13
Nalu funaŋde niŋ mata
(Matiyu 24:1-35; Luk 21:5-33)
Be, Yesu go Al Kuruŋyen ya balem goyen tubul teŋ kuŋ heŋya komatmiŋ uŋkureŋ kura beleŋ, “Tisa, hora karkuwaŋ ga yena. Ya gabe tanarde tubul wor po titiŋ,” inyiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Ya kuruŋ hora beleŋ irtiŋ keneŋ haŋ gayen kamebe hora uŋkureŋ muŋ kura kadom hende ma hiyeŋ. Tumŋaŋ gilgalaŋ irde kateŋ pasi henayiŋ,” inyiŋ.
Be, Yesu go hurkuŋ Olip doŋdoŋde keperde ya balem goyen keneŋ hikeyabe Pita, Yems, Yonya Andruya po waŋbe, “Daha naŋabe mere dirha go forok yenayiŋ? Irde da mata keneŋbe go dinha goyen bebak titek?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. Moŋgo al usi dirnayiŋ geb. Al budam nere mere teŋ wayhet yeŋ, ‘Nebe Mesaia,’ dineŋ usi dirnayiŋ. Goyenterbe fuleŋa forok yeŋ hinayiŋ. Goyenbe fuleŋa forok yeŋ yeŋ mere momoŋ nurde goke hurkuŋkat ma teŋ hinayiŋ. Fuleŋa mata gobe forok yeŋ hinayiŋ gega, nalu funaŋbe kame wor po ga wayyeŋ. Fudinde, al miŋ kura beleŋ huwarde al miŋ hoyaŋ kuraya arde hinayiŋ. Gabman kura beleŋ gabman hoyaŋya fuleŋa teŋ hinayiŋ. Niniŋa karkuwaŋ naŋa kurar kurar forok yeŋ hinayiŋ. Biŋge kamde kamde nalu forok yeŋ hinayiŋ. Kanduk kuruŋ gobe bere beleŋ haŋkapya diriŋ kawaŋ kere yeŋ uliŋ misiŋ katyeŋ go gwahade goyen po, kanduk go wa forok yeke gab nalu funaŋ forok yiyyeŋ.
“Niŋgeb keŋkela po heŋ ga hinayiŋ. Ne niŋ teŋbe asogotiŋ beleŋ Yuda marte gabu yayaŋ dukukeb doyaŋ mar beleŋ dusulak teŋ hinayiŋ. Irdeb merem yaŋ dird dird niŋ tiyuŋde niŋ doyaŋ marya gabman doyaŋ mar karkuwaŋya diliŋde dukukeb gor huwarde ne niŋ momoŋ yirnayiŋ. 10 Mere igiŋ ne niŋ yitiŋ gobe megeŋ kuruŋ gayen tagalde tukuke nurde pasi heke gab nalu funaŋ forok yiyyeŋ. 11 Niŋgeb al kura dukuŋ merere derke goya daha yeweŋ yeŋ goke kandukŋeŋ ma nurde hinayiŋ. Mere teŋ teŋ albe Holi Spirit, deŋ moŋ. Niŋgeb yeŋ beleŋ mere dunkeb go po yeŋ hinayiŋ.
12 “Goyenter mata kurabe ire itiŋya yiŋgeŋ uliŋ kadom al hay heŋ guneŋ tike al beleŋ waŋ gasa yirke kamnayiŋ. Naniŋ beleŋ diriŋmiŋ wor gwahade po yiryeŋ. Diriŋ manaŋ naniŋ miliŋ kakŋar yirde al hoyaŋ yinke waŋ gasa yirke kamnayiŋ. 13 Ne niŋ nurkeb al budam beleŋ haram dirnayiŋ. Gega al kura tareŋ heŋ kanduk go fole yiryeŋbe Al Kuruŋ beleŋ tumulgaŋ tiyyeŋ.
