3
Al Kuruŋyen mata huwak
Be, Yuda marbe gwahade geb Yuda mar al heŋ heŋ gote igineŋbe dahade? Irde guba yeŋ Yuda mar henayiŋ gote igineŋ igiŋbe dahade go goyen tenayiŋ? Fudinde, Yuda mar hittebe det igiŋ budam haŋ. Goyenbe det igiŋ budam haŋ bana goyen det kuruŋ wor pobe Al Kuruŋ beleŋ Yuda mar goyen basiŋa yirdeb meremiŋ yunyiŋ gogo.
Goyenpoga Yuda mar kurabe Al Kuruŋ beleŋ meremiŋ yunyiŋ goyen biŋde mat fudinde yeŋ ma nurdeb gama ma iramiŋ. Gwahade niŋgeb mel gote matamiŋ goke Al Kuruŋ beleŋ igiŋ ma nurdeb bikkeŋ mel goke biŋa tiyyiŋ goyen walyeŋ? Epte moŋ wor po. Megen niŋ marbe gwaha gwaha titek yeŋ biŋa teŋ haŋyen goyen ma gama irde usi po teŋ haŋyen gega, Al Kuruŋbe mere teŋbe goyen po gama irde hiyen. Niŋgeb goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Doyaŋ Al Kuruŋ, ge beleŋ merere huwarde mere tikeb mata huwakge kawan hiyyeŋ,
irde al kura beleŋ usi tiya gintek ma hayiŋ,” yitiŋ. Tikiŋ 51:4
Goyenbe megen niŋ marte matare gaha yeweŋ geb, mere gabe igiŋ ma buluŋ goyen dufay henaŋ ko. Mere gobe gahade: Al Kuruŋbe al huwak wor po goyen nende mata buluŋ beleŋ kawan wor po irde hi kenem goke daha yetek? “Daniŋ mata buluŋniniŋ goke Al Kuruŋ beleŋ bearar teŋbe gote muruŋgem buluŋ duneŋ hi? Gobe igiŋ ma tiya!” yetek? Moŋ, epte ma gwaha yetek! Munaŋ mere goyen fudinde manhan megen niŋ marte mata buluŋ gote muruŋgembe epte ma yunwoŋ. Gega al kura beleŋ dufaymiŋ soŋ hekeb, “Ne beleŋ usi mata timekeb gore Al Kuruŋbe mata fudinde po teŋ hi goyen kawan iryeŋ. Irkeb deŋem turŋuŋ yaŋ hiyyeŋ. Goyenbe dahade geb Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ al nineŋ merem yaŋ niryeŋ? Epte moŋ!” yiyyeŋ. Mere gobe kukuwamŋeŋ wor po. Mere gobe, “Kame mata igiŋ forok yeŋ yeŋ ge teŋ mata buluŋ teŋ hitek,” yeŋ haŋyen go goya tuŋande. Goyenbe al kura beleŋ neŋ gayen mere buluŋ mat dird dird niŋ teŋbe neŋ ge yeŋ, “Mel gore al saba gwahade yirde haŋ,” dineŋ haŋ. Niŋgeb go mar gobe Al Kuruŋ beleŋ mere teŋ haŋ gote muruŋgem buluŋ wor po yuntek mata goyen gogo teŋ haŋ.
Megen niŋ marbe tumŋaŋ mata buluŋ miŋyaŋ
Be, gwahade niŋgeb neŋ Yuda marbe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ gote folek? Moŋ. Ne beleŋ meheŋde Yuda mar ma al miŋ hoyaŋ wet kura goyen tumŋaŋ mata buluŋ bana haŋ dinhem gogo. 10 Be, mere gokeb Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Al Kuruŋ diliŋde al huwakbe hubu wor po.
Al kura huwak ma po hi.
11 Al kura Al Kuruŋyen mere bebak ma po teŋ hi. Hubu wor po.
Al uŋkureŋ muŋ kura Al Kuruŋ niŋ ma naŋkeneŋ hi.
12 Al tumŋaŋ soŋ heŋ mata buluŋde kattiŋ geb,
Al Kuruŋyen meteŋ epte ma titek haŋ.
Al uŋkureŋ muŋ kura mata igiŋ titek ma hi. Hubu wor po.” Tikiŋ 14:1-3; 53:1-3; Eklisiastis 7:20
13 “Al hapekbe al mete titek gasuŋ yara geb, meremiŋ gore al hoyaŋ buluŋ yirde hi.
Irde melak beleŋbe usi mere po teŋ hi.” Tikiŋ 5:9
“Irde dinoŋdebe kunere duwi beleŋ al yisike kamde haŋyen det goyen haŋ.” Tikiŋ 140:3
14 “Mohoŋdebe al karan yurde al biŋ misiŋ kattek mere beleŋ po makiŋ hi.” Tikiŋ 10:7
15 “Kahaŋbe hugiŋeŋ al gasa yirke kamde kamde niŋ po araŋeŋ kuŋ haŋ.
