6
Neŋbe Yesu Kristuya kamtiriŋ
Be, gwahade niŋgeb daha yetek? Al Kuruŋ beleŋ igiŋ igiŋ dird dird goyen kuruŋ po hiwi yeŋbe mata buluŋ teŋ teŋ niŋ bada ma hetek yiniŋ? Gwahade moŋ po! Al kamde detmiŋ tumŋaŋ yubul teŋ haŋyen gwahade goyen po, neŋ wor mata buluŋbe tumŋaŋ yubul titiriŋ. Niŋgeb mata buluŋ beleŋ epte ma doyaŋ dirde hiyeŋ geb, megen gar epte ma mata buluŋ teŋ heŋya hitek! Neŋbe tumŋaŋ Yesu Kristuya uŋkureŋ heŋ heŋ ge baptais titiriŋ gote miŋbe yeŋya uŋkureŋ heŋ kamtiriŋ yara gobe nurde haŋ gogo. Be, neŋbe gwahade po baptais titiriŋ goya goyenbe Yesu Kristuya heŋ kamteke mete dirtiŋ yara hitiŋ. Gogab Yesu Kristu goyen Naniŋ beleŋ saŋiŋmiŋ turŋuŋ yaŋ wor po gore isaŋ hiriŋ gwahade goyen po, neŋ manaŋ gwaha dirke Al Kuruŋ diliŋde al gergeŋ heŋ hitek.
Be, neŋbe gwaha mat Yesu Kristuya uŋkureŋ heŋ kamtiriŋ kenem yeŋ huwaryiŋ gwahade goyen po, neŋ wor fudinde Al Kuruŋ beleŋ disaŋ heke huwartek. Niŋgeb Yesu Kristu kuruse hende mayke kamyiŋ goyenter dufayniniŋ bikkek megen niŋ goyen manaŋ kamyiŋ yeŋ nurde hite. Gogab neŋ gayen mata buluŋ beleŋ epte ma wor po danarde boŋ yeke gote yufukde hitek. Gobe al kura Yesu Kristuya kuruse hende kamaryum al gobe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ bana mat teŋ siŋa iryiŋ geb, gogo mata buluŋ yufuk bana ma hi.
Be, neŋbe Yesu Kristuya tumŋaŋ kamtiriŋ kenem al gergeŋ heŋ yeŋya hite gayenbe fudinde wor po yeŋ nurde hite. Gobe Yesu Kristube kamtiŋde mat huwaryiŋ geb, sopte ma kamyeŋ yeŋ nurde hite geb, gago dineŋ hime. Fudinde, kamde kamde mata beleŋ epte ma tanaryeŋ. 10 Be, Yesu Kristu kamyiŋ gobe mata buluŋniniŋ pasi ire yeŋbe gogo kamyiŋ. Goyenbe wawuŋ uŋkureŋde po kamyiŋ. Irde Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ ird ird niŋ hi. 11 Niŋgeb deŋ wor gwahade po kamamiŋ geb, mata buluŋ yufukde ma hite yeŋ nurdeb Yesu Kristuya heŋ Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ ird ird niŋ hinayiŋ.
12 Niŋgeb tubul tike mata buluŋ beleŋ ultiŋ kame kamke bida hetek goyen tanarde ma hiyeŋ. Gwaha ma tinayiŋbe mata buluŋ titek dufay goyen po gama irde hinayiŋ geb. 13 Niŋgeb tubul tike ultiŋ kurhan kura gore mata buluŋ teŋ teŋde niŋ det ma hiyyeŋ. Gwaha titŋeŋbe kamtiŋde mat huwarde al gergeŋ hitiŋ haŋ geb, ultiŋ goyen Al Kuruŋ beleŋ mata huwakde niŋ det irde meteŋ unyeŋ yeŋ Al Kuruŋ unnayiŋ. 14 Deŋbe Moseyen saba gote yufuk bana ma haŋ. Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hi bana goŋ haŋ. Niŋgeb mata buluŋ beleŋ epte ma wor po doyaŋ dirde hiyeŋ.
Neŋbe mata huwak teŋ teŋ mar
15 Niŋgeb daha titek? Neŋbe Moseyen saba gote yufuk bana ma hite, irde Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hi bana goŋ hite geb, mata buluŋ teŋ hitek? Moŋ, epte ma gwaha titek! 16 Be, deŋbe al kurate meteŋ mar dulŋeŋ heŋ yende yufukde hitek yeŋ nurde gwaha tinayiŋbe al gote mere po gama irde meteŋ dulŋeŋ teŋ teŋ mar henayiŋ goyen go ma nurde haŋ? Gwahade goyen po, deŋ beleŋ mata buluŋ gama irde hinayiŋbe gote yufuk bana heŋ Al Kuruŋ diliŋde al kamtiŋ hinayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋyen mere nurde gama irde hinayiŋbe gote yufukde heŋ al huwak henayiŋ. 17-18 Be, bikkeŋ deŋbe mata buluŋ yufuk bana po heŋ gote meteŋ mar hinhan. Goyenpoga gayenterbe Al Kuruŋyen mere saba dirke nurdeb bitiŋde mat fudinde wor po gama irde haŋ. Irkeb yeŋ beleŋ mata buluŋ bana mat dad siŋa dirde mata huwak yufuk bana dirtiŋ haŋ. Niŋgeb goke Al Kuruŋ igiŋ wor po nurd uneŋ hite. 19 Mere tihim gayen dindikeŋ keŋkela bebak titek moŋ geb, megen niŋ marte matare mat momoŋ direŋ tihim. Be, bikkeŋ deŋbe ultiŋ kurhan kura mata buluŋ Al Kuruŋ diliŋde tikiŋ miŋyaŋ goke uneŋ hinhan. Irde mata kura Al Kuruŋyen mere ma nurde haŋyen marte mata gama irke mata buluŋtiŋbe kuruŋ wor po heŋ hinhin. Gwaha teŋ heŋbe mata buluŋ kuruŋ gote yufuk bana po hinhan. Gega gayenterbe ultiŋ goyen tumŋaŋ yumulgaŋ teŋ mata huwak niŋ unnayiŋ. Irdeb yende yufukde heŋ mata huwak teŋ hinayiŋ. Irkeb Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ dinyeŋ.
20 Be, bikkeŋ deŋ goyen mata buluŋ yufuk bana heŋ gote meteŋ mar hinhanyabe mata huwak gote yufuk bana ma heŋ mata huwak goke dufay ma heŋ hinhan. 21 Go mata teŋ hinhan goke gayenterbe memyak nurde haŋ. Goyenpoga gwaha teŋ hinhanyabe igineŋ igiŋ dahade kura yawaramiŋ? Hubu wor po. Fudinde, mata teŋ hinhan gote muruŋgem funaŋdebe kamde kamde gogo po. 22 Gega gayenterbe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋ bana mat dumulgaŋ tike Al Kuruŋyen meteŋ mar hitiŋ haŋ. Niŋgeb gor mat Al Kuruŋ diliŋde wukkek hetek mata go po teŋ teŋbe kame gote muruŋgembe Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ mata goyen tenayiŋ. 23 Gwahade goyen po, mata buluŋ gote muruŋgembe hugiŋeŋ kamde kamde gogo. Munaŋ Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristuya heŋ heŋ goke teŋ detmiŋ kura Al Kuruŋ beleŋ damum moŋ duliŋ duntiŋ gobe yeŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gogo.