Jon
Jisasɨ dɨ ciaŋ agadɨ lɨbami.
1
Ciaŋ agaŋ hulaŋ lɨfami.
Vaka + sɨbaŋ Asɨ agaŋ akuaba akuaba agɨladɨ ma lamɨmaŋ lɨdaci Ciaŋ agaŋ hɨniadami. Ciaŋ agaŋ ala Asɨ hula hɨniadami. Ciaŋ agaŋ nukeŋ nɨbu Asɨ.* Asɨ + agaŋ hɨdɨlɨ maha akuaba akuaba lamami hadɨhu Ciaŋ agaŋ nɨbu hula hɨniadami. Hɨnidaci + Asɨ nukeŋ Ciaŋ agasaŋ hɨji igumi. Lɨdɨŋ nɨbɨlaŋ ahica fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨladɨ lamavɨmi. Akuaba akuaba agɨlaŋ havɨ ma iahavɨmi.
Ciaŋ + agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ. Ciaŋ agaŋ ala hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ abɨlu igulalɨ. Abɨlu + agaŋ hɨfɨlɨ hɨnilalɨ heŋ abɨlu havalɨlalɨ. Lɨdaci hɨfɨlɨ agaŋ nudɨ lalɨgudaci ala abɨlu agaŋ ma sɨvɨlɨlalɨ.
Asɨ + agaŋ abɨci hulaŋ mu vemi. Nudɨ ibi Jon. Nɨbu + ciaŋ sulasula saŋ vemi. Vevɨla abɨlu agasaŋ ala ciaŋ sulami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla abɨlu agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨbali aba sulami. Nɨbu + nukeŋ abɨlu hɨma. Nɨbu abɨlu agasaŋ ala ciaŋ sulɨben aba vemi. Abɨlu + agaŋ nɨbu abɨlu amɨŋ. Nɨbu ala hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ abɨlu igu igu saŋ fɨli neŋ mɨgami.
10 Asɨ + agaŋ Ciaŋ agasaŋ hɨji igumi. Lɨdɨŋ nɨbɨlaŋ ahica fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨladɨ lamavɨmi. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Ciaŋ agadɨ iga iga nameŋ ma abavɨhadami. Ciaŋ agaŋ Asɨ dɨ hɨvɨ hɨnia ve aba ma abavɨhadami. 11 Lɨhavɨdaci + nɨbu Isɨlaelɨ fɨli tɨbɨ vemi. Veci nudɨ hɨdɨlɨ pam agɨlaŋ nusaŋ ma hɨjɨŋalavɨhadami. 12 Agadɨ + ala hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ nusaŋ hɨjɨŋalavɨhadami. Hɨjɨŋalaŋala nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨhadami. Lɨhavɨdaci nɨbu nulɨsaŋ ibi igudaci ibi daŋ hɨniavɨhadami. Ibi daŋ hɨnihɨni Asɨ dɨ ninanadi hɨniavɨhadami. 13 Iamiagagalinɨlu + dɨ mɨdɨ hɨvɨ Asɨ dɨ ninanadi ma hɨniavɨhadami. Iamiagagalinɨlu agɨladɨ mavɨn iahavɨdaci ani pam hɨnihɨni nulɨdɨ havavɨdaci Asɨ dɨ ninanadi ma hɨniavɨhadami. Hulaŋ mu hɨji lama nulɨdɨ abɨdaci Asɨ dɨ ninanadi ma hɨniavɨhadami. Asɨ nukeŋ hɨji lamalama abɨdaci nudɨ ninanadi hɨniavɨhadami.
14 Ciaŋ + agaŋ nukeŋ nɨbu hulaŋ lɨfa vevɨla hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula hɨniadami. Lɨdaci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ igavɨdaci nɨbu abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨniadami. Asɨ nudɨ Ninaŋ pabiŋ cɨki sɨbaŋ agadɨ abɨci vemi sadaŋ Ninaŋ agaŋ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨniadami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hɨniadami. Lɨdɨŋ nulɨsaŋ Asɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ suladami. 15 Lɨdaci + Jon agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ ula ula abami. Vaka viaŋ hulaŋ nagasaŋ ala naludɨ nameŋ abamin uami. Hulaŋ mu iadɨ sɨvɨ vebali agaŋ nɨbu iadɨ hali hɨsɨŋ hɨnibali aba abamin uami. Viaŋ ma iahɨmaŋ lɨdalɨŋ nɨbu hɨniadami aba abamin uami.
