10
Ire uŋya heŋ heŋ mata
(Matiyu 19:1-12; Luk 16:18)
Be, Yesuya komatmiŋ yagoya taun go tubul teŋ Galili naŋare mat Yudia naŋare kwamiŋ. Irdeb gor mat kuŋ Yodan fe siŋa kurhan Perea naŋare kwamiŋ. Kukeb al budam sopte yeŋ hitte waŋ gabu iramiŋ. Irkeb yende matabe gwahade go niŋgeb saba yiryiŋ.
Gwaha teŋ hikeyabe Farisi mar kura waŋ tuŋaŋ urniŋ yeŋbe, “Al beleŋ berem takira tiyyeŋ gobe Moseyen sabareb mata huwak yitiŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Goyen mata gokeb Mose beleŋ asaŋde daha teŋ hinayiŋ yeŋ kayyiŋ?” yinyiŋ. Irkeb mel gore wol heŋbe, “Moseyen sabarebe, ‘Al kura berem takira tiye yeŋbe igiŋ asaŋ kaŋ uneŋbe takira tiyyeŋ,’ katiŋ hi,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Tonaŋtiŋ tareŋ wor po saba ma nurtek goke teŋbe Mose beleŋ asaŋ gogo kaŋ dunyiŋ. Gega haŋkapya wor po Al Kuruŋ beleŋ megeŋya naŋkiŋya irde det kuruŋ gayen yiryiŋyabe al irde bere irde iryiŋ. Gwahade niŋgeb albe naniŋya miliŋya yubul teŋ kuŋ beremya gabu hiriryeŋ. Irdeb irawa goyen uŋkureŋ po hiriryeŋ. Niŋgeb irawa goyen hoyaŋ hoyaŋ ma hiriryeŋ. Uŋkureŋ po hiyyeŋ. Gwahade geb Al Kuruŋ beleŋ bereya alya gabu heŋ heŋ mata goyen irtiŋ go deŋ al beleŋ epte ma walde bur yirnayiŋ,” yinyiŋ.
10 Be, sopte hurkuŋ ya biŋde heŋyabe komatmiŋ yago beleŋ mere goke gusuŋaŋ iramiŋ. 11 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Al kura berem takira teŋ bere hoyaŋ tiyyeŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ al gobe berem bikkek tubul teŋ leplep mata tiya yeŋ kinyeŋ. 12 Bere kura uŋ mekerde al hoyaŋ tiyyeŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ bere gobe uŋ bikkek tubul teŋ leplep mata tiya yeŋ kinyeŋ,” yinyiŋ.
Yesuya diriŋ mukŋeŋya
(Matiyu 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Be, al kura mar beleŋ diriŋmiŋ mukŋeŋ goyen Yesu beleŋ haniŋ tonaŋde yerde tareŋ heŋ heŋ ge guram yiri yeŋ yawaŋ hikeyabe komatmiŋ yago beleŋ al goyen yineŋ tiyamiŋ. 14 Gwaha yirke yeneŋbe Yesu go biŋ ar yekeb komatmiŋ weŋ goyen gaha yinyiŋ: “Diriŋ mukŋeŋ go yubul tike ne hitte wanaŋ. Utaŋ yirde ma. Al kura Al kuruŋyen diriŋ wor po hiniŋ yeŋbe diriŋ mukŋeŋ yara henayiŋ. 15 Gabe fudinde wor po dineŋ hime. Diriŋbe tayŋeŋ yufuk bana haŋ gwahade goyen al kura Al Kuruŋyen yufuk bana hime yeŋ ma nuryeŋbe epte ma Al Kuruŋyen diriŋ hiyyeŋ,” yinyiŋ. 16 Gwaha yineŋbe diriŋ mukŋeŋ go yade besa yirde haniŋ tonaŋyaŋ yerde guram yirde saŋiŋ yiryiŋ.
Samuŋmiŋ budam miŋyaŋ al
(Matiyu 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Be, Yesube gor mat hako ga kweŋ teŋ hikeyabe al kura kup yeŋ waŋbe kahaŋ miŋde kateŋ dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe, “Tisa, gebe al igiŋ. Goyenbe neb daha teŋ gab igiŋ Al Kuruŋyen diriŋ wor po heweŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 18 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Gebe ne neneŋbe megen niŋ saba al igiŋ kura yeŋ nurd nuneŋ ha? Moŋ, nebe megen gar niŋ moŋ. Megen niŋ al kura igiŋ miŋmoŋ, Al Kuruŋ muŋ po gab igiŋ. 19 Gebe Moseyen sababe nurde ha. Al ma gasa yirke kamnayiŋ, bere hoyaŋ kura duwan ma yirde hayiŋ, kawe ma teŋ hayiŋ, al usi ma yirde hayiŋ, al usi yirde detmiŋ ma yade hayiŋ, momkeya nanakeya palap yirde hayiŋ,” inyiŋ. 20 Irkeb al goreb, “Tisa, ne diriŋ heŋya po saba goyen nurde gama irde waŋ waŋ gago hime,” inyiŋ. 21 Irkeb Yesu beleŋ al go keneŋbe biŋde bubulkuŋne wor po yeŋ nurde uneŋbe, “Gebe dawet uŋkureŋ po soŋ heŋ ha geb, kuŋ samuŋge tumŋaŋ yukuŋ al buniŋeŋ det miŋmoŋ mar goyen yuneŋ tukayiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ nere hihi yeŋ ginyeŋ. Irke gab waŋ gama nirayiŋ,” inyiŋ. 22 Gega al gob samuŋmiŋ budam wor po geb, mere goke kandukŋeŋ nurdeb biŋ bida heke kuriŋ.
