8
Holi Spiritya heŋ heŋ mata
Niŋgeb al kura Yesu Kristuya haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋmiŋ gote muruŋgem ma yunyeŋ. Gobe Yesu Kristuya hireke al gergeŋ nirtiŋ Holi Spirit gote saŋiŋ gore mata buluŋya kamde kamdeyat tareŋ bana mat nad siŋa niryiŋ geb, gago dineŋ hime. Neŋbe megen niŋ dufay buluŋ goyen miŋyaŋ mar geb, Moseyen sabare yitiŋ goyen epte ma keŋkela gama irtek hite. Niŋgeb Moseyen saba gore epte ma igiŋ dirtek hinhin. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋniniŋ halde duneŋ yeŋbe Urmiŋ teŋ kerke kateŋbe neŋ gahade ga po heŋ forok yiriŋ. Irde mata buluŋniniŋ ge teŋ yiŋgeŋ Al Kuruŋ galak iryiŋ. Irkeb Al Kuruŋ beleŋ megen niŋ marte mata buluŋ goyen Yesu Kristu uliŋde irde alyen mata buluŋ gote muruŋgem unyiŋ. Al Kuruŋ beleŋ meteŋ go tiyyiŋ gobe Moseyen sabare mata huwak niŋ yitiŋ goyen neŋ hitte keŋkela wor po forok yeŋ hiyeŋ yeŋbe meteŋ gogo tiyyiŋ. Niŋgeb neŋbe megen niŋ dufay buluŋ go ma gama irdeb Holi Spirityen dufay po gama irde hityen.
Be, al kura megen niŋ dufay gama irde haŋ marbe uliŋde amaŋ hetek dufay goyen po gama irde hitek nurde haŋyen. Goyenpoga al kura Holi Spirityen dufay gama irde haŋ marbe Holi Spirit beleŋ igiŋ nurde hitek mata goyen po teŋ hitek nurde haŋyen. Fudinde, al kura megen niŋ dufay gama irde hiyen al gobe Al Kuruŋ diliŋde kamtiŋ hiyen. Gega Holi Spirit beleŋ dufaymiŋ doyaŋ irde hiyen al gobe Al Kuruŋ diliŋde al gergeŋ heŋ biŋ kamke igiŋ hiyen. Gega megen niŋ dufay po gama irde hiyen al gobe Al Kuruŋ asogo irde hiyen. Go al gobe Al Kuruŋyen saba gama ma irde hiyen. Irde epte ma gama irtek hiyeŋ. Al gwahade megen niŋ dufay buluŋ beleŋ doyaŋ yirtiŋde po haŋ marbe epte ma wor po Al Kuruŋ beleŋ amaŋeŋ nurtek mata goyen teŋ hinayiŋ.
Gega deŋ banabe Holi Spirit hi geb, megen niŋ dufay beleŋ ma doyaŋ dirde hi. Holi Spirit beleŋ doyaŋ dirde hi. Gega al kura Holi Spirit miŋmoŋ kenem al gobe Yesu Kristuyen al moŋ. 10 Gega deŋ goyen Yesu Kristuya haŋ kenem mata buluŋ niŋ teŋ ultiŋbe bida henayiŋ gega, Al Kuruŋ diliŋde al huwak henayiŋ geb tontiŋbe yeŋya hinayiŋ. 11 Irde Al Kuruŋ Yesu Kristu kamtiŋde mat isaŋ hiriŋ al gote Holi Spirit beleŋ deŋ bana hi kenem Yesu kamtiŋde mat isaŋ hiriŋ al Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirit dunyeŋ. Irke ultiŋ bida henayiŋ goyen kame sopte gergeŋ yirke hugiŋeŋ hinayiŋ.
12 Niŋgeb, kadne yago, neŋbe yeŋ beleŋ gwaha diryiŋ goke wol hetek mata kura hi. Mata gobe megen niŋ dufay buluŋ ulniniŋde amaŋ hetek goyen ma po gama irde hitek go goyen. 13 Gobe megen niŋ dufay gama irde hinayiŋbe Al Kuruŋ diliŋde kamtiŋ hinayiŋ gega, ultiŋde mata buluŋ teŋ teŋ dufay goyen Holi Spirityen tareŋde yubul tinayiŋbe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ geb, gago dineŋ hime. 14 Be, Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ fudinde wor pobe Al Kuruŋyen Holi Spirit beleŋ doyaŋ yirde yukuŋ hi mar gogo. 15 Al Kuruŋ beleŋ Holi Spirit dunyiŋ gobe bikkeŋ kamde kamde niŋ kafura heŋ hinhan dufay bana goŋ sopte mulgaŋ heŋ heŋ ge ma dunyiŋ. Gwahade yarabe dirŋeŋ weŋ heŋ heŋ ge Holi Spirit dunyiŋ. Niŋgeb yende saŋiŋde Al Kuruŋ goyen eke merere, “Ado, Ado” ineŋ hityen. 16 Fudinde, Holi Spirit neŋ bana hi goreb bininiŋde wor po, “Deŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ,” dineŋ hiyen. 17 Irde neŋbe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ kenem kame yende det gote miŋ mar hiniŋ. Goyenbe kanduk Yesu Kristu beleŋ yinyiŋ gwahade neŋ manaŋ goyen bana hitek. Gogab Al Kuruŋyen tareŋ turŋuŋ yaŋ wor po yeŋ beleŋ Yesu Kristu untiŋ goyen neŋ manaŋ tetek. Irkeb yeŋya neŋya tumŋaŋ Al Kuruŋyen det gote miŋ mar hiniŋ.
