Polɨ agaŋ manasɨŋ cɨhu tɨbɨ lɨbavɨla
Kolin
haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
1
Polɨ + agaŋ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ nameŋ lɨbami. Viaŋ Polɨ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ Asɨ dɨ hɨji lubiahɨlavɨla iadɨ lɨbɨmɨŋami uami. Lɨci viaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨnilan uami. Viaŋ Timoti hula manasɨŋ nagadɨ lɨbadalu uami. Nɨbu iadɨ ima me hɨnilalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Kolin haiabɨla hɨnilalaŋ nalusaŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbadalu uami. Kolin haiabɨla agaŋ Akaia fɨli tɨbɨ hɨnilalɨ uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali Akaia fɨli tɨbɨ hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ avi lɨbadalu uami. Aludɨ + Iavaŋ Asɨ agaŋ aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula nalusaŋ mavɨn hɨniavɨdaci naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨbali uami.
Polɨ agaŋ Asɨ nudɨ ahɨliahumi agasaŋ Asɨ dɨ huaci uami.
Alaŋ + Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨmɨli uami. Nɨbu Asɨ uami. Nɨbu aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ Iaganu uami. Alaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ mɨŋamɨŋa nulɨdɨ huaci lamɨlalu agadɨ hɨdɨlɨ nɨbu Asɨ nukeŋ uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali vɨhɨlɨ daŋ agɨladɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ aludɨ hɨvɨ iahavɨdaci nɨbu aludɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ uami. Hulaŋ hɨhɨle vɨhɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ daŋ hɨniavɨdaci alaŋ nulɨdɨ mavɨn ifɨmɨgumɨli uami. Asɨ aludɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ hameŋ ala alaŋ avi nulɨdɨ mavɨn ifɨmɨgumɨli uami. Jisasɨ + Kɨlaisɨ agaŋ avɨha avɨha hekɨlɨ igami uami. Alaŋ avi avɨha avɨha hekɨlɨ hekɨlɨ igɨlalu uami. Asɨ nukeŋ lɨdaci Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ akape tɨbɨ aludɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ uami. Alaŋ naludɨ mavɨn ifɨmɨgumɨgu saŋ vɨhɨlɨ havɨlalu uami. Asɨ naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ avi vɨhɨlɨ havɨlalu uami. Alaŋ naludɨ mavɨn ifɨmɨgumɨgu saŋ Asɨ agaŋ aludɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ uami. Lɨdaci alaŋ naludɨ mavɨn ifɨmɨgudamɨli namɨlaŋ avɨha avɨha alaŋ igɨlalu hameŋ agɨladɨ iga iga ala vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama hɨnilalaŋ uami. Alaŋ + ci igalu uami. Namɨlaŋ avɨha avɨha alaŋ igɨlalu hameŋ agɨladɨ igadalaŋ uami. Asɨ aludɨ mavɨn ifɨmɨgulalɨ hameŋ laci ala naludɨ mavɨn avi ifɨmɨgulalɨ uami. Nɨbu hameŋ lɨdaci namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨbalaŋ aba alaŋ nusaŋ ala hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama hɨnilalu uami.