23 Gwaha tike keneŋbe Yesu go komatmiŋ yago goyen, “Al samuŋmiŋ budam miŋyaŋ marbe Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ heŋ heŋbe meteŋeŋ wor po,” yinyiŋ. 24 Be, mel gob al samuŋmiŋ budam gobe Al Kuruŋ beleŋ guram irkeb gogo yeŋ nurde haŋyen geb, mere go nurdeb dinoŋ kok yamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ gaha yinyiŋ: “Mel, Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ heŋ heŋbe meteŋeŋ wor po. 25 Dapŋa kuruŋ kamel beleŋ amil haraŋ heŋ heŋ kutum yameŋ dirŋeŋ muŋ wor po goyen bana epte ma hurkuyeŋ. Gwahade goyen po al samuŋmiŋ budam wor Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ epte ma hurkunayiŋ. Niŋgeb dawet irawa gobe tumŋaŋde meteŋeŋ gega, damiŋbe meteŋeŋ wor po? Gobe samuŋmiŋ budam miŋyaŋ al gore Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ hurkuŋ hurkuŋ gobe meteŋeŋ wor po,” yinyiŋ. 26 Gwaha yinkeb komatmiŋ gob hurkuŋkat teŋbe, “Niŋgeb ganuŋ po ga epte Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ henayiŋ?” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ. 27 Irkeb Yesu beleŋ yeneŋbe, “Gobe alyen tareŋde epte moŋ. Gega Al Kuruŋyen tareŋdebe epte. Al Kuruŋbe al beleŋ meteŋeŋ nurde haŋ goyen igiŋ ala yiryeŋ,” yinyiŋ.
28 Be, gwaha yinkeb Pita beleŋ, “Neŋbe gama girniŋ yeŋ detniniŋ tumŋaŋ yubul titiriŋ,” inyiŋ. 29-30 Irkeb Yesu beleŋ gaha yinyiŋ: “Fudinde wor po dineŋ hime. Al kura neya ne niŋ yitiŋ mere igiŋya goke teŋ yamiŋ, kuliŋya itiŋya, haymiŋya babamya, miliŋya naniŋya, dirŋeŋ weŋ, irde meteŋmiŋ yubul tiyyeŋ al gobe megen hiyeŋya gayen wolmiŋeŋbe det yubul tiyyeŋ goyen folek kuruŋ wor po yawaryeŋ. Gega go hendebe kanduk manaŋ teŋ hiyeŋ. Irdeb kame Al Kuruŋya awalik heŋ yeŋya hugiŋeŋ hiriryeŋ. 31 Goyenpoga al budambe al hoyaŋ folek deŋniniŋ yaŋ yeŋ nurde haŋ mar gobe Al Kuruŋ beleŋ deŋem moŋ yiryeŋ. Munaŋ al kura al maliŋeŋ yeŋ nurde haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ deŋem yaŋ wor po yiryeŋ. Gobe al budam meheŋ henayiŋ marbe kame wor po henayiŋ, munaŋ al kamere haŋ marbe meheŋ henayiŋ go gwahade goyen,” yinyiŋ.
Yesu kamde kamdemiŋ ge sopte momoŋ yiryiŋ
(Matiyu 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Be, Yodan fe tubul teŋ Yerusalem hurkuŋ heŋyabe Yesu go meheŋde kuŋ hinhin. Irkeb komatmiŋbe Yesu go Yerusalem hurkuŋ hurkuŋ niŋ kafura ma heŋ kuŋ hike keneŋbe diliŋ fot yamiŋ. Irkeb al hoyaŋ kame gama irde hinhan mar go manaŋ kafura hamiŋ. Irkeb Yesu gore sopte komatmiŋ muŋ po yapat yirdeb mata gwahade forok yeŋ nunyeŋ yeŋbe goyen goke gaha yinyiŋ: 33 “Neŋ Yerusalem hurkuŋ hite gayenbe ne Al Urmiŋ gayen gor niŋ mar beleŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋmiŋya Moseyen saba maryat haniŋde nernayiŋ. Irkeb mel goreb kamyeŋ po yeŋbe nad Yuda mar moŋ al miŋ hoyaŋ haniŋde nernayiŋ. 34 Irkeb mel gore sukal nirde meyaŋ nirde nusulak teŋ teŋbe mununke kameŋ. Goyenbe yereŋkek hekeb huwareŋ,” yinyiŋ.
