16
Polɨ agaŋ Jelusalem haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ anɨm hɨlɨcɨ mɨgudɨbavɨla igu igu saŋ abami.
Viaŋ + naludɨ abɨben uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Jelusalem haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ anɨm hɨlɨcɨ igu igu saŋ abɨben uami. Vaka viaŋ Galesia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ abɨdalɨŋ lɨhavalɨ hameŋ laci ala lɨlɨ saŋ abɨben uami. Namɨlaŋ + uaiaŋ human limu fɨhala human limu pabiŋ cɨjɨŋ agɨlaŋ uavɨci uaiaŋ mu hɨvɨ Jisasɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨlalaŋ uami. Uaiaŋ hameŋ agɨladɨ hɨvɨ ala namɨlaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ naludɨ anɨm hɨlɨcɨ vameba vilalaŋ agɨladɨ labɨlɨhalaŋ uami. Labɨla labɨla anɨm hɨlɨcɨ hɨhɨle naludɨ ulaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨvɨ mɨgudɨbɨhalaŋ uami. Hameŋ laci hameŋ laci lɨdalaŋ anɨm hɨlɨcɨ agɨlaŋ hekɨlɨ lɨhavɨbali uami. Hekɨlɨ lɨhavɨci viaŋ naludɨ pɨŋ ulɨŋ anɨm hɨlɨcɨ via igu igu saŋ ma vɨhɨlɨfɨbalaŋ uami. Anɨm hɨlɨcɨ agɨladɨ Jelusalem haiabɨla via uu saŋ naludɨ nukeŋ hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ lɨbɨmɨŋɨhalaŋ uami. Lɨlaŋ viaŋ naludɨ pɨŋ ua iahuavɨla nulɨsaŋ manasɨŋ lɨbɨben uami. Lɨbɨlɨŋ manasɨŋ agadɨdaŋ anɨm hɨlɨcɨ agɨladɨdaŋ via uavɨbali uami. Viaŋ igɨlɨŋ nɨbɨlaŋ hɨtɨŋ uavɨci huaci ma lɨci uami. Ha viaŋ nukeŋ avi nɨbɨlaŋ hula uben uami.
Polɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali Kolin haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ ua iga iga saŋ abami.
Viaŋ + uavɨla hulaŋ iamɨgali Masedonia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ agɨladɨ mɨse igɨben uami. Lavɨla cɨhu naludɨ hɨvɨ uben uami. Uavɨla + namɨlaŋ hula uaiaŋ akape tagɨlaŋ akua hɨniben uami. Hɨnidalɨŋ huŋe vedaci vumɨli saŋ hɨmahɨma hɨmiŋ agaŋ apalɨ lɨci heŋ mu haiabɨla saŋ uben uami. Namɨlaŋ iadɨ ahɨliahua iasaŋ anɨm hɨlɨcɨ cɨki igulaŋ via uben uami. Viaŋ + naludɨ lɨhalɨha vala uu saŋ ma igahɨlin uami. Iadɨ Hekɨlɨ agaŋ iadɨ alia aba abɨci viaŋ uaiaŋ akape namɨlaŋ hula hɨniben uami. 8-9 Viaŋ + sibɨla vivi saŋ Asɨ agaŋ iasaŋ hɨbɨ abalamɨci Efesusɨ haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali akape agɨladɨ ahɨliahuacin uami. Ahɨliahudalɨŋ avɨli hɨvɨ nulɨdɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ uami. Sibɨla hameŋ agadɨ vidamɨli hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ aludɨ nagɨli lamavɨlalɨ uami. Viaŋ Efesusɨ haiabɨla neŋ hɨnidalɨŋ Penɨtikosɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ iahɨbali uami.
10 Timoti + agaŋ naludɨ hɨvɨ uci uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba saŋ nudɨ ahɨliahudalaŋ nudɨ humɨgaŋ agaŋ simɨ hɨnidaci ma lɨdɨbali uami. Ci igɨlaŋ uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ sibɨla viaŋ nukeŋ vilan hameŋ ala vilalɨ uami. 11 Naludɨ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ sɨbɨlɨ igavɨla nudɨ ciaŋ lulavɨmɨdɨ uami.* Nɨbu naludɨ vala veben aba lɨci nusaŋ akuaba akuaba cɨki igulaŋ nudɨ humɨgaŋ simɨ hɨnidaci iadɨ pɨŋ vem uami. Nɨbu hula hulaŋ hɨhɨle Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ hula iadɨ pɨŋ vehavɨbali aba migɨla migɨla hɨnidin uami.
12 Iadɨ + ima me Apolosɨ dɨ akape tɨbɨ mavɨn ciaŋ ciaŋ abacin uami. Hulaŋ limu hɨhɨle hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agɨlaŋ hula uhalaŋ aba abacin uami. Abɨlɨŋ ala nɨbu uu saŋ valalɨ uami. Nɨbu hɨnia igahɨlɨci huaci lɨci ubali uami.
Polɨ agaŋ ciaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ abami.
