Neŋbe gwahade geb, nindikeŋ ge ma nurde hityen. Niŋgeb al kura beleŋ neŋ gayen kukuwa heŋbe mata gogo teŋ haŋ yeŋ deneŋ hinayiŋ gobe Al Kuruŋ niŋ po teŋbe gogo teŋ hitek. Irde keŋkela dufay heŋ mata teŋ haŋ yeŋ deneŋ hinayiŋ go wor deŋ ge teŋbe gogo teŋ hitek. 14 Gobe Yesu Kristu beleŋ neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duntiŋ gore bininiŋde mat wor po yeŋ ge meteŋ teŋ hitek po dirde hi geb, gogo gwaha teŋ hitek. Irde det uŋkureŋ kura bebak titiŋyen hite gobe gahade: al uŋkureŋ Yesu Kristu beleŋ al megen niŋ kuruŋ gate mata buluŋmiŋ ge teŋ kamyiŋ geb, go mar goyen wor tumŋaŋ kamtiŋ yara heŋ mata buluŋ gote yufuk bana ma haŋ. 15 Yesu Kristu kamyiŋ gobe albe yiŋgeŋ ge po ma nurdeb yeŋ ge teŋ kamde sopte huwaryiŋ al Yesu Kristu goke po hinayiŋ yeŋbe gogo kamyiŋ.
16 Niŋgeb neŋbe megen niŋ alyen dufay hende huwarde al hoyaŋde mata goyen yeneŋ igiŋ ma buluŋ tahaŋ ma yeŋ hityen. Neŋ wor bikkeŋbe soŋ heŋ megen niŋ alyen dufay hende huwarde Yesu Kristube al gwahade yeŋ ma nurdeb buluŋ mat nurd untiriŋ. Gega gayenterbe gwaha ma teŋ hityen. Hubu wor po. 17 Niŋgeb al kura Yesu Kristuya hiyeŋ al gobe Al Kuruŋ diliŋde al gergeŋ wor po hiyyeŋ. Fudinde, det bikkekbe hubu heke det gergeŋ igiŋ goyen po forok yenayiŋ 18 Det gergeŋ kuruŋ gote miŋ albe Al Kuruŋ. Yeŋ beleŋ Yesu Kristu teŋ kerke waŋbe neŋ ge teŋ kamyiŋ. Al Kuruŋbe gwaha mat neŋya awalik hitiriŋ. Irdeb al hoyaŋ wor yeŋya awalik heŋ hinayiŋ yeŋ meteŋ dunyiŋ. 19 Fudinde, alya bereya megen haŋ gore Yesu Kristuya hikeb Al Kuruŋ beleŋ awalik yirde mel gote mata buluŋ goke ma nurde hiyen. Irde yeŋya mel goya awalik heŋ heŋ mata goke tagalde tukuŋ tukuŋ meteŋ goyen neŋ gayen dunyiŋ. 20 Niŋgeb neŋbe Yesu Kristu niŋ teŋbe meremiŋ basaŋ heŋ tagalde hite. Irde Al Kuruŋ beleŋ deŋ ge nurde mere dirtiŋ goyen momoŋ dirde hinhet. Niŋgeb Al Kuruŋya awalikde hinayiŋ yeŋ Yesu Kristu niŋ teŋbe gago eseŋ mere dirde hite. 21 Al Kuruŋbe neŋ gayen Yesu Kristuya heŋ yiŋgeŋde alya bereya huwak henayiŋ yeŋbe Yesu Kristu mata buluŋ miŋmoŋ goyen neŋ ge teŋ mata buluŋ miŋyaŋ al yara iryiŋ.