12
Farisi marte mata buluŋ ma gama irnayiŋ
(Matiyu 10:26-27)
Be, goyenterbe al budam wor po waŋ Yesu hinhinde gor gabu iramiŋ geb, kadom ufurd guneŋ teŋ hinhan. Irkeb Yesu beleŋ mere miŋ ure yeŋbe komatmiŋ yago wa gaha yinyiŋ: “Beret kaŋ kaŋde niŋ guram yisbe dirŋeŋ muŋ po palawa bana kerkeb hilyaŋ kuyeŋ gwahade goyen po, Farisi marte usi matamiŋ gore al budam buluŋ yirde haŋyen. Go mar gobe mata buluŋ teŋ haŋyen gega, siŋare mat yeneŋmiŋbe al huwak yara. Niŋgeb mel goke keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Al kura bana kuŋ balmiŋde mata teŋ hinayiŋ kuruŋ gobe kamebe kawan heke al nurde pasi henayiŋ. Niŋgeb mere kura wawuŋde al ma deneŋ haŋ yeŋ tinayiŋ gobe fay urke naŋkahalde al hoyaŋ beleŋ yeke nurnayiŋ. Irde mere kura bana kuŋ ya biŋde sisure yenayiŋ gobe al hoyaŋ beleŋ al diliŋde kawan wor po tagalnayiŋ.
“Kadne yago, al beleŋ mudunke kamde kamde niŋ kafura ma henayiŋ. Yeŋbe ultiŋ go po buluŋ yirnayiŋ, munaŋ go kamere tontiŋbe epte ma daha wet kura yirnayiŋ. Gega kafura irtek al goke momoŋ direŋ tihim. Al Kuruŋ po ga kafura irde hinayiŋ. Yeŋ po gab al gasa yirke kamkeb toneŋbe kak hugiŋeŋ hitek alare gor yemey yemey tareŋ miŋyaŋ. Fudinde wor po dinhem geb, yeŋ niŋ po ga kafura heŋ hinayiŋ. Nu mukŋeŋ siptesoŋoŋbe hora mulowom po damu teŋ haŋyen. Gega Al Kuruŋbe nu mukŋeŋ gwahade goyen uŋkureŋ muŋ kura niŋ biŋ sir ma yeŋ hiyen. Tonaŋtiŋ yuwalŋeŋbe budam wor po, epte ma kapyaŋ hetek gega, Al Kuruŋbe tonaŋtiŋ yuwalŋeŋbe gwahade haŋ yeŋ nurde hi. Gwahade goyen po Al Kuruŋbe deŋ ge biŋ sir ma yeŋ hi niŋgeb, kanduk yeneŋ yeneŋ goke kafura ma henayiŋ. Deŋbe Al Kuruŋ diliŋde samuŋ tareŋ yara, nu mukŋeŋ budam gote folek wor po geb.
Yesu niŋ tagal tagal mata
(Matiyu 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
“Fudinde wor po dineŋ hime. Al kura al hoyaŋ diliŋde, ‘Nebe Yesu nurd uneŋ hime,’ yiyyeŋbe kame ne Al Urmiŋ gare wor Al Kuruŋyen miyoŋ diliŋ mat, ‘Al gobe nere,’ yeweŋ. Munaŋ al kura al diliŋ mat, ‘Nebe Yesu ma nurde uneŋ hime,’ yiyyeŋ al gobe kame ne wor Al Kuruŋyen miyoŋ diliŋde, ‘Al gobe go ma nurd uneŋ hime,’ yeweŋ.
10 “Be, al kura ne Al Urmiŋ gayen nanyaŋ niryeŋ gobe Al Kuruŋ pohogay irkeb igiŋ halde unyeŋ. Gega al kura Holi Spirit sukal iryeŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋmiŋ goyen epte ma wor po halde unyeŋ.
11 “Be, al beleŋ ne niŋ igiŋ ma nurde merem yaŋ dirde dukuŋ merere derkeb Yuda marte gabu yayaŋ niŋ doyaŋ marya megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ diliŋde huwarnayiŋ goyabe daha mat dindikeŋ ge teŋ mere titek yeŋ goke uguŋ po dufay ma henayiŋ. 12 Goyarebe Holi Spirit beleŋ merebe gwaha mat yenayiŋ yeŋ dufaytiŋde bebak diryeŋ geb,” yinyiŋ.
