22
Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ saŋiŋ miŋyaŋ fe kuruŋ
Be, gor matbe Al Kuruŋyen miyoŋ gore Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ saŋiŋ miŋyaŋ fe kuruŋ goyen nikala nirke kinmiriŋ. Fe gobe galas yara wukkek wor po, irde Al Kuruŋya Sipsip dirŋeŋyat keperd keperd gasuŋde mat kateŋ hinhin. Irdeb taun bana goŋ beleŋ kuruŋmiŋ kahalyaŋ gama irde kuŋ hinhin. Fe goyen siŋa kurhan kurhanbe he kura igineŋ nene Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ he go hinhan. He gote igineŋbe dama uŋkureŋ bana wawuŋ 12 gwahade igineŋ heŋ hiyen. Gagasim gagasim turte igineŋ heŋ hiyen. Irde he gote yuwalŋeŋbe alya bereya naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ bana haŋ mar gote garbam sope ird ird tareŋ miŋyaŋ. Taun bana goŋbe det kura Al Kuruŋ beleŋ karan yurtiŋbe goŋ ma hinayiŋ. Irde Al Kuruŋya Sipsip dirŋeŋyat keperd keperd gasuŋbe taun bana goŋ hiyeŋ. Irkeb meteŋ marmiŋ beleŋ meteŋ teŋ yuneŋ hinayiŋ. Mel gobe Sipsip dirŋeŋ gote kimiŋ kennayiŋ, irde deŋembe mel gote kimiŋde katiŋ hiyeŋ. Taun bana goŋbe wawuŋ miŋmoŋ hiyyeŋ. Irde Al Kuruŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ geb, tareŋmiŋ turŋuŋ yaŋ gore hulsi yara heŋ agat urde hiyeŋ. Irkeb hulsiya naŋaya niŋ ma nurde hinayiŋ. Mel gobe gwahader taun bana det kuruŋ goyen doyaŋ yirde hinayiŋ. Be, Al Kuruŋyen miyoŋ goreb, “Mere gabe fudinde, irde hekkeŋ nurtek hi. Doyaŋ Al Kuruŋbe mere basaŋ marmiŋ gote toneŋde Al Kuruŋ. Yeŋ beleŋ heŋ ga ma mata kura forok yenayiŋ goyen meteŋ marmiŋ yikala yire yeŋbe miyoŋmiŋ teŋ kerke katyiŋ,” ninyiŋ.
Yesube wayyeŋ
Be, Yesu beleŋ gaha yiriŋ: “Ga nurnaŋ! Nebe heŋ ga ma wayeŋ! Al kura Al Kuruŋ beleŋ kame mata dahade forok yiryeŋ goke asaŋde gar katiŋ mere gayen gama irde haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde saŋiŋ yiryeŋ!” yiriŋ.
Be, ne Yon gabe mata kame forok yenayiŋ kuruŋ goyen nikala nirde momoŋ nirtiŋ goyen nurmiriŋ, irde kinmiriŋ. Gwaha teŋbe Al Kuruŋyen miyoŋ mata go nikala niryiŋ al goyen doloŋ ire yeŋ kahaŋ miŋde wulgurut yimiriŋ. Gega miyoŋ goreb, “Gwaha ma nirayiŋ! Ne wor ge yara po Al Kuruŋyen meteŋ al geb. Nebe geya kadge yago porofetya mere asaŋ gayen bana katiŋ gayen gama irde haŋ marya goyen yara po geb. Niŋgeb Al Kuruŋ po doloŋ irayiŋ!” ninyiŋ. 10 Irdeb gaha ninyiŋ: “Al Kuruŋ beleŋ kame mata dahade forok yiryeŋ goke asaŋde gar katiŋ mere gate igineŋbe heŋ ga moŋ forok yenayiŋ geb, asaŋ gayen taŋ saŋiŋ ma irayiŋ. 11 Irde al kura mata buluŋ teŋ haŋ marbe yubul tike gwahade po teŋ hinayiŋ. Al kura dufay buluŋ po gama irde haŋ mar wor yubul tike gwahade po teŋ hinayiŋ. Irde al kura mata huwak teŋ haŋ marbe yubul tike gwahade po teŋ hinayiŋ. Al kura mata wukkek teŋ haŋyen mar wor yubul tike gwahade po teŋ hinayiŋ,” ninyiŋ.
12 Irdeb gaha yiriŋ: “Ga nurnaŋ, nebe heŋ ga ma wayeŋ! Waye yeŋbe al haŋ kuruŋ goyen mata daha daha teŋ hitiŋ gote muruŋgem yawaŋbe yuneŋ. 13 Nebe Alfaya Omegaya, det kuruŋ gayen miŋ urmiriŋ al, irde pasi ird ird al. Nebe meheŋde wor po hinhem, irde kame wor heŋ.
14 “Be, al kura amil halde haŋyen yara matamiŋ wukkek yirde haŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ guram yirde tareŋ yiryeŋ. Go mar gobe nene Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek he igineŋ goyen igiŋ netek haŋ. Irde taun kuruŋ gote koya yame bana igiŋ hurkutek haŋ. 15 Gega taun go siŋarebe Al Kuruŋyen mere tubul titiŋ mar hinayiŋ. Go mar gobe merebal kurayen kurayen yird yird mata teŋ haŋ mar, leplep mata teŋ haŋ mar, al gasa yirke kamde haŋ mar, det toneŋ doloŋ yirde haŋ mar, irde usi mereya mataya niŋ amaŋeŋ nurde haŋ mar kuruŋ gobe taun siŋare hinayiŋ.
16 “Ne Yesu gare deŋ alya bereyane sios goyen merene momoŋ dird dird niŋ teŋbe miyoŋne teŋ kermeke kurkuŋ. Nebe Dewityen miŋde mat watiŋ geb, nebe Dewit Urmiŋ. Irde nebe Bayfoŋ agatŋeŋ kuruŋ wor po go goyen,” yiriŋ.
17 Be, Holi Spiritya siosya beleŋ, “Wanaŋ!” yaryum. Irkeb al kura mere go nuramiŋ mar wor, “Wanaŋ!” yamiŋ. Fudinde, al kura hugiŋ hitek fe niŋ kamde haŋ marbe waŋ fe go nenayiŋ. Fe gobe al kura goke nurde haŋ marbe damum moŋ duliŋ nenayiŋ.
18 Be, ne Yonbe Al Kuruŋ beleŋ kame mata dahade forok yiryeŋ goke asaŋde katiŋ mere gayen nurtiŋ mar goyen gahade hayhay yirde hime: al kura mere ga hende hoyaŋ kura sopte kiryeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ asaŋ gayen bana mata kafuram gwahade forok yenayiŋ yitiŋ goyen al go hende forok iryeŋ. 19 Irde al kura asaŋde gar katiŋ mere kura teŋ siŋa iryeŋ al gobe nene Al Kuruŋya hugiŋeŋ hitek he igineŋ goyen netek mar haŋ bana goŋ mat Al Kuruŋ beleŋ teŋ siŋa iryeŋ. Irde taun wukkeŋ wor po goke asaŋde gar katiŋ taun bana goŋ epte ma hiyeŋ.
20 Be, mata forok yenayiŋ kuruŋ gayen kawan po tagalde hi al gore, “Gwaha, fudinde wor po, nebe heŋ ga ma wayeŋ,” yeŋ hi.
Gwaha, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu, wayayiŋ!
21 Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ Al Kuruŋyen alya bereya buniŋeŋ yirde igiŋ igiŋ yirde hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hime. Fudinde wor po.