Iadɨ + isagali imahali me namɨlaŋ uami. Esia fɨli tɨbɨ heŋ vɨhɨlɨ mu aludɨ hɨvɨ iahalɨ agadɨ ciaŋ hɨjɨ ci igahɨlahalaŋ uami. Vɨhɨlɨ hekɨlɨ sɨbaŋ iahavɨla aludɨ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lɨvalɨci alaŋ vɨhɨlɨfahɨlu uami. Vɨhɨlɨfɨlɨfɨ nameŋ abahɨlu uami. Alaŋ hɨmɨbalu akua aba abahɨlu uami. Hulaŋ mu agaŋ hulaŋ mu dɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ abɨci hulaŋ hɨmɨbali agadɨ hɨji tɨmɨŋ tɨmɨŋ lɨlalɨ uami. Aludɨ hɨji avi hameŋ ala tɨmɨŋ tɨmɨŋ lalɨ uami. Asɨ agaŋ lɨci vɨhɨlɨ hameŋ agaŋ aludɨ hɨvɨ iahalɨ uami. Nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ agasaŋ igahɨlahɨla saŋ hameŋ lalɨ uami. Lɨci alaŋ vɨhɨlɨ agadɨ havahava hɨnihɨni aludɨ nukeŋ vɨdɨvɨdɨŋ agasaŋ ma igahɨlahɨlu uami. Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agasaŋ pam igahɨlahɨla hɨnihɨlu uami. Asɨ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali hɨmavɨlalɨ agɨlaŋ cɨhu hɨhi iahavɨlalɨ uami. 10 Vɨhɨlɨ + sɨbɨlɨ sɨbaŋ agaŋ aludɨ ifɨhɨmɨben aba lɨdaci Asɨ agaŋ aludɨ ahɨliahualɨ uami. Mufɨli avi aludɨ hameŋ ala ahɨliahubali uami. Alaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ lamɨlalu uami. Mufɨli mufɨli avi aludɨ ifɨhɨmɨben aba lɨhavɨdaci Asɨ aludɨ ahɨliahubali aba abɨlalu uami. 11 Namɨlaŋ aludɨ ahɨliahuiahu Asɨ dɨ abɨhalaŋ uami. Lɨdalaŋ Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan naludɨ ciaŋ igahɨlahɨla aludɨ ahɨliahubali uami. Lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ aludɨ ahɨliahuiahu saŋ akuaba akuaba lɨbali agɨladɨ igavɨbali uami. Iga iga Asɨ dɨ huaci aba abavɨbali uami.
Polɨ agaŋ Kolin haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ analɨ ciaŋ ma abadami.
12 Asɨ + agaŋ lɨdaci alaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ hɨdahɨda hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlasaŋ ciaŋ amɨŋ laci abɨlalu uami. Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hɨnidaci akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ lɨlalu uami. Alaŋ akuaba akuaba hameŋ lɨlalu agɨlasaŋ igahɨlahɨla Asɨ saŋ hekɨlɨ sɨbaŋ hɨjɨŋalɨlalu uami. Hulaŋ fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨji hutesɨ hɨvɨ hameŋ ma lɨlalu uami. Alaŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ hula hɨnihɨni akuaba akuaba sibɨla vilalu hameŋ ala namɨlaŋ hula avi hɨnihɨni sibɨla hekɨlɨ sɨbaŋ vihɨlu uami. 13-14 Alaŋ + ciaŋ namɨlaŋ igɨdalaŋ naludɨ hɨji tovelalɨ agɨladɨ pam manasɨŋ hɨvɨ lɨbadalu uami. Ciaŋ mu mu agɨladɨ ma lɨbadalu uami. Alaŋ sibɨla vivi akuaba akuaba lɨlalu agɨladɨ namɨlaŋ sɨhɨvia ma igɨlalaŋ uami. Viaŋ hɨji nameŋ lamin uami. Alaŋ sibɨla vivi akuaba akuaba lɨlalu agɨladɨ sɨhɨvia iga iga alusaŋ hɨjɨŋalɨbalaŋ aba abin uami. Jisasɨ hulaŋ iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lamɨbali agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ iahɨci uami. Alaŋ nalusaŋ hɨjɨŋalɨbalu hameŋ ala namɨlaŋ avi alusaŋ hɨjɨŋalɨbalaŋ uami.