Horam yaŋ al gote maya mere
13 Be, al kura gabu iramiŋ bana gore huwardeb, “Tisa, ge beleŋ dadane inkeb det adodere yerde hitiŋ goyen pota irdeb yende yawardeb nerebe nuni,” inyiŋ. 14 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Ganuŋ beleŋ derte mere nurde sope irde dettiriŋ pota ird ird al niruŋ geb, gago waŋ gusuŋaŋ nirde ha?” inyiŋ. 15 Irdeb gor gabu iramiŋ mar goyen yeneŋ heŋyabe, “Al beleŋ megen niŋ samuŋya horaya budam yawarnayiŋ gega, gore Al Kuruŋ diliŋde fudinde wor po igiŋ heŋ heŋ mata goyen epte ma yunyeŋ. Niŋgeb keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Moŋgo megen niŋ samuŋ kurayen kurayen yad yad niŋ uguŋ po dufay henayiŋ geb,” yinyiŋ.
16 Be, go kamereb maya mere mat gaha yinyiŋ: “Horam yaŋ al kura gote meteŋde biŋge karim ma igineŋ hamiŋ. 17 Irkeb al gobe biŋde po, ‘Biŋge yerd yerd ya hoyaŋ miŋmoŋ geb, daha tiyeŋ?’ yeŋ dufay heŋ hinhin. 18 Irdeb, ‘Biŋge yerd yerd ya bikkek gayen yupew yurdeb karkuwaŋ yireŋ. Irdeb biŋgeneya samuŋneya tumŋaŋ bana goŋ yereŋ. 19 Niŋgeb nebe biŋge budam wor po geb, dama budam goyen hitek, araŋ ma hubu henayiŋ. Niŋgeb heŋ heŋnebe igiŋ po heŋ. Dula teŋ, fe nene, amaŋ hende po heŋ,’ yiriŋ. 20 “Gega Al Kuruŋ beleŋ, ‘Gebe kukuwa wor po! Haŋka wawuŋbe tonge temeke kamayiŋ. Irkeb detge kuruŋ gigeŋ ge nurde gitik tiyaŋ gobe ganuŋ beleŋ yawaryeŋ?’ inyiŋ. 21 “Niŋgeb al kura yiŋgeŋ ge uguŋ po nurdeb megen niŋ samuŋ yade hiyeŋ gega, Al Kuruŋ niŋ ma nuryeŋ, irde yeŋ ge meteŋya mataya igiŋ ma teŋ hiyeŋ al gobe gwahade goyen po iryeŋ,” yinyiŋ.
Megen niŋ det goke ma nurde hinayiŋ
(Matiyu 6:25-34)
22 Be, gwaha yiriŋ kamereb Yesu beleŋ komatmiŋ yago goyen gaha yinyiŋ: “Niŋgeb deŋbe megen gar heŋya, ‘Daha mat biŋge yade netek, irde ulniniŋdeb da yade yertek?’ yeŋ goke uguŋ po ma dufay henayiŋ. 23 Biŋgebe igiŋ gega, gore po epte ma heŋ heŋtiŋ igiŋ iryeŋ. Ultiŋ umŋa manaŋ gwahade po ultiŋ igiŋ ma yiryeŋ. 24 Be, nu niŋ nurnaŋ. Yeŋbe biŋge ma harde haŋyen. Irde sak yeke yade yadi yerd yerd ya miŋmoŋ gega, Al Kuruŋ beleŋ paka yirde hiyen. Al Kuruŋ beleŋ nu wor gogo keŋkela doyaŋ yirde hiyen. Munaŋ deŋbe nu gote folek wor po. Niŋgeb dahadem Al Kuruŋ beleŋ dubul tike biŋge kamnayiŋ? Epte moŋ geb. 25 Deŋ gayen kura megen gar heŋ heŋ niŋ uguŋ po dufay kuruŋ henayiŋbe igiŋ nalutiŋ goyen muŋ kura siŋgir irde sobamde hinayiŋ? Epte moŋ! 26 Be, dindikeŋ megen gar heŋ heŋ nalutiŋ epte ma siŋgir irnayiŋ kenem daniŋ geb det hoyaŋ kuruŋ goke uguŋ po dufay heŋ haŋyen?
