4
Abrahambe al huwak
Be, Abrahambe neŋ Yuda marte asininiŋ. Niŋgeb Abrahambe daha tiyyiŋ goyen goke nurtek. Gogab Yesu Kristu niŋ dufay saŋiŋ ird ird mata goyen bebak titek. Be, Abrahambe mata igiŋ teŋ hinhin gore Al Kuruŋ diliŋde al huwak iryiŋ manhan matamiŋ goke yiŋgeŋ ge turuŋ turuŋ tiwoŋ. Gega matamiŋ goke kura Al Kuruŋ diliŋde turuŋ turuŋ titek moŋ hinhin. Niŋgeb goke Al Kuruŋyen asaŋde dahade katiŋ hi? Merebe gahade: “Abraham go Al Kuruŋ beleŋ mere iryiŋ goyen fudinde yeŋ nurdeb dufaymiŋ tareŋ iryiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ go keneŋbe al huwak yeŋ nurd unyiŋ,” yitiŋ hi.
Be, al kura meteŋ tikeb meteŋ gote miŋ al gore muruŋgem unyeŋ. Niŋgeb muruŋgem gobe meteŋ tiyyeŋ gote damum geb, duliŋ una ma yetek. Goyenpoga Al Kuruŋbe al kura mata igiŋ tiyyeŋ goke al huwak ma inyeŋ. Gwahade yarabe al kura Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ mar goyen igiŋ al huwak yiryeŋ yeŋ nurde yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irkeb goke Al Kuruŋ beleŋ al go al huwak yeŋ nurd unyeŋ. Niŋgeb Israel marte doyaŋ al kuruŋ Dewit manaŋ al kura Al Kuruŋ beleŋ al gote meteŋ dahade tiya goke ma nurdeb al huwak inyeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ guram irde saŋiŋ irtiŋ al wor po yeŋ nurdeb gaha yiriŋ:
“Al kura Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋmiŋ halde uneŋbe mata buluŋ miŋmoŋ inyeŋ al gobe amaŋeŋ wor po nurde hiyeŋ.
Irde al kura Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋmiŋ goke ma nuryeŋ al gobe amaŋeŋ wor po nurde hiyeŋ,” yitiŋ hi. Tikiŋ 32:1-2
Be, Al Kuruŋ beleŋ gwaha mat guram yirde tareŋ yirtek marbe Yuda mar guba yeŋ haŋyen goyen po guram yiryeŋ? Ma, al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ guba ma yeŋ haŋyen goyen manaŋ guram yiryeŋ? Tumŋaŋ guram yiryeŋ geb. Be, Abraham niŋ nurnaŋ. Neŋbe, “Abraham beleŋ Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ irke Al Kuruŋ beleŋ al huwak inyiŋ,” yihit. 10 Gega Abrahambe daha naŋa Al Kuruŋ diliŋde al huwak hiriŋ? Guba yiriŋ kamere ma guba ma yiriŋya? Yeŋ al huwak hiriŋ gobe guba ma yiriŋya al huwak hiriŋ. 11 Irdeb kame gab guba yiriŋ. Guba yiriŋ gobe yeŋ beleŋ guba ma yeŋya Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ saŋiŋ iryiŋ goke teŋ Al Kuruŋ beleŋ al huwak inyiŋ gobe fudinde yeŋ bebak teŋ teŋ niŋ gogo guba yiriŋ. Niŋgeb yeŋbe al kura guba ma yitiŋ gega, Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ irde haŋ mar kuruŋ gote naniŋ hitiŋ hi. Gobe go mar goyen Al Kuruŋ diliŋde al huwak yeŋ nurd yuneŋ yeŋbe gogo Al Kuruŋ beleŋ Abraham goyen gwaha iryiŋ. 12 Irde Abrahambe al guba yeŋ haŋyen marte naniŋ manaŋ. Goyenbe tumŋaŋ moŋ. Guba yitiŋ mar bana goŋ al kura Abraham beleŋ guba ma yeŋya Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ tareŋ iryiŋ mata goyen gama irde haŋ mar gote naniŋ hitiŋ hi.