16 Asɨ + dɨ Ninaŋ agaŋ ala hulaŋ iamɨgali likɨla likɨla saŋ mavɨn hɨnihɨni nulɨdɨ huaci lamadami. 17 Vaka + Asɨ agaŋ Mosesɨ dɨ abɨci ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lɨbami. Agadɨ ala Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali likɨla likɨla saŋ mavɨn hɨniadami. Lɨdɨŋ Asɨ dɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ suladami. 18 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ ma igavɨhadami. Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ pam Iaganu hula hɨnihɨni nudɨ igadami. Nɨbu ala hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ abɨdaci Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨhadami.
Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahaiaha hɨsɨŋ hulaŋ Jon agaŋ ciaŋ sulami.
(Matiu 3.1-12 mu Makɨ 1.7-8 mu Lukɨ 3.15-17)
19-20 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ abavɨci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula Livai hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula Jelusalem haiabɨla vala uavɨmi. Jon dɨ abitɨhɨben aba uavɨmi. Uavɨla nameŋ abitɨhavɨmi. Nama ani uavɨmi. Lɨhavɨci Jon nulɨdɨ ma mɨŋasɨvɨlami. Nɨbu haiabɨla iaha nameŋ abami. Viaŋ hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ hɨma uami. 21 Lɨci + cɨhu abitɨhavɨmi. Nama ani uavɨmi. Nama Elaija uavɨmi. Lɨhavɨci Jon cɨhu abami. Viaŋ nɨbu hɨma uami. Lɨci cɨhu abitɨhavɨmi. Nama Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ mu alaŋ nusaŋ migɨla migɨla hɨnilalu agaŋ uavɨmi. Lɨhavɨci Jon cɨhu abami. Viaŋ nɨbu hɨma uami. 22 Lɨci cɨhu abitɨhavɨmi. Nama aludɨ nameŋ abɨnaŋ uavɨmi. Viaŋ nɨbu hɨma aba abɨnaŋ uavɨmi. Alaŋ cɨhu umɨli hulaŋ aludɨ abavɨci velu agɨlaŋ abitɨhavɨci alaŋ hɨbɨŋ akɨ ciaŋ abɨbalu uavɨmi. 23 Lɨhavɨci + Jon nulɨdɨ cɨhu abami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ Aisaia agaŋ abami uami. Hulaŋ mu fɨli tɨbɨ kɨlɨ humɨsɨ akuaba akuaba apalɨ heŋ hɨnihɨni ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ nameŋ abɨbali aba abami uami. Aludɨ Hekɨlɨ saŋ hɨbɨ hihɨlɨhalaŋ aba abɨbali aba abami uami. Aisaia hameŋ abami ha nɨbu iasaŋ ala abami uami.
24-25 Lɨci + Falisi hɨdɨlɨ limu hɨhɨle nɨbɨlaŋ hula vehavɨmi agɨlaŋ avi Jon dɨ abavɨmi. Nama nukeŋ ci abɨnaŋ uavɨmi. Viaŋ hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ hɨma aba abɨnaŋ uavɨmi. Viaŋ Elaija hɨma aba abɨnaŋ uavɨmi. Viaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ mu alaŋ nusaŋ migɨla migɨla hɨnilalu agaŋ hɨma aba abɨnaŋ uavɨmi. Nama akɨ saŋ avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨlanaŋ uavɨmi. 26-27 Lɨhavɨci + Jon nulɨdɨ abami. Viaŋ avɨli hɨvɨ naludɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨlan uami. Hulaŋ mu iadɨ sɨvɨ vebali agaŋ nɨbu ibi daŋ uami. Viaŋ ibi apalɨ uami. Viaŋ ibi daŋ lɨci mɨgalɨfɨlɨba nudɨ hɨcɨ sɨgɨtɨ agadɨ lɨmɨn hahɨci hɨnilalɨ agadɨ huaci hivavin uami. Nɨbu namɨlaŋ hula hɨnilalɨ uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nudɨ ma igɨlalaŋ uami.
