9
Israel mar
Be, nebe Yesu Kristuya har geb, mere dineŋ hime gabe fudinde dineŋ hime. Usi ma wor po teŋ hime. Bener fudinde yeŋ nurdeya dineŋ hime. Holi Spirit wor merene gayen fudinde yeŋ nurde hi. Be, bene biŋdebe Israel mar niŋ hugiŋeŋ kandukŋeŋ nurdeb buniŋeŋ wor po nurde himyen. Niŋgeb nigen miŋde niŋ alya bereya goyen faraŋ yurmewoŋ wor po yeŋ nurde himyen. Goke teŋbe beleŋ kura hi kenem mel gore nere gasuŋ teŋ Yesu Kristu nurd unkeb nebe yende gasuŋ teŋbe Yesu Kristu tubul teŋ gisaw kuŋbe Al Kuruŋyen bearar bana heŋ yeŋ nurde himyen. Be, nigen miŋde niŋ albe Israel mar gogo. Mel gobe Al Kuruŋ beleŋ dirŋeŋ weŋ yirke tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen bana hinhan. Al Kuruŋbe mel goya biŋa kura tareŋ po teŋbe Moseyen saba manaŋ yunyiŋ. Irde Al Kuruŋyen ya balem bana doloŋ ird ird mata yikala yiryiŋ. Irde mel goyen gwaha gwaha yireŋ yeŋ biŋa hoyaŋ hoyaŋ manaŋ teŋ hinhin. Mel gobe Yuda marte hakwamiŋ wor po miŋde mat watiŋ. Yesu Kristu wor yeŋ goyen miŋde mat watiŋ. Yesu Kristube Al Kuruŋ, det kuruŋ gayen doyaŋ yirde hi al. Niŋgeb yeŋ po ga hugiŋeŋ turuŋ irde hitek hi. Fudinde wor po.
Be, Israel mar gobe tumŋaŋ Yesuyen alya bereya Israel mar fudinde wor po hewoŋ gega, gwahade ma haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ mel goyen hitte biŋa tiyyiŋ gobe sorkok hiriŋ yeŋ nurtek? Moŋ, sorkok ma hiriŋ. Israel marbe Al Kuruŋ beleŋ basiŋa yiryiŋ gega, tumŋaŋ ma basiŋa yiryiŋ. Al kura po basiŋa yiryiŋ geb, gogo al tumŋaŋ ma Yesuyen alya bereya hitiŋ. Mel gobe tumŋaŋ Abrahamyen miŋde mat watiŋ gega, go kuruŋ gobe tumŋaŋ Abrahamyen dirŋeŋ weŋ ma hamiŋ. Gokeb bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ, “Aisakyen miŋde mat forok yeŋ hinayiŋ go muŋ po gab diriŋge weŋ henayiŋ,” inyiŋ gogo. Niŋgeb mere gote miŋbe Abrahamyen dari po gama irde diriŋ forok yitiŋ gobe Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ moŋ. Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ Abraham hitte biŋa tiyyiŋ goyen gama irde diriŋ forok yitiŋ go po ga Abrahamyen dirŋeŋ weŋ wor po. Be, Al Kuruŋ beleŋ Abraham hitte biŋa tiyyiŋ mere gobe gahade: “Dama kura imoyenter nalu kirtiŋ hi goyenter gab sopte mulgaŋ heŋ ge hitte wayeŋ. Goyenterbe berge Sarabe diriŋ al diriŋ kura kawaŋ kiryeŋ,” yitiŋ hi.
10 Goyenbe go muŋ po moŋ. Aisak berem Rebeka urmiŋ waraŋ gote naniŋbe uŋkureŋ Aisak po. Aisak gobe neŋ Israel mar kuruŋ gate asininiŋ. 11-12 Goyenbe Aisak urmiŋ waraŋ kalpaŋ goyen forok yeŋ miŋmoŋdebe Al Kuruŋ beleŋ Rebeka goyen, “Itiŋbe kuliŋde meteŋ al hiyyeŋ,” inyiŋ. Go mere gobe diriŋ irawa go kawaŋ heŋ mata igiŋ daw ma buluŋ daw goyen tike yeneŋya ma gwaha yiriŋ. Al Kuruŋ beleŋ bikkeŋ dufaymiŋ kiryiŋ go po gama irde kuliŋ go basiŋa iryiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ gwaha iryiŋ gobe yeŋbe alyen mata keneŋbe basiŋa ma yirde hiyen, dufaymiŋde igiŋ nurd yuneŋbe basiŋa yirde hiyen goyen dikala dirde hi. 13 Niŋgeb mata goke Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Nebe Yekop goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde uneŋ hime.