27 “Be, yamuŋ fugala yeneŋmiŋ igiŋ muŋ goke nurnaŋ. Yeŋbe uliŋ umŋa niŋ meteŋ ma teŋ uliŋhor kura ma gada yirde haŋyen. Gega fudinde po dineŋ hime, bikkeŋ Israelyen doyaŋ al kuruŋ Solomonbe uliŋ umŋa kusamuŋ wor po yerde hinhin. Goyenpoga uliŋ umŋamiŋ igiŋ wor po gore yamuŋ fugala goyen fole yirtek ma hinhan. 28 Yamuŋ fugala gobe nalu ulyaŋde ma haŋyen. Haŋka hinayiŋ, gisebe al beleŋ walde kakde yemeyde haŋyen. Be, gwahade goyen po, yamuŋ fuwala gobe det kuruŋ kura gogo moŋ gega, Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ yirde umŋa yirde hiyen geb, deŋbe daniŋ, ‘Ulniniŋ umŋa ma gitik teŋ dunyeŋ,’ yeŋ goke uguŋ po dufay heŋ haŋ? Irdeb daniŋ Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ ma nurde haŋ? 29 Niŋgeb da biŋge netek yeŋ goke uguŋ po ma dufay heŋ hinayiŋ. 30 Megen niŋ mar ne niŋ ma nurde haŋ gore gab det budam kuruŋ gwahade goyen yad yad niŋ uguŋ po dufay heŋ goke kandukŋeŋ nurde haŋyen. Gega Nantiŋ Al Kuruŋbe det goke nurde haŋ yeŋ bikkeŋ deneŋ hiyen. 31 Niŋgeb deŋbe Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dird dird niŋ po nurde hinayiŋ. Irke gab Al Kuruŋ beleŋbe deŋ det kuraŋ nurde hinayiŋ kuruŋ goyen wor duneŋ hiyeŋ.
32 “Deŋ deneŋmiŋbe saŋiŋtiŋ miŋmoŋ sipsip budam moŋ yara. Gega Adotiŋbe yende alya bereya doyaŋ yird yird niŋ amaŋeŋ nurde hi geb, det kura buluŋ dirtek goke kafura ma henayiŋ. 33 Irdeb kuŋ samuŋtiŋ yago al yunke damu tikeb gote hora yadebe al det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen yuneŋ hinayiŋ. Gwaha tinayiŋ gobe Al Kuruŋ haniŋde horatiŋ kame yawartek yeŋ yerde hinayiŋ go gwahade Al Kuruŋ beleŋ yerde hiyen geb, kame ga dunyeŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ mata igiŋ teŋ hinayiŋ gote muruŋgem kame duneŋ yeŋ gasuŋmiŋde yerde hiyeŋ. Goyenbe muruŋgem gobe hubu ma hiyyeŋ. Gorbe kawe mar binde muŋ kura ma wanayiŋ. Irdeb sisige yago gwahade beleŋ epte ma wor po buluŋ yirnayiŋ. 34 Niŋgeb megen niŋ samuŋ niŋ po nurde hinayiŋbe dufaytiŋbe gor po hinayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata igiŋ teŋ hinayiŋ gote muruŋgem dunyeŋ yeŋbe dufaytiŋbe hugiŋeŋ goke po nurde hinayiŋ,” yinyiŋ.
Doyaŋ Al Kuruŋ waŋ waŋ niŋ hugiŋeŋ gitik teŋ doyaŋ heŋ hinayiŋ
35-36 Be, gwaha yineŋbe sopte po, “Meteŋ mar kura beleŋ, ‘Doyaŋ alniniŋbe tikiŋ merere kuŋ geb, daha naŋa wakeb yame hol irde untek? Irde waŋ da meteŋ dunyeŋ yeŋ goke pet teŋ ga hitek?’ yeŋ nurdeb naŋkahalmiŋ naŋkahalmiŋ doyaŋ irde pet teŋ hinayiŋ. Wawuŋ manaŋ meteŋde niŋ uliŋ umŋa teŋbe hulsimiŋ yusuŋ yurde yeŋ waŋ waŋmiŋ ge doyaŋ heŋ hinayiŋ. Irkeb doyaŋ almiŋ beleŋ waŋ yame maykeb araŋ po yame hol ird unnayiŋ go gwahade goyen po, deŋ manaŋ Doyaŋ Al Kuruŋtiŋ waŋ waŋ ge pet teŋ doyaŋ hinayiŋ. 37 Fudinde wor po dineŋ hime. Doyaŋ almiŋ beleŋ waŋbe meteŋ mar goyen yeŋ ge pet teŋ doyaŋ irde hike yeneŋbe amaŋ hiyyeŋ. Irdeb tikiŋ merere niŋ uliŋ umŋa igiŋ goyen yugu teŋbe meteŋde niŋ uliŋ umŋamiŋ hor teŋbe meteŋ marmiŋ goyen dula teŋ teŋ gasuŋde kepernaŋ yinke keperde biŋge nene hikeb doyaŋ yirde hiyeŋ. Doyaŋ almiŋ beleŋ igiŋ igiŋ gwaha yirkeb meteŋ mar gobe amaŋ wor po henayiŋ. 38 Doyaŋ almiŋ go wawuŋ biŋde ma naŋa miŋge yara kura wayyeŋbe waŋ meteŋ marmiŋ go yeŋ ge pet teŋ doyaŋ irde hike yeneŋbe igiŋ igiŋ yirkeb meteŋ marmiŋ goyen manaŋ amaŋ wor po henayiŋ.