28 Jon + Betani haiabɨla hɨnihɨni ciaŋ hameŋ agadɨ abami. Betani haiabɨla agaŋ Jolɨdan avɨli limu caba heŋ hɨniadami. Haiabɨla heŋ ala Jon agaŋ avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahadami.
Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ me hɨnimi.
29 Lɨhavɨci + amɨli me hɨvɨ Jisasɨ agaŋ Jon dɨ pɨŋ vedaci Jon agaŋ igoua igavɨla abami. Igɨhalaŋ uami. Asɨ dɨ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ me agaŋ ci ve uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hugɨ hivɨben aba ve uami. 30 Vaka + viaŋ hulaŋ nagasaŋ ala naludɨ nameŋ abamin uami. Hulaŋ mu iadɨ sɨvɨ vebali agaŋ nɨbu iadɨ hali hɨsɨŋ hɨnibali aba abamin uami. Viaŋ ma iahɨmaŋ lɨdalɨŋ nɨbu hɨniadami aba abamin uami. 31 Viaŋ nukeŋ avi nudɨ iga iga nameŋ ma abadamin uami. Nɨbu Asɨ dɨ hɨvɨ hɨnia ve aba ma abadamin uami. Agadɨ ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ nudɨ igavɨbali aba viaŋ vevɨla avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨlan uami.
32 La + haiabɨla iaha abami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ Asɨ dɨ haiabɨla valavɨla havaŋ ibɨlabi me vuhavɨla mɨgɨdaci igacin uami. Vuha mɨgavɨla Jisasɨ dɨ hɨvɨ mɨgahɨnilɨ uami. 33 Viaŋ + nukeŋ nudɨ iga iga nameŋ ma abadamin uami. Nɨbu Asɨ dɨ hɨvɨ hɨnia ve aba ma abadamin uami. Asɨ nukeŋ iadɨ abɨci vevɨla avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨlan uami. Nɨbu iadɨ nameŋ abalɨ uami. Nama hɨnia igɨdanaŋ iadɨ Amɨŋ agaŋ mɨguavɨla hulaŋ mu dɨ hɨvɨ hɨnibali aba abalɨ uami. Hulaŋ nɨbu ala viaŋ abɨlɨŋ mɨguavɨla avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahɨdaci iadɨ Amɨŋ agaŋ mɨguavɨla nɨbɨlaŋ hula hɨnibali aba abalɨ uami. 34 Lɨci + viaŋ nukeŋ nudɨ ci igin uami. Igavɨla haiabɨla iaha nameŋ abin uami. Ha Asɨ dɨ Ninaŋ aba abin uami.
Hulaŋ ahica pam agɨlaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ iahavɨmi.
35 Hɨniavɨci mɨŋalahɨci amɨli me hɨvɨ Jon agaŋ lagulama hɨnidaci nudɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ avi ve nɨbu hula lagulama hɨniavɨmi. 36 Hɨniavɨla + igavɨci Jisasɨ vemi. Vedaci Jon abami. Igɨhalaŋ uami. Asɨ dɨ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ me agaŋ ci ve uami. 37 Jon hameŋ abɨdaci nudɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ igahɨlavɨla iaha Jisasɨ dɨ sɨvɨ uavɨmi. 38 Uavɨdaci Jisasɨ agaŋ limu cimɨla igɨci Jon dɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ nudɨ sɨvɨ vehavɨmi. Vehavɨdaci nulɨdɨ abitɨhami. Namɨlaŋ akɨ suhɨlɨlaŋ uami. Lɨci hulaŋ ahica agɨlaŋ cɨhu hɨbɨŋ abavɨmi. Labai nama ulaŋ abeŋ hɨnilanaŋ uavɨmi. Manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ aba abavɨhadami agasaŋ Alam ciaŋ hɨvɨ Labai uavɨhadami. 39 Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Aiagalaŋ uami. Lɨci nɨbu hula uavɨla hɨfɨlɨdaŋ uaiadi hɨvɨ ulaŋ nɨbu hɨnimi agadɨ igavɨmi.* Igavɨla nɨbu hula hɨnimitavɨmi.
