17
Belen niŋ bereya Dapŋa duwi kafuramya
Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 kuwe 7 yanartiŋ mar goyen uŋkureŋ kura beleŋ ne hitte waŋbe gaha ninyiŋ: “Wake kure. Kuŋ belen niŋ bere kura fe karkuwaŋ budam hende keperde hi goyen daha mat Al Kuruŋ beleŋ gwamuŋ uryeŋ goyen gikala gire. Bere gobe taun kuruŋ kura fe karkuwaŋ kahalte irtiŋ go goyen. Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ beleŋ bere goya duwan teŋ teŋ mata teŋ haŋ. Irde megen haŋ marbe wain nene kukuwa heŋ haŋyen yara bere gote mata buluŋ goyen uliŋ bana hilyaŋ kuŋ pasi hekeb yende mata po gama irde buluŋ wor po hitiŋ haŋ,” ninyiŋ.
Be, Holi Spirit beleŋ ketal nurkeb miyoŋ gore sawsawa po kuruŋ naŋa bana goŋ nukuriŋ. Gorbe bere kura dapŋa duwi kafuram kura goyen hende kipirtiŋde hike kinmiriŋ. Dapŋa gote uliŋbe bukkeŋhel. Irde uliŋdebe Al Kuruŋ sukal ird ird mere po makiŋ hitiŋ. Dapŋa duwi gobe tonaŋ 7ya hirkam 10 miŋyaŋ hinhin. Bere gote amil umŋa kurabe bukkeŋhel, irde kurabe bukkeŋ wor po moŋ digulakya suluk irtiŋ* yara goyen hor irtiŋ hinhin. Irde golya hora kusamuŋ damum hende wor poya gore po umŋa titiŋ. Irde pal hora selweŋ yara damum hende wor po goyen manaŋ yade uliŋ umŋa irtiŋ hinhin. Bere gobe gisu gol beleŋ irtiŋ goyen haniŋ yase beleŋ tanartiŋ hinhin. Gisu bana goŋbe mata memyakya leplep mata mormokya goyen makiŋ hitiŋ hinhin. Bere gote kimiŋdebe deŋem kura miŋ banare hitiŋ goyen katiŋ hinhin. Deŋembe gahade:
BABILON KURUŊ, BELEN NIŊ BERE KURUŊ GATE MILIŊ, IRDE MEGEN NIŊ MARTE MATA BULUŊ GOTE MIŊ BIRIŊ
Bere gore Al Kuruŋyen alya bereya budam gasa yirke kamamiŋ. Irkeb bere gore dari goyen wain nene kukuwa hitiŋ yara tiyyiŋ goyen kinmiriŋ. Mel gobe Yesu gama irkeb gogo gasa yirke kamamiŋ.
Be, nebe bere go keneŋbe kukuwamŋeŋ wor po nurmiriŋ. Irkeb Al Kuruŋyen miyoŋ nukuriŋ goreb, “Daniŋ kukuwamŋeŋ nurde ha? Bere gote miŋ banare hinhin goyen momoŋ gireŋ. Irde dapŋa duwi kafuram tonaŋ 7, irde hirkam 10 miŋyaŋ, bere gore go hende keperde hi dapŋa duwi gote miŋ wor momoŋ gireŋ. Be, dapŋa duwi kafuram wor po kenha gobe bikkeŋ hinhin. Gega gayenterbe go ma hi. Goyenbe kame mete dukuŋ wor po kimyaŋ miŋmoŋ bana mat waŋ forok yiyyeŋ. Forok yekeb mayke hugiŋeŋ kamyeŋ. Goyenbe dapŋa go megen forok yekeb megen niŋ mar beleŋ keneŋbe diliŋ fot yenayiŋ. Dapŋa gobe kamyiŋ gega, sopte forok yekeb gogo keneŋbe diliŋ fot yeŋ amaŋ henayiŋ. Amaŋ henayiŋ mar gote deŋembe Al Kuruŋ beleŋ megeŋya naŋkiŋya forok yiryiŋde mat waŋ waŋ gayenter Al Kuruŋya hitek marte deŋem katiŋ asaŋde gor ma haŋ.
