5
Yesu Kristu beleŋ Moseyen saba yufukde mat dad siŋa diryiŋ
Be, Yesu Kristu beleŋ Moseyen saba gote yufuk bana heŋ kanduk wor po nurde hinhetde mat dad siŋa dirkeb Moseyen saba gote yufukde ma hite. Kanduk kuruŋ duneŋ hinhinde mat dawaryiŋ geb, hipirkeŋ nurde hite. Niŋgeb tareŋ henayiŋ. Irde Moseyen saba kanduk duneŋ hinhin goyen bana sopte ma hinayiŋ.
Ga nurnaŋ ko. Al hoyaŋ beleŋ moŋ, ne Pol gare mere saŋiŋ po dirde hime. Deŋ goyen mulgaŋ heŋ Moseyen saba gama irde guba yenayiŋbe Yesu Kristu deŋ ge teŋ kamyiŋ gobe miŋ miŋmoŋ wor po hiyyeŋ. Sopte deŋ tumŋaŋ hayhay direŋ tihim. Moseyen saba bana goŋbe mata kurayen kurayen gama yird yirdmiŋ meteŋeŋ wor po goyen budam haŋ. Irde mata goyen tumŋaŋ keŋkela ma gama yirnayiŋ marbe mata buluŋ mar yitiŋ hi. Niŋgeb deŋ haŋ bana goŋ niŋ al kura saba goyen bana niŋ mata kurabe guba yeŋ yeŋ mata goyen igiŋ yeŋ nurde guba yenayiŋbe go mar gobe saba goyen bana niŋ mata tumŋaŋ gama yirde hinayiŋ. Irde kanduk bana goŋ hinayiŋ. Deŋ kura kurabe Moseyen saba gama irteke gab Al Kuruŋ beleŋ al huwak dinyeŋ yeŋ nurde gwaha teŋ haŋ mar gobe Yesu Kristuya awalik heŋ heŋ beleŋtiŋbe dindikeŋ walde haŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirtek beleŋ goyen dindikeŋ tubul titiŋ haŋ. Munaŋ neŋbe gwahade moŋ. Neŋbe Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irtekeb Al Kuruŋ beleŋ al huwak yeŋ deneŋ hiyen. Niŋgeb kame nalu funaŋde wor Al Kuruŋ beleŋ gwahade po dinyeŋ yeŋ fudinde nurdeb Holi Spirityen tareŋde goyen goke doyaŋ heŋ hite. Fudinde, neŋbe Yesu Kristu yufuk bana hitekeb Al Kuruŋ diliŋdebe guba yenayiŋ ma guba ma yenayiŋ goyen goke ma nurde hi. Gwahade yarabe dufayniniŋ yeŋ ge saŋiŋ irde bininiŋde mat amaŋeŋ nurde kadniniŋ faraŋ yurde hite goke po gab nurde hi.
Be, hakotbe mere fudinde goyen keŋkela wor po gama irde hinhan. Gega ganuŋ al beleŋ wor po usi dirke wabuŋ urde mere fudinde gama irde hinhan goyen bada haŋ? Go mar go waŋ wabuŋ duraŋ gobe dufaymiŋde po tiyaŋ. Al Kuruŋ deŋ hoy diryiŋ al gore ma hulyaŋ yiruŋ. Go mar gobe yis dirŋeŋ muŋ kura palawa bana hilyaŋ kuŋ meteŋ teŋ hiyen go gwahade goyen. Niŋgeb mel gobe al budam moŋ gega, deŋ kuruŋ gote dufaytiŋ buluŋ yirde haŋ. Niŋgeb keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. 10 Nebe deŋ goyen Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ faraŋ durkeb dufay hoyaŋ kura ma tenayiŋ wor po yeŋ nurde hime. Munaŋ al kura gore dufaytiŋ buluŋ yirke ŋakŋak teŋ haŋ. Go dirde haŋ mar gobe tumŋaŋ Al Kuruŋ beleŋ muruŋgem buluŋ wor po yunyeŋ.
11 Be, kadne yago, guba yeŋ yeŋ mata niŋ manaŋ tagalde kuŋ himyen manhan ulner mere kuruŋ gwahade ma forok yewoŋ. Gwaha teŋ himyen manhan Yesu kuruse hende kamyiŋ goke tagalde himyen goke asogo ma nirde hiwoŋ. 12 Niŋgeb guba yeŋ yeŋ matabe igiŋ yeŋ goke bitiŋ yade haŋ mar gobe sikkeŋ wal wal po moŋ daha wor tumŋaŋ yalsok manaŋ yade pasi hewoŋ yeŋ nurde hime!
