2
Al Kuruŋ beleŋ al gergeŋ diryiŋ
Bikkeŋ deŋbe Al Kuruŋyen mere ma nurdeb mata buluŋ teŋ hinhan geb, Al Kuruŋ diliŋdebe al kamtiŋ hinhan. Goyarebe megen niŋ mata buluŋ po gama irde hinhan. Irdeb uŋgura saŋiŋ miŋyaŋ naŋa kota ga haŋ gote doyaŋ alyen mere po nurde gama irde hinhan. Go uŋgura goreb gayenter alya bereya Al Kuruŋyen mere pel irde haŋ mar goyen doyaŋ yirde hi. Bikkeŋbe neŋ wor tumŋaŋ mel go haŋ gwahade goyen heŋbe ulniniŋde amaŋ hetek dufay po gama irde hinhet. Irdeb daha mat daha titekeb ulniniŋde amaŋeŋ nurtek dufay goyen bininiŋ bana makiŋ irtewoŋ yeŋ nurde hinhet. Go teŋ hinhetya goyenbe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ teŋ haŋyen mar goke bearar teŋ gote muruŋgem buluŋ gitik iryiŋ goyen neŋ wor tetek belŋeŋde hinhet.
Goyenpoga Al Kuruŋyen buniŋeŋbe kuruŋ wor po, irde neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd nurd matamiŋ goyen manaŋ kuruŋ wor po. Niŋgeb mata buluŋniniŋ gore po mudunkeb Al Kuruŋ diliŋdeb kamtiŋ hinhet gega, Yesu Kristu kamyiŋde mat isaŋ hiriŋ gwahade goyen po, neŋ manaŋ diliŋdeb al gergeŋ wor po diryiŋ. Al Kuruŋ beleŋ gwaha mat dumulgaŋ tiyyiŋ gobe buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dire yeŋbe gogo gwaha diryiŋ. Neŋbe Yesu Kristuya awalikde hite. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ Yesu Kristu kamyiŋde mat isaŋ hiriŋ gwahade goyen po, neŋ manaŋ al gergeŋ diryiŋ. Irdeb Al Kuruŋyen gasuŋde gor Yesuya heŋ detmiŋ doyaŋ yirde hinayiŋ yeŋbe gogo al deŋem yaŋ diryiŋ. Neŋ gayen Yesu Kristuya hitekeb gogo igiŋ igiŋ diryiŋ. Al Kuruŋ beleŋ go diryiŋ gobe buniŋeŋmiŋ kuruŋ wor po goyen kawan irmeke al kame hinayiŋ mar wor keneŋ bebak teŋ hinayiŋ yeŋbe gogo gwaha diryiŋ.
Deŋbe Al Kuruŋ beleŋ dumulgaŋ tike igiŋ haŋ gobe dindikeŋde tareŋde moŋ. Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde faraŋ durkeb Yesu niŋ dufaytiŋ tareŋ iramiŋ geb, gogo dumulgaŋ tiyyiŋ. Dumulgaŋ tiyyiŋ gobe duliŋ dumulgaŋ tiyyiŋ. Mata igiŋ kura ma teŋ hikeya dumulgaŋ tiyyiŋ. Gogab al kura mata igiŋ teŋ hiyeŋ goke epte ma yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ teŋ hiyeŋ. 10 Al Kuruŋbe al gergeŋ dird dird al. Niŋgeb mata igiŋ teŋ hinayiŋ yeŋbe Yesu Kristuya neŋya gabu dirde uŋkureŋ po dirdeb gergeŋ wor po diryiŋ. Gwaha diryiŋ gobe neŋ gayen mata igiŋ teŋ hinayiŋ yeŋ bikkeŋ dufaymiŋ kiryiŋ goyen po gama irde gogo gwaha diryiŋ.
