9
Be, Yesu go gwaha yineŋbe, “Fudinde wor po dinhem. Deŋ gar huwarde haŋ gayen kuratiŋ kurabe go ma kamdeya Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird goyen saŋiŋ miŋyaŋ forok yeke kennayiŋ,” yinyiŋ.
Yesu uliŋ hoyaŋ hiriŋ
(Matiyu 17:1-13; Luk 9:28-36)
Be, gor mat naŋa fay 6 hubu hekeb Yesu beleŋ komatmiŋ karwo Pita, Yonyabe Yemsya po yade dugu kuruŋde kura gor hurkuriŋ. Gorbe yeŋ po hinhan. Irkeb Yesu go mel gote diwiliŋ mar po uliŋ hoyaŋ heke kenamiŋ. Irkeb Yesuyen uliŋhor yerde hinhin gobe tukfor yeŋ faykek wor po heŋbe sorŋoŋ miŋyaŋ hiriŋ. Megen niŋ al beleŋ det kura halke epte ma wor po gwahade hiyyeŋ. Gwaha teŋ hikeb goyare po Moseya Elaiaya forok yeŋ Yesuya mere teŋ hike komatmiŋ beleŋ yenamiŋ. Irkeb Pita beleŋ, “Tisa, garbe igiŋ wor po niŋgeb, ya yok karwo yirtek. Kurabe ge niŋ, kurabe Mose niŋ, irde kurabe Elaia niŋ,” inyiŋ. Go inyiŋ gobe Pitaya kadom waraŋya goyen kafura wor po heŋbe gwaha kura yihim yeŋ ma nurdeya gogo mali ga mere tiyyiŋ. Irkeb goyare po gagap kura forok yeŋ alu yuryiŋ. Gagap bana goŋbe al melak kura nuramiŋ. Meremiŋbe gahade: “Gabe Urne. Yeŋbe bubulkuŋne wor po. Niŋgeb yende mere po nurde gama irde hinayiŋ,” yiriŋ. Be, mere go nurdeb goya goyen po naŋkenamiŋ gega al kura ma kenamiŋ. Yesu po hike kenamiŋ.
Be, Yesuya komatmiŋya gobe gasuŋ hinhan goyen tubul teŋ mulgaŋ heŋ katamiŋ. Kateŋ heŋyabe Yesu beleŋ, “Mata kenhaŋ gake al hoyaŋ kura momoŋ ma yirnayiŋ. Ne Al Urmiŋ gare metere mat huwareŋ goyare gab momoŋ yirnayiŋ,” yineŋ hayhay tareŋ po yiryiŋ. 10 Irkeb meremiŋ go nurdeb komatmiŋbe yiŋgeŋ uliŋ, “Al kamtiŋbe dahadem metere mat huwaryeŋ?” yeŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ. 11 Irdeb, “Munaŋ daniŋ geb Moseyen saba mar beleŋ al kura Elaia beleŋ meteŋ teŋ hinhin gwahade meteŋ titek al go wa meheŋ heŋ wake gab Mesaia wayyeŋ yeŋ haŋyen?” ineŋ Yesu gusuŋaŋ iramiŋ. 12-13 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe gaha yinyiŋ: “Al kura Elaia yara meteŋ titek al go wa meheŋ heŋ waŋ det sope iryeŋ yeŋ haŋyen gobe fudinde. Goyenbe al gobe yeŋ wa bikkeŋ wayuŋ. Irkeb Al Kuruŋyen asaŋde mere kayamiŋ gwahade goyen po al beleŋ gwaha irtek yeŋ nurde hinhan gwahade po buluŋ buluŋ iraŋ. Niŋgeb ne Al Urmiŋ gayen wor Al Kuruŋyen asaŋde mere kayamiŋ gwahade po kanduk kuruŋ teŋ ulne misiŋ kateŋ kameŋ,” yinyiŋ.
