13
Mata buluŋ yubul tinayiŋ
Be, goya goyenbe al kura Yesu hinhinde gor waŋbe, “Galili niŋ mar kura Al Kuruŋ galak irniŋ yeŋbe doloŋ ird ird yare gor dapŋa gasa yirde hinhan. Gwaha teŋ hikeyabe Yudia naŋa doyaŋ irde hiyen Roma gabman al Pailat beleŋ fuleŋa marmiŋ yinke kuŋ mel go gasa yirke kamaŋ. Irkeb darim kateŋ dapŋa galak yirniŋ yeŋ gasa yiraŋ gote dariya suluk hiyuŋ,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ gaha yinyiŋ: “Deŋbe Galili mar go gwaha mat kamkeb al gobe mata buluŋ mar wor po geb, gogo yeŋ nurde haŋ? Munaŋ Galili mar kurabe kanduk gwahade ma yeneŋ haŋ geb, mata buluŋmiŋbe maliŋeŋ yeŋ nurde haŋ? Gwahade moŋ geb! Deŋ wor mata buluŋtiŋ yubul ma teŋ Al Kuruŋ niŋ bitiŋ mulgaŋ ma henayiŋbe yeŋ tiyaŋ yara tumŋaŋ pasi kamnayiŋ. Be, Yerusalem bana fe diliŋ kuruŋ kura Siloam ineŋ haŋyende gor ya sobam hende wor po hurkutiŋ goyen galaŋ yeŋ kateŋ al 18 gasa yirke kamamiŋ. Niŋgeb go kamamiŋ mar gobe mata buluŋmiŋ kuruŋ wor po geb, gogo dagi kuruŋ tamiŋ yeŋ nurde haŋ? Munaŋ Yerusalem bana al kura dagi gwahade ma teŋ haŋ marbe mata buluŋmiŋbe mel gote yara moŋ, maliŋeŋ yara yeŋ nurde haŋ? Goyen wor gwahade moŋ po. Niŋgeb deŋ wor mata buluŋtiŋ yubul ma teŋ yeŋ ge bitiŋ mulgaŋ ma henayiŋbe yeŋ kamaŋ yara pasi po kamnayiŋ,” yinyiŋ.
Irdeb mere tiyyiŋ goke sopte siraw merere gaha yinyiŋ: “Al kura goyen wain meteŋmiŋ bana fik he kura haryiŋ. Irdeb he goyen igineŋ heŋ heŋ nalu heŋ hikeb igineŋ manaŋ daw yeŋ kuŋ yaware yeŋ kuriŋ. Gega hubu wor po. Go po teŋ teŋbe kuŋ wain meteŋ go doyaŋ irde hinhin al go keneŋbe, ‘Dama karwo gayen fik he gayen igineŋ kura daw heŋ hi yeŋ waŋ naŋkeneŋ himyen. Gega kura muŋ ma yeneŋ himyen geb miŋde kerayiŋ. Daniŋ geb duliŋ gor heŋ megeŋ fimiŋ po pasi irde hiyeŋ?’ inyiŋ. Irkeb meteŋ doyaŋ al gore wol heŋbe, ‘Doyaŋ al, igiŋ merene nurde dama uŋkureŋ gwahade tubul tike hiyeŋ? Irkeb he go miŋde megeŋ talde megeŋ ayseŋ ird ird det goyen yade yereŋ. Irde kurut kurut irmeke dama kura imoyenter nalu gahader gayen igineŋ yaŋ hiyyeŋbe igiŋ! Munaŋ igineŋ ma hiyeŋbe miŋde kertek,’ inyiŋ,” yiriŋ.
Sabat nalure bere pukiŋ werwer yitiŋ kura guram iryiŋ
10 Be, Sabat nalu kurare kurab Yesu go Yuda marte gabu ya kura goyen bana hurkuŋbe saba tagalyiŋ. 11 Goya goyenbe bere kura uŋgura beleŋ ulyaŋde wor po buluŋ irke dama 18 gayen pukiŋ werwer yitiŋde heŋ epte ma wor po huwa heŋ kuŋ hitek goyen ya bana goŋ hinhin. 12 Be, Yesu beleŋ bere go keneŋbe hoy irke waŋ al buda gote diliŋ mar huwaryiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Haŋkabe garbamge gubul teŋ kuke igiŋ haha,” inyiŋ. 13 Gwaha ineŋbe haniŋ uliŋde kerkeb goyare po pukiŋ giŋ irde huwa heŋbe amaŋ wor po heŋ Al Kuruŋ turuŋ irde kasor iryiŋ.