Al Kuruŋbe biŋa tiyyiŋ goyen gama iryiŋ
13 Be, Abrahamya foŋeŋmiŋ yagoyabe kame megeŋ kuruŋ gayen teŋ gote miŋ mar henayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ Abraham diliŋde biŋa tiyyiŋ gobe Abraham gore Moseyen saba gama irde hike gogo biŋa tiyyiŋ? Moŋ. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋ niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irke gab al huwak ineŋbe gogo biŋa tiyyiŋ. 14 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ biŋa tiyyiŋ goyen Moseyen saba gama irde ga tetek manhan Al Kuruŋ niŋ dufay tareŋ ird ird gobe miŋ miŋmoŋ hewoŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ Abraham hitte biŋa tiyyiŋ goyen wor miŋ miŋmoŋ hewoŋ. Goyenpoga gwahade moŋ. 15 Moseyen sababe hi gega, al beleŋ goyen ma gama irde hikeb goreb Al Kuruŋyen bearar bana yukuŋ hiyen. Goyenbe Moseyen saba goyen miŋmoŋ manhan al beleŋ mata kura tike mata buluŋbe gogo taha ma ineŋ hiwoŋ.
16 Niŋgeb albe Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irke gab Al Kuruŋ beleŋ bikkeŋ detmiŋ yuneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ goyen yunyeŋ. Gogab Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirdeb detmiŋ duliŋ yuneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ goyen Abrahamyen asem weŋ dufaymiŋ yeŋ ge saŋiŋ irnayiŋ mar goyen tumŋaŋ fudinde wor po tenayiŋ. Al kura Yuda mar Moseyen saba bana haŋ gore Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ kenem yeŋbe Abrahamyen dirŋeŋ weŋ geb, Al Kuruŋ beleŋ yeŋ ge biŋa tiyyiŋ goyen tenayiŋ. Irde al kura al miŋ hoyaŋ Moseyen saba bana ma haŋ gore Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irtiŋ kenem yeŋ wor Abrahamyen dirŋeŋ weŋ geb, yeŋ wor tenayiŋ. 17 Niŋgeb gokeb Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi: “Ne beleŋ al miŋ kurayen kurayen kame forok yenayiŋ kuruŋ gote asem girhem,” yitiŋ. Niŋgeb Abraham gobe Al Kuruŋ diliŋdeb adoniniŋ. Abraham gobe Al Kuruŋ beleŋ al kamtiŋ wor igiŋ yisaŋ hiyyeŋ, irde det miŋmoŋ wor pore mat det forok yiryeŋ yeŋ dufaymiŋ yeŋ ge saŋiŋ iryiŋ. 18 Abrahambe gwaha mat kura diriŋ miŋyaŋ heweŋ yeŋ ma nurde hinhinya goyenter Al Kuruŋ beleŋ biŋa teŋya, “Asige yagobe budam wor po henayiŋ,” inyiŋ goyen fudinde yeŋ nurde diriŋ niŋ doyaŋ heŋ hinhin. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ inyiŋ gwahade po, al miŋ kurayen kurayen kuruŋ gote asem hiriŋ. 19 Be, yeŋ hitte diriŋ forok ma yekeyabe damam 100 heŋ alik buluŋ po heŋ gwaha mat kura diriŋ forok irtek ma hiriŋ. Irde berem Sara wor gwahade po diriŋ yad yad nalumbe fole wor po tiyyiŋ. Gega Abrahambe Al Kuruŋ beleŋ diriŋ ma nuneŋ hi yeŋ dufaymiŋ tareŋ ird ird goyen yul ma yiriŋ. 20-21 Yeŋbe Al Kuruŋ beleŋ yeŋ ge biŋa tiyyiŋ goke hekkeŋ nurdeb dufay budam ma iryiŋ. Irdeb Al Kuruŋ beleŋ biŋa tiyyiŋ kuruŋ goyen igiŋ forok irde nunyeŋ yeŋ nurde hinhin geb, yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irde hinhin gore saŋiŋ irkeb Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ irde hinhin. 22 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ tareŋ goyen keneŋbe, “Yeŋbe al huwak,” yiriŋ. 23 Goyenbe Al Kuruŋ beleŋ asaŋmiŋde mere bilmiŋ “Yeŋbe al huwak,” yiriŋ gobe Abraham yeŋ ge po ma yiriŋ. 24 Mere gobe neŋ gayen gake manaŋ yiriŋ. Neŋbe Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu kamyiŋde mat isaŋ hiriŋ al Al Kuruŋ goke dufayniniŋ tareŋ irde hite geb, al huwak yeŋ nurd dunyeŋ. 25 Yesube nende mata buluŋ niŋ teŋ kamyiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ neŋ gayen diliŋde al huwak dire yeŋ Yesu go kamyiŋde mat isaŋ heke huwaryiŋ.