8
Yesube pris buda gote kuruŋmiŋ
Be, mere gwahade teŋ hite gote miŋ wor pobe gahade: neŋbe pris buda gote kuruŋmiŋ goyenniniŋ yaŋ hite. Yeŋbe Al Kuruŋ saŋiŋmiŋ hende wor po hitte hurkuriŋ, irde Doyaŋ Al Kuruŋ heŋ ketalmiŋde hi. Irde gorbe gasuŋ himamde hurkuŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ irde hi. Gor niŋ gasuŋ himam fudinde wor po gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ po ga irtiŋ, megen gar niŋ mar beleŋ ma irtiŋ.
Be, megen niŋ pris buda gote karkuwaŋmiŋbe Al Kuruŋ det galak irde dapŋa gasa yirde kumga teŋ doloŋ ird ird meteŋ niŋ basiŋa yirde meteŋ goyen yuneŋ haŋyen. Niŋgeb nende pris buda gote kuruŋmiŋ Yesu wor det kura Al Kuruŋ galak irtek go miŋyaŋ po hiyeŋ. Munaŋ megen garbe pris beleŋ Moseyen sabare yitiŋ go po gama irde det Al Kuruŋ galak irde haŋyen. Niŋgeb Yesu gobe megen gar hi manhan pris ma hewoŋ.
Goyenbe megen gar niŋ prisbe Al Kuruŋyen ya balem megen hi bana goŋ hurkuŋbe Al Kuruŋ doloŋ irde haŋyen. Ya balem megen hi gobe ya balem fudinde wor po Al Kuruŋyen gasuŋde hi gote tuŋaŋeŋ po. Niŋgeb Mose beleŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird niŋ sel ya ireŋ tike Al Kuruŋ beleŋ, “Dugure gor geya heŋbe ya balem gikala girmiŋ goyen keŋkela po nurdeb go po gama irde sel ya goyen irayiŋ,” ineŋ bebak iryiŋ. Goyenpoga Yesube meteŋ igiŋ hoyaŋ wor po goyen tiriŋ. Meteŋmiŋbe megen niŋ pris beleŋ saba bikkek gama irde meteŋ teŋ haŋyen gote folek wor po. Yesube alya bereyamiŋ ge teŋ Al Kuruŋ hitte kuŋbe Al Kuruŋ beleŋ biŋa gergeŋ titiŋ goyen tareŋ po irde gote igineŋ forok irde hi. Al Kuruŋ beleŋ biŋa gergeŋ titiŋ gote igineŋbe kuruŋ, munaŋ biŋa titiŋ bikkek gote igineŋbe kuruŋ moŋ. Niŋgeb Yesuyen meteŋbe gogo megen niŋ prisyen meteŋ folek wor po.
Be, Al Kuruŋ beleŋ hakot biŋa tiyyiŋ goyen keŋkelak wor po manhan sopte biŋa gergeŋ ma tiwoŋ.
Gega biŋa tiyyiŋ bikkek goyen al beleŋ keŋkela ma gama irde hikeb Al Kuruŋ beleŋ yeneŋbe gaha yiriŋ:
“Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ gaha yiriŋ:
‘Nurnaŋ ko! Nalu kura forok yiyyeŋ.
Goya goyenbe Israel marya Yuda marya hitte biŋa gergeŋ tiyeŋ.
Biŋa gergeŋ tiyeŋ gobe bikkeŋ asem yago Isip naŋare mat yukuŋ hinhem goyenter yeŋ hitte biŋa timiriŋ go gwahade moŋ.
Go mar gobe biŋa teŋya yinmiriŋ goyen ma gama irde hinhan geb,
ne wor yeneŋ wasak teŋ harhokne yunmiriŋ,’ gwaha yiriŋ.
10 Irde Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ sopte yiriŋ.
‘Kame kurabe Israel mar hitte biŋa teŋbe gaha yireŋ:
Dufaymiŋde sabane kerde biŋde kayeŋ.
Irdeb nebe yende Al Kuruŋ heweŋ, irke yeŋbe nere alya bereya henayiŋ.
11 Irdeb al deŋem yaŋya deŋem moŋya goyen tumŋaŋ ne niŋ nurde hinayiŋ.
Niŋgeb kadomya tayŋeŋ yagoya kura goyen Doyaŋ Al Kuruŋ nurd unnaŋ yeŋ saba yirtek ma hinayiŋ.
12 Nebe mata buluŋmiŋ halde yuneŋ.
Irdeb sopte mata buluŋmiŋ ge ma po nureŋ, “gwaha yiriŋ.” Yeremaia 31:31-34
13 Be, Al Kuruŋ beleŋ mere gwahade kuruŋ tiyyiŋ gobe “biŋa gergeŋ” inyiŋ. Irkeb hakot biŋa tiyyiŋ gobe buluŋ hiriŋ. Niŋgeb biŋa bikkek gobe heŋ ga moŋ bana kuyeŋ.