13 Be, kadne yago, deŋbe Moseyen saba kanduk miŋyaŋ bana goŋ hikeya Al Kuruŋ beleŋ dawaryiŋ. Irkeb dufaytiŋbe hipirkeŋ po nurde haŋyen. Gega, “Moseyen saba bana ma hite geb, dufayniniŋde mali kuŋ hitek,” yeŋbe megen niŋ mata Al Kuruŋ diliŋde buluŋ yeneŋ hiyende gor ma katnayiŋ. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋ beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ igiŋ igiŋ dirde hi gwahade goyen po, deŋ wor kadom faraŋ gurde teŋ hinayiŋ. 14 Moseyen saba kuruŋ gote miŋ wor pobe gahade yitiŋ hi: “Gigeŋ ge amaŋeŋ nurde hayen gwahade goyen po, al hoyaŋ niŋ manaŋ gwahade po nurde hayiŋ,” yitiŋ. Niŋgeb gwahade po teŋ hinayiŋ. 15 Gega dapŋa duwi yara heŋ kadom giseŋ teŋ kadom ŋiŋiyam gird ma teŋ hinayiŋ. Moŋgo gwaha teŋbe dindikeŋ uliŋ kadom buluŋ gird wor po teŋ hinayiŋ geb keŋkela heŋ ga hinayiŋ.
16 Goke teŋbe Holi Spirit beleŋ doyaŋ dirde hikeya kuŋ hinayiŋ dineŋ hime. Gogab epte ma dindikeŋde dufay buluŋ gama irde mata teŋ hinayiŋ. 17 Megen niŋ mata teŋ teŋ dufay buluŋbe Holi Spirityen dufayya karki yirtek moŋ. Holi Spirityen dufayya megen niŋ mata teŋ teŋ dufay buluŋyabe ire asogomya wor po. Niŋgeb dufay kura gama irde gwaha gwaha tiniŋ yeŋ nurde haŋyen gega, dufay kura beleŋ walde dunkeb bada heŋ haŋyen. 18 Gwahade niŋgeb, Holi Spirityen dufay gama irde hinayiŋbe Moseyen saba kanduk miŋyaŋ gote yufuk bana ma hinayiŋ.
19 Munaŋ megen niŋ mata buluŋbe keŋkelak wor po gahade: leplep mata, biŋdebe bere niŋ buluŋ mat dufay heŋ heŋ mata, kuluyen mata yara mata memyak teŋ teŋ mata. 20 Irdeb det toneŋ al beleŋ yirtiŋ goyen doloŋ yird yird mata, kalgaya soyaya mata. Irdeb kadom niŋ buluŋ nurd guneŋ guneŋ mata, kadom niŋ igiŋ ma nurd nurd mata, awalikde heŋ heŋ goyen buluŋ ird ird mata, kadom igiŋ mat hike goke biŋ ar yeŋ yeŋ mata, mali bearar teŋ teŋ mata, kudiŋ dufayde det komkom heŋ heŋ mata. Irde awalik dufay walde walde mata, al biŋ yakamke fitfut teŋ nende gigen heŋ heŋ mata. 21 Irde kadom kura igiŋ mat hike yeneŋbe daniŋ neŋ gwahade moŋ yeŋ nurd nurd mata, kukuwa fe nene kukuwa heŋ heŋ mata gwahade gwahade goyen. Be, al mata gwahade go teŋ hinayiŋ mar gobe epte ma Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ henayiŋ. Irdeb Al Kuruŋ beleŋ detmiŋ yuneŋ yiriŋ goyen epte ma yawarnayiŋ yeŋ bikkeŋ hayhay dirmiriŋ goyen gago sopte dinhem.
22 Gega Holi Spirityen dufay gama irnayiŋbe igineŋ igiŋ forok yenayiŋ. Igineŋbe biŋde mat kadom niŋ amaŋeŋ nurd yuneŋ hinayiŋ, amaŋ dufay po kuruŋ hinayiŋ, biŋ kamke igiŋ po hinayiŋ. Irde kadom kura matamiŋ igiŋ hewoŋ yeŋ doyaŋ heŋ heŋ ge piŋeŋ ma heŋ hinayiŋ. Kadom igiŋ igiŋ yirde, yu yirde hinayiŋ, al hoyaŋ beleŋ hekkeŋ nurde yuntek mata po teŋ hinayiŋ. 23 Irde bekkeŋde igiŋ mat al mere yirde mata teŋ hinayiŋ, irde uliŋde po amaŋ hetek mata fole irde hinayiŋ. Be, mata igiŋ gahade gab megen niŋ saba kura gore epte ma bisam yiryeŋ. 24 Fudinde, Yesu Kristuyen alya bereyabe megen niŋ dufay buluŋya megen niŋ mataya titek titek po nurde haŋyen kuruŋ gobe kuruse hende gasa yirke kamtiŋ. Niŋgeb megen niŋ dufay buluŋ gama ma irtek hitiŋ haŋ. 25 Neŋbe Holi Spirit beleŋ doyaŋ dirke kuŋ hityen geb, yende yufukde po hitek. 26 Irdeb neŋ harhet harhet mata ma teŋ hitek, irde al kura bearar tiyi mat ma mata teŋ hitek, irde kadniniŋ kura igiŋ mat hike yeneŋ daniŋ neŋ gwahade moŋ yeŋ ma nurde hitek.