“Niŋgeb mata forok yitiŋ goyen bebak tiye yeŋbe keŋkela po dufay hawayiŋ. Dapŋa duwi kafuram gote tonaŋ 7be higiliŋ 7 niŋ yitiŋ. Higiliŋ 7 go hendebe belen niŋ bere goyen keperde hiyen. 10 Higiliŋ 7 gobe doyaŋ mar karkuwaŋ 7 niŋ manaŋ yitiŋ. Doyaŋ mar karkuwaŋ 7 bana goyen siptesoŋoŋbe bikkeŋ forok yeŋbe hubu hamiŋ. Irde doyaŋ al kuruŋ uŋkureŋbe gayenter hi. Irde doyaŋ al kuruŋ funaŋbe hako waŋ hi. Yeŋ wayyeŋbe nalu dolfonde po alya bereyamiŋ doyaŋ yirdeb hubu hiyyeŋ. 11 Dapŋa duwi kafuram bikkeŋ kamtiŋ geb, gayenterbe goyen ma hi gega, kame wayyeŋ goreb doyaŋ mar karkuwaŋ 7 go kamereb al gergeŋ kura forok yeŋbe doyaŋ mar karkuwaŋ 7 goyen basaŋ heŋ doyaŋ al kuruŋ hiyyeŋ. Gega al go wor doyaŋ mar karkuwaŋ 7 goya tuŋande. Irde kame buluŋ wor po heŋ hubu hiyyeŋ.
12 “Be, dapŋa duwi kafuram gote hirkam 10 yenha gobe doyaŋ mar karkuwaŋ hoyaŋ 10 go goyen. Mel gobe alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird tareŋ goyen ma yawartiŋ haŋ. Gega doyaŋ mar karkuwaŋyen saŋiŋ teŋ dapŋa duwi kafuram goya heŋ alya bereya doyaŋ yirde hinayiŋ gega, heŋ ga moŋ saŋiŋmiŋ hubu hiyyeŋ. 13 Doyaŋ mar karkuwaŋ 10 gobe dufay uŋkureŋ po kerdeb alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird tareŋmiŋ goyen gabu irde dapŋa duwi kafuram go po unnayiŋ. 14 Irde mel gore Sipsip dirŋeŋ goyen asogo irdeb fuleŋa irnayiŋ. Goyenpoga Sipsip dirŋeŋ gobe doyaŋ marte Kuruŋmiŋ, irde doyaŋ mar karkuwaŋ gote Kuruŋmiŋ geb, mel goyen fole yiryeŋ. Sipsip dirŋeŋ gote alya bereya yeŋ beleŋ hoy yirde basiŋa yirkeb biŋde mat fudinde po gama irde haŋ mar wor yeŋya gabu heŋbe doyaŋ mar karkuwaŋya dapŋa duwi kafuramya goya arde fole yirnayiŋ,” ninyiŋ.
15 Be, go kamereb Al Kuruŋyen miyoŋ gore sopte gaha ninyiŋ: “Fe karkuwaŋ hende belen niŋ bere gore keperde hike yenha fe gobe al sikkeŋ umŋam kurayen kurayen, al miŋ hoyaŋ hoyaŋ, naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ, irde al merem kurayen kurayen teŋ haŋ mar go goyen. 16 Be, dapŋa duwi kafuram goya hirkam 10ya yenha goreb belen niŋ bere goyen biŋ ar irnayiŋ. Irde bere go buluŋ buluŋ irde detmiŋ goraŋ irde uliŋ umŋa manaŋ yuguya tikeb kupsoŋ hiyyeŋ. Irke bere gote gasoŋ talde neneb kak po kumga tinayiŋ. 17 Go tinayiŋ gobe gwaha po tinayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ dufay kirtiŋ geb, gogo tinayiŋ. Niŋgeb doyaŋ mar 10 gore tareŋmiŋ tumŋaŋ gabu irde dapŋa duwi kafuram goyen uneŋbe gama irnayiŋ gogo. Mel go gwaha teŋ kuŋ kuŋbe Al Kuruŋyen mere gote igineŋ kawan forok yetek nalu goyen forok yiyyeŋ. 18 Be, belen niŋ bere go kenha gobe taun kuruŋ wor po go goyen. Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ hoyaŋ gobe yende yufukde haŋ,” ninyiŋ.
* 17:4 Bukkeŋya digulakya suluk yirke umŋa hoyaŋ kura forok yeŋ hiyen. Umŋa goreb doyaŋ marte amil umŋa yirde haŋyen.