18
Babilon taun gobe buluŋ hiriŋ
Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ hoyaŋ kura Al Kuruŋyen gasuŋde mat kateŋ hike kinmiriŋ. Yeŋbe deŋem yaŋ wor po, uliŋde matbe saŋiŋmiŋ hulsi yara forok yekeb megeŋ kuruŋ gayen wuk yeŋ tukuriŋ. Be, yeŋ beleŋ mere kuruŋ po teŋbe, “Babilon taun kuruŋ wor po gobe gwamuŋ urtiŋ! Buluŋ wor po hitiŋ! Irkeb taun gobe uŋgurayen gasuŋ hitiŋ. Irde det toneŋ buluŋ wor bana goŋ haŋ. Irde nu Al Kuruŋ diliŋde tikiŋ miŋyaŋ gore bana goŋ hagam yirde haŋ. Naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ tumŋaŋ gobe nene kukuwa wor po hetek wain bere gore yunyiŋ. Wain gobe leplep matamiŋ go goyen. Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ wor bere goya feramiŋ. Irkeb samuŋ ya miŋyaŋ haŋ marbe bere gore det damum hende hoyaŋ goyen yeŋ hitte damu teŋ hike hora kuruŋ wor po yade hinhan,” ninyiŋ.
Be, go kamereb naŋkiŋde mat al melak hoyaŋ kura forok yeke nurmiriŋ. Meremiŋbe gahade:
“Alya bereyane, bere belen niŋ go tubul teŋ kunaŋ.
Gogab yeŋ mata buluŋ teŋ hiyen gwahade ma teŋ hinayiŋ.
Irde matamiŋ gote muruŋgem buluŋ tiyyeŋ goyen deŋya ma tenayiŋ.
Gobe bere gote mata buluŋbe pipkatoka irke naŋkiŋ sisaŋ urtiŋ hinhin geb, gago dineŋ hime.
Al Kuruŋbe mata buluŋmiŋ goke biŋ sir ma yeŋ hiyen geb, gago dineŋ hime.
Niŋgeb bere gore daha kura dirtiŋ gobe gwahade po wol heŋ unnaŋ.
Yeŋ beleŋ buluŋ diryiŋ goyen wolmiŋeŋbe yeŋ beleŋ dahade duntiŋ goyen tebaŋ go hende kerde kuruŋ po unnaŋ.
Yeŋ beleŋ gisumiŋde wain saŋiŋ dunyiŋ goyen wolmiŋeŋbe wain tareŋ wor po yeŋ beleŋ irde dunyiŋ gote folek goyen gisumiŋ bana goŋ po wok irde unnaŋ.
Bere go deŋem turŋuŋ yaŋ heŋ det damum hende wor po goyen po yade amaŋ heŋ hinhin geb,
dahade amaŋ heŋ hinhin gwahade po uliŋ misiŋ kateŋ kanduk kuruŋ wor po nurde hiyeŋ.
Biŋdebe yiŋgeŋ turuŋ irdeb,
‘Nebe doyaŋ bere kuruŋ, irde beretap moŋ.
Ne hittebe kandukŋeŋ nurtek mata kura ma forok yiyyeŋ,’ yeŋ hi.
Niŋgeb nalu kurare kurab bere gobe matamiŋ gote muruŋgem buluŋ wor po tiyyeŋ:
Garbam buluŋ teŋ, biŋde kandukŋeŋ nurde, biŋge kamde hiyeŋ.
Irde kak beleŋ nen unyeŋ.
Al Kuruŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po gore bere goyen merem yaŋ iryeŋ geb,
gogo gwahade forok yiyyeŋ,” yiriŋ.
Be, al melak kura naŋkiŋde mat forok yiriŋ gore sopte gaha yeke nurmiriŋ: “Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ bere goya ferde bere gote samuŋ damum hende hoyaŋ teŋ teŋ mata gama iramiŋ marbe bere go humga kuyeŋ gote kakim kennayiŋ. Irde yeŋ ge eseŋ obam teŋ hinayiŋ. 10 Mel gobe bere go uliŋ misiŋ kuruŋ kateŋ hike keneŋ kafura wor po heŋ gisaw po heŋ esinayiŋ. Irdeb, ‘Kafuram wor po! Kafuram wor po! Awo, taun kuruŋ wor po Babilon! Bemel po uguŋ naluge forok yihi!’ yenayiŋ.
11 “Irdeb samuŋ ya miŋyaŋ marbe, ‘Detniniŋ kuruŋ damu teŋ hiyen berebe gogo hubu hihi geb, al gore kura detniniŋ damu titek moŋ,’ yeŋ nurdeb bere goke eseŋ obam teŋ hinayiŋ. 12 Al kura gore waŋ mel gote gol, silwa, hora kusamuŋ wor po, pal hora selweŋ yara damum hende, irde amil faykek igiŋ wor po, amil umŋam bukkeŋya digulakya suluk yirtiŋ, irde silika amilyabe amil bukhel yitiŋ goyen damu titek berebe hubu hihi geb, goke esinayiŋ. He kurayen kurayen hamiŋ kusamuŋ wor po gore det yirtiŋ, irde kurabe dapŋa kura elefant gote bilŋam beleŋ po det kurayen kurayen yirtiŋ, irde he damum hende wor po gore po det yirtiŋ, irde barasya ainyabe hora milmulŋeŋya gore po det yirtiŋ goyen damu titek bere gobe gogo hubu hihi yeŋ goke esinayiŋ. 13 Irde miyow, biŋge hapek yirtek det, irde det kumga tike hamiŋ igiŋ forok yeŋ haŋyen goyen, irde he fimiŋ hamiŋ igiŋ wor po kurayen kurayenyabe, wain, olip fimiŋ, palawaya witya igiŋ muŋ wor po, bulmakaw, sipsip, hos, irde nima hos beleŋ yuluŋ teŋ haŋyen goyabe, meteŋ mar dulŋeŋya goyen damu titek bere gobe gogo hubu hihi yeŋ goke esinayiŋ. Go mar gobe alya bereya kura meteŋ mar yirde bere go unke damu teŋ hiyen.
