17
Mata buluŋ beleŋ Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurtek goyen buluŋ irde haŋ
(Matiyu 18:6-7,21-22; Mak 9:42)
Be, Yesu beleŋ komatmiŋ yago goyen gaha yiniŋ: “Mata buluŋ titek dufaybe al biŋyaŋ hugiŋeŋ forok yeŋ tuŋaŋ yurke kateŋ hinayiŋ. Niŋgeb al kura mata buluŋ tike al hoyaŋ beleŋ go keneŋ mata goyen gama irnayiŋbe mata buluŋ miŋ uryeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ kanduk kuruŋ wor po unyeŋ geb, goke buniŋeŋ nurde hime. Niŋgeb mata buluŋ miŋ uryeŋ al gobe al dufaymiŋ hako hinayiŋ goyen buluŋ iryeŋkek geb, hora kuruŋ kura biŋiŋde feŋ teŋ makaŋ alare temeytek yara. Gogab al gobe kame kanduk buluŋ kuruŋ wor po goyen ma kinyeŋ. Munaŋ mata go teŋ kamde manhan gote muruŋgem buluŋ wor po kenwoŋ. Niŋgeb keŋkela dufay heŋ ga mata teŋ hinaŋ ko. Irde kadtiŋ kura mata buluŋ tike keneŋbe, ‘Mata go buluŋ taha,’ ineŋ goke ineŋ tinayiŋ. Irkeb mata buluŋmiŋ tubul teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ heke keneŋbe deŋ wor goke ma nurnayiŋ. Irde al kura naŋkahal uŋkureŋde goyen po buluŋ gird tebaŋ girde waŋ pohogay girde tebaŋ girde hikeb halde uneŋ hayiŋ,” yinyiŋ.
Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd mata
Be, Yesuyen mere basaŋ marmiŋ beleŋ huwardeb, “Doyaŋ Al Kuruŋ, neŋbe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurd dufay goyen tareŋ moŋ geb, saŋiŋ po yira,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Deŋ gayen Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurd nurdtiŋ gobe mastet he bilmiŋ dirŋeŋ muŋ go gwahade hiyyeŋbe malberi he tul yetek moŋ goyen, ‘Filginiŋge manaŋ marde kuŋ makaŋde huwara!’ inkeb gwaha po tiyyeŋ,” yinyiŋ.
Al Kuruŋyen meteŋ alyen mata
Irdeb sopte gaha yinyiŋ: “Be, deŋ kuruŋ ga haŋ gayen al kura meteŋ almiŋbe kuŋ meteŋde megeŋ ilyeŋ daw ma kuŋ sipsip yar kura doyaŋ yirde hiyeŋ. Be, meteŋ al go gwaha teŋ teŋ wakeb ge beleŋ huwardeb, ‘Waya. Waŋ keperke biŋge niniŋ,’ inayiŋ? Moŋ. Gwaha titŋeŋbe, ‘Biŋge kaŋ nuna. Irde gigeŋ gitik teŋbe biŋge nene himekeyab doyaŋ nirde hayiŋ. Irde kame gab ge wor dula tiyayiŋ,’ ma inayiŋ? Munaŋ meteŋ al go meteŋ kuruŋ teŋ wakeb goke doyaŋ almiŋ beleŋ amaŋeŋ nurde uneŋbe mata igiŋ wor po kura iryeŋ? Moŋ. Gwahade moŋ. Meteŋ al gobe meteŋ titek goyen po tiya yeŋ nuryeŋ. 10 Niŋgeb deŋ wor Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ meteŋ dunyeŋ go pasi irde waŋbe, ‘Neŋ gahade gare meteŋ alge hetek moŋ gega meteŋ alge deraŋ. Niŋgeb neŋbe meteŋ go titek mar beleŋ po titiŋ geb, goke muruŋgem duna ma gintek,’ innayiŋ,” yinyiŋ.