39 “Be, ga nurde ga hinaŋ ko. Ya miŋ al kura nalu goyenter kawe al beleŋ waŋ yane upew uryeŋ yeŋ nurde hiyeŋdebe epte ma yamiŋ tubul teŋ kuke kawe al beleŋ waŋ yamiŋ upew uryeŋ. 40 Niŋgeb gwahade goyen po, ne Al Urmiŋ gare wor nalu goyare wayeŋ tiya yeŋ ma nurde hikeya wayeŋ geb, hugiŋeŋ ne niŋ pet teŋ doyaŋ nirde hinayiŋ,” yinyiŋ.
Meteŋ al igiŋya buluŋya gote maya mere
(Matiyu 24:45-51)
41 Be, gwaha yinkeb Pita beleŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, maya mere gabe neŋ gayen po dineŋ ha ma al buda kuruŋ gayen manaŋ yineŋ ha?” inyiŋ. 42-43 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe gaha inyiŋ: “Meteŋ al kura dufaymiŋ wukkeŋ, irde gore doyaŋ almiŋ ge fudinde wor po meteŋ teŋ uneŋ hiyeŋ. Irkeb doyaŋ almiŋ beleŋ naŋa gisaw kwe yeŋbe meteŋ almiŋ goyen, ‘Meteŋ mar kadge doyaŋ yirde biŋge yuntek nalu hekeb yuneŋ hayiŋ,’ ineŋ kuyeŋ. Be, doyaŋ almiŋ go mulgaŋ heŋ waŋbe ineŋ kuyeŋ gwahade teŋ hike keneŋbe igiŋ igiŋ irkeb meteŋ al gobe amaŋ wor po hiyyeŋ. Goyenbe ganuŋ al beleŋ ga Al Kuruŋyen meteŋ al gwahade hiyyeŋ? 44 Fudinde wor po dineŋ hime. Meteŋ al gobe doyaŋ almiŋ beleŋ samuŋmiŋ kuruŋ goyen wor doyaŋ yirde hayiŋ inyeŋ. 45 Gega daha wet kura teŋ meteŋ al goreb, ‘Doyaŋ alnebe naŋa gisaw po kuŋ niŋgeb, araŋeŋ ma waŋ hi,’ yeŋbe meteŋ mar kadom alya bereya goyen, ‘Merene ma nurde haŋ,’ yineŋ gasa yirde dula po teŋ wain nene kukuwa heŋ hiyeŋ. 46 Irkeb doyaŋ almiŋ gobe nalu goyenter wayyeŋ yeŋ ma nurde hiyeŋde gor mulgaŋ hiyyeŋ. Irdeb mata buluŋmiŋ keneŋ gote muruŋgem kuruŋ wor po unyeŋ. Irdeb meteŋ al goyen takira tikeb doyaŋ almiŋ ma nurd uneŋ haŋyen mar haŋ gasuŋde gor kuyeŋ.