Yemsya Yonyat gusuŋaŋ
(Matiyu 20:20-28)
35 Be, Sebedi urmiŋ waraŋ Yemsya Yonya beleŋ Yesu hitte waŋbe, “Tisa, dawet kuraŋ gusuŋaŋ giryekeb igiŋ irde dunayiŋ?” inaryum. 36 Irkeb Yesu beleŋ, “Da ird duni yeŋ nineŋ har?” yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 37 Gwaha yinkeb wol heŋbe, “Gebe deŋge turŋuŋ yaŋ hiyyeŋya goyenbe deyya wa deŋdereŋ yaŋ dirayiŋ. Irkeb geya sosora heŋbe al doyaŋ yirde hitek,” inaryum. 38 Irkeb Yesu beleŋ, “Meretiriŋ gobe miŋ ma nurde heŋya gusuŋaŋ nirde har. Niŋgeb ne beleŋ Al Kuruŋyen dufay gama irde kanduk teweŋ gwahade goyen der manaŋ igiŋ tiriryeŋ?” yinyiŋ. 39 Irkeb wol heŋbe, “Deyya epte,” inaryum. Irkeb Yesu beleŋ gaha yinyiŋ: “Ne beleŋ Al Kuruŋyen dufay gama irde kanduk kuruŋ teweŋ gwahade gobe der wor igiŋ tiriryeŋ. 40 Gega deŋtiriŋ yaŋ heŋ ketalner derd derd saŋiŋ pota irde duneŋ duneŋ gobe nere meteŋ moŋ. Tareŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ al basiŋa yirtiŋ mar goyen yunyeŋ,” yinyiŋ.
41 Be, komatmiŋ kadom 10 gore mere go nurdeb Yemsya Yonya niŋ biŋ ar yamiŋ. 42 Irkeb Yesu beleŋ tumŋaŋ hoy yirdeb gaha yinyiŋ: “Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋbe al doyaŋ yirhet usi teŋ yiŋgeŋ ge po nurde kanduk yuneŋ haŋyen. Irde yende meteŋ marmiŋ manaŋ deŋniniŋ yaŋ hihit yeŋ nurdeya al kanduk yuneŋ haŋyen. 43 Gega deŋbe gwahade moŋ. Al kura deŋ haŋ bana gayen fole dirde ne po deŋne yaŋ hewe yeŋ nuryeŋ al gobe yiŋgeŋ ge ma nurde dende meteŋ al po hiyyeŋ. 44 Niŋgeb al kura doyaŋ al hewe yeŋbe yiŋgeŋ ge ma nuryeŋ. Irde almiŋ ge po dufay heŋ yende meteŋ al po hiyyeŋ. 45 Gwahade niŋgeb ne Al Urmiŋ gayen wor al beleŋ igiŋ igiŋ nirnaŋ yeŋ ma katmiŋ. Ne beleŋ po ga al igiŋ igiŋ yire yeŋ katmiŋ. Irdeb darine wok irde kameŋ goreb alya bereya kuruŋ gate mata buluŋmiŋ halde yunyeŋ yeŋ katmiŋ,” yinyiŋ.
Batimeus diwiliŋ titmiŋ goyen naŋkinyiŋ
(Matiyu 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Be, Yesu go gwaha teŋbe komatmiŋya Yeriko taunde kwamiŋ. Kuŋ taun go tubul teŋ kuŋ hikeyabe al kura diliŋ titmiŋ goyen beleŋ siŋare keperde al dawet kaŋaŋ yirde hinhin. Al gobe Batimeus, Timeus urmiŋ. 47 Be, al gobe, “Nasaret niŋ al Yesu waŋ hi,” yeke nurdeb hokde po, “Yesu, Dewit urmiŋ, ne ga neneŋ faraŋ nura be!” yiriŋ. 48 Irkeb al budam beleŋ ineŋ teŋ, “Bada hawa!” inamiŋ. Gega goyabe ug po hoy yiriŋ. “Dewit urmiŋ, ne ga neneŋ faraŋ nura be!” yiriŋ. 49 Irkeb Yesu kuŋ hinhin goyen meremiŋ go nurdeb tek yeŋ huwaryiŋ. Huwardeb, “Al go inke wayi,” yinyiŋ. Irkeb al diliŋ titmiŋ goyen, “Ge niŋ yeŋ hi geb, amaŋ heŋ huwara!” inamiŋ. 50 Irkeb amaŋ heŋbe meŋe diba uliŋhormiŋ hende niŋ goyen tuguya teŋ temeyde kururu uneŋ Yesu hitte kuriŋ. 51 Kukeb Yesu beleŋ, “Daha niri yeŋ hoy nirde ha?” inyiŋ. Irkeb al diwiliŋ titmiŋ goreb, “Tisa, naŋkenmewoŋ wor po yeŋ nurde hime,” inyiŋ. 52 Gwaha inkeb Yesu beleŋ, “Dufayge ne niŋ tareŋ irha goke sope girhem geb kwa!” inkeb goyare goyen po diliŋ naŋkeneŋbe Yesu kuŋ hinhin beleŋ go po gama iryiŋ.