Munaŋ Isobe gwahade ma nurd uneŋ hime,” yitiŋ. Malakai 1:2-3
14 Niŋgeb daha yetek? Al Kuruŋ beleŋ go tiyyiŋ goke teŋ yeŋbe mata huwak ma tiyyiŋ yetek? Epte moŋ! 15 Al Kuruŋ beleŋ matamiŋ goke teŋ Mose gaha inyiŋ:
“Dufayner al kura buniŋeŋ ire yeŋbe gwaha po ireŋ.
Irde al kura igiŋ ire yeŋbe gwaha po ireŋ,” yitiŋ hi. Yumulgaŋ 33:19
16 Niŋgeb Al Kuruŋ yiŋgeŋ po gab ganuŋ al kura buniŋeŋ ire yeŋbe gwaha iryeŋ. Munaŋ al beleŋ dufaymiŋde Al Kuruŋ beleŋ basiŋa nirwoŋ yeŋ nuryeŋ, irde mata igiŋ teŋ himeke gab gwaha niryeŋ yeŋ kurut yeŋ hiyeŋ gore epte ma Al Kuruŋ beleŋ buniŋeŋ iryeŋ. 17 Al Kuruŋbe matamiŋ gwahade geb, Isip naŋa doyaŋ al kuruŋ Fero gobe meremiŋ pel ird ird niŋ basiŋa irdeb gaha inyiŋ: “Ge hittebe saŋiŋne turŋuŋ yaŋ wor po goyen kawan forok irmeke al megen hike kwa kuruŋ gore nurdeb ne niŋ nurnayiŋ yeŋ dufay kerdeb gogo ge gayen doyaŋ al kuruŋ girmiriŋ,” inyiŋ. 18 Niŋgeb Al Kuruŋbe dufaymiŋde al kura buniŋeŋ ire yeŋbe buniŋeŋ iryeŋ. Irde al kura meremiŋ pel ird ird niŋ tonaŋ tareŋ ire yeŋbe gwahade po iryeŋ.
19 Be, Al Kuruŋbe gwahade hi goke al kura dufaymiŋ soŋ hekeb, “Al Kuruŋ beleŋ neŋ gayen mata gwaha gwaha teŋ hinayiŋ yeŋ yiŋgeŋde dufay po gama irde basiŋa dirtiŋ kenem daha mat dufaymiŋ waltek? Epte moŋ! Niŋgeb mata buluŋ teŋ hityen gobe nindikeŋ ma forok yirde hityen gega, daniŋ Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋniniŋ ge merem yaŋ dirde hiyen? Gobe igiŋ moŋ,” yeŋ haŋyen. 20 Goyenpoga deŋbe al dahade geb, gwaha yeŋ haŋ? Neŋ al megen niŋ gare Al Kuruŋ beleŋ dufaymiŋ gama irde daha kura diryeŋ goyen goke epte ma, “Daniŋ gahade diraŋ?” intek. Mata gobe det kura al kura beleŋ iryeŋ gore tigiri teŋbe iryeŋ al goyen, “Daniŋ gahade niraŋ?” ma inyeŋ go gwahade goyen. 21 Be, kuwe yase yird yird albe woŋa teŋ kuwe yase gwahade yireŋ yeŋ nurdeb dufaymiŋ go po gama irde yiryeŋ. Kuwe yase kura meteŋ kuruŋ uneŋ uneŋyen ireŋ yeŋbe gwahade po iryeŋ. Munaŋ kuwe yase kura meteŋ mali untek goyen ire yeŋbe igiŋ ala iryeŋ.