16 Yeŋ beleŋ naŋa damde kunayiŋ kuruŋ gobe hugiŋeŋ al buluŋ yirde, kanduk kuruŋ wor po yuneŋ haŋ.
17 Yeŋbe al biŋ kamke igiŋ heŋ heŋ beleŋbe go ma nurde haŋ.” Aisaia 59:7-8
18 “Go mar gobe Al Kuruŋ niŋ kafura ma heŋ haŋ,” yitiŋ hi. Tikiŋ 36:1
19 Be, neŋbe Moseyen saba bana mere yitiŋ kuruŋ gobe saba gote yufuk bana haŋ mar goke yitiŋ yeŋ nurde hite. Gogab megen niŋ al kura beleŋ mata buluŋmiŋ goke epte ma, “Nebe al huwak,” yiyyeŋ, irde megen niŋ mar tumŋaŋ Al Kuruŋ diliŋde uliŋde merem yaŋ henayiŋ. 20 Niŋgeb al kura Moseyen saba tumŋaŋ gama irtek miŋmoŋ geb, al tumŋaŋ epte ma Al Kuruŋ diliŋde al huwak henayiŋ. Gwahade yarabe Moseyen saba goreb mata buluŋniniŋ kawan dikala dirke yeneŋ bebak teŋ hityen.
Al Kuruŋ diliŋde huwak heŋ heŋ beleŋ
21 Niŋgeb Al Kuruŋ diliŋde al huwak heŋ heŋ beleŋ hoyaŋ dikala dirtiŋ hi. Gobe Moseyen saba moŋ. Beleŋ goke bikkeŋ Mose beleŋ sabamiŋde tagalyiŋ, irde Al Kuruŋyen mere basaŋ mar porofet wor goke tagalamiŋ. 22 Niŋgeb al kura Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irnayiŋ marbe tumŋaŋ Al Kuruŋ beleŋ al huwak yinyeŋ. Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋ mar bana kurabe huwak, munaŋ kurabe huwak moŋ ma yinyeŋ. Tumŋaŋ tuŋande ala al huwak yinyeŋ. 23 Fudinde, al tumŋaŋ Al Kuruŋ diliŋde mata buluŋ titiŋ ala geb, Al Kuruŋyen tareŋ turŋuŋ yaŋ bana epte ma hitek haŋ. 24 Gega Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirde hiyen geb, Yesu Kristu beleŋ yumulgaŋ teŋ teŋ beleŋ kirtiŋ goyen gama irde hinayiŋ marbe al huwak yeŋ yinyeŋ. Goyenbe gwahade heŋ heŋ gobe muruŋgem moŋ, duliŋ gwahade hinayiŋ. 25 Al Kuruŋbe al kura Yesu Kristu beleŋ yeŋ ge teŋ darim wok irde kamyiŋ goke dufaymiŋ tareŋ irkeb mata buluŋmiŋ halde yuneŋ yeŋ Yesu goyen teŋ kerke katyiŋ. Irde alyen mata buluŋ niŋ teŋ dapŋa gasa yirde Al Kuruŋ galak irtiŋ yara hiriŋ. Al Kuruŋ beleŋ go tiyyiŋ gobe matamiŋ huwak goyen Urmiŋ uliŋde kawan forok iryiŋ. Kawan forok iryiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ bikkeŋ al mata buluŋ teŋ hinhan goyen goke ma nurde araŋeŋ bearar ma teŋ gote muruŋgem ma yuneŋ hinhinde mat gogo matamiŋ huwak goyen kawan forok iryiŋ. 26 Al Kuruŋ beleŋ Yesu uliŋde mata buluŋniniŋ gote muruŋgem unyiŋ gobe Al Kuruŋbe al huwak goyen kawan dikala dird dird niŋbe gogo tiyyiŋ. Gwaha tiyyiŋ al gobe al huwak wor po. Irde al kura Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irnayiŋ marbe tumŋaŋ al huwak yeŋ yinyeŋ goyen kawan dikala direŋ yeŋbe gogo tiyyiŋ.
27 Niŋgeb neŋ albe da mataniniŋ goke turuŋ turuŋ teŋ hitek? Irde belŋeŋ damiŋ go goyen gama irde al huwak hetek? Moseyen saba gama irde Al Kuruŋ diliŋde al huwak hetek? Epte moŋ! Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irteke gab Al Kuruŋ beleŋ al huwak yeŋ dinyeŋ. 28 Fudinde, albe epte ma Moseyen saba gama irde Al Kuruŋ diliŋde al huwak henayiŋ yeŋ nurde hite. Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ irde gab al huwak henayiŋ yeŋ nurde hite. 29 Be, Al Kuruŋ gayen Yuda marte Al Kuruŋ po? Yeŋbe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ gote Al Kuruŋ moŋ? Moŋ geb! Yeŋbe al miŋ hoyaŋ gote Al Kuruŋ manaŋ geb. 30 Ga yihim gabe Al Kuruŋbe uŋkureŋ po geb, gago yihim. Niŋgeb Yuda mar guba yeŋ haŋyen goya al miŋ hoyaŋ guba ma yeŋ haŋyen goya goyen Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irnayiŋbe tumŋaŋ Al Kuruŋ diliŋde huwak yeŋ yinyeŋ. 31 Be, gwahade niŋgeb neŋbe Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irde hityen geb, Moseyen sababe pel irde mali mali mata titek? Moŋ, epte ma gwaha titek. Neŋ beleŋ Yesu niŋ dufayniniŋ tareŋ irde hitekbe Moseyen saba gote miŋ kuruŋ goyen tumŋaŋ gama irde pasi hetek.