15-16 Viaŋ + nalusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ lamacin uami. Namɨlaŋ viaŋ akuaba akuaba lɨlan agasaŋ hɨjɨŋalɨbalaŋ aba hɨji lamacin uami. Lavɨla viaŋ naludɨ mɨse ua igavɨla cɨhu naludɨ vala Masedonia fɨli tɨbɨ uu saŋ hɨji lamacin uami. La Masedonia fɨli tɨbɨ vala naludɨ hɨvɨ cɨhu tɨbɨ veve saŋ hɨji lamacin uami. Hameŋ lɨlɨŋ Asɨ naludɨ ahica tɨbɨ huaci lamalama saŋ hɨji lamacin uami. Lɨci viaŋ Judia fɨli tɨbɨ uben agasaŋ namɨlaŋ iadɨ ahɨliahua anɨm hɨlɨcɨ cɨki igu igu saŋ hɨji lamacin uami. 17 Viaŋ naludɨ analɨ ciaŋ ma abacin uami. Hulaŋ fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ ciaŋ mɨguavɨla abavɨlalɨ uami. Abavɨla cɨhu mu hɨji mu hɨji lamalama mu ciaŋ mu ciaŋ abavɨlalɨ uami. Agadɨ ala viaŋ nɨbɨlaŋ me hɨma uami. 18 Asɨ nɨbu nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla ciaŋ amɨŋ laci abɨlalɨ uami. Viaŋ hameŋ laci ala ciaŋ amɨŋ laci abɨlan uami. Lɨdɨŋ viaŋ analɨ ciaŋ agɨladɨdaŋ ciaŋ mu mu agɨladɨdaŋ ma abɨlan uami. 19 Viaŋ + hulaŋ ahica agɨlaŋ hula naludɨ haiabɨla hɨnihɨni Asɨ dɨ Ninaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ciaŋ agadɨ sulahɨlu uami. Mu Sailasɨ uami. Mu Timoti uami. Namɨlaŋ igɨlalaŋ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ nɨbu amɨŋ ciaŋ daŋ analɨ ciaŋ daŋ ma abɨlalɨ uami. Nɨbu ciaŋ amɨŋ agadɨ pam abɨlalɨ uami. 20 Asɨ + agaŋ akuaba akuaba agɨlasaŋ ciaŋ mɨguavɨla abami agadɨ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ amɨŋ sɨbaŋ hameŋ laci lubiahɨlɨlalɨ uami. Alaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlahɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ ibi hɨvɨ abɨlalu uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ aba abɨlalu uami. Lɨdɨŋ Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨlalu uami. 21 Asɨ + nukeŋ lɨdaci alaŋ namɨlaŋ hula vɨdɨvɨdɨŋ hɨnilalu uami. Lɨdɨŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnihɨni vɨdɨvɨdɨŋ hɨnilalu uami. Hɨnidamɨli Jisasɨ dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni saŋ Asɨ agaŋ aludɨ lɨbɨmɨŋalɨ uami. 22 Aludɨ + lɨbɨmɨŋɨci nudɨ Amɨŋ agaŋ vevɨla alaŋ hula hɨnilalɨ uami. Lɨdaci alaŋ nudɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali hɨnihɨni nameŋ abɨlalu uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ vevɨla alaŋ hula hɨnilalɨ sadaŋ mufɨli alaŋ Asɨ dɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ avi vibalu aba abɨlalu uami.
Polɨ agaŋ Kolin haiabɨla lɨhalɨha ma umi.
23 Viaŋ + analɨ ciaŋ abɨlɨŋ Asɨ iadɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uami. Asɨ dɨ ibi hɨvɨ viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilalaŋ agɨladɨ haiabɨla lamalama abɨdalɨŋ humɨgaŋ vɨhɨlɨ vimɨlaŋ aba viaŋ Kolin haiabɨla lɨhalɨha ma uacin uami. 24 Alaŋ + manɨgali limu hɨhɨle ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lɨbɨmɨgumɨgu abavɨlalɨ agɨlaŋ me ma hɨnidalu uami. Namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihɨni vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalaŋ uami. Lɨdalaŋ namɨlaŋ hɨjɨŋalaŋala hɨnihɨni saŋ alaŋ namɨlaŋ hula ahuata hameŋ sibɨla vilalu uami.
+ 1:1 1.1 HJL 18.1, 1 Ko 1.1 + 1:2 1.2 1 Ko 1.3 + 1:3 1.3 Lom 15.5, Ef 1.3, 1 Pi 1.3 + 1:5 1.5 Sng 34.19, 94.19, Kl 1.24 + 1:7 1.7 Lom 8.17, 2 Ti 2.12 + 1:8 1.8 HJL 19.23, 1 Ko 15.32 + 1:10 1.10 2 Ti 4.18, 2 Pi 2.9 + 1:12 1.12 1 Ko 1.17, 2.4-5, 2.13, 2 Ko 2.17, Ib 13.18 + 1:13-14 1.13-14 2 Ko 5.12, Fl 2.15-16 + 1:15-16 1.15-16 HJL 19.21, 1 Ko 16.5-6 + 1:19 1.19 HJL 9.20, 18.5 + 1:20 1.20 Lom 15.8-9, CHL 3.14 + 1:21 1.21 1 Jo 2.20, 2.27 + 1:22 1.22 Lom 8.16-17, 2 Ko 5.5, Ef 1.13-14, 2 Ti 2.19, 1 Jo 2.27, CHL 2.17 + 1:23 1.23 Lom 1.9, 2 Ko 11.31 + 1:24 1.24 1 Pi 5.3