14 “(Ge, asaŋ gayen ga kapyaŋ heŋ ha albe keŋkela bebak tiyayiŋ.) Al Kuruŋyen ya balemde mata kukuwam kura gor forok yetek moŋ gega, forok yeke keneŋbe deŋ Yudia naŋare hinayiŋ marbe busaharde dugure hurkuŋ bana kunayiŋ. 15 Goyenterbe al kura ya hende hiyeŋ goyen kateŋ yamiŋ bana hurkuŋ detne kura yade ga busahare ma yiyyeŋ. 16 Al kura meteŋmiŋ tubul teŋ yare kuŋ amilne teŋ ga ma yiyyeŋ. 17 Goyen nalurebe bere biŋ miŋyaŋya bere diriŋ besare niŋ miŋyaŋyabe meteŋeŋ wor po yiryeŋ. 18 Niŋgeb goke Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ. Moŋgo kanduk kuruŋ goyen nalu buluŋde forok yiyyeŋkek geb. 19 Goyen nalureb megeŋ gabe kanduk kuruŋ wor po tiyyeŋ. Haŋkapya Al Kuruŋ beleŋ megeŋ iryiŋ waŋ waŋ ga hitere irde kame wor kanduk gwahade kura ma kentek. Go kanduk gobe baraŋ wor po duryeŋ. 20 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ nalu buluŋ goyen ulyaŋde po tubul tike manhan al tumŋaŋ kamwoŋ. Gega al nere yiriŋ goke teŋbe nalu goyen wer irdeb dolfon iryiŋ. 21 Goyen nalure al kura beleŋ Mesaia niŋ yeŋ iŋgog gag dirkeb goyen nurde gama ma yirnayiŋ. 22 Mesaia falkukya Al Kuruŋyen mere basaŋ mar falkukya beleŋ waŋbe alya bereya Al Kuruŋ beleŋ basiŋa yirtiŋ goyen daha mat kura usi yirteke katnaŋ yeŋ mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ kurayen kurayen forok yirnayiŋ. 23 Niŋgeb keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Merebe nalu go forok ma yeŋ hikeya pet teŋ gago momoŋ dirde hime geb.
24 “Niŋgeb kanduk kuruŋ goyen kamereb,
‘Naŋa kidoma hiyyeŋ, irdeb gagasi ma timiyyeŋ.
25 Naŋkiŋde mat dinambe suk yeŋ katnayiŋ.
Irdeb naŋkiŋde niŋ dawet kuruŋ goyen aŋgor iryeŋ.’ Aisaia 13:10; 34:4
26 Irde go nalureb al tumŋaŋ ne Al Urmiŋ gayen saŋiŋne turŋuŋ yaŋ wor po kigariŋkiŋ faykek hende katmeke nennayiŋ. 27 Irdeb miyoŋne yad yermeke kuŋ megeŋ muruŋ kurhan mat kuŋ megeŋ muruŋ kurhan niŋ alya bereya nigeŋ ge basiŋa yirtiŋ goyen yawaŋ gabu yirde nunnayiŋ.
28 “Niŋgeb fik he ga keneŋ gor mat dufay tenaŋ. He haniŋ goyen beda urde yuwalŋeŋ gergeŋ forok yekeb beda naŋa heweŋ tiya yeŋ nurde haŋyen. 29 Niŋgeb gwahade goyen po, kame mata gayen forok yeke yeneŋbe nalu funaŋbe binde wor po hihi yeŋ nurnayiŋ. 30 Fudinde wor po dineŋ hime. Alya bereya gayen nalure haŋ gayen ma kamkeya mata kuruŋ gayen forok yiyyeŋ,” yinyiŋ. 31 Megeŋya naŋkiŋyabe hubu hiriryeŋ. Gega merenebe hubu ma hiyyeŋ.
Nalu funaŋbe bebakkeŋ moŋ
(Matiyu 24:36-44)
32 Be, Yesu go sopte gaha yinyiŋ: “Al kura nalu goyen bebakkeŋ ma nurde hi. Hubu wor po. Naniŋ po ga nurde hi. Urmiŋya miyoŋmiŋ yiŋgeŋya haŋ goyen wor ma nurde haŋ. 33 Nalu goyenter dawet go wayyeŋ yeŋ ma nurde haŋ niŋgeb, keŋkela heŋ doyaŋ heŋ hinayiŋ. 34 Gobe ya miŋ al kura naŋa gisaw kwe yeŋ meteŋ marmiŋ haniŋde meteŋ kurayen kurayen yuneŋbe ya doyaŋ al goyen, ‘Ne waŋ waŋ nalu niŋ dufay heŋ keŋkela doyaŋ heŋ hayiŋ,’ ineŋ kuyeŋ go gwahade goyen. 35 Niŋgeb ya gote miŋ al mulgaŋ heŋ heŋ nalu ma nurde haŋ geb, keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Wawuŋbana daw, wawuŋ binde daw tatirok mere ma tiyyeŋya daw ma biram kerkeya yara kura wayyeŋ gobe ma nurde haŋ. 36 Moŋgo ferde ug heŋ hikeya waŋ bemel diryeŋ geb. 37 Mere ga dineŋ hime gabe deŋ po ma dineŋ hime. Al tumŋaŋ yineŋ hime. Niŋgeb keŋkela heŋ ga hinayiŋ,” yinyiŋ.