40 Hulaŋ + ahica agɨladɨ hulaŋ mu Edɨlu nɨbu Saimon Pita dɨ imanu. Hulaŋ nɨbu ala Jon dɨ ciaŋ igahɨlavɨla Jisasɨ dɨ sɨvɨ umi. 41 Ua + igavɨla cɨhu isanu Saimon dɨ suhɨla suhɨla vemi. Ve igavɨla Saimon dɨ abami. Alaŋ Mesaia dɨ ci igalu uami. Hulaŋ mu Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali aba abavɨhadami agasaŋ Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Mesaia uavɨhadami. 42 Lavɨla + isanu Saimon dɨ viavɨla Jisasɨ dɨ pɨŋ umi. Via uci Jisasɨ nudɨ igavɨla abami. Nama Jon dɨ ninaŋ uami. Nama Saimon uami. Mufɨli nadɨ Sifasɨ aba abavɨbali uami. Sifasɨ* aba abavɨhadami agasaŋ Gɨlikɨ ciaŋ hɨvɨ nɨbɨlaŋ Pita uavɨhadami.
Jisasɨ agaŋ Filipɨ dɨdaŋ Natanielɨ dɨdaŋ abɨci nudɨ pɨŋ vehavɨmi.
43 Hɨniavɨci + mɨŋalahɨci amɨli me hɨvɨ Jisasɨ agaŋ Galili fɨli tɨbɨ uben aba Filipɨ dɨ suhɨla igavɨla nudɨ abami. Nama ve viaŋ hula hɨdɨha uami. 44 Filipɨ nɨbu Betɨsaida haiabɨla hɨsɨŋ. Edɨlu hula Pita hula avi Betɨsaida haiabɨla hɨsɨŋ. 45 Lɨci + Filipɨ agaŋ uavɨla Natanielɨ dɨ suhɨlami. Suhɨla igavɨla abami. Alaŋ hulaŋ agadɨ ci igalu uami. Vaka ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ nusaŋ ala abami uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ avi nudɨ ciaŋ agadɨ ala manasɨŋ hɨvɨ lɨbavɨmi uami. Jisasɨ nɨbu Josepɨ dɨ ninaŋ uami. Nɨbu Nasaletɨ haiabɨla hɨsɨŋ uami. 46 Lɨci + Natanielɨ agaŋ abami. Akuaba akuaba huaci huaci agɨlaŋ Nasaletɨ haiabɨla heŋ ma iahavɨlalɨ uami. Hameŋ abɨci Filipɨ cɨhu nudɨ abami. Ve igɨha uami.
47 Natanielɨ + agaŋ Jisasɨ dɨ pɨŋ vedaci Jisasɨ nudɨ igavɨla abami. Igɨhalaŋ uami. Hulaŋ iadɨ pɨŋ vedi nagaŋ nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ amɨŋ amɨŋ uami. Hulaŋ agaŋ sɨdaŋ ciaŋ igu igu analɨ ciaŋ cɨki avi ma abɨlalɨ uami. 48 Lɨci Natanielɨ agaŋ Jisasɨ dɨ abitɨhami. Nama akɨ me lavɨla iadɨ igɨnaŋ uami. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Filipɨ agaŋ nadɨ ma ulɨmaŋ lɨdaci nama kɨlɨ fikɨ agadɨ hɨbɨlɨ hɨvɨ mɨgahɨnidanaŋ viaŋ nadɨ igin uami. 49 Lɨci + Natanielɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla nudɨ abami. Iavaŋ uami. Nama Asɨ dɨ Ninaŋ uami. Nama Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali uami. 50 Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Viaŋ nadɨ abin uami. Nama kɨlɨ fikɨ agadɨ hɨbɨlɨ hɨvɨ mɨgahɨnidanaŋ viaŋ nadɨ igin aba abin uami. Hameŋ abɨlɨŋ nama iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨnaŋ uami. Agadɨ ala akuaba akuaba igadanaŋ nagɨlaŋ hekɨlɨ hɨma uami. Mufɨli akuaba akuaba hekɨlɨ sɨbaŋ agɨladɨ igɨbanaŋ uami. 51 La + cɨhu abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Mufɨli igɨbalaŋ uami. Hɨbɨ me lavɨlɨci Asɨ dɨ haiabɨla agadɨ igɨbalaŋ uami. Igɨdalaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ hɨbɨ mɨgamɨga iahuiahu me hɨnibali uami. Hɨnidaci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ heŋ mɨgamɨga iahuiahu hɨdavɨbali uami.
