20
Dama 1,000
Be, gor matbe Al Kuruŋyen miyoŋ kura gasuŋmiŋde mat kateŋ hike kinmiriŋ. Yeŋbe Mete Dukuŋ wor po kimyaŋ miŋmoŋ bana kurkuŋ kurkuŋ yame goyen hol ird ird ki miŋyaŋ. Irde haniŋdebe sen kuruŋ wor po kura tanartiŋ manaŋ. Yeŋ beleŋ deregon goyen tiriŋ. Deregon gobe kunere bikkeŋ hinhin go goyen. Gote deŋembe Uŋgura, kurabe Satan ineŋ haŋyen. Be, Al Kuruŋyen miyoŋ gore Satan goyen dama 1,000 gwahade fere titiŋde hiyeŋ yeŋ teŋ fere tiyyiŋ. Irdeb Satan goyen Mete Dukuŋ wor po bana temeydeb mete gote yame taŋ kiŋ urdeb al kura beleŋ epte ma hol irnayiŋ yeŋ Al Kuruŋyen deŋere soŋ iryiŋ. Gogab dama 1,000 bana goŋ Satan beleŋ epte ma alya bereya megen haŋ kuruŋ goyen usi yiryeŋ. Dama 1,000 go hubu hekeb Satan go siŋare katyeŋ. Goyenbe ulyaŋde ma hiyeŋ.
Be, gor matbe alya bereyat mata go yeneŋ igiŋ ma buluŋ yineŋ yineŋ tareŋ miŋyaŋ marte keperd keperd gasuŋ yinmiriŋ. Irde Yesu Kristu niŋ tagalde Al Kuruŋyen mere saŋiŋ po tanarde hike goke al beleŋ igiŋ ma nurde biŋiŋ walke kamamiŋ marya gote toneŋ yinmiriŋ. Mel gobe dapŋa duwi kafuram goyen ma doloŋ iramiŋ. Irde dapŋa duwi kafuram gote deŋem kimiŋde wet ma haniŋde wet goyen ma katiŋ hinhan. Mel gobe kamtiŋde mat huwardeb dama 1,000 bana goŋ doyaŋ mar heŋ Yesu Kristuya megeŋ gayen doyaŋ irde hinhan. Niŋgeb Al Kuruŋyen mere tanarde heŋ kamamiŋ mar go muŋ po huwarnayiŋ. Munaŋ al kamtiŋ goyen hoyaŋbe dama 1,000 goyen hubu heke gab huwarnayiŋ. Mata gobe al kamtiŋ mar meheŋde huwarnayiŋ go goyen. Al kamtiŋde mat meheŋde huwarnayiŋ mar gobe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde saŋiŋ yirde wukkek wor po yiryeŋ. Mel gobe epte ma kak alare kunayiŋ. Kak alare kuŋ kuŋ gobe sopte kamde kamde mata go gwahade goyen. Gwaha titŋeŋbe Al Kuruŋya Yesu Kristuya doloŋ yird yird mata doyaŋ mar henayiŋ. Irde dama 1,000 bana goŋ yeŋya megeŋ gayen doyaŋ yirde hinayiŋ.
Satanbe buluŋ hiyyeŋ
Be, dama 1,000 hubu hekeb Satan gobe koya bana mat teŋ siŋa irke katyeŋ. Irde megeŋ muruŋ kurhan kurhan kuŋ alya bereya budam wor po usi yiryeŋ. Go mar gobe Gokya Magokya yineŋ haŋyen. Satan beleŋ go mar goyen fuleŋa teŋ teŋ niŋ gabu yiryeŋ. Mel go gabu yirkeb makaŋde niŋ sawsawa yara budam wor po, epte ma kapyaŋ hetek henayiŋ. Be, go mar gobe bantoto kuruŋ wor po goyen sam irde kuŋbe Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ keperde haŋ gasuŋ goyen buluŋ yirniŋ yeŋ milgu yirnayiŋ. Al Kuruŋyen alya bereya keperde haŋ gasuŋ gobe taun Al Kuruŋ beleŋ goke amaŋeŋ nurd uneŋ hiyen go goyen. Be, alya bereya Gokya Magokya yineŋ haŋyen mar gore taun go milgu irnayiŋ gega, kak beleŋ naŋkiŋde mat kateŋ gwamuŋ yuryeŋ. 10 Irkeb mel go usi yiryeŋ al Uŋgura gobe sopte teŋ salfa hora kak hitiŋ ala bana temeyke hiyeŋ. Kak ala bana goŋbe dapŋa duwi kafuram goya porofet falkukya yimiytiŋ haryen. Niŋgeb Satanya dapŋa duwi kafuramya porofet falkukya gobe naŋkahalya wawuŋya hugiŋeŋ uliŋ misiŋ kuruŋ po kateŋ hinayiŋ.
Al kamtiŋ goyen Al Kuruŋ beleŋ merere yiryeŋ
11 Be, gor matbe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ keperd keperd gasuŋmiŋ kuruŋ faykek wor po hende kipirtiŋ hike kinmiriŋ. Megeŋya naŋkiŋyabe yeŋ hitte mat busahararyum gega, gor kura kutek moŋ geb, hubu po haryum. 12 Irde kamamiŋ mar kuruŋ goyen al deŋem yaŋya deŋem miŋmoŋya Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ diliŋ mar huwarde hike yinmiriŋ. Gorbe asaŋ hol yirtiŋ hinhan. Irke asaŋ hoyaŋ kura hol yiriŋ. Asaŋ gobe Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek mar gote deŋem katiŋ asaŋ. Al kamtiŋbe megen heŋya mata teŋ hinhan kuruŋ goyen asaŋ buda goyen bana goŋ katiŋ geb, gor mat mata dahade teŋ hinhan gote muruŋgem tamiŋ. 13 Makaŋ alare kamamiŋ marya mete titiŋ marya goyen tumŋaŋ merere huward huward niŋ Al Kuruŋ hitte wayamiŋ. Waŋbe megen heŋya mata teŋ hinhan gote muruŋgem yawaramiŋ. 14 Irkeb Al Kuruŋ beleŋ kamde kamde mataya al kamtiŋ yerde haŋyen gasuŋya goyen kak alare yimiyyiŋ. Kak ala gobe al kamtiŋde mat huwarnayiŋ mar kura sopte hugiŋeŋ kamde kamde gasuŋde kunayiŋ go goyenbe gogo. 15 Niŋgeb al kurate deŋem Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek marte deŋem asaŋde katiŋ bana goŋ ma hikeb yade kak ala goyenter yimiyyiŋ.