3
Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ heŋ heŋ mata
Goyenpoga deŋbe Yesu Kristuya kamtiŋde mat huwaramiŋ geb, bitiŋde mat wor po det Al Kuruŋyen gasuŋde haŋ goke po nurde hinayiŋ. Al Kuruŋyen gasuŋde gorbe Yesu Kristu beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋ heŋbe Al Kuruŋyen haniŋ yase beleŋ keperde hi. Niŋgeb det Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ goke po dufay heŋ hinayiŋ. Det megen niŋ ge ma dufay heŋ hinayiŋ. Deŋbe Yesu Kristu niŋ dufaytiŋ saŋiŋ iramiŋ goya goyenbe yeŋya kuruse hende kamamiŋ yara hamiŋ. Irdeb kamtiŋde mat Al Kuruŋ beleŋ disaŋ heke huwarde al gergeŋ hamiŋ. Niŋgeb Yesu Kristu Al Kuruŋ hitte hi gwahade goyen po, deŋ al gergeŋ hitiŋ mar wor Al Kuruŋ hitte haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ mata gote miŋ al Yesu Kristu tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goya megen gar forok yiyyeŋya goyenbe deŋ wor tareŋtiŋ turŋuŋ yaŋ manaŋ forok yenayiŋ.
Niŋgeb megen niŋ mata buluŋ ultiŋde haŋ kuruŋ gobe yisikamnaŋ ko. Mata buluŋ gobe gahade: leplep mata, mata buluŋ mormok dapŋa kukuwa beleŋ titiŋ yara teŋ teŋ mata, uliŋde amaŋ hetek mata teŋ teŋ dufay, mata buluŋ teŋ teŋ dufayyabe det uguŋ po yad yad niŋ dufay heŋ heŋ mataya. Det uguŋ po yad yad niŋ dufay heŋ heŋ mata gobe uŋgura doloŋ yird yird mataya tuŋande. Al Kuruŋyen beararbe mata gwahade teŋ haŋ mar goke katyeŋ. Deŋ wor hakotbe mata buluŋ gwahade goyen teŋ kuŋ hinhan. Gega gayenterbe mata buluŋ gahade gayen yubul po tinayiŋ. Mata gobe gahade: bearar mata, kuŋuruŋ mata, al buluŋ yird yird dufay, mere buluŋ mat teŋ teŋ matayabe nanyaŋ teŋ teŋ mataya. Niŋgeb deŋbe mata goyen tumŋaŋ po yubul tinayiŋ. 9-10 Deŋbe mata bikkek bitiŋ bana haŋyen goyen yad siŋa yirdeb al gergeŋ haŋ geb, kadom usi gird ma teŋ hinayiŋ. Al gergeŋ hitiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ yiŋgeŋ yara dirde gergeŋ diryiŋ geb, gogo hugiŋeŋ gergeŋ dirde hikeb Al Kuruŋbe al gwahade yeŋ keŋkela nurdeb yeŋya kadom nurd guneŋ teŋ awalikde wor po hinayiŋ. 11 Al Kuruŋya awalikde hiniŋ yeŋ nurde haŋ marbe igiŋ gwaha teŋ hinayiŋ. Yesu Kristube Kuruŋniniŋ wor po. Yeŋbe neŋ kuruŋ gaya awalikde hite. Niŋgeb Grik mar ma Yuda mar, guba yitiŋ mar ma guba ma yitiŋ mar, saba karkuwaŋ yawartiŋ mar ma gwahade ma yawartiŋ maryabe meteŋ mar ma doyaŋ marya kuruŋ goyen banabe bipti miŋmoŋ. Igiŋ ala po Al Kuruŋya awalikde hinayiŋ.
12 Niŋgeb deŋbe Al Kuruŋ beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ basiŋa dirde wukkeŋ wor po dirtiŋ haŋ geb, matabe gahade teŋ hinayiŋ: kadtiŋ ge buniŋeŋ nurd yuneŋ hinayiŋ, irde igiŋ igiŋ yirde hinayiŋ, dindikeŋ ge turuŋ turuŋ ma teŋ hinayiŋ, bekkeŋde igiŋ mat al mere yirde hinayiŋ, irde kadtiŋ kura matamiŋ igiŋ hewoŋ yeŋ doyaŋ heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hinayiŋ. Mata gahade gab ultiŋ umŋa yade hor yirde kuŋ haŋyen yara hugiŋeŋ gwaha po teŋ hinayiŋ. 13 Al kadtiŋ kura beleŋ buluŋ dirke goya goke buluŋeŋ ma nurnayiŋ. Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋtiŋ halde dunyiŋ gwahade goyen po, ditiŋde mata buluŋ goyen wor halde yuneŋ hinayiŋ. 14 Irdeb mata igiŋ igiŋ buda kuruŋ go hendebe kadtiŋ ge amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ matatiŋ yaŋ hinayiŋ. Gwaha teŋ hinayiŋbe deŋ tumŋaŋ goyen al miŋ uŋkureŋ wor po heŋ awalikde po hinayiŋ.