+ 1:1 1.1 Snd 8.22, 8.30-31, Jo 17.5, Fl 2.6, Kl 1.17, 1 Jo 1.1-2, CHL 1.2, 19.13 * 1:1 1.1 Jon agaŋ Jisasɨ dɨ ibi mu lamavɨla abami. Ciaŋ uami. + 1:2 1.2 HM 1.1 + 1:3 1.3 Jo 1.10, 1 Ko 8.6, Ef 3.9, Kl 1.16-17, Ib 1.2 + 1:4 1.4 Jo 5.26, 8.12, 9.5, 1 Jo 5.11 + 1:5 1.5 Jo 3.19 + 1:6 1.6 Mt 3.1, Mk 1.4, Lu 1.13-17, 1.76, 3.1-2, Jo 1.33 + 1:7 1.7 HJL 19.4 + 1:8 1.8 Jo 1.19-20 + 1:9 1.9 Ais 49.6, Jo 1.4, 8.12, 1 Jo 2.8 + 1:10 1.10 Jo 1.3, 17.25, Ib 1.2, 11.3 + 1:11 1.11 Lu 19.14, HJL 3.26, 13.46 + 1:12 1.12 Lom 8.15, Ga 3.26, 2 Pi 1.4, 1 Jo 3.1 + 1:13 1.13 Jo 3.3-6, Je 1.18, 1 Pi 1.23 + 1:14 1.14 Ais 60.1-2, Mt 1.16, 1.20, Lu 9.32, Jo 2.11, Lom 1.3-5, Ga 4.4, Fl 2.7, Kl 1.19, 1 Ti 3.16, Ib 2.11-16 + 1:15 1.15 Mt 3.11, Lu 3.16, Jo 1.26-32, 8.58, Kl 1.17 + 1:16 1.16 Jo 3.34, Ef 1.6-8, Kl 1.19, 2.9-10 + 1:17 1.17 CV 34.28, Lo 4.44, Jo 8.32, Lom 3.24, 6.14, 10.4 + 1:18 1.18 CV 33.20, Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 6.46, 1 Ti 1.17, 6.16, 1 Jo 4.9, 4.12, 4.20 + 1:19-20 1.19-20 Lu 3.15-16, Jo 3.28, 5.33-34, HJL 13.25 + 1:21 1.21 Lo 18.15-18, Mal 4.5, Mt 11.14, 17.10-13, Jo 6.14, 7.40 + 1:23 1.23 Ais 40.3, Mt 3.3, Mk 1.3, Lu 3.4 + 1:24-25 1.24-25 Mt 21.25, Jo 1.33 + 1:26-27 1.26-27 Jo 1.15, 1.30, HJL 13.25, 19.4 + 1:28 1.28 Mt 3.6, Jo 10.40 + 1:29 1.29 CV 12.2-3, Ais 53.6-7, 53.11, Jo 1.36, HJL 8.32, 1 Ko 15.3, 1 Pi 1.19 + 1:30 1.30 Jo 1.15, 1.26-27 + 1:32 1.32 Mt 3.16, Mk 1.9-10, Lu 3.22 + 1:33 1.33 Mt 3.11, Lu 3.2-3, HJL 1.5, 2.4, 19.6-7 + 1:34 1.34 Mt 3.17, 17.5, 27.54 + 1:36 1.36 Jo 1.29 * 1:39 1.39 Hɨfɨlɨdaŋ uaiadi ha 4 kilokɨ. + 1:40 1.40 Mt 4.18-20 + 1:41 1.41 1 Sml 2.10, Sng 2.2, Jo 4.25 + 1:42 1.42 Mt 16.18, Mk 3.16 * 1:42 1.42 Aludɨ ciaŋ sɨbaŋ hɨvɨ lɨba aba abɨlalu agasaŋ nɨbɨlaŋ Alam ciaŋ hɨvɨ Sifasɨ uavɨhadami. + 1:43 1.43 Mt 8.22, Mk 2.14 + 1:45 1.45 HM 3.15, 49.10, Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23, Sek 6.12, Mt 2.23 + 1:46 1.46 Jo 7.41, 7.52 + 1:47 1.47 Sng 32.2, Jo 8.39, Lom 2.28, 9.6 + 1:49 1.49 Mt 14.33, 16.16, 27.42, Mk 3.11, Jo 12.13 + 1:51 1.51 HM 28.12, Mt 4.11, Lu 2.9, 2.13