Kame Yesu Kristu tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ kentek
18 Be, Al Kuruŋyen saŋiŋ turŋuŋ yaŋ wor po kame neŋ hitte forok yiyyeŋ gobe igiŋ wor po geb, gayenter kanduk yeneŋ hite gabe det dirŋeŋ yeŋ nurde hite. 19 Fudinde, tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ gobe fudinde wor po forok yiyyeŋ geb, megeŋya naŋkiŋya, irde det kuruŋ gayen gare dagehen ga Al Kuruŋ beleŋ dirŋeŋ weŋ kawan forok yirke yentek yeŋ nurdeb goke po doyaŋ heŋ haŋ. 20 Megeŋya naŋkiŋya, irde det kuruŋ gayenbe Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ kiryiŋ goyen gama ird ird niŋ soŋ hamiŋ gobe momŋoŋde ma soŋ hamiŋ. Al beleŋ mata buluŋ tikeb det kuruŋ gayen wor Al Kuruŋyen dufay gama ird ird niŋ soŋ hamiŋ. Gwaha tiyamiŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ gwahade po henayiŋ yeŋ dufay kiryiŋ geb, gogo tiyamiŋ. Goyenpoga sopte igiŋ hetek nalu niŋ doyaŋ heŋ haŋyen. 21 Goyen nalureb det kuruŋ gayenbe buluŋ hitiŋde mat Al Kuruŋ beleŋ sopte yade gergeŋ wor po yiryeŋ. Irde Al Kuruŋ dirŋeŋ weŋ gobe mata buluŋ yufukde mat yad siŋa yirke Al Kuruŋyen tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen bana hinayiŋ gwahade goyen po, det kuruŋ gayen wor gwahade po heŋ hinayiŋ.
22 Be, det kuruŋ Al Kuruŋ beleŋ yiryiŋ gabe buluŋ hitiŋde mat waŋ waŋ gayenter wor buluŋ hitiŋ goyen bana po heŋ uliŋ misiŋ nurde haŋ gobe nurde hite. Yeŋ uliŋ misiŋ nurde haŋyen gobe bere kura diriŋ kawaŋ kere yeŋ uliŋ misiŋ kateŋ hiyen go gwahade goyen. 23 Goyenbe yeŋ po moŋ. Neŋ manaŋ bininiŋ bana misiŋ nurde hityen. Neŋbe Al Kuruŋ beleŋ duneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ gote igineŋ meheŋde wor po Holi Spirit goyen titiriŋ mar. Goyenpoga neŋ gayen wor kanduk bana heŋ misiŋ nurde hityen. Irde misiŋ nurde heŋyabe Al Kuruŋ beleŋ neŋ gayen dirŋeŋ weŋ wor po dirde ulniniŋ manaŋ buluŋ hitiŋde mat gergeŋ wor po yiryeŋ yeŋ goke po doyaŋ heŋ hityen. 24 Neŋbe kame Al Kuruŋ beleŋ gwaha diryeŋ yeŋ nurde doyaŋ heŋ hinhet geb, Al Kuruŋ beleŋ dumulgaŋ tiyyiŋ. Gega det kura tetek yeŋ goke doyaŋ heŋ hityen goyen bikkeŋ titiŋ kenem goke ma doyaŋ heŋ hitek. Ganuŋ al beleŋ det kura bikkeŋ titiŋ goyen temewoŋ yeŋ nurde goke doyaŋ heŋ hiyeŋ? Hubu wor po. 25 Gega neŋbe det kura yawartek goyen go ma yawartiŋ geb, goke doyaŋ heŋ hityen gega, goke piŋeŋ ma heŋ hityen.
26 Be, neŋ gayen kanduk bana hite gega, Al Kuruŋyen saŋiŋ turuŋ yaŋ wor po goyen goke doyaŋ heŋ heŋ goreb tareŋ dirde hiyen gwahade goyen po, Holi Spirit wor neŋ dufayniniŋ tareŋ moŋ gayen faraŋ durde hiyen. Neŋbe goke kura Al Kuruŋ gusuŋaŋ irtek yeŋ ma nurde hityen gega, Holi Spirit yiŋgeŋ po nende gasuŋ teŋ Al Kuruŋ eseŋ mere irde hiyen. Yeŋbe gwaha teŋ heŋyabe neŋ ge buniŋeŋ wor po nurdeb biŋde misiŋ kuruŋ kateŋ heŋya Al Kuruŋ mere irde hiyen. Misiŋ kateŋ hiyen gobe epte ma gwahade yeŋ nurde tagaltek. 27 Irde Holi Spiritbe Al Kuruŋyen alya bereya faraŋ yureŋ yeŋ Al Kuruŋyen dufaymiŋ po gama irde gusuŋaŋ irde hiyen. Niŋgeb neŋ alyen dufay keŋkela keneŋ hiyen al Al Kuruŋbe Holi Spirit beleŋ dufay dahade kerde gusuŋaŋ irde hi goyen keŋkela nurde hiyen.