22 Niŋgeb Al Kuruŋ wor mata gwahade goyen po teŋ hiyen. Yeŋbe mata buluŋ mar goyen beararmiŋ kawan po kennayiŋ, irde tareŋmiŋ wor keneŋ bebak tinayiŋ yeŋ nurde gwamuŋ yure yeŋbe igiŋ gwamuŋ yuryeŋ. Gega yeŋbe bemel ma gwaha yirde ulyaŋde doyaŋ heŋ heŋ niŋ piŋeŋ ma irde hiyen. Gobe dufaymiŋ po gama irde gwaha teŋ hi geb, al kura beleŋ goke epte ma innayiŋ. 23 Munaŋ al kura Al Kuruŋyen buniŋeŋ dufay bana po haŋ mar goyen kurabe neŋ gago. Neŋbe Al Kuruŋyen saŋiŋ turŋuŋ yaŋ wor po goyen kennayiŋ yeŋ bikkeŋ gitik diryiŋ geb, tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ goyen neŋ gayen dikala direŋ yeŋ nurde hinhin. Goyenbe al kura beleŋ epte ma, “Daniŋ yeŋ po gwaha yirde hi?” innayiŋ. 24 Neŋbe Al Kuruŋ beleŋ hoy diryiŋ gega, al miŋ uŋkureŋde mat po ma hoy diryiŋ. Neŋ kurabe Yuda mar, kurabe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ gayen hoy diryiŋ. 25 Al Kuruŋ beleŋ gwaha diryiŋ goke mere basaŋ almiŋ kura Hosea beleŋ Al Kuruŋyen mere gahade kayyiŋ:
“Ne beleŋ alya bereya nere ma hinhan goyen yadeb ‘Nere alya bereya,’ yineŋ.
Irde al miŋ hoyaŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ ma nurd yuneŋ hinhem goyen yadebe ‘Diriŋne yago, bubulkuŋne wor po’ yineŋ.” yitiŋ hi. Hosea 2:23
 
26 Irdeb,
“Naŋa kurar kura Al Kuruŋ beleŋ, ‘Deŋbe nere alya bereya moŋ,’ yinyiŋde gor po kamebe,
‘Mel gabe Al Kuruŋ gwahader hitiŋ gote alya bereya’ yinyeŋ,” yitiŋ hi. Hosea 1:10
 
27 Be, Al Kuruŋyen mere basaŋ al Aisaia beleŋ Israel mar niŋ gahade tareŋ po tagalyiŋ:
“Israel marbe budam wor po, makaŋde niŋ sawsawa yara.
Goyenpoga Al Kuruŋ beleŋ al tumŋaŋ ma yawaryeŋ, al tapum muŋ po yawaryeŋ.
28 Gobe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereya megen haŋ kuruŋ goyen hitte mere tiyyiŋ gote igineŋ araŋ po forok iryeŋ geb gogo,” yitiŋ hi. Aisaia 10:22-23
29 Mere gobe Aisaia beleŋ asaŋmiŋ bana goŋ meheŋ beleŋbe gahade kayyiŋ goya tuŋande. Meremiŋbe gahade:
“Doyaŋ Al Kuruŋ saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po beleŋ diriŋniniŋ kura yubul ma teŋ tumŋaŋ gwamuŋ yuryiŋ manhan
neŋbe Sodomya Gomoraya taunde niŋ mar yara hitewoŋ,” yitiŋ hi. Aisaia 1:9
Israel marbe Yesu niŋ dufaymiŋ tareŋ ma irde haŋ
30 Niŋgeb goke teŋ neŋbe gaha po yetek: al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ, mata huwak teŋ teŋ niŋ dufay ma heŋ haŋ mar beleŋ Yesu Kristu niŋ dufaymiŋ tareŋ irdeb Al Kuruŋ diliŋde al huwak hitiŋ haŋ. 31 Munaŋ Yuda marbe Moseyen sabare mata huwak niŋ yitiŋ goyen gama ird ird niŋ kurut yeŋ haŋyen gega, Al Kuruŋ diliŋde al huwak ma hitiŋ haŋ. 32 Goyenbe Israel mar gobe dahade niŋ al huwak ma hitiŋ haŋ? Mel gobe Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ irtiŋeŋbe mata igiŋ teŋ gab al huwak hetek yeŋ nurde haŋyen geb, gogo soŋ hamiŋ. Gobe al kura hora go ma keneŋbe kukuhuk urde takteŋ mayyeŋ go gwahade yara tiyamiŋ. 33 Goke teŋbe Al Kuruŋyen asaŋde gahade katiŋ hi:
“Ga kennaŋ.
Ne beleŋ Yerusalem taunde hora kura kereŋ.
Irkeb albe kukuhuk yurde yakteŋ gasa yiryeŋ.
Irde hora kuruŋ kura kereŋ.
Irkeb albe gore yirkeb yakteŋ gasa yirke kateŋ buluŋ po henayiŋ.
Gega al kura yeŋ ge dufaymiŋ tareŋ irnayiŋ marbe epte ma memya hetek hinayiŋ,” yitiŋ hi. Aisaia 8:14; 28:16