13 Namɨlaŋ + sɨhɨvia migɨla migɨla vɨdɨvɨdɨŋ lagulama hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨhalaŋ uami. Lavɨla vɨdɨvɨdɨŋ hɨnihɨni akuaba akuaba saŋ lɨdɨmɨlaŋ uami. 14 Hulaŋ + iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni akuaba akuaba sibɨla vihalaŋ uami.
15 Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali Sɨtefanasɨ dɨ ulaŋ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ igɨlalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ Akaia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ uami. Nulɨdɨ mɨse avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi uami. Mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hulaŋ iamɨgali Akaia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ limu hɨhɨle agɨladɨ husivɨ avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi uami. Lɨhavɨci Sɨtefanasɨ dɨ ulaŋ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ ahɨliahuavɨlalɨ uami. 16 Hulaŋ + iamɨgali hameŋ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni saŋ naludɨ abin uami. Hulaŋ iamɨgali nulɨdɨ ahɨliahuiahu sibɨla hameŋ vihavɨlalɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ avi hɨnihɨni saŋ naludɨ abin uami.
17-18 Viaŋ + nalusaŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ igahɨlavɨla naludɨ iga iga saŋ mavɨn hɨnidalɨŋ uami. Sɨtefanasɨ hula Folɨtunatusɨ hula naludɨ hɨvɨ hɨnia ve iadɨ igavalɨ uami. Akaikusɨ avi nɨbɨlaŋ hula ve iadɨ igavalɨ uami. Lɨhavɨci viaŋ nulɨdɨ igɨlɨŋ iadɨ humɨgaŋ agaŋ simɨ hɨnidaci hɨjɨŋalacin uami. Nɨbɨlaŋ namɨlaŋ hula hɨniavɨdaci naludɨ humɨgaŋ avi simɨ hɨniavɨdaci hɨjɨŋalahalaŋ uami. Nɨbɨlaŋ naludɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla iadɨ ahɨliahuavalɨ uami. Hulaŋ hameŋ agɨlaŋ ciaŋ abavɨdaci nulɨdɨ ciaŋ agadɨ igahɨlɨhalaŋ uami.
19 Esia + fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ agɨlaŋ nalusaŋ lamulavi uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Akuila tamaŋ dɨ ulaŋ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi hɨvɨ nalusaŋ hekɨlɨ sɨbaŋ lamulavi uami. Akuila tamaŋ nalusaŋ lamulavi uami. Akuila abinu dɨ ibi Pɨlisila uami. 20 Naludɨ + isagali imahali me sɨkasɨkan agɨlaŋ avi nalusaŋ lamulavi uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali alaŋ aludɨ isagali imahali me agɨladɨ iga iga hɨjɨŋalaŋala human lamɨmɨli uami.
21 Viaŋ + Polɨ uami. Nalusaŋ lamula lamula manasɨŋ nagadɨ viaŋ nukeŋ iadɨ human hɨvɨ lɨbadin uami.*
22 Hulaŋ + mu aludɨ Hekɨlɨ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ ma hɨniavɨla uami. Ha vana nɨbu avɨŋ hɨvɨ um uami. Aludɨ Hekɨlɨ nama veha uami.
23 Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ agaŋ nalusaŋ mavɨn hɨnibali uami. 24 Viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan uami.
+ 16:1 16.1 HJL 24.17, Lom 15.25-26, 2 Ko 8.1-9, Ga 2.10 + 16:2 16.2 HJL 20.7, CHL 1.10 + 16:5 16.5 HJL 19.21 + 16:6 16.6 Lom 15.24, Ta 3.12 + 16:7 16.7 HJL 18.21 + 16:8-9 16.8-9 Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11, HJL 14.27, 19.8-10, 2 Ko 2.12, Kl 4.3, CHL 3.8 + 16:10 16.10 1 Ko 4.17 * 16:11 16.11 Timoti nɨbu hulaŋ mɨnibɨlɨ sɨbaŋ sadaŋ hulaŋ hɨhɨle nudɨ sɨbɨlɨ igavɨhadami. 1 Timoti 4.12 agadɨ igɨhalaŋ. + 16:12 16.12 1 Ko 1.12, 3.6 + 16:13 16.13 Sng 31.24, 1 Ko 15.1, Ef 6.10, Fl 1.27, Kl 1.11, 1 Te 5.6 + 16:14 16.14 1 Ko 14.1, 1 Pi 4.8 + 16:15 16.15 Lom 16.5, 1 Ko 1.16 + 16:16 16.16 1 Te 5.12 + 16:17-18 16.17-18 Fl 2.29 + 16:19 16.19 HJL 18.2-3, 18.18, 18.26, Lom 16.5, 2 Ti 1.15 + 16:20 16.20 Lom 16.16, 2 Ko 13.12 + 16:21 16.21 Kl 4.18, 2 Te 3.17 * 16:21 16.21 Polɨ nukeŋ manasɨŋ ma lɨbadami. Nɨbu havɨ ciaŋ pam abɨdaci hulaŋ mu agaŋ manasɨŋ hɨvɨ lɨbadami. Agadɨ ala ciaŋ sɨlɨ nagadɨ hɨvɨ hɨdɨlɨ maha nɨbu nukeŋ nudɨ human hɨvɨ lɨbami. + 16:22 16.22 Ga 1.8-9