28 Irdeb al kura Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ kerde hoy yirkeb yeŋ ge amaŋeŋ nurde uneŋ haŋ mar hitte mata forok yeŋ haŋ kuruŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ yad bul yirdeb mel goyen igiŋ heŋ heŋ mat yirde hi gobe nurde hite. 29 Gobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ hetek mar bikkeŋ nurd yuneŋbe Urmiŋ yara henayiŋ yeŋ basiŋa yiryiŋ geb, gogo dirde hi. Gogab Urmiŋ gobe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ hitiŋ mar gote urmiŋ mataliŋ hiyyeŋ. 30 Al Kuruŋbe alya bereyamiŋ bikkeŋ basiŋa yirtiŋ goyen hoy yiryiŋ. Irde hoy yirke watiŋ mar goyen al huwak yiryiŋ. Irde al huwak yirtiŋ mar goyen deŋem turŋuŋ yaŋ yiryiŋ.
Al Kuruŋyen amaŋ dufaybe kuruŋ wor po
31 Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ igiŋ gwaha diryiŋ goke daha yetek? Irde Al Kuruŋ beleŋ neŋ faraŋ durde hi kenem ganuŋ al beleŋ asogo dirnayiŋ? Hubu wor po! 32 Al Kuruŋbe Urmiŋ yende wor po goyen urne yeŋ be ma hiriŋ. Gwaha titŋeŋbe neŋ megen niŋ mar kuruŋ gake nurde megen gar teŋ kerke kateŋ kamyiŋ. Niŋgeb Yesu Kristu basiŋa irtek wor gogo dunyiŋ geb, det hoyaŋ duneŋ duneŋ niŋ kama hiyyeŋ yeŋ nurde haŋ? Moŋ, kama ma heŋ kuruŋ po duneŋ hiyeŋ. 33 Al Kuruŋ yiŋgeŋ po basiŋa yirtiŋ mar goyen al huwak yiryiŋ. Niŋgeb ganuŋ al beleŋ Al Kuruŋ beleŋ basiŋa yirtiŋ mar goyen merem yaŋ yirnayiŋ? Hubu wor po! 34 Be, Yesu Kristube neŋ ge teŋ kamyiŋ. Irde kamyiŋde mat huwaryiŋ. Huwardeb Doyaŋ Al Kuruŋ heŋbe Al Kuruŋ haniŋ yase beleŋ mat keperde neŋ ge teŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hi. Niŋgeb ganuŋ al beleŋ merem yaŋ dirde gote muruŋgem buluŋ dunyeŋ? Hubu wor po! 35 Irde ganuŋ al beleŋ Yesu Kristu beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hi bana goŋ mat dad siŋa diryeŋ? Hubu wor po! Kanduk kurayen kurayen yeneŋ hitek, ulniniŋ misiŋ kateŋ hitek, al hoyaŋ beleŋ buluŋ buluŋ dirde hinayiŋ, biŋge kamde hitek, ulniniŋ umŋa miŋmoŋ hitek, det buluŋ kura forok yeŋ buluŋ dirtek hinayiŋ, irde fuleŋa mata forok yeŋ hinayiŋ kuruŋ gore Yesu Kristu beleŋ neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hi goyen igiŋ walnayiŋ? Epte moŋ! 36 Niŋgeb yeŋ ge kanduk gwahade yentek goke Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Ge goke teŋ neŋbe hugiŋeŋ al beleŋ mudunke kamtek belŋeŋde po kuŋ hityen.
Irde neŋbe sipsip gasa yirke kamde haŋyen go gwahade goyen hityen,” yitiŋ. Tikiŋ 44:22
37 Be, neŋbe yitiŋ gwahade po kanduk bana hityen gega, neŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hi al Yesu Kristu faraŋ durke kanduk karkuwaŋ gwahade goyen fole wor po yirde hityen. 38 Fudinde, Al Kuruŋ beleŋ neŋ ge amaŋeŋ wor po nurd duneŋ hi. Niŋgeb dufaynerbe fudinde wor po gahade nurde hime: kamtek ma hitek yara kura, Al Kuruŋyen miyoŋ wet ma uŋgura, haŋka ma kame, irde det saŋiŋ miŋyaŋ yara kura, 39 irde det naŋkiŋde niŋ wet ma det megeŋ biŋde niŋ wet ma det megen gar niŋ kurayen kurayen gore Doyaŋ Al Kuruŋniniŋ Yesu Kristu niŋ teŋ Al Kuruŋ beleŋ neŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ hiyen goyen epte ma wor po walnayiŋ.