14 Be, alya bereya gabu ya goyenter gabu irde haŋyen mar gote doyaŋ al beleŋ Sabat nalure Yesu beleŋ bere go sope irke keneŋbe biŋ ar yiriŋ. Irkeb al gore huwardeb gor gabu iramiŋ mar goyen, “Meteŋ teŋ teŋ nalube 6 geb, go bana goyen gab wake guram dirke igiŋ henayiŋ. Munaŋ Sabat nalurebe gwaha ma teŋ hinayiŋ,” yinyiŋ. 15 Irkeb Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ wol heŋbe, “Deŋbe mata igiŋ teŋ hite yahaŋ gega, usi wor po teŋ haŋ yeŋ deneŋ hime. Deŋbe bulmakawtiŋ kura ma doŋkitiŋ kura gwahade goyen Sabat nalure gega, fe yunniŋ yeŋbe yeŋ titiŋ gasuŋde gor kuŋ yugu teŋ bul yirde fete ma yukuŋ haŋyen? Deŋbe dapŋa wor gwaha yirde haŋyen. 16 Goyenpoga bere gab dama 18 gayen Satan yufukde heŋ kanduk keneŋ hiyende mat waŋ waŋ igiŋ hihi gake daniŋ geb buluŋ nurde haŋ? Deŋbe Sabat nalure dapŋatiŋ fe yuneŋ yuneŋ meteŋ go teŋ haŋyen gega, daniŋ asininiŋ Abraham wiriŋ gayen Sabat nalure Satanyen yufukde mat teŋ siŋa ird ird niŋ bisam irde haŋ?” yinyiŋ.
17 Be, Yesu beleŋ gwaha yinkeb al buda yeŋ ge igiŋ ma nurde uneŋ haŋyen mar gobe tumŋaŋ memya wor po hamiŋ. Gega alya bereya hoyaŋbe mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ Yesu beleŋ yirde hinhin kuruŋ goyen yeneŋbe amaŋ wor po hamiŋ.
Mastet he bilmiŋ gote siraw mere
(Matiyu 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird mata gobe daha mat kura yetek? Da kura yara yemeke gab igiŋ bebakkeŋ nurnayiŋ? 19 Be, Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gobe mastet he bilmiŋ dirŋeŋ muŋ wor po go gwahade. Al kura beleŋ mastet bilmiŋ goyen teŋbe meteŋmiŋde haryeŋ. Irkeb kawaŋ heŋ kuŋ kuruŋ hekeb nu kurayen kurayen waŋ gor naŋa yokŋa heŋ haga teŋ usaŋ heŋ hinayiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird manaŋ gwahade goyen po, haŋkapyabe dirŋeŋ muŋ gega, kuŋ kuŋbe kuruŋ wor po hiyyeŋ,” yinyiŋ.
20 Irdeb sopte po, “Be, Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird mata gobe da kura yara dinmeke gab igiŋ bebakkeŋ nurnayiŋ? 21 Be, Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird gobe bere kura beleŋ beret kaye yeŋ palawa kuruŋ bana yis temeyke hilyaŋ kuyeŋ go gwahade goyen. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ yiŋgeŋde alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird mata manaŋ gwahade po hiyyeŋ,” yinyiŋ.
Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ yamebe dirŋeŋ wor po
(Matiyu 7:13-14,21-23)
22 Be, Yesu go Yerusalem kuŋ heŋyabe taunya tiyuŋya belen hinhan go bana kuŋ heŋbe saba yirdya yirdya kuŋ hinhin. 23 Goya goyenbe al kura goreb, “Doyaŋ Al Kuruŋ, fudinde Al Kuruŋ beleŋ al budam ma yawaryeŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Irkeb Yesu beleŋ gor hinhan mar goyen yeneŋ heŋyabe, 24 “Fudinde dineŋ hime. Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ yamebe dirŋeŋ muŋ wor po geb, al budam epte ma yeŋ hitte mali mali kunayiŋ. Niŋgeb al kura yeŋ hitte kwe yeŋbe kurut wor po yeŋ gab kuyeŋ. 