3
Al Kuruŋyen dufay banare hitiŋ goyen kawan forok yiriŋ
Niŋgeb goke teŋbe ne Polbe deŋ Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋ niŋ teŋ Yesu Kristuyen meteŋ teŋ himeke al beleŋ nad koyare nerke gago hime. Fudinde, Al Kuruŋ beleŋbe alya bereya buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yird yird meteŋ goyen deŋ ge teŋ ne nunyiŋ gobe nurde haŋ gogo. Niŋgeb Al Kuruŋbe dufaymiŋ banare hinhin goyen nikala niryiŋ. Irkeb asaŋde gar meheŋde goke muŋ kura kayhem gogo. Niŋgeb deŋ beleŋ kapyaŋ heŋbe Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere gote miŋ banare niŋ goyen ne daha mat nurde hime goyen bebak tinayiŋ. Bikkeŋbe Al Kuruŋ beleŋ meremiŋ banare niŋ goyen kawan ma irde hinhin. Goyenpoga gayenterbe Holi Spirit beleŋ neŋ aposelya porofetya Al Kuruŋ diliŋde wukkek hityen gayen bebak diryiŋ. Be, meremiŋ banare niŋ gobe gahade: Yesu Kristu niŋ yitiŋ mere igiŋ goyen nurde yeŋya heŋbe deŋ al miŋ hoyaŋ wor neŋ Yuda marya tumŋaŋ detmiŋ igiŋ Al Kuruŋ beleŋ duneŋ yiriŋ gote miŋ mar hetek. Irde deŋya neŋyabe al miŋ uŋkureŋ po hitiŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ gwahade gwahade yireŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ gobe neŋ tumŋaŋ yawartek.
Al Kuruŋbe buniŋeŋ nirde igiŋ igiŋ nirde yende meteŋ teŋ teŋ tareŋ nunyiŋ. Irdeb Yesu niŋ yitiŋ mere igiŋ gayen tagal tagal meteŋ nunyiŋ. Nebe Al Kuruŋyen alya bereya kuruŋ haŋ bana goŋ al kura deŋem miŋmoŋ wor po yeŋ nurde yuneŋ haŋyen gote yufukde hime. Goyenpoga Al Kuruŋ beleŋ al mali ne gahade gare meteŋ titek moŋ gayen meteŋ goyen nunyiŋ. Irkeb Yesu Kristu beleŋ alya bereya igiŋ igiŋ yirde hi gobe kuruŋ wor po neŋ al beleŋ epte ma bebak titek goyen al miŋ hoyaŋ hitte tukuŋ tagalde hime. Al Kuruŋ naŋkiŋya megeŋya yiryiŋ al gore bikkeŋ wor po damam damam kuŋ hinhan kuruŋ goyen dufaymiŋ banare hinhin goyen al tumŋaŋ kawan po momoŋ yirde tukuŋ hayiŋ ninyiŋ geb, gago tagalde tukuŋ hime.
10 Yeŋ beleŋ gwaha tiyyiŋ gobe dufaymiŋ wukkeŋ igiŋ wor po kurayen kurayen goyen Yesuyen alya bereya sios beleŋ kawan forok yirde hinayiŋ yeŋ gogo gwaha tiyyiŋ. Gogab Al Kuruŋyen miyoŋ yiŋgeŋya haŋ goya uŋgura naŋa kota ga haŋ kuruŋ goyen Al Kuruŋyen dufay wukkeŋ kurayen kurayen kuruŋ goyen nurde bebak tinayiŋ. 11 Al Kuruŋ beleŋ mata go tiyyiŋ gobe bikkeŋ wor po megeŋya naŋkiŋya ma forok yekeya mata goyen tiyeŋ yeŋ nurde hinhin goyen kuŋ kuŋbe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu meteŋ tiyyiŋde gor matbe dufaymiŋ goyen kawan forok iryiŋ.
12 Neŋbe Yesu niŋ dufayniniŋ saŋiŋ irde yeŋya hite geb, Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ niŋ kandukŋeŋ ma nurde hitek. Irde fudinde yeŋbe neŋ ge amaŋeŋ nurde hi go yeŋ hekkeŋ nurdeya igiŋ yeŋ hitte kutek. 13 Niŋgeb kanduk kuruŋ keneŋ hime gayen gake, “Neŋ ge teŋ gogo kanduk keneŋ hi,” yeŋ nurdeb goke bitiŋde buluŋeŋ ma nurnayiŋ. Kanduk teŋ hime gabe deŋtiŋ turŋuŋ yaŋ heŋ heŋ ge gago teŋ hime geb, goke ma nurnayiŋ.
14 Niŋgeb goke teŋbe dokolhoŋne yuguluŋ teŋ Adoniniŋ doloŋ irde turuŋ irde hime. 15 Yeŋbe gasuŋmiŋde niŋ miyoŋ yagoya alya bereya megen haŋ goya kuruŋ goyen yiryiŋ. Irdeb yende naniŋ hiriŋ geb, deŋe buda kuruŋ gobe yeŋ hitte mat forok yamiŋ. 16 Niŋgeb nebe Adoniniŋ tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ hende wor po gore Holi Spirit dunke dufaytiŋ tareŋ irwoŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hime. 17 Gogab Yesu Kristu niŋ hekkeŋ nurd nurd matare mat Yesu gobe deŋya hinayiŋ. Irde Al Kuruŋya al kadtiŋya niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ yuneŋ matabe megeŋ beleŋ he filginiŋ yanarde hike saŋiŋ huwarde haŋ go gwahade hinayiŋ. 18 Irde deŋya kadtiŋ yago Al Kuruŋyen alya bereya goyen Yesu Kristu beleŋ deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hi goyen dahade yeŋ bebak tiwoŋ yeŋ nurde hime. Al beleŋ det kurate hendemiŋ, pelyeŋmiŋ, ulyaŋmiŋyabe dukuŋmiŋya goyen tuŋaŋ teŋbe kuruŋmiŋ goyen bebak teŋ haŋyen gwahade goyen po, deŋ wor Yesu beleŋ amaŋeŋ nurd duneŋ hi goyen dahade yeŋ keŋkela bebak tiwoŋ yeŋ nurde hime. 19 Yeŋ beleŋ deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hi gobe epte ma tumŋaŋ gwahade yeŋ nurde bebak tinayiŋ. Goyenbe deŋ beleŋ muŋ kura bebak tiwoŋ yeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hime. Gogab Al Kuruŋyen dufayya mata igiŋya goyen yadeb ep wor po henayiŋ.
20 Al Kuruŋyen tareŋbe neŋ bana heŋ meteŋ teŋ hiyen. Irde tareŋmiŋ gobe kuruŋ wor po geb, Al Kuruŋ beleŋ gwahade gwahade dunwoŋ yeŋ nurde gusuŋaŋ irde hityen goyen folek wor po duneŋ hiyen. 21 Niŋgeb Yesu Kristuyen alya bereya sios beleŋ Yesu Kristuya heŋbe hugiŋ hugiŋ Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irde hinayiŋ. Fudinde wor po.