Yuda marya al miŋ hoyaŋya yade al miŋ uŋkureŋ iryiŋ
11 Be, guba yeŋ yeŋ mata gobe uliŋde niŋ mata po geb, gayenterbe miŋ miŋmoŋ. Goyenpoga Yuda marbe mata gobe fudinde yeŋ nurde gama irde haŋyen. Irdeb yiŋgeŋ ge yeŋ, “Neŋbe guba yitiŋ mar geb, Al Kuruŋyen alya bereya,” yeŋ haŋyen. Irde deŋ al miŋ hoyaŋbe, “Guba ma yeŋ duntiŋ geb, Al Kuruŋyen alya bereya moŋ,” dineŋ haŋyen. Niŋgeb deŋbe bikkeŋ dahade hinhan goyen bitiŋ sir ma yiyyeŋ. 12 Goyareb deŋbe Yesu Kristuya gambuŋeŋ ma hinhan. Irde Israel mar bana ma hinhan. Irdeb Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ detmiŋ yuneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ go tetek ma po hinhan. Deŋbe megen gar heŋ Al Kuruŋ ma nurd uneŋ hinhan geb, al gore kura igiŋ diryeŋ yeŋ ma po nurde hinhan. 13 Bikkeŋbe Al Kuruŋ bindere muŋ kura ma hinhan, gisaw wor po hinhan. Gega gayenterbe Yesu Kristu beleŋ deŋ ge teŋ darim wok irde kamyiŋ goke teŋbe yeŋya heŋ Al Kuruŋ bindere wor po haŋ.
14 Yesu Kristube al biŋ yisikamke igiŋ heŋ heŋ gote miŋ al. Niŋgeb bikkeŋ neŋ Yuda marya deŋ al miŋ hoyaŋya kahaltebe bipti saŋiŋ kuruŋ wor po hinhin gega, Yesu kamyiŋ goreb bipti goyen upew uryiŋ. Irdeb neŋ gayen gabu dirke al miŋ uŋkureŋ po hitiŋ hite. Yeŋ beleŋbe neŋ kahalte bipti kuruŋ kadom igiŋ ma nurd guneŋ teŋ hoyaŋ hoyaŋ hityen goyen upew uryiŋ. 15 Yeŋbe neŋ ge teŋ kamyiŋ geb, goke teŋbe Moseyen sabaya gote saba mukŋeŋ kurayen kurayen katiŋ kuruŋ goyen pasi kiryiŋ. Go tiyyiŋ gobe Yuda marya al miŋ hoyaŋya goyen yawaŋ gabu yirde al miŋ uŋkureŋ gergeŋ, Yesuyen alya bereya yird yird niŋ tiyyiŋ. Niŋgeb go mata tiyyiŋ gore dirkeb gago awalikde hite. 16 Yeŋbe Yuda marya al miŋ hoyaŋya kahalte asogo hiyen goyen kuruse hende kamyiŋ gore po pasi kiryiŋ. Irdeb al miŋ irawa goyen yawaŋ gabu yirde al miŋ uŋkureŋ po iryiŋ. Gwaha diryiŋ gobe neŋ gayen tumŋaŋ Al Kuruŋya awalikde hinayiŋ yeŋbe gogo dumulgaŋ tiyyiŋ. 17 Yeŋ beleŋ waŋbe deŋ Al Kuruŋ bindere ma hinhanya neŋ Yuda mar Al Kuruŋ bindere hinhet marya gayen tumŋaŋ awalikde heŋ heŋ niŋ mere igiŋ goyen momoŋ diryiŋ. 18 Niŋgeb deŋya neŋya tumŋaŋ Yesu Kristu beleŋ meteŋ tiyyiŋ goke Holi Spirit titiriŋ geb, yende tareŋdebe epte Adoniniŋ Al Kuruŋ hitte kutek hite.
Al Kuruŋyen ya balem wor pobe neŋ gago
19 Niŋgeb deŋ al miŋ hoyaŋ goyen gayenterbe albak yara ma haŋ. Neŋ gayen Al Kuruŋyen gasuŋde hite gwahade goyen po, deŋ wor gor niŋ alya bereya haŋ. 20 Neŋ aposelya Al Kuruŋyen mere basaŋ mar porofetyabe ya tola yara. Irde Yesu Kristu yiŋgeŋbe armo tola go gwahade goyen. Munaŋ deŋbe tola yimiytiŋ goyen hende ya irtiŋ go gwahade. 21 Ya kiŋkiniŋya ya ird ird det kuruŋ gobe kahalte niŋ tola kuruŋ goyenter basaŋ hitiŋ haŋ gwahade goyen po, neŋ wor tumŋaŋ Yesuyen yufukde gabu irde uŋkureŋ po hite. Niŋgeb neŋ tumŋaŋ gare po Al Kuruŋyen ya balem go gwahade yara hite. 22 Munaŋ deŋ wor Yesuya awalikde haŋ geb, neŋya tumŋaŋ gabu dirde Al Kuruŋ diliŋde ya balem wor po dirde hi. Gogab Holi Spiritbe igiŋ deŋ bana hiyeŋ. Holi Spirit hiyeŋde gorbe Al Kuruŋ wor hiyeŋ geb, gogo gabu dirde Al Kuruŋ diliŋde ya balem yara dirde hi.