25 Munaŋ ya gote miŋ al beleŋ huwarde yame takeb yeŋ hitte kuŋ kuŋ beleŋ miŋmoŋ hiyyeŋ. Yame tatiŋ go kamere waŋ siŋare huwarde yame maydeb, ‘Doyaŋ al, yame fegelde duna be,’ ineŋ eseŋ mere irnayiŋ gega, ya miŋ al gore wol heŋbe, ‘Deŋbe ganuŋ mar, irde dare niŋ? Neb ma nurde duneŋ hime,’ dinyeŋ. 26 Irkeb deŋ beleŋ wol heŋbe, ‘Moŋ, neŋbe geya tumŋaŋ biŋge nene fe nene teŋ hityen go. Irde nende tiyuŋde waŋ saba dirde hayen go,’ innayiŋ. 27 Gega al gore wol heŋbe, ‘Deŋbe mata buluŋ mar wor po geb, hoyaŋ kunaŋ! Nebe deŋ ganuŋ mar irde damde niŋ goyen ma nurde hime geb,’ yinyeŋ. 28 Irkeb ya biŋ bana goŋbe asetiŋ yago Abraham, Aisak, Yekopyabe Al Kuruŋyen mere basaŋ marya Al Kuruŋya hike yennayiŋ gega, deŋbe siŋare dubul titiŋ goke dindikeŋ ge buniŋeŋ nurde esinayiŋ. Irde Al Kuruŋ niŋ bitiŋ ar yenayiŋ. 29 Goyenbe Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋ beleŋ megeŋ muruŋ kurhan mat mat waŋbe ya biŋde gor Al Kuruŋya heŋ dula mata kuruŋ forok yiyyeŋde gor gabu irdeb keperde dula teŋ amaŋ heŋ hinayiŋ. 30 Deŋ Yuda marbe, ‘Neŋ po ga Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ,’ yeŋ nurdeb Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋbe gwahade moŋ yeŋ nurde haŋyen. Gega kamebe mel gob Al Kuruŋya hinayiŋ, munaŋ deŋbe siŋare po hinayiŋ. Niŋgeb fudinde wor po, al kura ne wa ne wa teŋ hiyeŋ al gobe kame hiyeŋ. Munaŋ al kame wor po hi al gobe meheŋ hiyeŋ,” yinyiŋ.
Yesu beleŋ Yerusalem mar niŋ buniŋeŋ nuryiŋ
(Matiyu 23:37-39)
31 Goya goyenbe Farisi mar kura Yesu hitte waŋbe, “Galili naŋa gate doyaŋ al kuruŋ Herot beleŋ muguneŋ teŋ hi geb, naŋamiŋ ga tubul teŋ goŋ kura kwayiŋ,” inamiŋ. 32 Irkeb wol heŋbe, “Kulu duwi* Herot hitte kuŋbe ne yihim gahade po innayiŋ: ‘Neb gayenterbe uŋgura yakira teŋ al garbam manaŋ guram yirde teŋ heŋ. Irde heŋ ga moŋ meteŋne pasi ireŋ,’ innayiŋ. 33 Nebe Herot beleŋ mununeŋ teŋ hi ma dahade goke ma nurde hime. Meteŋ kuruŋ goyen goke gago Galili naŋa ga tubul teŋ Yudia naŋa bana niŋ taun Yerusalem kuŋ hime. Al Kuruŋyen mere basaŋ mar hakotkeŋ wor Yerusalem taun goyen siŋare ma kamamiŋ. Niŋgeb ne wor Yerusalem kuŋ kuŋ niŋ bada ma heweŋ. Haŋka, gise, molye manaŋ hugiŋeŋ po kuŋ heŋ geb,” yinyiŋ.
34 Irdeb gaha yiriŋ: “Awo, Yerusalem niŋ mar, buniŋeŋ wor po nurd duneŋ hime. Al Kuruŋ beleŋ deŋ ge nurde mere basaŋ marmiŋ yad yerke waŋ haŋyen. Gega deŋ beleŋbe kurab hora po gasa yirde, kurabe mali gasa yirde hike kamde haŋyen. Tatirok miliŋ beleŋ dirŋeŋ yawaŋ tapeŋ beleŋ po aw yurde hiyen go gwahade goyen po, ne beleŋ deŋ dade doyaŋ dirmewoŋ yeŋ hugiŋeŋ nurde himyen. Gega dindikeŋ po merene pel irde yilwa nirde haŋ. 35 Niŋgeb ga nurnaŋ. Al Kuruŋ beleŋ tauntiŋ tubul tiyyeŋ. Irkeb dindikeŋ doyaŋ irke kamebe buluŋ hiyyeŋ. Niŋgeb fudinde dineŋ hime. Dubul teŋ kweŋ gob epte ma nennayiŋ. Irde kuŋ kuŋ kame sopte wayeŋ. Irkeb ne neneŋbe dindikeŋ mohoŋtiŋde wor wor, ‘Doyaŋ Al Kuruŋyen deŋemde waya al gabe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ guram irde igiŋ wor po iryeŋ,’ yeŋ turuŋ nirnayiŋ,” yiriŋ.
* 13:32 Kulu duwi garbe Herot beleŋ yiŋgeŋ ge po nurde usi dufay buluŋ kerde hinhin goke Yesu beleŋ gwaha inyiŋ.