15 Be, Yesu Kristube al biŋ yisikamde kamde al. Niŋgeb tubul tike yeŋ beleŋ bitiŋ yisikamkeb awalikde hinayiŋ. Deŋbe al miŋ hoyaŋ hoyaŋ gega, awalikde heŋ Yesu yufukde al miŋ uŋkureŋ heŋ heŋ goke teŋ basiŋa diryiŋ. Irdeb goke teŋ Al Kuruŋ igiŋ nurde uneŋ hinayiŋ. 16 Irde Yesu Kristuyen merebe bitiŋ bana gasuŋ unke keŋkela wor po kipiryeŋ. Irdeb keŋkela dufay heŋ Al Kuruŋyen mere kadom saba gird teŋbe, “Gwaha mat hitek gab igiŋ,” yeŋ kadom momoŋ gird teŋ hinayiŋ. Irdeb bitiŋde mat Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋya Al Kuruŋyen asaŋde niŋ tikiŋya Al Kuruŋ turuŋ ird ird tikiŋyabe Holi Spirit beleŋ bitiŋde tikiŋ yupul titiŋ goyen tikiŋ heŋ hinayiŋ. 17 Irdeb mere teŋ hinayiŋ ma mata kura teŋ hinayiŋ kuruŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu nurd untiŋ mar beleŋ titek mat po teŋ hinayiŋ. Irdeb Yesu Kristu hitte mat saŋiŋ teŋbe Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ hinayiŋ.
18 Be, deŋ bere almetiŋ yaŋbe almetiŋ yagot yufukde po hinayiŋ.* Go teŋ hinayiŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋ gama irde haŋ mar beleŋ mata titek goyen po teŋ hinayiŋ.
19 Deŋ al berem yaŋbe bertiŋ yago niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋbe mata yeŋ biŋ misiŋ nurtek mat ma yirde hinayiŋ.
20 Deŋ diriŋbe mamtiŋya nantiŋyat mere nurdeb gama irde hinayiŋ. Doyaŋ Al Kuruŋbe mata gwahade gokeb amaŋ heŋ hiyen.
21 Deŋ diriŋ naniŋ yagobe diriŋtiŋ yago biŋ ar yenaŋ mat ma mata yirde hinayiŋ. Moŋgo gwaha yirkeb kame kafura dufay kuruŋ heŋbe keperd keperdmiŋ igiŋ ma henayiŋ geb.
22 Deŋ al kurat yufukde heŋ meteŋ teŋ haŋ marbe megen niŋ doyaŋ martiŋde mere nurde hinayiŋ. Meteŋ teŋ hinayiŋ goyen doyaŋ martiŋ yago beleŋ deneŋ hikeya po gwaha titekeb turuŋ dirnaŋ yeŋ nurdeya ma meteŋ teŋ hinayiŋ. Gwaha titŋeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ palap irde yeŋ ge meteŋ teŋ hite yeŋ nurdeya bitiŋde mat wor po doyaŋ martiŋ ge meteŋ teŋ hinayiŋ. 23 Meteŋ teŋ hinayiŋ kuruŋ gobe bitiŋde mat wor po Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ teŋ hite yeŋ nurdeya meteŋ teŋ hinayiŋ. Al niŋ meteŋ teŋ hite yeŋ ma nurde hinayiŋ. 24 Mata gwahade teŋ hinayiŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata igiŋ teŋ hinayiŋ gote muruŋgem duneŋ yiriŋ goyen dunyeŋ. Niŋgeb meteŋ teŋ hinayiŋ kuruŋ gobe Doyaŋ Al Kuruŋtiŋ Yesu Kristu niŋ meteŋ teŋ uneŋ hite yeŋ nurde gab meteŋ teŋ hinayiŋ. 25 Munaŋ al kura mata igiŋ ma teŋ hiyeŋbe gote wolmiŋeŋbe muruŋgem buluŋ tiyyeŋ. Al Kuruŋbe al kura po igiŋ ineŋ, kurabe buluŋ ineŋ ma yirde hiyen geb, buluŋ titekeb buluŋ diryeŋ.
* 3:18 Mere gabe albe hende berebe bande yeŋ ma yitiŋ. Albe Al Kuruŋyen mere saba yirke berembe nurde gama iryeŋ yeŋ goke yitiŋ.