Yesu beleŋ diriŋ uŋgura miŋyaŋ sope iryiŋ
(Matiyu 17:14-21; Luk 9:37-43a)
14 Be, mel goyen mulgaŋ heŋ kateŋbe al buda kuruŋ gabu irtiŋ bana goŋ Yesuyen komatmiŋ hoyaŋ goya Moseyen saba marya kadom mohoŋde teŋ hike yenamiŋ. 15 Gor gabu iramiŋ mar gobe Yesu wayeŋ tiya yeŋ ma nurde hikeya wake keneŋbe hurkuŋkat wor po teŋbe pere irniŋ yeŋ kup yeŋ kwamiŋ. 16 Irkeb, “Daniŋ kadom mohoŋde teŋ haŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 17 Irkeb gabu kuruŋ bana gor al kura beleŋ wol heŋbe, “Tisa, urne uŋgura beleŋ ketal urke mere ma teŋ hiyen goyen ge hitte teŋ wayhem. 18 Kurarebe uŋgura gore teŋ megen temeyke dadilok mohoŋde ala heŋ misiŋ ŋirŋedek irde uliŋ horam heŋ hiyen. Komatge yago gayen, ‘Uŋgura go takira tinaŋ,’ yinhem gega yeŋbe epte moŋ,” inyiŋ. 19 Irkeb Yesu beleŋ meremiŋ goyen wol heŋbe, “Deŋbe dahade? Dufaytiŋ tareŋ moŋ. Gayak ga deŋya hityen? Diriŋ go tawanaŋ,” yinyiŋ.
20 Be, diriŋ go Yesu hitte tawayamiŋ. Tawakeb uŋgura gore Yesu keneŋ goyare po diriŋ go hambor irde teŋ megen kaŋ kaŋ irkeb dadilok hol yiriŋ. 21 Irkeb Yesu beleŋ diriŋ naniŋ goyen, “Garbam ga daha naŋa tiriŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Diriŋ haŋkapok hinhinya po. 22 Uŋgura beleŋ maymeke kami yeŋ fe alaya kak alaya bana teŋ temeyde hiyen. Niŋgeb ge epte kenem buniŋeŋ dirde faraŋ dura,” inyiŋ. 23 Gwaha inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Tareŋ miŋmoŋ yeŋ neneŋ gusuŋaŋ nirde ha? Al kura ne niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irde hiyeŋbe det kura epte ma meteŋeŋ iryeŋ,” inyiŋ. 24 Irkeb naniŋ beleŋ goyare po wol heŋbe, “Dufayne ge niŋ tareŋ irhem geb, faraŋ nurke dufay budam budam ma heweŋ,” inyiŋ.
25 Be, Yesu go al buda goyen waŋ gabu irke yeneŋbe uŋgura goyen ineŋ teŋbe, “Kirmiŋ titmiŋya mohoŋ kattiŋyat uŋgura, ne gare ginhem, diriŋ ga tubul teŋ kat kwa! Irde ma wor po mulgaŋ hawayiŋ!” inyiŋ. 26 Irkeb uŋgura go kekew teŋ diriŋ goyen hambor buluŋ po irde tubul teŋ kat kuriŋ. Diriŋ go kenamiŋbe ugalam moŋ, kamtiŋ yara heke keneŋbe al kura beleŋ, “Ey, kama!” yamiŋ. 27 Gega Yesu beleŋ haniŋde tanardeb isaŋ heke huwaryiŋ.
28 Be, go kamere Yesube komatmiŋya ya biŋde hurkamiŋ. Hurkuŋbe komatmiŋ yago beleŋ, “Dahade niŋgeb neŋbe uŋgura go takira titekeb mereniniŋ ma nura?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 29 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Uŋgura gahade gab Al Kuruŋ gusuŋaŋ irke tareŋ dirke gab igiŋ takira tinayiŋ,” yinyiŋ. 30 Be, Yesube al yeneŋ yilwa yirde balmiŋ kuŋ hiniŋ yeŋ nurdeb tiyuŋ go tubul teŋ balmiŋ Galili naŋa goyen fole iramiŋ. 31 Gobe komatmiŋ buda goyen saba yirde hinhin geb gogo tiyyiŋ. Yeŋbe komatmiŋ saba yirde heŋyabe, “Ne Al Urmiŋ gabe al kura beleŋ tagalde nunke megen niŋ al beleŋ nad buluŋ buluŋ nirde mununke kameŋ. Gega yereŋkek hekeb sopte huwareŋ,” yinyiŋ. 32 Goyenpoga komatmiŋ yagobe mere gote miŋ bebak ma tiyamiŋ. Irdeb miŋ goyen tagalke buluŋ nurtek yeŋbe gusuŋaŋ ird ird niŋ kama hamiŋ.
Ganuŋ albe deŋem kuruŋ wor po?