Busuka miŋyaŋ al 10 sope yiryiŋ
11 Be, Yesu go Yerusalem kwe yeŋ kuŋ hinhin geb, kuŋ heŋya Samaria naŋaya Galili naŋayat megeŋ biptiyaŋ kuŋ hinhin. 12 Be, kuŋ kuŋ tiyuŋ kura goyen binde hekeyabe al 10 kura busuka miŋyaŋ gore keneŋbe gisaw yara huwardeb 13 hokde po, “Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu, buniŋeŋ dirde faraŋ dura!” inamiŋ. 14 Irkeb Yesu beleŋ yeneŋbe, “Al Kuruŋ beleŋ guram diryeŋ niŋ kunaŋ. Kuŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar diliŋde henaŋ. Irkeb deneŋbe, ‘Igiŋ hahaŋ,’ dinnayiŋ,” yinyiŋ. Irkeb kuŋ heŋya belenbe busuka uliŋde goyen hubu hamiŋ.
15 Be, al uŋkureŋbe uliŋde busuka go hubu heŋ sikkeŋ igiŋ heke keneŋbe amaŋ wor po heŋ kawan po Al Kuruŋ turuŋ irdya irdya Yesu hitte mulgaŋ hiriŋ. 16 Waŋ Yesu keneŋbe kahaŋ miŋde dokolhoŋ yuguluŋ teŋ turuŋ irdeb, “Igiŋ wor po nurde gunhem,” inyiŋ. Al gobe Samaria niŋ al. 17 Irkeb Yesu beleŋbe, “Deŋ al 10be tumŋaŋ igiŋ hahaŋ. Munaŋ al 9 gobe dare haŋ? 18 Dahade geb Yuda marbe igiŋ hahaŋ goke mulgaŋ heŋ waŋ Al Kuruŋ turuŋ ma irhaŋ? Irkeb al miŋ hoyaŋ gare po mulgaŋ heŋ waŋ gwaha tiya?” yiriŋ. 19 Irdeb al go, “Gebe Al Kuruŋ niŋ dufayge tareŋ irha geb, gogo Al Kuruŋ beleŋ sope gira. Niŋgeb igiŋge huwarde kwa,” inyiŋ.
Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird nalube wayyeŋ
20 Be, nalu kurarebe Farisi mar kura gore Yesu hitte waŋbe, “Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dirde hiyeŋ yitiŋ gobe daha naŋa ga forok yiyyeŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dird dird gobe deŋ beleŋ keŋkelak diltiŋde kawan po keneŋ hikeya ma wayyeŋ geb. 21 Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dirde hiyeŋ yitiŋ gobe bikkeŋ deŋ hitte forok yiyuŋ. Niŋgeb al kura beleŋ gago ma iro go yeke goya go ma yennayiŋ,” yinyiŋ. 22 Irdeb komatmiŋ yago goyen gaha yinyiŋ: “Ne Al Urmiŋ gayen kame mulgaŋ heŋ waŋ waŋ nalu goyen deŋ beleŋ kentewoŋ wor po yeŋ nurde haŋ. Gega deŋbe nalu goyen go ma keneŋya kamnayiŋ. 23 Goya goyenbe al beleŋ, ‘Doyaŋ heŋ hite al gobe iro go ma gago,’ yenayiŋ. Gwaha yeke goya meremiŋ ma gama irde kuŋ hinayiŋ. 24 Ne Al Urmiŋ gayen waŋ waŋ nalu gobe dagamel bemel tike naŋa fay urde tukukeb megeŋ muruŋ kurhan mat kurhan mat kintiŋ ala teŋ haŋyen go gwahade. Niŋgeb gwahade goyen po, bemel po wameke megen niŋ al tumŋaŋ nintiŋ ala tinayiŋ. 25 Gega haŋkapya wor pobe ne Al Urmiŋ gabe megen gar niŋ mar kuruŋ gare igiŋ ma neneŋ pel nirde mununeŋ buluŋ buluŋ nirke ulne misiŋ kuruŋ kateŋ kameŋ.
