4
Be, diriŋ kura kame naniŋde det yawaryeŋ yihim goyen goke sopte gaha mat momoŋ direŋ tihim: naniŋde samuŋbe urmiŋde. Gega urmiŋ go diriŋ wor po hiyyeŋyabe meteŋ al kura beleŋ doyaŋ almiŋde samuŋ dufaymiŋde epte ma yawaryeŋ go gwahade goyen po diriŋ goyen wor dufaymiŋde mali ma tiyyeŋ. Niŋgeb diriŋ po hikeyabe naniŋ beleŋ al hoyaŋ yinke yeŋ beleŋ urmiŋ go doyaŋ irdeb samuŋmiŋ manaŋ doyaŋ yirde hinayiŋ. Irkeb meremiŋ gama irde kuŋ kuŋ naniŋ beleŋ nalu kirtiŋde gor heke gab igiŋ yiŋgeŋ dufaymiŋde dawetmiŋ doyaŋ yiryeŋ. Niŋgeb gwahade goyen po, neŋ manaŋ mere fudinde goyen keŋkela ma nurde heŋyabe tumŋaŋ dufayniniŋbe wuk ma yekeb megen niŋ tikula yufuk bana po heŋbe go po gama yirde hinhet. 4-5 Gega Al Kuruŋ beleŋ nalu goyenter ga yiriŋde gor forok yekeb Urmiŋ teŋ kerke katyiŋ goyenbe bere beleŋ kawaŋ kiryiŋ. Yeŋbe neŋ Moseyen saba yufuk bana hinhet goyen daha wor Al Kuruŋ hitte yawameke Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ hewoŋ yeŋbe Moseyen saba yufuk bana kawaŋ heŋbe neŋ al yara hiriŋ.
Niŋgeb deŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ haŋ goke teŋbe Urmiŋya haryen Holi Spirit goyen teŋ kerke bitiŋde kateŋ doyaŋ dirde hiyen. Irkeb gore dirkeb bitiŋde mat Al Kuruŋ goyen diriŋ mukŋeŋ beleŋ naniŋ yago hoy yirde haŋyen yara, “Ado, Ado” ineŋ haŋyen gogo. Gwahade geb deŋbe Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ. Niŋgeb megen niŋ tikula kura gote yufuk bana ma haŋ. Irde kamebe Al Kuruŋyen det kuruŋ gote miŋ mar henayiŋ.
Be, hakotbe Al Kuruŋ ma nurde uneŋ hinhan goyarebe megen niŋ tikula po gama irde uŋgurayen yufuk bana po heŋ yeŋ ge kafura heŋ hinhan. Goyenbe uŋgura gobe Al Kuruŋ moŋ. Gega gayenterbe Al Kuruŋ nurde uneŋ haŋ. Ma, Al Kuruŋ beleŋ nurde duneŋ hi yeweŋ gobe igiŋ. Niŋgeb daniŋ mulgaŋ heŋ megen niŋ usi tikula gote tareŋmiŋ keneŋbe gote yufuk bana hokoyaŋ hiniŋ teŋ haŋ? Tareŋmiŋ gobe Al Kuruŋyen tareŋ folek moŋ gega, daniŋ tikula gore dukdawaŋ dirke kafura heŋ sopte gama irniŋ teŋ haŋ? 10 Deŋbe megen niŋ tikulare naluya gagasiya damaya kurayen kurayen yirtiŋ goyen gama yirde haŋ. 11 Deŋ beleŋ gwaha tikeb duldul wor po meteŋ timiriŋ yeŋ deŋ ge kandukŋeŋ nurde hime. 12 Niŋgeb, kadne yago, ne beleŋ deŋ hitte kuŋ deŋ mata teŋ hinhan goyen teŋ hinhem gwahade goyen po, deŋ wor ne mata teŋ hime gayen po teŋ hinayiŋ yeŋ gago gusuŋaŋ dirde hime.
Be, haŋkapya ne kuŋ deŋya hinhemyabe muŋ kura buluŋ ma nirde hinhan. 13 Be, haŋkapya wor po deŋ hitte mere igiŋ Yesu niŋ yitiŋ goyen tagalmiriŋ gobe garbam beleŋ nirke hoyaŋde ma kuŋ deŋya heŋ saba dirmiriŋbe nurde haŋ gogo. 14 Garbam himiriŋ gore kanduk dunyiŋ gega, neneŋ yilwa nirde nakikira ma niramiŋ. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ ma Yesu Kristu yiŋgeŋ goyen gargar irtiŋeŋ niramiŋ. 15 Deŋbe bitiŋde mat ne niŋ amaŋeŋ wor po nurdeb dettiŋ saŋiŋ kura al hoyaŋbe epte ma wor po yuntek goyen nebe wilakŋeŋ po nuntek hamiŋ yeŋ deneŋ hinhem. Gega gayenterbe amaŋ dufaytiŋ kuruŋ gobe daha tiyuŋ? 16 Gayenter mere fudinde gayen momoŋ dirmekeb asogo dira yeŋ nurde haŋ?
17 Be, usi saba mar deŋ bana haŋ gobe deŋ goyen dawarniŋ wor po yeŋ nurde haŋ. Gega go mar gobe dufaymiŋ buluŋ kerdeb gogo teŋ haŋ. Dufaymiŋdebe neya deŋya awalik heŋ hite gayen pota yirtekeb neŋ ge po nurnaŋ yeŋbe gogo teŋ haŋ. 18 Goyenbe al kura beleŋ dufaymiŋ igiŋ po kerde bitiŋ yad yad niŋ kurut wor po yeŋ haŋ kenem igiŋ yeŋ nurde hime. Niŋgeb ne gor heŋya ma gor ma heŋya wor hugiŋeŋ gwahade po teŋ hinayiŋ. 19 Woy! Diriŋne yago, deŋbe al huwak wor po Yesu Kristu yara hewoŋ yeŋ nurde bere kura diriŋ urke uliŋ misiŋ kateŋ hi yara deŋ ge teŋ bene misiŋ buluŋ wor po nirde hi. 20 Deŋ mata teŋ haŋyen goke kukuwamŋeŋ wor po nurde hime geb, daha mat kuŋ kadom geneŋ teŋ igiŋ mat mere dirmewoŋ wor po yeŋ nurde hime.