(Matiyu 18:1-5; Luk 9:46-50)
33 Be, Yesuya komatmiŋya Kapeneam taunde forok yamiŋ. Irdeb ya bana hurkuŋbe, “Belenbe daniŋ kadom mohoŋde tahaŋ?” yineŋ komatmiŋ yago gusuŋaŋ yiryiŋ. 34 Goyenpoga mel gobe waŋ heŋya, “Ganuŋbe folek geb, doyaŋ al hiyyeŋ?” yeŋ kadomde tiyamiŋ geb, goke memya heŋ mere ma tiyamiŋ. 35 Irkeb Yesu go keperdeb komatmiŋ 12 tumŋaŋ hoy yirdeb, “Be, al kura, ‘Al Kuruŋ diliŋde deŋne yaŋ hewe,’ yiyyeŋbe yiŋgeŋ ge ma nurdeb al hoyaŋ kuruŋ gote meteŋ almiŋ hiyyeŋ,” yineŋ saba yiryiŋ. 36 Irdeb Yesu beleŋ diriŋ dirŋeŋ kura komatmiŋ yago hinhande gor hinhin goyen teŋ besa irdeb, 37 “Ne niŋ teŋ al buluŋeŋ kura diriŋ gahade gayen gargar iryeŋ gobe ne niryeŋ. Munaŋ al kura ne igiŋ igiŋ niryeŋ gobe ne po ma niryeŋ. Nad nerke wamiriŋ al goyen manaŋ igiŋ igiŋ iryeŋ,” yinyiŋ.
38 Irkeb Yon beleŋ nurdeb, “Tisa, al kura nende al moŋ gega, deŋger uŋgura yakira teŋ hike keneŋbe utaŋ irtiŋ,” inyiŋ. 39 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Utaŋ ma irnayiŋ. Al kura ne deŋner Al Kuruŋyen saŋiŋde mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ forok iryeŋ gobe daha mat tigiri teŋ buluŋ niryeŋ? Epte moŋ. 40 Al kura asogo ma diryeŋ al gobe nende al. 41 Fudinde wor po dineŋ hime. Al kura deŋ deneŋbe Mesaiayen albe gago yeŋ bebak teŋbe ne niŋ teŋ fe kura dunyeŋ gobe muruŋgem tiyyeŋ wor po,” yinyiŋ.
42 Be, Yesu beleŋ sopte gaha yinyiŋ: “Goyenpoga diriŋ gahade gayen ne niŋ dufay hekeya al kura beleŋ mata buluŋ tiyi yeŋ biŋ tiyyeŋ al gwahade gobe hora kuruŋ kura teŋ biŋiŋde feŋ teŋ makaŋ alare temeytek yara. 43-44 Niŋgeb hange kura mata buluŋde gukukeb walayiŋ. Hange uŋkureŋ po teŋ Al Kuruŋ hitte hurkayiŋ wor igiŋ. Moŋgo hange irawakde hiriryeŋ gore kak kamde ma hiyen bana goŋ gukuriryeŋ.* 45-46 Kahaŋge kura beleŋ mata buluŋde gukukeb walayiŋ. Kahaŋge titmiŋ heŋ Al Kuruŋ hitte hurkayiŋ wor igiŋ. Moŋgo irawakde hiriryeŋ gobe gore kak alare gukuriryeŋ. Niŋgeb hangeya kahaŋgeya kurhan kura waltiŋeŋbe mata buluŋ hugiŋeŋ yubul tiyayiŋ gogo. 47 Delge kura beleŋ mata buluŋde gukukeb marayiŋ. Delge uŋkureŋ po heŋya Al Kuruŋ hitte hurkayiŋ wor igiŋ. Moŋgo delge tumiŋ hiriryeŋ gobe gore kak ala bana gukuriryeŋ. 48 Gorbe kundu hugiŋeŋ benbon teŋ haŋyen. Irdeb kak gobe go ma kamde hiyen. 49 Dapŋa faw urke bida ma heŋ ulyaŋde po haŋyen go gwahade goyen, kak alare haŋ mar kuruŋ gobe kak beleŋ hugiŋeŋ kumga yirtiŋde gwahade po hinayiŋ. 50 Be, fawbe det igiŋ gega, hapek hubu hekeb daha mat hapek go sopte gasuŋeŋ irnayiŋ? Niŋgeb dindikeŋ goyen faw hapek miŋyaŋ gwahade yara heŋ gab hinayiŋ. Irdeb bitiŋ kamke awalikde po hinayiŋ,” yinyiŋ.
* 9:43-44 Asaŋ kurarebe: ... gukuriryeŋ. 44 Gorbe kundu hugiŋeŋ benbon teŋ hinayiŋ. Irdeb kak gobe go ma kamde hiyen. 9:45-46 Asaŋ kurarebe: ... gukuriryeŋ. 46 Gorbe kundu hugiŋeŋ benbon teŋ hinayiŋ. Irdeb kak gobe go ma kamde hiyen.