14 “Go mar goreb bere go kamke keneŋbe, ‘Det igiŋ yawareŋ yeŋ nurde hayen kuruŋ gobe gigeŋ kamkeb hubu hihi. Samuŋgeya detge igiŋ wor poya goyen tumŋaŋ yubul taha geb, epte ma sopte yenayiŋ!’ innayiŋ. 15 Samuŋ ya miŋyaŋ mar bere gore detmiŋ damu tike horam yaŋ heŋ haŋyen mar gobe bere goyen uliŋ misiŋ kuruŋ po kateŋ hike keneŋbe kafura wor po heŋ tubul teŋ gisaw po hinayiŋ. Irde bere goke eseŋ obam teŋbe, 16 ‘Kafuram wor po! Kafuram wor po! Awo, Taun kuruŋ. Taun gobe bere gogo, yeŋbe amil igiŋ bukkeŋya digulakya suluk yirtiŋ goya bukkeŋhel yitiŋ goya hor yirde hiyen. Irde golya hora kusamuŋ wor poya pal hora selweŋ yara damum hende wor po goya goyen yade uliŋ umŋa teŋ hiyen. 17 Goyenbe samuŋmiŋ kuruŋ gobe bemel po hubu hihi!’ yenayiŋ.
“Niŋgeb hakwa doyaŋ yird yird marte karkuwaŋmiŋ, irde alya bereya hakwa hende kuŋ haŋ mar, hakwa hende meteŋ teŋ haŋ maryabe makaŋ alare heŋ dapŋa yade hora teŋ haŋ marya tumŋaŋ bere go tubul teŋ gisaw po hinayiŋ. 18 Mel gore bere go humga kuŋ hiyeŋ gote kakim keneŋbe kuware po, ‘Bikkeŋbe taun kuruŋ wor po gahade gayen kura ma hinhin!’ yenayiŋ. 19 Irdeb bere goyen kamde hinhin goke biŋ misiŋ nurdeb yiŋgeŋde tonaŋde mulowo wogordeb eseŋ obam teŋbe, ‘Kafuram wor po! Kafuram wor po! Awo, Taun kuruŋ. Taun bana goŋ al kura hakwa miŋyaŋ mar gobe taun gote samuŋya detmiŋ hakwamiŋ hende yawaŋbe hora kuruŋ yade haŋyen. Goyenbe bemel po taun gobe detmiŋ goya tumŋaŋ mugol nihi!’ yenayiŋ. 20 Gega Al Kuruŋyen gasuŋde haŋ marbe bere go kamde hi goke amaŋ henayiŋ. Deŋ Al Kuruŋyen alya bereya aposelya porofetyabe bere gore buluŋ buluŋ dirtiŋ goyen goke merem yaŋ irtiŋ goke amaŋ henayiŋ!” yiriŋ.
21 Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ kura saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po goreb hora kuruŋ kura goyen teŋbe makaŋ alare timiyyiŋ. Hora gote kuruŋmiŋbe wit bilmiŋ karka teŋ palawa irde haŋyen hora kuruŋ wor po hos beleŋ tuluŋ teŋ haŋyen go gwahade goyen. Be, Al Kuruŋyen miyoŋ gore hora go temeydeb, “Hora kuruŋ go makaŋ ala bana kurka gwahade goyen po, ge Babilon taun kuruŋ goyen gad gemeyke makaŋ ala bana kurkuŋ sopte ma po forok yawayiŋ. 22 Tikiŋde niŋ det hap ineŋ haŋyen gote tikiŋ, buleluŋyen tikiŋ, bigulyen tikiŋyabe al beleŋ tikiŋ heŋ haŋyen tumŋaŋ goyen go ma sopte nurayiŋ. Irde samuŋ yare meteŋ teŋ haŋ mar manaŋ sopte ma yenayiŋ. Wit bilmiŋ karka teŋ palawa ird ird gote hora migiriŋ manaŋ sopte ma po nurayiŋ. 23 Hulsi melak kura ge bana sopte melak ma henayiŋ. Tikiŋ merere niŋ tikiŋ sopte ma po nurayiŋ. Ge Babilon taun bana goŋ samuŋ ya miŋyaŋ marbe hora teŋ teŋ saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po. Gega ge beleŋ merebal matare mata buluŋ forok irde alya bereya megen hike kwa kuruŋ goyen usi yirariŋ. 24 Taun gobe Al Kuruŋyen alya bereya, irde porofet, irde alya bereya megen hinhan goyen gasa yirke kamamiŋ kuruŋ gote muruŋgem tihibe gago humga kwa,” yiriŋ.