26 “Be, yeŋ mulgaŋ heŋ waŋ waŋ nalu binde heŋ hikeyabe alya bereya beleŋ bikkeŋ Noa hinhin nalure mata teŋ hinhan yara teŋ hinayiŋ. 27 Noa hinhin goyenter alya bereya kuruŋ gobe dula niŋ po teŋ, kukuwa fe nene, al beleŋ bere yade, wiriŋ weŋ yade al yertek ge po teŋbe Al Kuruŋ niŋ ma nurde hinhan. Irde kuŋ kuŋ nalu forok yeke Noa hakwa biŋde hurkuriŋ. Irke gab baraŋ kigariŋ kuruŋ katyiŋ. Irde fe ala heŋ al miki kuruŋ gobe mugol kiryiŋ. Niŋgeb ne Al Urmiŋ gayen waŋ waŋ nalure wor gwahade po teŋ hinayiŋ. 28 Be, goya goyenbe bikkeŋ Lot hinhin nalure alya bereya beleŋ mata teŋ hinhan gwahade goyen po teŋ hinayiŋ. Go mar gobe tumŋaŋ dula po teŋ, kukuwa fe nene, damu mata teŋ, yasuŋ teŋ, ya yago yirtek ge po nurdeb Al Kuruŋ niŋ ma nurde hinhan. 29 Gega kuŋ kuŋ Lot go Sodom taun tubul teŋ kukeb goyare goyen po Al Kuruŋ beleŋ kakya salfa hora kak heŋ hitiŋya goyen naŋkiŋde mat fe wok irtiŋeŋ irke kateŋ taun kuruŋ gobe kumga teŋ pasi po iryiŋ.
30 “Niŋgeb ne Al Urmiŋ gare kame kawan megen gar waŋ waŋ nalure wor mata gwahade goyen bemel po forok yiyyeŋ. 31 Niŋgeb go nalure goyenbe al kura yamiŋ hende hiyeŋbe detmiŋ ge nurde epte ma wor po araŋeŋ kateŋ yamiŋ bana hurkuyeŋ. Irde al kura meteŋmiŋde hiyeŋ al gore wor detmiŋ ge nurde epte ma wor po kup yeŋ yare kuyeŋ. 32 Be, Lot beremde baraŋbe nurde haŋ gogo. 33 Niŋgeb al kura, ‘Daha mat heŋ heŋne igiŋ wor po hiwi,’ yeŋ megen niŋ samuŋ yad yad niŋ po dufay heŋ hiyeŋ al gobe gasuŋ buluŋde kuyeŋ. Munaŋ al kura gwaha ma teŋ hiyeŋbe gasuŋ igiŋde kuyeŋ. 34 Niŋgeb fudinde wor po dineŋ hime. Go nalu forok yiyyeŋ goyenterbe al irawa kura gasuŋ uŋkureŋde firiryeŋ. Irkeb al uŋkureŋbe Al Kuruŋ beleŋ tiyyeŋ. Irde kurabe tubul tiyyeŋ. 35-36 Irde go nalu goyenter bere irawabe palawa irye yeŋ wit bilmiŋ hora po karka teŋ hikeya bere uŋkureŋbe Al Kuruŋ beleŋ teŋbe kurab tubul tiyyeŋ,” yinyiŋ* 37 Irkeb komatmiŋ yago beleŋ huwardeb, “Dare yubul tike hinayiŋ?” inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Det kamtiŋ hiyeŋdebe det kamtiŋ nen nen nu beleŋ waŋ nen pasi heŋ haŋyen. Gwahade goyen po, yubul tiyyeŋ mar gobe kamde pasi po henayiŋ,” yinyiŋ.
* 17:35-36 Asaŋ hoyaŋdebe gahade hi: 36 Irde al irawa kura meteŋde heŋ meteŋ teŋ hikeya al uŋkureŋbe Al Kuruŋ beleŋ tiyyeŋ. Munaŋ kurabe tubul tiyyeŋ,” yinyiŋ.