4
Be, deŋ doyaŋ mar wor gwahade po meteŋ martiŋ goyen mata huwak mat po keŋkela doyaŋ yirde hinayiŋ. Deŋ wor Doyaŋ Al Kuruŋtiŋbe Al Kuruŋyen gasuŋde hi gogo yeŋ nurde haŋ geb, gago dineŋ hime.
Al Kuruŋya mere teŋ teŋ matatiŋbe tareŋ po irnayiŋ
Be, nalutiŋ kuruŋbe Al Kuruŋ mere ird ird niŋ nurde hinayiŋ. Irdeb Al Kuruŋ mere irde heŋyabe dufaytiŋ mali hiburŋeŋ ma hiyeŋ. Irdeb bitiŋde mat amaŋeŋ nurde uneŋ turuŋ irde hinayiŋ. Be, Al Kuruŋ mere irde heŋyabe neŋ beleŋ Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere banare hi goyen tagaltek belŋeŋ kerd dunkeb al budam mere goyen nurnayiŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. Nebe mere go tagalde himeke goke nad koyare neraŋ gago hime. Niŋgeb ne niŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. Irkeb mere tagaleŋ yeŋ nurde hime gobe kama ma heŋ keŋkela po tagaleŋ.
Be, Yesu Kristu niŋ ma nurde haŋ mar hittebe dufay keŋkela heŋ ga mata teŋ hinayiŋ. Irdeb Yesu niŋ momoŋ yirtek beleŋ kura keneŋ goya kama ma heŋ momoŋ yirde hinayiŋ. Irdeb meretiŋbe hugiŋeŋ al beleŋ nurdeb, “Fudinde, ne faraŋ nure yeŋbe gago mere nirde hi,” yeŋ nurtek mat mere teŋ hinayiŋ. Irdeb al beleŋ gusuŋaŋ kura dirkeb gwaha mat wol hetekbe igiŋ nurnayiŋ mat po wol heŋ hinayiŋ.
Mere funaŋ
Be, Tikikus beleŋ gab ne dahade hime goyen momoŋ diryeŋ. Yeŋbe kolne wor po yara, irde biŋde mat fudinde wor po Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ teŋ hiyen. Yeŋbe meteŋ kadne igiŋ wor po. Yeŋ beleŋ gabe neŋ dahade hite goyen momoŋ dirke go nurdeb amaŋ heŋ tareŋ henayiŋ yeŋ gago hulyaŋ irhem. Yeŋbe Onesimusya kuriryeŋ. Onesimus wor biŋde mat fudinde wor po Doyaŋ Al Kuruŋ niŋ meteŋ teŋ hiyen. Yeŋbe kolniniŋ wor po yara. Yeŋbe al hoyaŋde niŋ moŋ, dende al po. Irem garebe neŋ hitere gar mata forok yeŋ haŋ kuruŋ gayen tumŋaŋ momoŋ diriryeŋ.
10 Be, kadne kura neya koyare har al Aristakus beleŋ deŋ ge dufay heŋ hi gayen momoŋ yirayiŋ ninkeb gago dineŋ hime. Banabas nomiŋ Mak wor gwahade po deŋ ge dufay heŋ hi. Yeŋ ge momoŋ dirmiriŋ gogo geb, yeŋ kuŋ forok yeke keneŋbe gargar irde keŋkela doyaŋ irde hinayiŋ. 11 Be, Yesus deŋem kurabe Yastus manaŋ deŋ ge dufay heŋ hi. Meteŋ faraŋ nurde haŋ mar bana goŋbe al karwo ga po ga Yuda mar. Mel gobe neya heŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gote meteŋ teŋ kuŋ hityen. Irde kurare kandukŋeŋ nurde himekeb bene yurum irde haŋyen. 12 Be, dende al kura Yesu Kristuyen meteŋ al Epafras goyen wor deŋ ge dufay heŋ hi goyen momoŋ yirayiŋ ninke gago momoŋ dirde hime. Al gobe dende al. Yeŋbe deŋ goyen Al Kuruŋyen dufay tumŋaŋ yeneŋ bebak teŋ saŋiŋ po huwardeb Yesuyen mere gama ird ird niŋbe al parguwak yara heŋ yeŋ ge hekkeŋ wor po nurde hiwoŋ yeŋ hugiŋeŋ tareŋ po Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hiyen. 13 Yeŋbe deŋ ge po moŋ, Laodisia taundeya Hierapolis taundeya niŋ Yesuyen alya bereya goke wor tareŋ wor po Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hiyen gobe fudinde yeŋ dineŋ hime. 14 Kadniniŋ wor po yeŋ ge amaŋeŋ wor po nurde hityen al guram al Lukyabe Demasya manaŋ deŋ ge dufay heŋ har goke momoŋ yirayiŋ ninkeb gago dineŋ hime. 15 Laodisia taunde niŋ Yesuyen alya bereya goya bere kura Nimfayabe yamiŋde gabu irde Al Kuruŋ doloŋ irde haŋyen marya goyen manaŋ ne niŋ yeŋ, “Yeŋ beleŋ deŋ ge dufay heŋ hi,” yinnayiŋ. 16 Be, asaŋ gayen deŋ wa kapyaŋ heŋbe Laodisia taunde niŋ Yesuyen alya bereya sios wor kapyaŋ henayiŋ yeŋ teŋ kerke gor kuyeŋ. Irdeb asaŋ kura yeŋ ge kamiŋ goyen wor kamebe deŋ beleŋ wor teŋ kapyaŋ henayiŋ. 17 Irdeb Akipus goyen, “Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ meteŋ guntiŋ gobe keŋkela tanarde meteŋ teŋ hayiŋ,” innayiŋ.
18 Ne Pol beleŋ hanner wor po gahade kaŋ hime: “Deŋ ge dufay heŋ hime.”
Be, ne koyare hime gake bitiŋ sir ma yiyyeŋ. Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirwoŋ yeŋ nurde hime. Gogo po.