47 “Be, meteŋ al gobe doyaŋ almiŋde dufay gobe keŋkela nurd nurd ga doyaŋ almiŋ mulgaŋ heŋ waŋ waŋ niŋ doyaŋ heŋ pet ma teŋ hiyeŋ. Irdeb meteŋ keŋkela ma teŋ hiyeŋ gobe kame doyaŋ almiŋ beleŋ mulgaŋ heŋ waŋbe mayde buluŋ wor po iryeŋ. 48 Gega al kura doyaŋ almiŋ gote dufaymiŋ ma nurdeya ga mata teŋ hiyeŋ gote kandukbe kuruŋ wor po ma tiyyeŋ. Niŋgeb al kura det kuruŋ unyeŋbe wolmiŋeŋbe dirŋeŋ nunyeŋ yeŋ ma nuryeŋ. Gwahade goyen po al kura meteŋ kuruŋ unyeŋbe gote igineŋbe kuruŋ wor po forok ird nunyeŋ yeŋ nuryeŋ,” yiriŋ.
Yesu niŋ teŋbe alya bereyabe bur yenayiŋ
(Matiyu 10:34-36)
49 Irdeb sopte gaha yiriŋ: “Nebe megen niŋ alya bereyat mata buluŋ kumga teŋ Al Kuruŋ hitte yumulgaŋ tiye yeŋ kak kere yeŋ wamiriŋ. Niŋgeb kak goyen melak kuruŋ heŋ kuwoŋ yeŋ nurde hime. 50 Gega araŋ ma gwaha tiyyeŋ. Ulne kuruŋ kahaŋner mat hurkuŋ tonaŋner gayen misiŋ kuruŋ wor po katmeke gab meteŋne pasi hiyyeŋ. Niŋgeb goke doyaŋ heŋ heŋyabe kandukŋeŋ wor po nurde hime. 51 Deŋ beleŋbe ne gayen megen gar awalikde heŋ heŋ mata goyen tawayuŋ yeŋ nurde haŋ? Moŋ, bipti mata forok ire yeŋ wamiriŋ. 52 Gayenter mat ne niŋ teŋbe al miŋ kura siptesoŋoŋ hinayiŋ gobe bur yeŋ irawa beleŋ huwardeb karwo goya kadom asogo gird teŋ hinayiŋ. 53 Irde ire naniŋya wor kadom asogo gird teŋ hiriryeŋ. Ire miliŋya wor gwahade po teŋ hiriryeŋ. Bere al kutiŋ wor uŋde miliŋya kadom asogo gird teŋ hiriryeŋ,” yiriŋ.
Mata kura forok yekeb igiŋ nalu bebak tinayiŋ
(Matiyu 16:2-3)
54 Irdeb sopte al buda gor gabu iramiŋ goyen gaha yinyiŋ: “Dende matarebe naŋa kurkur beleŋ mat kigariŋkiŋ wake yeneŋbe araŋ po, ‘Ey, kigariŋ kateŋ tiya,’ yeŋ haŋyen. Irkeb fudinde kigariŋ kateŋ hiyen. 55 Munaŋ karaga meŋe ferke keneŋbe kadila heweŋ tiya yeŋ haŋyen. Irkeb gwahade po forok yeŋ hiyen. 56 Deŋbe megenya naŋkiŋdeya det forok yeke yeneŋbe gwahade forok yeweŋ tiya yeŋ hikeb gwahade po forok yeŋ haŋyen. Gega dahade niŋgeb gayenter Al Kuruŋ beleŋ mata forok yirde hi gayen yeneŋ bebak ma teŋ haŋ? Duliŋ usi mar wor wor,” yinyiŋ.
Merem yaŋ dirde merere dernayiŋ marya kanduk sope irnayiŋ
(Matiyu 5:25-26)
57 Gwaha yineŋbe, “Daniŋ geb mata igiŋya buluŋya goyen dindikeŋ yeneŋ bebak ma teŋ haŋ? 58 Al kura merem yaŋ dirde merere dukuŋ hikeyabe daha mat kura kanduk go sope irde awalikde hitewoŋ yeŋ mere sege irnayiŋ. Moŋgo kuŋ merere huwarkeb mere nurd nurd al beleŋ matatiŋ goke dade kimyaŋ titmiŋ haniŋde dernayiŋ geb. Irkeb kimyaŋ titmiŋ beleŋ dade koyare dernayiŋ. 59 Irkeb koyare gor po hinayiŋ. Irde kat siŋare kuniŋ yeŋbe hora gwahade kernayiŋ dintiŋ goyen tumŋaŋ po kerde pasi irde gab siŋare kat kunayiŋ geb,” yinyiŋ.