21 Be, deŋ Moseyen saba gama irde hiniŋ yeŋ nurde haŋ mar goyen deŋem momoŋ nirnaŋ! Deŋbe Moseyen saba gote miŋ keŋkela ma nurde haŋ? 22 Ma nurde haŋ kenem Moseyen saba gote miŋ goke Al Kuruŋyen asaŋdebe gahade katiŋ hi geb, keŋkela bebak tinaŋ ko. Be, Abrahambe urmiŋ waraŋ miŋyaŋ hiriŋ. Diriŋ kurabe meteŋ bere beleŋ kawaŋ kiryiŋ. Munaŋ kurabe Abraham berem wor po beleŋ kawaŋ kiryiŋ. 23 Meteŋ bere gore diriŋ kawaŋ kiryiŋ gobe alyen dufay gama irde diriŋ kawaŋ hiriŋ. Munaŋ Abraham berem wor po gore diriŋ kawaŋ kiryiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ Abraham diliŋde biŋa tiyyiŋ goyen gama irke diriŋ kawaŋ hiriŋ.
24 Be, Abraham urmiŋ waraŋde baraŋ garebe mata kura dikala dirde hi. Bere kurabe Al Kuruŋ beleŋ Abraham diliŋde biŋa tiyyiŋ gote tuŋaŋeŋ. Munaŋ kurabe Moseyen saba kerd yunyiŋya biŋa tiyyiŋ gote tuŋaŋeŋ. Niŋgeb meteŋ bere Hagar gobe Al Kuruŋ beleŋ Sainai dugure Yuda mar niŋ saba Mose unyiŋ gwahade goyen. Goke teŋbe saba goyen gama irde gote yufuk bana po haŋ marbe meteŋ bere Hagar hinhin yara po henayiŋ. Epte ma Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ henayiŋ. 25 Hagar gobe Al Kuruŋ beleŋ Arebia naŋare niŋ Sainai dugure Moseyen saba Yuda mar yunyiŋ go goyen yara. Irde bere gobe Yuda marte taun Yerusalem megen ga hi gote tuŋaŋeŋ. Alya bereya megen gar niŋ Yerusalem bana haŋ mar beleŋ Moseyen saba gote yufuk bana po heŋ kanduk teŋ haŋ gobe Hagar beleŋ doyaŋ beremiŋ yufuk bana hinhin go gwahade goyen geb, gogo dineŋ hime. 26 Gega alya bereya Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ Yerusalem gergeŋ bana haŋ mar gobe doyaŋ bere Sara gote tuŋaŋeŋ. Yeŋbe Moseyen saba yufuk bana ma hinhin. Irde neŋ wor saba gote yufuk bana ma hite geb, bere gote dirŋeŋ weŋ yeŋ nurde hime. 27 Bere gob haŋkapyabe niga hinhin. Gega kame al budamde abuymiŋ hiriŋ geb, goke Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ:
“Woy, niga bere, gebe diriŋ kura ma besa irde hayen. Gega amaŋ hawayiŋ.
Diriŋge yagobe kame kame bere hugiŋeŋ uŋya hitiŋ gote diriŋ folek, budam wor po forok yenayiŋ.
Niŋgeb gebe diriŋ kawaŋ kerd kerd uliŋ misiŋ goyen gwahade yeŋ ma nurde ha gega,
kame forok yenayiŋ goke gayenter amaŋeŋ nurde tikiŋ hawayiŋ!” yitiŋ hi. Aisaia 54:1
28 Niŋgeb, kadne yago, deŋbe Al Kuruŋ beleŋ Aisak niŋ Abraham diliŋde biŋa tiyyiŋ gwahade goyen po, deŋ wor biŋa titiŋ bana goŋ heŋ Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hitiŋ haŋ. 29 Gega Abrahamyen dufayde diriŋ forok yiriŋ goreb urmiŋ hoyaŋ Holi Spirityen tareŋde forok yiriŋ goyen buluŋ buluŋ iryiŋ. Niŋgeb gwahade goyen po gayenter manaŋ Moseyen saba gama irde haŋ mar beleŋbe Yesu gama irde haŋ mar buluŋ buluŋ yirde haŋ. 30 Gega itiŋ beleŋ kuliŋ buluŋ buluŋ iryiŋ goke Al Kuruŋyen asaŋde dahade katiŋ hi? Asaŋdebe gahade hi: “Meteŋ bereya doyaŋ beremiŋyat urmiŋ waraŋ gobe epte ma naniŋde samuŋ goyen tumŋaŋde yawariryeŋ. Berem wor po gote urmiŋ beleŋ po gab naniŋde det yawaryeŋ. Niŋgeb meteŋ bereya urmiŋyabe yakira tike kuriryeŋ,” yitiŋ hi. 31 Niŋgeb, kadne yago, neŋbe meteŋ bere gote dirŋeŋ weŋ moŋ, doyaŋ bere gote dirŋeŋ weŋ hite yeŋ nurde hime. Niŋgeb neŋbe Moseyen saba yufuk bana ma hite, Yesuyen yufuk bana hite.